Агенти на Държавна сигурност

by bivol

Bulgarian Communist Secret Services Agents. Данни от/Data from comdos.bg актуални към/last update 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
 Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за Николай Йорданов Николов намери 9 резултата / The search Николай Йорданов Николов found 9 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Осведомител "Иван" Николай Иванов Кулински

Дата на раждане: 04.06.1940
Място на раждане: гр. София
Николай Иванов Кулински Дата на раждане 04.06.1940 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Йордан Николов Йорданов на 13.01.1972 г., регистриран на 26.01.1972 г. Ръководил го служител ст. лейт. Йордан Николов Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Ихтиман Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IО-1797 и в работно дело IР-7440; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Публична длъжност или публична дейност Управител на „Многопрофилна болница за активно лечение – Ихтиман“ ЕООД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-772
от 22.11.2016 г.
община Ихтиман

Осведомител "Иван" Николай Иванов Кулински

Дата на раждане: 04.06.1940
Място на раждане: гр. София
Николай Иванов Кулински Дата на раждане 04.06.1940 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Йордан Николов Йорданов на 13.01.1972 г., регистриран на 26.01.1972 г. Ръководил го служител ст. лейт. Йордан Николов Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Ихтиман Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IО-1797 и в работно дело IР-7440; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 13.10.1991 г. до 12.11.1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-410
от 15.10.2014 г.
Министерство на отбраната

Агент "Румен" Николай Весков Николов

Дата на раждане: 17.09.1971
Място на раждане: гр. Шумен
Николай Весков Николов Дата на раждане 17.09.1971 г. Място на раждане гр. Шумен Вербувал го служител о. р. Николай Йорданов на 03.07.1991 г. Ръководил го служител о. р. Николай Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-КСВ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Румен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; запис в архивен регистър – I том - за секретните сътрудници за дело на "Румен" - IА-1039. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.06.2010 г. до 30.06.2011 г. За Николай Весков Николов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Николай Весков Николов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-518
от 09.06.2015 г.
община Трън

Агент "Здравко" Милан Йорданов Миланов

Дата на раждане: 15.03.1952
Място на раждане: с. Берайнци, обл. Перник
Милан Йорданов Миланов Дата на раждане 15.03.1952 г. Място на раждане с. Берайнци, обл. Перник Вербувал го служител майор Николай Цветанов Николов на 05.09.1986 г., регистриран на 16.10.1986 г. Ръководил го служител майор Николай Цветанов Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-II ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Здравко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-37831 и в работно дело IР-18348; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. ноември 1999 г. до м. ноември 2003 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Милан Йорданов Миланов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. - кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 47
от 16.09.2008
държавни агенции

Агент "Бойко" Николай Методиев Николов

Дата на раждане: 03.07.1962
Място на раждане: Гр. София
Николай Методиев Николов Дата на раждане 03.07.1962 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Ст. лейт. Здравко Йорданов Бонев на 16.06.1987 г., регистриран на 20.06.1987 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Здравко Йорданов Бонев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР, 10 РУ, отделение ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бойко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; лично дело IА-32792; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2038/ 03.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Държавно лесничейство – Батак от 01.02.1998 г. до 06.04.1999 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Съдържател на явочна квартира " Кестен " Йордан Андреев Йорданов

Дата на раждане: 27.05.1946
Място на раждане: гр. София
Йордан Андреев Йорданов Дата на раждане 27.05.1946 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител Николай Цветанов Николов на 04.09.1986 г. Ръководил го служител Николай Цвеетанов Николов; Генко Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството УГВ – РО 2 ГО Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Кестен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; документи от ръководилия го служител; рег. бланка; рег. дневник; дело ІЯ-4311; доклад на МВР RB202009-001- 05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1991 г. Кандидат за кмет на с. Габер, общ. Драгоман, обл. Софийска, издигнат от ЛИДЕР
Решение N° 65
от 27.05.2009
прокурори и военни следователи

Агент "Иванов" Бисер Йорданов Михайлов

Дата на раждане: 21.05.1969
Място на раждане: Гр. Перник
Бисер Йорданов Михайлов Дата на раждане 21.05.1969 г. Място на раждане Гр. Перник Вербувал го служител О. р. Николай Атанасов Николов на 11.11.1987 г., регистриран на 25.11.1987 г. Ръководил го служител О. р. Николай Атанасов Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-1154 (Пк). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Мл. прокурор в РП-Перник от 21.03.1995 г. до 01.04.1997 г. Прокурор в РП-Перник от 01.04.1997 г. до 12.05.1999 г. Зам. районен прокурор в РП-Перник от 12.05.1999 г. до 12.04.2000 г. Прокурор в ОП-Перник от 12.04.2000 г.
Решение N° 173
от 01.12.2010
Държавна агенция Национална сигурност

Агент "Даниел" Йордан Димитров Кираджиев

Дата на раждане: 05.05.1958
Място на раждане: гр. Сливен
Йордан Димитров Кираджиев Дата на раждане 05.05.1958 г. Място на раждане гр. Сливен Вербувал го служител ст. лейт. Николай Трайков Николов на 27.06.1986 г., регистриран на 08.07.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Николай Трайков Николов; о. р. Страхил Балов; о. р. Данчо Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Даниел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-32690; работно дело IР-14277. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Експерт
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Румен" Николай Весков Николов

Дата на раждане: 17.09.1971
Място на раждане: гр. Шумен
Николай Весков Николов Дата на раждане 17.09.1971 г. Място на раждане гр. Шумен Вербувал го служител о. р. Николай Йорданов на 03.07.1991 г. Ръководил го служител о. р. Николай Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-КСВ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Румен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; запис в архивен регистър – I том - за секретните сътрудници за дело на "Румен" - IА-1039. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Щабен офицер (развитие на концепции) в Щаб на Съюзното командване по трансформацията на НАТО (АСТ) в Норфолк, САЩ от 01.04.2014 г., изпратен от МО За Николай Весков Николов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Николай Весков Николов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 173/ 01.12.2010 г. – ДАНС - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate