Агенти на Държавна сигурност / Communist Secret Services Agents

by bivol

Bulgarian Communist Secret Services Agents. Данни от/Data from comdos.bg актуални към/last update 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
 Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за Николай Димов Димов намери 20 резултата / The search Николай Димов Димов found 20 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-409
от 08.10.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Първа частна банка

Агент; секретен сътрудник "Стоянов; Станоев" Борис Симеонов Янков

Дата на раждане: 17.08.1939
Място на раждане: гр. София
Борис Симеонов Янков Дата на раждане 17.08.1939 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Иван Иванов Бакоев на 19.09.1975 г., регистриран на 02.10.1975 г.; регистриран в ПГУ на 28.09.1978 г. Ръководил го служител о. р. Иван Иванов Бакоев; о. р. Пеню Байчев Костадинов; о. р. Николай Андреев; о. р. Евгени Грънчаров; о. р. Пламен Костов; кап. Румен Тенев Митев; ст. лейт. Иван Атанасов Димов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-III-II; ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Стоянов; Станоев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документ за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка-2 бр., съдържащи се в дело Ф1, а.е. 6824 – 4 тома и в работно дело IР-9715; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "БАЛКАНКАР ХОЛДИНГ" ЕАД /преобразувана Държавна фирма „Балканкар“/ Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-168/ 17.04.2013 г. – длъжници към банка "БАЛКАНБАНК" Обявява установената и обявена с решение № 2-355/ 04.06.2014 г. – юридически лица, придобили обособени части от общински предприятия на територията на Столична община - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-784
от 29.11.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим 2016 г.

Агент; секретен сътрудник "Стоянов; Станоев" Борис Симеонов Янков

Дата на раждане: 17.08.1939
Място на раждане: гр. София
Борис Симеонов Янков Дата на раждане 17.08.1939 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Иван Иванов Бакоев на 19.09.1975 г., регистриран на 02.10.1975 г.; регистриран в ПГУ на 28.09.1978 г. Ръководил го служител о. р. Иван Иванов Бакоев; о. р. Пеню Байчев Костадинов; о. р. Николай Андреев; о. р. Евгени Грънчаров; о. р. Пламен Костов; кап. Румен Тенев Митев; ст. лейт. Иван Атанасов Димов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-III-II; ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Стоянов; Станоев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документ за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка-2 бр., съдържащи се в дело Ф1, а.е. 6824 – 4 тома и в работно дело IР-9715; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ - на фирма –длъжник – "АЛУКОМ" АД, гр. Плевен; Член на управителен орган /Съвет на директорите/ - на фирма –длъжник – "БАЛКАНКАР ХОЛДИНГ" ЕАД, гр. София ("БАЛКАНКАР ХОЛДИНГ" АД – по бюлетина) Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-168/ 17.04.2013 г. – длъжници към банка "БАЛКАНБАНК" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-409/ 08.10.2014 г. – длъжници към Първа частна банка Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-705/ 16.09.2016 г. – длъжници към АГРОБИЗНЕСБАНК Обявява установената и обявена с решение № 2-210/ 17.07.2013 г. – банка "Пиреос България" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-602
от 04.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Ловеч

Нещатен служител "" Николай Маринов Тодоров

Дата на раждане: 05.12.1947
Място на раждане: с. Горско Сливово, обл. Ловеч
Николай Маринов Тодоров Дата на раждане 05.12.1947 г. Място на раждане с. Горско Сливово, обл. Ловеч Качество Нещатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Ловеч-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Привлечен със заповед № 484/ 20.10.1977 г. и се води на отчет от кап. Атанас Иванов Димов. Привлечен със заповед № 578/ 26.11.1986 г. и се води на отчет от майор Ив. Трифонов. Кандидат за общински съветник в община Летница, издигнат от БСП Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-455/ 29.01.2015 г. – община Летница Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 312
от 13.02.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Стара Загора

Агент "Петко" Димчо Стоилов Димов

Дата на раждане: 01.04.1957
Място на раждане: гр. Стара Загора
Димчо Стоилов Димов Дата на раждане 01.04.1957 г. Място на раждане гр. Стара Загора Вербувал го служител кап. Димо Добрев Димов на 12.12.1980 г., регистриран на 19.12.1980 г. Ръководил го служител кап. Димо Добрев Димов; майор Николай Александров Савов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ХI-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело IА-387; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Стара Загора, издигнат от коалиция от партии "Съюз Стара Загора" /ПП "ОДС – Общност на демократичните сили", ПП "Земеделски народен съюз", ПП "Движение Гергьовден", ПП "Съюз на патриотичните сили "Защита"", ПП "Български земеделски народен съюз"/ Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Димчо Стоилов Димов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Нещатен служител "" Николай Маринов Тодоров

Дата на раждане: 05.12.1947
Място на раждане: с. Горско Сливово, обл. Ловеч
Николай Маринов Тодоров Дата на раждане 05.12.1947 г. Място на раждане с. Горско Сливово, обл. Ловеч Качество Нещатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Ловеч-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Привлечен със заповед № 484/ 20.10.1977 г. и се води на отчет от кап. Атанас Иванов Димов. Привлечен със заповед № 578/ 26.11.1986 г. и се води на отчет от майор Ив. Трифонов. Кандидат за кмет на кметство Горско Сливово, общ. Летница, издигнат от БСП Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-455/ 29.01.2015 г. – община Летница Обявява установената и обявена с решение № 143/ 16.06.2010 г. - МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1062
от 26.09.2017 г.
община Стралджа

Агент; сътрудник "Николай; Йорданов" Костадин Димов Бакалов

Дата на раждане: 25.10.1936
Място на раждане: с. Робово, обл. Ямбол
Костадин Димов Бакалов Дата на раждане 25.10.1936 г. Място на раждане с. Робово, обл. Ямбол Вербувал го служител вербуван на 26.03.1966 г., регистриран на 05.04.1966 г.; възстановен на 06.10.1969 г. и регистриран на 03.10.1969 г. Ръководил го служител майор Петър Колев Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; сътрудник Псевдоними Николай; Йорданов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка – 2 бр. , съдържащи се в лично дело ІА-2512 (Яб); рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № С 14/ 28.03.1990 г. за унищожаване работно дело ІР-577 (Яб). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Секретар на ВрИК Стралджа от 08.11.1990 г. до 15.11.1991 г. Общински съветник от 15.11.1991 г. до 28.10.1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Костадин Димов Бакалов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Секретен сътрудник "Нета" Анка Александрова Конова

Дата на раждане: 21.08.1937
Място на раждане: гр. София
Анка Александрова Конова Дата на раждане 21.08.1937 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител регистрирана на 12.04.1976 г.; възстановена от Пеньо Б. Костадинов през м. май 1986 г. Ръководил я служител ст. лейт. Исталиан Г. Сиджимков; о. р. Свилен Стефанов; о. р. Петър Димов; о. р. Николай Андреев; о. р. Пеньо Б. Костадинов; о. р. Йордан Исков Начев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Нета Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили я щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 3658 – 2 тома. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по физика и астрономия от 2000 г. до 2003 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Анка Александрова Конова към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент; секретен сътрудник "Серьожа (Сергей); Володя" Янко Боянов Арсов

Дата на раждане: 12.06.1934
Място на раждане: гр. Пазарджик
Янко Боянов Арсов Дата на раждане 12.06.1934 г. Място на раждане гр. Пазарджик Вербувал го служител ст. лейт. Стефан Георгиев Димитров на 25.10.1977 г., регистриран на 05.11.1977 г.; майор Ив. Божиков, регистриран в ПГУ на 04.07.1983 г. Ръководил го служител ст. лейт. Стефан Георгиев Димитров; о. р. Ал. Александров; майор Ив. Божиков; лейт. Николай Писанчев; о. р. Иван Димов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-Х-I; управление IV-II-I; ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Серьожа (Сергей); Володя Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4; дело Ф1, а.е. 5358; лично дело IА-36540; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-127/ 21.01.2010 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по машинни науки от 1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Янко Боянов Арсов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 110/ 09.02.2010 г. - БАН
Решение N° 2-417
от 22.10.2014 г.
община Момчилград

Съдържател на явочна квартира "Арда" Тодор Харалампиев Димов

Дата на раждане: 30.09.1940
Място на раждане: с. Чокманово, обл. Смолян
Тодор Харалампиев Димов Дата на раждане 30.09.1940 г. Място на раждане с. Чокманово, обл. Смолян Вербувал го служител о. р. Николай Николов на 26.12.1983 г., регистриран на 10.01.1984 г. Ръководил го служител о. р. Николай Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Арда Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 11/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване дело IЯ-274 (Кж); писмо вх. № И 2430/ 12.11.2007 г. за унищожаване дело IЯ-274 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 09.10.1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 110
от 9.02.2010
Българската академия на науките

Агент; секретен сътрудник "Серьожа (Сергей); Володя" Янко Боянов Арсов

Дата на раждане: 12.06.1934
Място на раждане: гр. Пазарджик
Янко Боянов Арсов Дата на раждане 12.06.1934 г. Място на раждане гр. Пазарджик Вербувал го служител ст. лейт. Стефан Георгиев Димитров на 25.10.1977 г., регистриран на 05.11.1977 г.; майор Ив. Божиков, регистриран в ПГУ на 04.07.1983 г. Ръководил го служител ст. лейт. Стефан Георгиев Димитров; о. р. Ал. Александров; майор Ив. Божиков; лейт. Николай Писанчев; о. р. Иван Димов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-Х-I; управление IV-II-I; ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Серьожа (Сергей); Володя Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4; дело Ф1, а.е. 5358; лично дело IА-36540; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-127/ 21.01.2010 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Институт по металознание Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Янко Боянов Арсов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-130
от 23.01.2013 г.
община Бургас

Агент "Методиев" Йордан Георгиев Янев

Дата на раждане: 22.06.1947
Място на раждане: гр. Бургас
Йордан Георгиев Янев Дата на раждане 22.06.1947 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител о. р. Николай Димов Николов и майор Я. Караиванов на 22.04.1976 г., регистриран на 04.05.1976 г. Ръководил го служител о. р. Николай Димов Николов; о. р. Е. Влахов; о. р. Николай Димчев; о. р. Стоян Милков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Методиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-724 (Бс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 143
от 16.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Агент "Нерон" Николай Димов Димитров

Дата на раждане: 20.11.1966
Място на раждане: гр. Разград
Николай Димов Димитров Дата на раждане 20.11.1966 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител о. р. Димитър Геров на 10.02.1986 г., регистриран на 19.02.1986 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Геров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-Х-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Нерон Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6 Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 07.10.1999 г. За Николай Димов Димитров липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Нещатен служител "" Николай Маринов Тодоров

Дата на раждане: 05.12.1947
Място на раждане: с. Горско Сливово, обл. Ловеч
Николай Маринов Тодоров Дата на раждане 05.12.1947 г. Място на раждане с. Горско Сливово, обл. Ловеч Качество Нещатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Ловеч-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Привлечен със заповед № 484/ 20.10.1977 г. и се води на отчет от кап. Атанас Иванов Димов. Привлечен със заповед № 578/ 26.11.1986 г. и се води на отчет от майор Ив. Трифонов. Кандидат за кмет на с. Горско сливово, общ. Летница, обл. Ловеч, издигнат от ПП "БСП"
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Кунчев " Йордан Стоянов Йорданов

Дата на раждане: 13.08.1944
Място на раждане: С. Млекарево, обл. Сливен
Йордан Стоянов Йорданов Дата на раждане 13.08.1944 г. Място на раждане С. Млекарево, обл. Сливен Вербувал го служител Иван Лилов на 21.04.1978 г. Ръководил го служител Иван Лилов; Димо Димов; Николай Савов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ – ХІ-V-ДС, управление 03-05-05 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Кунчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол с предложение за унищожаване на лично дело ІА-27783 и на работно дело ІР-13253 № 74/ 16.05.1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01- 08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Кандидат за кмет на с. Млекарово, общ. Нова Загора, обл. Сливен, издигнат от "Ред, законност и справедливост"
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент; секретен сътрудник "Стоянов; Станоев" Борис Симеонов Янков

Дата на раждане: 17.08.1939
Място на раждане: гр. София
Борис Симеонов Янков Дата на раждане 17.08.1939 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Иван Иванов Бакоев на 19.09.1975 г., регистриран на 02.10.1975 г.; регистриран в ПГУ на 28.09.1978 г. Ръководил го служител о. р. Иван Иванов Бакоев; о. р. Пеню Байчев Костадинов; о. р. Николай Андреев; о. р. Евгени Грънчаров; о. р. Пламен Костов; кап. Румен Тенев Митев; ст. лейт. Иван Атанасов Димов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-III-II; ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Стоянов; Станоев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документ за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка-2 бр., съдържащи се в дело Ф1, а.е. 6824 – 4 тома и в работно дело IР-9715; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник "БАЛКАНКАР ХОЛДИНГ" ЕАД, гр. София /"БАЛКАНКАР ХОЛДИНГ" АД – по бюлетина/ Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-168/ 17.04.2013 г. – длъжници към банка "БАЛКАНБАНК" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-409/ 08.10.2014 г. – длъжници към Първа частна банка Обявява установената и обявена с решение № 230/ 16.06.2011 г. – Висша атестационна комисия - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Нещатен служител "" Николай Маринов Тодоров

Дата на раждане: 05.12.1947
Място на раждане: с. Горско Сливово, обл. Ловеч
Николай Маринов Тодоров Дата на раждане 05.12.1947 г. Място на раждане с. Горско Сливово, обл. Ловеч Качество Нещатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Ловеч-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Привлечен със заповед № 484/ 20.10.1977 г. и се води на отчет от кап. Атанас Иванов Димов. Привлечен със заповед № 578/ 26.11.1986 г. и се води на отчет от майор Ив. Трифонов. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г.; Кмет на кметство Горско Сливово до м. ноември 1990 г., от м. ноември 1995 г. до м. септември 1999 г. и от 07.11.2003 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент; секретен сътрудник "Стоянов; Станоев" Борис Симеонов Янков

Дата на раждане: 17.08.1939
Място на раждане: гр. София
Борис Симеонов Янков Дата на раждане 17.08.1939 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Иван Иванов Бакоев на 19.09.1975 г., регистриран на 02.10.1975 г.; регистриран в ПГУ на 28.09.1978 г. Ръководил го служител о. р. Иван Иванов Бакоев; о. р. Пеню Байчев Костадинов; о. р. Николай Андреев; о. р. Евгени Грънчаров; о. р. Пламен Костов; кап. Румен Тенев Митев; ст. лейт. Иван Атанасов Димов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-III-II; ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Стоянов; Станоев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документ за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка-2 бр., съдържащи се в дело Ф1, а.е. 6824 – 4 тома и в работно дело IР-9715; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник „БАЛКАНКАР" ЕАД, гр. София Обявява установената и обявена с решение 221/ 18.05.2011 г. – Министерството на финансите - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент; секретен сътрудник "Стоянов; Станоев" Борис Симеонов Янков

Дата на раждане: 17.08.1939
Място на раждане: гр. София
Борис Симеонов Янков Дата на раждане 17.08.1939 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Иван Иванов Бакоев на 19.09.1975 г., регистриран на 02.10.1975 г.; регистриран в ПГУ на 28.09.1978 г. Ръководил го служител о. р. Иван Иванов Бакоев; о. р. Пеню Байчев Костадинов; о. р. Николай Андреев; о. р. Евгени Грънчаров; о. р. Пламен Костов; кап. Румен Тенев Митев; ст. лейт. Иван Атанасов Димов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-III-II; ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Стоянов; Станоев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документ за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка-2 бр., съдържащи се в дело Ф1, а.е. 6824 – 4 тома и в работно дело IР-9715; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к управление от 01.02.1993 г. до 05.08.1997 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 147
от 06.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Резидент; Агент "Калин" Николай Василев Чилингиров

Дата на раждане: 09.04.1960
Място на раждане: гр. Асеновград
Николай Василев Чилингиров Дата на раждане 09.04.1960 г. Място на раждане гр. Асеновград Вербувал го служител о. р. Иван Илчев на 27.09.1985 г., регистриран на 16.10.1985 г. Ръководил го служител о. р. Иван Илчев; о. р. Йордан Г. Димов; о. р. Бор. Мановски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент; агент Псевдоними Калин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; рег. бланка; картон обр. 4; лично дело ІА-838. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на ГПУ от 01.09.2006 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Максимов" Никола Стоянов Николов

Дата на раждане: 05.04.1938
Място на раждане: с. Бродилово, обл. Бургас
Никола Стоянов Николов Дата на раждане 05.04.1938 г. Място на раждане с. Бродилово, обл. Бургас Вербувал го служител кап. Тома Стоянов Томов на 11.07.1975 г., регистриран на 08.08.1975 г. Ръководил го служител кап. Тома Стоянов Томов; о. р. П. Генов; о. р. Е. Влахов; о. р. Ст. Милков; о. р. Николай Димчев; о. р. Камен Димов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Максимов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащо се в лично дело IА-1169 (Бс); рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. февруари 1995 г. до 1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Никола Стоянов Николов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate