Агенти на Държавна сигурност / Communist Secret Services Agents

by bivol

Bulgarian Communist Secret Services Agents. Данни от/Data from comdos.bg актуални към/last update 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
 Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ намери 6 резултата / The search НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ found 6 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-1066
от 26.09.2017 г.
КТБ физически лица с депозит лица по чл. 62, ал. 12, т. 2 ЗКИ

Съдържател на явочна квартира; секретен сътрудник "Морава; Памуков" Васко Пендов Петров

Дата на раждане: 29.03.1941
Място на раждане: с. Овча могила, обл. Велико Търново
Васко Пендов Петров Дата на раждане 29.03.1941 г. Място на раждане с. Овча могила, обл. Велико Търново Вербувал го служител вербуван на 24.07.1970 г., регистриран на 05.08.1970 г.; възстановен от ст. лейт. Николай Велков Цанов на 14.09.1983 г. и регистриран в ПГУ на 16.09.1983 г. Ръководил го служител о. р. Иван Нанев; ст. лейт. Николай Велков Цанов; о. р. Иван Д. Стайков; кап. Борислав Живков Георгиев; о. р. Николай Станков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-І-І; ДС, ПГУ-УНТР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира; секретен сътрудник Псевдоними Морава; Памуков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 6209; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 6; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване дело ІЯ-3420. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Физическо лице, по чл. 62, ал. 12, т. 2 (с влог в КТБ) от Закона за кредитните институции Обявява установената и обявена с решение № 105/ 09.12.2009 г. – печатни издания - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-81
от 26.09.2012 г.
Българска търговско-промишлена палата

Секретен сътрудник "Петков" Пейчо Иванов Лалев

Дата на раждане: 14.08.1933
Място на раждане: гр. София
Пейчо Иванов Лалев Дата на раждане 14.08.1933 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител вербуван м. май 1969 г., регистриран на 04.10.1969 г. Ръководил го служител о. р. Найден Ил. Пешев; о. р. Георги Ничев; о. р. Сашо Петров; о. р. Кирил Тодоров; о. р. Георги Калоянов; о. р. Симеон Малинов; о. р. Любомир С. Божков; о. р. Николай Краев Даскалов; о. р. Вл. Аланджийски; кап. Иван Дончев Буров; ст. лейт. Илийчо Георгиев Плачков; лейт. Румен Николов Райков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IХ, ПГУ-ХI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Петков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 5846-2 тома; рег. дневник, картон обр. 1; предложение рег. № 7531/ 08.08.1990 г. за снемане от отчет и унищожаване оперативното дело на "Петков". Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 17.06.2009 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-203
от 03.07.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Стопанска банка

Секретен сътрудник "Петков" Пейчо Иванов Лалев

Дата на раждане: 14.08.1933
Място на раждане: гр. София
Пейчо Иванов Лалев Дата на раждане 14.08.1933 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител вербуван м. май 1969 г., регистриран на 04.10.1969 г. Ръководил го служител о. р. Найден Ил. Пешев; о. р. Георги Ничев; о. р. Сашо Петров; о. р. Кирил Тодоров; о. р. Георги Калоянов; о. р. Симеон Малинов; о. р. Любомир С. Божков; о. р. Николай Краев Даскалов; о. р. Вл. Аланджийски; кап. Иван Дончев Буров; ст. лейт. Илийчо Георгиев Плачков; лейт. Румен Николов Райков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IХ, ПГУ-ХI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Петков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 5846-2 тома; рег. дневник, картон обр. 1; предложение рег. № 7531/ 08.08.1990 г. за снемане от отчет и унищожаване оперативното дело на "Петков". Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Член на управителен орган /Управителен съвет/ на кооперация-длъжник „ОБКО СПОРТ”, гр. София Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Николай " Васил Райчев Георгиев

Дата на раждане: 14.10.1950
Място на раждане: Гр. Хасково
Васил Райчев Георгиев Дата на раждане 14.10.1950 г. Място на раждане Гр. Хасково Вербувал го служител Лейт. Ангел Петров Вълчев и кап. Н. Делчев на 23.06.1975 г., регистриран на 27.06.1975 г. Ръководил го служител Лейт. Ангел Петров Вълчев; лейт. Жеко Делчев Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково, отдел ДС, отделение ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-1495 (Хс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Кандидат за общински съветник в общ. Хасково, издигнат от “Граждански съюз за Нова България”
Решение N° 181
от 02.02.2011
регионални печатни издания

Агент; секретен сътрудник "Ясен" Веско Тодоров Георгиев

Дата на раждане: 20.04.1941
Място на раждане: с. Челюстница, обл. Монтана
Веско Тодоров Георгиев Дата на раждане 20.04.1941 г. Място на раждане с. Челюстница, обл. Монтана Вербувал го служител полк. Благой Петров Младенов на 11.12.1975 г., регистриран на 18.12.1975 г.; регистриран в ПГУ на 15.01.1981 г. Ръководил го служител полк. Благой Петров Младенов; майор Светозар Йорданов Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС; ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Ясен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник – 2 бр.; картони обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-486 (Мх); дело Ф1, а.е. 4988; писмо вх. № 2018/ 1990 г. за унищожаване с протокол № 54/ 26.03.1990 г. лично дело IА-486 (Мх) (налично); протокол рег. № III-54/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-486 (Мх) Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Водещ на рубрика "Гледища" АД – вестник „Гледища днес" – гр. Разград Проверени са 7 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията е установила принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 1 /едно/ лице, данните за което не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от закона. ЕР ЕН КОМПАС ЕООД / ЕР ЕН МЕДИЯ ГРУП/ - вестник "Компас" – гр. Бургас Проверени са 2 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност към органите по чл. 1. "ЗНАМЕ" ЕООД – вестник "Знаме" – гр. Търговище Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност към органите по чл. 1. "ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА ХРОНИКА - ГД" ЕООД – вестник "Хроника" – гр. Гоце Делчев Проверени са 2 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност към органите по чл. 1. ИК "Фолк свят- Николай Чапански" ЕТ – вестник "Фолклорен хоризонт" – гр. Пловдив Проверени са 5 лица. Три лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност към органите по чл. 1. ИК " Знаме" ООД – вестник "Знаме" – гр. Пазарджик Проверени са 10 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност към органите по чл. 1. ИК "Борба" – вестник "Борба" – гр. Велико Търново Проверени са 2 лица. Комисията не установи принадлежност към органите по чл. 1. "МАРИЦА ПРЕС" ЕООД – вестник "Харманлийски новини" и "Сакарско ехо" – гр. Харманли Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност към органите по чл. 1. „МЕДИА ПРЕС” ООД – вестник "Нова добруджанска трибуна" – гр. Добрич Проверени са 11 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона.
Решение N° 143
от 16.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Николай Петров Георгиев

Дата на раждане: 12.11.1950
Място на раждане: гр. Добрич
Николай Петров Георгиев Дата на раждане 12.11.1950 г. Място на раждане гр. Добрич Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Толбухин-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № I-3470/ 30.07.1975 г. е назначен за разузнавач III степен. Публична длъжност или публична дейност Н-к на служба до 25.11.1991 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate