Агенти на Държавна сигурност / Communist Secret Services Agents

by bivol

Bulgarian Communist Secret Services Agents. Данни от/Data from comdos.bg актуални към/last update 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
 Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за МАРИН ХРИСТОВ ХРИСТОВ намери 22 резултата / The search МАРИН ХРИСТОВ ХРИСТОВ found 22 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-105
от 12.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Габрово

Съдържател на явочна квартира "Теменуга" Иван Георгиев Христов

Дата на раждане: 31.10.1943
Място на раждане: гр. Свищов, обл. Велико Търново
Иван Георгиев Христов Дата на раждане 31.10.1943 г. Място на раждане гр. Свищов, обл. Велико Търново Вербувал го служител кап. Марин Димитров Иванов, регистриран на 14.04.1975 г. Ръководил го служител кап. Марин Димитров Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ПГУ-ДС-ОУ на МВР - Габрово Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Теменуга Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф 1, а.е. 4186; доклад на НРС рег. № RB 102101-001-04/12/1496 от 17.10.07 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Габрово, издигнат от ПАРТИЯ "НОВА ЗОРА" Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. - кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 137
от 9.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Марин Христов Велинов

Дата на раждане: 21.09.1951
Място на раждане: с. Ръсово, обл. Кюстендил
Марин Христов Велинов Дата на раждане 21.09.1951 г. Място на раждане с. Ръсово, обл. Кюстендил Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Кюстендил-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 3960/ 29.08.1983 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 29/ 23.02.1988 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 133/ 04.05.1990 г. е преназначен за н-к отделение Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 07.01.1992 г. до 22.10.1992 г.
Решение N° 2-257
от 13.11.2013 г.
община Враца

Агент; осведомител "Емилиян" Валентин Георгиев Монов

Дата на раждане: 29.05.1949
Място на раждане: с. Галиче, обл. Враца
Валентин Георгиев Монов Дата на раждане 29.05.1949 г. Място на раждане с. Галиче, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Марин Христов Иванов на 07.12.1968 г., регистриран на 14.12.1968 г. Ръководил го служител о. р. Марин Христов Иванов; о. р. Лулчо Лулчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; осведомител Псевдоними Емилиян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол № 46/ 04.04.1990 г., че следва да бъдат унищожени лично дело IО-13 (Вр) и работно дело IР-758 (Вр). Снемане от действащия оперативен отчет 1971 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 14.11.1995 г. до 09.09.1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-684
от 22.07.2016 г.
община Главиница

Агент "Ленън" Милен Тодоров Христов

Дата на раждане: 03.12.1960
Място на раждане: с. Паисиево, обл. Силистра
Милен Тодоров Христов Дата на раждане 03.12.1960 г. Място на раждане с. Паисиево, обл. Силистра Вербувал го служител лейт. Марин Стоянов Шишев на 21.01.1985 г., регистриран на 31.01.1985 г. Ръководил го служител лейт. Марин Стоянов Шишев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ленън Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-758 (Сс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол от 1990 г. за отделяне за унищожаване работно дело IР-760 (Сс). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Зарица от 1990 г. до 1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-152
от 20.03.2013 г.
община Аксаково

Агент "Марин" Христо Петков Христов

Дата на раждане: 18.03.1945
Място на раждане: с. Буховци, обл. Търговище
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-662
от 07.06.2016 г.
Миньорско застрахователно дружество АД

Щатен служител "" Марин Христов Велинов

Дата на раждане: 21.09.1951
Място на раждане: с. Ръсово, обл. Кюстендил
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Секретен сътрудник "Мимов" Марин Христов Христов

Дата на раждане: 15.11.1949
Място на раждане: гр. Плевен
Марин Христов Христов Дата на раждане 15.11.1949 г. Място на раждане гр. Плевен Вербувал го служител лейт. Йони Чамов на 12.11.1980 г., регистриран на 21.11.1980 г. Ръководил го служител лейт. Йони Чамов; о. р. Румен Митев; о. р. Любомир Иванов; о. р. Николай Николов; о. р. Петър Георгиев; о. р. Краснодар Беломорски; о. р. Цвятко Димитров; о. р. Чавдар Начев; о. р. Владимир Райчев; ст. лейт. Михал Спасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-УНТР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Мимов Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 и обр. 3; дело Ф1, а.е. 6434. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по електротехнически науки, електроника и автоматика от 2006 г. до 2009 г.
Решение N° 2-30
от 04.07.2012 г.
Конфедерация на независимите синдикати в България

Съдържател на явочна квартира "Бор" Марин Цветков Маринов

Дата на раждане: 01.02.1940
Място на раждане: с. Горник, обл. Плевен
Марин Цветков Маринов Дата на раждане 01.02.1940 г. Място на раждане с. Горник, обл. Плевен Вербувал го служител о. р. Бойко Христов на 24.01.1986 г., регистриран на 06.02.1986 г. Ръководил го служител о. р. Бойко Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-ХI-II, управление IV-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване на дело IЯ-3915. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Федерален секретар и член на Управителния съвет на Федерация на независимите строителни синдикати
Решение N° 2-392
от 10.09.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Хеброс

Агент "Димов" Ириней Асенов Тасев

Дата на раждане: 28.03.1939
Място на раждане: гр. Кюстендил
Ириней Асенов Тасев Дата на раждане 28.03.1939 г. Място на раждане гр. Кюстендил Вербувал го служител кап. Марин Христов Велинов на 23.06.1988 г., регистриран на 03.08.1988 г. Ръководил го служител кап. Марин Христов Велинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кюстендил-ДС-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1227 (Кн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Управител на фирма – длъжник – "ЕЛКО" ЕООД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 158
от 09.09.2010
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

Агент "Христов" Марин Стефанов Димитров

Дата на раждане: 11.02.1959
Място на раждане: гр. Хасково
Марин Стефанов Димитров Дата на раждане 11.02.1959 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал го служител о. р. Николай Николов на 16.04.1982 г., регистриран на 04.05.1982 г. Ръководил го служител о. р. Николай Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Христов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Директор дирекция "Финансово-стопански дейности и правно- административно обслужване" от 15.11.2004 г. до 12.08.2005 г. Заместник-изпълнителен директор на ИАРА от 30.06.2008 г. до 12.01.2009 г. Изпълнителен директор на ИАРА от 13.01.2009 г. до 13.08.2009 г. За Марин Стефанов Димитров липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 136
от 2.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Резидент, Агент "Драганов" Костадин Стоянов Сарийски

Дата на раждане: 16.11.1951
Място на раждане: с. Тешел, обл. Смолян
Костадин Стоянов Сарийски Дата на раждане 16.11.1951 г. Място на раждане с. Тешел, обл. Смолян Вербувал го служител о. р. Марин Христов Иванов на 08.10.1974 г., регистриран на 17.10.1974 г. Ръководил го служител о. р. Марин Христов Иванов; о. р. Васил Христов; о. р. Ленин Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент, агент Псевдоними Драганов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-26569 и работно дело IР-11851. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на щаб от 09.11.1992 г.
Решение N° 2-462
от 11.02.2015 г.
община Тетевен

Агент "Чавдар" Марин Нешев Лалев

Дата на раждане: 22.09.1946
Място на раждане: гр. Тетевен
Марин Нешев Лалев Дата на раждане 22.09.1946 г. Място на раждане гр. Тетевен Вербувал го служител о. р. Марин Христов Иванов на 19.11.1965 г., регистриран на 27.11.1965 г. Ръководил го служител о. р. Марин Христов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Чавдар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 92/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-3474. Снемане от действащия оперативен отчет 1966 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 01.10.1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-351
от 27.05.2014 г.
Българска академия на науките

Агент "Христов" Симеон Георгиев Ванев

Дата на раждане: 14.09.1937
Място на раждане: гр. Пирдоп
Симеон Георгиев Ванев Дата на раждане 14.09.1937 г. Място на раждане гр. Пирдоп Вербувал го служител о. р. Марин Киров Генков на 03.06.1966 г., регистриран на 15.06.1966 г. Ръководил го служител о. р. Марин Киров Генков; о. р. Нешо Нешев; о. р. Васил Кинов; о. р. Асен Танев; о. р. Пламен Недялков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Плевен-ДС; ДС, управление VI-I, управление II-Х-I, управление IV-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Христов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-34503; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-директор на Института по ботаника Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Симеон Георгиев Ванев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-351
от 27.05.2014 г.
Българска академия на науките

Секретен сътрудник "Сашо-Цветарски" Стоян Борисов Жерев

Дата на раждане: 26.06.1941
Място на раждане: с. Ковачевица, обл. Благоевград
Стоян Борисов Жерев Дата на раждане 26.06.1941 г. Място на раждане с. Ковачевица, обл. Благоевград Вербувал го служител подп. Георги Нинов Виткин на 11.07.1973 г., регистриран на 12.09.1973 г. Ръководил го служител подп. Георги Нинов Виткин; о. р. Йордан Христов Димитров; о. р. Спас Георгиев Велев; ст. лейт. Марин Петков; о. р. Георги Желев; о. р. А. Кирилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Сашо-Цветарски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 3500; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Института по български език „Проф. Л. Андрейчин“; Заместник-директор на Института по български език „Проф. Л. Андрейчин“ Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-766
от 16.11.2016 г.
община Етрополе

Агент "Василев" Марин Христов Дицов

Дата на раждане: 18.06.1942
Място на раждане: гр. Етрополе
Марин Христов Дицов Дата на раждане 18.06.1942 г. Място на раждане гр. Етрополе Вербувал го служител кап. Георги Василев Дочев и майор Лаков на 29.11.1979 г., регистриран на 07.12.1979 г. Ръководил го служител кап. Георги Василев Дочев; о. р. Милчо Милчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Василев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-34347; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Секретар на община Етрополе от м. 05.1991 г. до м. 11.1991 г. Общински съветник от 24.11.1995 г. до 16.09.1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Марин Христов Дицов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-179
от 21.05.2013 г.
община Долни чифлик

Агент "Чавдар" Марин Христов Луков

Дата на раждане: 20.07.1947
Място на раждане: гр. Тервел
Марин Христов Луков Дата на раждане 20.07.1947 г. Място на раждане гр. Тервел Вербувал го служител майор Кирил Йорданов Грамов на 28.12.1967 г., регистриран на 08.01.1968 г. Ръководил го служител майор Кирил Йорданов Грамов; о. р. Веселин Стефанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-IХ; ДС-Толбухин Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Чавдар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-719 (Тх) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр.; протокол рег. № КА-9/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-65 (Тх). Снемане от действащия оперативен отчет 1970 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 01.04.1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-70
от 18.09.2012 г.
Технически университет София

Секретен сътрудник "Мимов" Марин Христов Христов

Дата на раждане: 15.11.1949
Място на раждане: гр. Плевен
Марин Христов Христов Дата на раждане 15.11.1949 г. Място на раждане гр. Плевен Вербувал го служител лейт. Йони Чамов на 12.11.1980 г., регистриран на 21.11.1980 г. Ръководил го служител лейт. Йони Чамов; о. р. Румен Митев; о. р. Любомир Иванов; о. р. Николай Николов; о. р. Петър Георгиев; о. р. Краснодар Беломорски; о. р. Цвятко Димитров; о. р. Чавдар Начев; о. р. Владимир Райчев; ст. лейт. Михал Спасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-УНТР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Мимов Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 и обр. 3; дело Ф1, а.е. 6434. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Декан, ректор до м. март 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Съдържател на явочна квартира " Теменуга " Иван Георгиев Христов

Дата на раждане: 31.10.1943
Място на раждане: гр. Свищов, обл. Велико Търново
Иван Георгиев Христов Дата на раждане 31.10.1943 г. Място на раждане гр. Свищов, обл. Велико Търново Вербувал го служител кап. Марин Димитров Иванов на 14.04.1975 г. Ръководил го служител кап. Марин Димитров Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ПГУ-ДС-ОУ на МВР - Габрово Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Теменуга Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; картони обр. 1 и обр. 3; дело Ф 1, а.е. 4186; доклад на НРС рег. № RB 102101-001-04/12/1496 от 17.10.07 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Кандидат за кмет на общ. Габрово, издигнат от “Нова зора”
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Марин " Христо Петков Христов

Дата на раждане: 03.03.1945
Място на раждане: с. Буховци, област Търговище
Христо Петков Христов Решение № 18/ 25.10.2007 г. 2 Дата на раждане 03.03.1945 г. Място на раждане с. Буховци, област Търговище Вербувал го служител Р. Киров на 18.06.1987 г. Ръководил го служител Р. Киров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР Шумен - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Марин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на район Приморски, общ. Варна, издигнат от коалиция "Патриотичен съюз-Варна"
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Осведомител "Христов" Марин Костов Ногалчев

Дата на раждане: 24.08.1945
Място на раждане: гр. Варна
Марин Костов Ногалчев Дата на раждане 24.08.1945 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител о. р. Тоню Димитров на 11.03.1970 г., регистриран на 24.03.1970 г. Ръководил го служител о. р. Тоню Димитров; о. р. Пенко Ив. Василев; о. р. Илия Ст. Илиев; о. р. Васил Панайотов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС; ДС, ВКР-ГУСВ-IV, управление III-ХI-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Христов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IО-256 (Вн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № С КА-89/ 27.03.1990 г. за унищожаване лично дело IО-256 (Вн) (налично); протокол рег. № С КА-94/ 24.03.1990 г. за унищожаване работно дело IР-1109 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Публична длъжност или публична дейност Синдик, утвърден със заповед № ЛС-И-19-08 от 1998 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Бреза" Марин Митев Хазърбасанов

Дата на раждане: 03.11.1939
Място на раждане: гр. Карнобат
Марин Митев Хазърбасанов Дата на раждане 03.11.1939 г. Място на раждане гр. Карнобат Вербувал го служител ст. лейт. Стойчо Ненов Стоев на 21.03.1977 г., регистриран на 31.03.1977 г. Ръководил го служител ст. лейт. Стойчо Ненов Стоев; о. р. Христо Христов; о. р. Илиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IХ-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бреза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1188; рег. дневник; картон обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Началник отдел ДВСК при РВМС-Бургас от 1994 г. до 2000 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 108
от 20.01.2010
Агенция за ядрено регулиране

Секретен сътрудник "Аякс" Ангел Антонов Петров

Дата на раждане: 21.10.1936
Място на раждане: гр. Троян
Ангел Антонов Петров Дата на раждане 21.10.1936 г. Място на раждане гр. Троян Вербувал го служител ст. лейт. Александър Петров Трифонов на 31.10.1974 г., регистриран на 13.11.1974 г. Ръководил го служител ст. лейт. Александър Петров Трифонов; ст. лейт. Евгени Владимиров Грънчаров; о. р. Стефан Маджаров; о. р. Гошо Господинов Гочев; о. р. Йото Димитров Йотов; о. р. Чавдар Димитров Мирчев; о. р. Иван Щърков; о. р. Людмил Б. Тончев; о. р. Петър А. Павлов; кап. Дочо Христов Цончев; о. р. Илиян Ангелов; о. р. Марин Павлов; о. р. Начо Петличков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Аякс Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а. е. 5605; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-2401/ 08.12.2009 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Директор коорд. НТС от 01.12.1988 г. до 01.08.1990 г. Директор МС и ЕИ от 20.01.1995 г. до 18.10.2001 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate