Агенти на Държавна сигурност

by bivol

Bulgarian Communist Secret Services Agents. Данни от/Data from comdos.bg актуални към/last update 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
 Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за НИКОЛАЙ ПАВЛОВ ПАВЛОВ намери 18 резултата / The search НИКОЛАЙ ПАВЛОВ ПАВЛОВ found 18 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-1019
от 25.07.2017 г.
КТБ юридически лица кредитополучатели лица по чл. 62, ал. 12, т. 2 ЗКИ

Сътрудник "Калинов" Марин Костов Костов

Дата на раждане: 19.09.1953
Място на раждане: гр. Панагюрище
Марин Костов Костов Дата на раждане 19.09.1953 г. Място на раждане гр. Панагюрище Вербувал го служител вербуван на 02.04.1984 г. Ръководил го служител полк. Николай Павлов; ст. лейт. Иван Димитров; ст. лейт. Николай Бергов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Калинов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 19178; рег. дневник; картони – обр. 1, обр. 2 и обр. 9. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на 'РИСК ИНЖЕНЕРИНГ" АД - едноличен собственик на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 2 от ЗКИ – "РИСК ИНЖЕНЕРИНГ-Д" ЕООД Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Марин Костов Костов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 54/ 26.11.2008 г. – Българската национална телевизия - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник "Макаров" Борис Иванов Павлов

Дата на раждане: 25.11.1935
Място на раждане: с. Макреш, обл. Видин
Борис Иванов Павлов Дата на раждане 25.11.1935 г. Място на раждане с. Макреш, обл. Видин Вербувал го служител регистриран на 12.05.1976 г. Ръководил го служител кап. Иван Енев Тошев; о. р. Николай Даскалов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Макаров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 5484. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. н-к управление до 24.08.1990 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 312
от 13.02.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Стара Загора

Агент "Николай" Димитър Павлов Павлов

Дата на раждане: 07.08.1960
Място на раждане: гр. Роман, обл. Враца
Димитър Павлов Павлов Дата на раждане 07.08.1960 г. Място на раждане гр. Роман, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Делчо Владимиров на 19.02.1979 г., регистриран на 07.03.1979 г. Ръководил го служител о. р. Делчо Владимиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03 – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество (обещание); картони - обр. 4 – 3 бр.; рег. дневник; рег. бланка; лично дело рег. № I A - 26 (Вр); протокол рег. № КА – 46/1990 г. за унищожение на работно дело I Р – 94 (Вр); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Стара Загора, издигнат от Местна коалиция от партии "Новата Стара Загора" /ПП "Българска социалдемократическа партия", ПП "Новото време", ПП "Обединени земеделци", ПП "Радикалдемократическа партия в България"/ Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 71
от 22.07.2009
Българска народна банка

Агент "Балкан" Захари Арангелов Павлов

Дата на раждане: 17.06.1952
Място на раждане: гр. София
Захари Арангелов Павлов Дата на раждане 17.06.1952 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Николай Николов на 19.06.1979 г., регистриран на 21.06.1979 г. Ръководил го служител о. р. Николай Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-III-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Балкан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 75/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-28261 и работно дело IР-13784. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к служба от 09.12.1996 г. до 13.04.1999 г.
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Николай" Димитър Павлов Павлов

Дата на раждане: 07.08.1960
Място на раждане: гр. Роман, обл. Враца
Димитър Павлов Павлов Дата на раждане 07.08.1960 г. Място на раждане гр. Роман, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Делчо Владимиров на 19.02.1979 г., регистриран на 07.03.1979 г. Ръководил го служител о. р. Делчо Владимиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03 – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество (обещание); картони - обр. 4 – 3 бр.; рег. дневник; рег. бланка; лично дело рег. № I A - 26 (Вр); протокол рег. № КА – 46/1990 г. за унищожение на работно дело I Р – 94 (Вр); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Кандидат за кмет на кметство Дълбоки, общ. Стара Загора, издигнат от МК "ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 312/ 13.02.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Секретен " Петков " Кристиян Костов Голд

Дата на раждане: 15.11.1942
Място на раждане: Гр. Пловдив
Кристиян Костов Голд (Стоян Костов Овчаров) Дата на раждане 15.11.1942 г. Място на раждане Гр. Пловдив Вербувал го служител Полк. Иван Джамбов, полк. Коста Тодоров, полк. Николай Павлов на 19.04.1984 г. Ръководил го служител Полк. Иван Дойчински; Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Петков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картон обр. 1-2, обр. 2, обр. 9; дело № 18871; доклад на Сл. "Военна информация" изх. № 2994/ 28.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Министър на икономиката и планирането - 1986 г. - 1990 г. Решение № 25/ 12.02.2007 г. 36
Решение N° 275
от 25.10.2011
Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда

Съдържател на явочна квартира "Миньор" Николай Стоянов Карауланов

Дата на раждане: 31.10.1949
Място на раждане: с. Екзарх Антимово, обл. Бургас
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Секретен сътрудник "Дулов" Георги Пенев Василев

Дата на раждане: 21.05.1947
Място на раждане: гр. Дулово
Георги Пенев Василев Дата на раждане 21.05.1947 г. Място на раждане гр. Дулово Вербувал го служител лейт. Манол Димитров Копаров; на 01.09.1982 г., регистриран в ПГУ на 22.09.1982 г. Ръководил го служител лейт. Манол Димитров Копаров; о. р. Михаил Димитров; кап. Николай Ангелов Андреев; о. р. Марин Павлов; ст. лейт. Валери Харалампиев; лейт. Красимир Шарков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-УНТР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Дулов Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 5913. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по химически науки от 2010 г.
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Секретен сътрудник "Панков" Любомир Йорданов Павлов

Дата на раждане: 28.09.1945
Място на раждане: гр. Свищов
Любомир Йорданов Павлов Дата на раждане 28.09.1945 г. Място на раждане гр. Свищов Вербувал го служител регистриран на 04.08.1978 г. Ръководил го служител о. р. Пеню Байчев Костадинов; о. р. Йордан Ц. Начев; о. р. Чавдар Капитанов; о. р. Георги Георгиев; о. р. Рачко Генов; о. р. Николай Цанов; о. р. Сергей Тумбев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Панков Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 6313. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по физически науки от 1995 г. Секретар на научна комисия по физика и астрономия от 1997 г. до 1999 г.
Решение N° 2-377
от 23.07.2014 г.
Химикотехнологичен и металургичен университет

Доброволен сътрудник; Агент; секретен сътрудник "Жеков" Иванчо Николов Иванчев

Дата на раждане: 26.05.1938
Място на раждане: с. Голямо Пещене, обл. Враца
Иванчо Николов Иванчев Дата на раждане 26.05.1938 г. Място на раждане с. Голямо Пещене, обл. Враца Вербувал го служител регистриран на 05.10.1968 г. Ръководил го служител ст. лейт. Тодор Иванов Гамейски; лейт. Бранимир Добрев; о.р. Александър Асенов; лейт. Людмил Борисов Танчев; ст. лейт. Петър Арангелов Павлов; ст. лейт. Николай Владимиров Бъчваров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доброволен сътрудник; агент; секретен сътрудник Псевдоними Жеков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 3019 – 4 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. декан от 1996 г. до 2001 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Иванчо Николов Иванчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-646
от 10.05.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Стара Загора

Агент "Николай" Димитър Павлов Павлов

Дата на раждане: 07.08.1960
Място на раждане: гр. Роман, обл. Враца
Димитър Павлов Павлов Дата на раждане 07.08.1960 г. Място на раждане гр. Роман, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Делчо Владимиров на 19.02.1979 г., регистриран на 07.03.1979 г. Ръководил го служител о. р. Делчо Владимиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03 – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество (обещание); картони - обр. 4 – 3 бр.; рег. дневник; рег. бланка; лично дело рег. № IA - 26 (Вр); протокол рег. № КА – 46/1990 г. за унищожение на работно дело IР – 94 (Вр); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Кандидат за общински съветник в община Стара Загора, издигнат от МК "ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 312/ 13.02.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 143
от 16.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Резидент; Агент "Павлов" Николай Тодоров Найденов

Дата на раждане: 27.05.1956
Място на раждане: гр. София
Николай Тодоров Найденов Дата на раждане 27.05.1956 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Румен Йотов на 22.11.1983 г., регистриран на 12.12.1983 г. Ръководил го служител о. р. Румен Йотов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент; агент Псевдоними Павлов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4 Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на служба от 18.05.1994 г. За Николай Тодоров Найденов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Секретен сътрудник "Макаров" Борис Иванов Павлов

Дата на раждане: 25.11.1935
Място на раждане: с. Макреш, обл. Видин
Борис Иванов Павлов Дата на раждане 25.11.1935 г. Място на раждане с. Макреш, обл. Видин Вербувал го служител регистриран на 12.05.1976 г. Ръководил го служител кап. Иван Енев Тошев; о. р. Николай Даскалов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Макаров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 5484. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Адис Абеба от 08.10.1990 г. до 24.02.1993 г.
Решение N° 2-70
от 18.09.2012 г.
Технически университет София

Секретен сътрудник "Ларгов" Емил Атанасов Манолов

Дата на раждане: 23.11.1946
Място на раждане: гр. Габрово
Емил Атанасов Манолов Дата на раждане 23.11.1946 г. Място на раждане гр. Габрово Вербувал го служител кап. Светослав Стефанов Колев на 12.08.1976 г., регистриран на 27.08.1976 г.; възстановен от о. р. Петър Павлов на 12.04.1979 г. Ръководил го служител кап. Светослав Стефанов Колев; о. р. Николай Димитров Нейков; о. р. Петър Павлов; о. р. Николай Андреев; о. р. Иван Далибалтов; о. р. Кирил Милев; о. р. Чавдар Димитров Капитанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Ларгов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, , съдържащи се в дело Ф1, а.е. 3777 – 2 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. декан от м. февруари 2008 г. до м. ноември 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Николай" Димитър Павлов Павлов

Дата на раждане: 07.08.1960
Място на раждане: гр. Роман, обл. Враца
Димитър Павлов Павлов Дата на раждане 07.08.1960 г. Място на раждане гр. Роман, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Делчо Владимиров на 19.02.1979 г., регистриран на 07.03.1979 г. Ръководил го служител о. р. Делчо Владимиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03 – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество (обещание); картони - обр. 4 – 3 бр.; рег. дневник; рег. бланка; лично дело рег. № I A - 26 (Вр); протокол рег. № КА – 46/1990 г. за унищожение на работно дело I Р – 94 (Вр); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Кандидат за кмет на с. Дълбоки, общ. Стара Загора, издигнат от Коалиция "Новата Стара Загора" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Николай " Димитър Павлов Павлов

Дата на раждане: 07.08.1960
Място на раждане: гр. Роман, обл. Враца
Димитър Павлов Павлов Дата на раждане 07.08.1960 г. Място на раждане гр. Роман, обл. Враца Вербувал го служител Делчо Владимиров на 19.02.1979 г., регистриран на 07.03.1979 г. Ръководил го служител Делчо Владимиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03 – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество (обещание); картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело рег. № I A - 26 (Вр); протокол рег. № КА – 46/1990 г. за унищожение на работно дело I Р – 94 (Вр); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 23.01.1984 г. Кандидат за кмет на с. Дълбоки, общ. Стара Загора, издигнат от НДСВ
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Коев " Николай Спасов Николов

Дата на раждане: 12.01.1959
Място на раждане: гр. Стралджа, обл. Разград
Николай Спасов Николов Дата на раждане 12.01.1959 г. Място на раждане гр. Стралджа, обл. Разград Вербувал го служител Ст.лейт. Павел Жечев Павлов на 09.12.1983 г., регистриран на 19.12.1983 г. Ръководил го служител ст.лейт. Павел Жечев Павлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Ямбол – ДС, отделение 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Коев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело I А а.е. 1970 (Ям); доклад на МВР № RB202009-001- 05/01-08-I-1879 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Кандидат за кмет на с. Атолово, общ. Стралджа, обл. Ямбол, издигнат от Коалиция “ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА СТРАЛДЖА”
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Гецов" Юксел Мустафа Юсеин

Дата на раждане: 20.05.1953
Място на раждане: с. Мишевско, обл. Кърджали
Юксел Мустафа Юсеин Дата на раждане 20.05.1953 г. Място на раждане с. Мишевско, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Стефан Павлов Кралев и о. р. Спас Томов Стаматов на 04.09.1973 г., регистриран в ПГУ на 09.10.1973 г. Ръководил го служител о. р. Стефан Павлов Кралев; о. р. Спас Томов Стаматов; лейт. Реджеп Алиев Шакиров; лейт. Николай Ал. Недков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали по линия на ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гецов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документ за получено възнаграждение, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 5442; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-55/ 15.08.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate