Агенти на Държавна сигурност / Communist Secret Services Agents

by bivol

Bulgarian Communist Secret Services Agents. Данни от/Data from comdos.bg актуални към/last update 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
 Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за ЛЮБОМИР ИВАНОВ СТОЯНОВ намери 8 резултата / The search ЛЮБОМИР ИВАНОВ СТОЯНОВ found 8 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 185
от 15.02.2011
Агенция Митници

Сътрудник "Добрин" Любомир Цветков Йотов

Дата на раждане: 08.05.1952
Място на раждане: гр. София
Любомир Цветков Йотов Дата на раждане 08.05.1952 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Милен Атанасов Вълков на 20.07.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Милен Атанасов Вълков; полк. Борис Митков Иванов; полк. Количев; майор Божидар Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Добрин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9; дело № 16875; доклад на Служба "Военна информация" рег. № 3289/ 16.12.2010 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел в ЦМУ от 01.03.1992 г. до 26.06.1994 г. и от 01.09.2001 г. до 01.11.2001 г. Доклад на Служба "Военна информация" по чл. 16, ал. 2, т. 2, рег. № 3289/ 16.12.2010 г.
Решение N° 2-63
от 13.09.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Монтана

Агент "Пеев" Любомир Иванов Ценков

Дата на раждане: 02.06.1956
Място на раждане: гр. Лом
Любомир Иванов Ценков Дата на раждане 02.06.1956 г. Място на раждане гр. Лом Вербувал го служител Подп. Людмил Стоянов Петров на 26.03.1989 г., регистриран на 04.04.1989 г. Ръководил го служител Подп. Людмил Стоянов Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС, управление Лом Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пеев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-424; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Лом, издигнат от коалиция "Сдружени за Лом" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 9
от 25.07.2007
администрация на президента

Агент " Попов " Венцислав Асенов Димитров

Дата на раждане: 17.04.1945
Място на раждане: Гр. София
Венцислав Асенов Димитров Дата на раждане 17.04.1945 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Любомир Осенов на 11.04.1984 г. Ръководил го служител Любомир Осенов; Гриша Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ-ДС, отдел 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Попов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към Картон обр. 4; рег. дневник; писмо № 2972/ 1990 г. за унищожаване на органите по чл. 1 регистрационните картони на агент Попов – рег. № 68778 - по оперативни съображения Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Съветник по икономическите въпроси на президента - администрация на президента Георги Първанов – от 02.04.2007 г. до момента Председател: Евтим Костадинов Костадинов ................................ Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов .....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов .................................. Членове: 1. Апостол Иванов Димитров …………………… 2. Валери Георгиев Кацунов ....…………………. 3. Георги Матеев Георгиев ...…………………. 4. Екатерина Петкова Бончева ……………………. 5. Татяна Колева Кирякова ……………………. 6. Тодор Илиев Трифонов ……………………..
Решение N° 2-498
от 28.04.2015 г.
община Пазарджик

Агент "Кочев" Любомир Александров Дочев

Дата на раждане: 14.08.1940
Място на раждане: гр. София
Любомир Александров Дочев Дата на раждане 14.08.1940 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Стоян Стоянов на 15.06.1960 г., регистриран на 30.06.1960 г.; възстановен от о. р. Иван Иванов на 02.11.1978 г., регистриран на 11.11.1978 г. Ръководил го служител о. р. Стоян Стоянов; о. р. Иван Иванов; о. р. К. Киров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-IV-IV; ОУ на МВР-Пазарджик-ДС по линия на ВГУ и на управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кочев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Формализирана карта на рег. № 52032-"Кочев"; собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-1854; рег. дневник; картони обр. 4 – 4 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № КА 27/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване делата на агент "Кочев". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. ноември 1999 г. до м. ноември 2003 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Любомир Александров Дочев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Пеев " Любомир Иванов Ценков

Дата на раждане: 02.06.1956
Място на раждане: Гр. Лом
Любомир Иванов Ценков Дата на раждане 02.06.1956 г. Място на раждане Гр. Лом Вербувал го служител Подп. Людмил Стоянов Петров на 26.03.1989 г., регистриран на 04.04.1989 г. Ръководил го служител Подп. Людмил Стоянов Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС, управление Лом Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пеев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-424; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Лом, издигнат от НДСВ
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Сътрудник "Добрин" Любомир Цветков Йотов

Дата на раждане: 08.05.1952
Място на раждане: гр. София
Любомир Цветков Йотов Дата на раждане 08.05.1952 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Милен Атанасов Вълков на 20.07.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Милен Атанасов Вълков; полк. Борис Митков Иванов; полк. Количев; майор Божидар Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Добрин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9; дело № 16875; доклад на Служба "Военна информация" рег. № 3289/ 16.12.2010 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Синдик, утвърден със заповед № ЛС-04-77 от 2001 г. Доклад на Служба "Военна информация" по чл. 16, ал. 2, т. 2, рег. № 3289/ 16.12.2010 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Пеев" Любомир Иванов Ценков

Дата на раждане: 02.06.1956
Място на раждане: гр. Лом
Любомир Иванов Ценков Дата на раждане 02.06.1956 г. Място на раждане гр. Лом Вербувал го служител Подп. Людмил Стоянов Петров на 26.03.1989 г., регистриран на 04.04.1989 г. Ръководил го служител Подп. Людмил Стоянов Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС, управление Лом Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пеев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-424; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 2007 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-63/ 13.09.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Сашо" Петър Николов Велев

Дата на раждане: 12.07.1947
Място на раждане: с. Торос, обл. Ловеч
Петър Николов Велев Дата на раждане 12.07.1947 г. Място на раждане с. Торос, обл. Ловеч Вербувал го служител майор Любомир Василев Мицаров на 10.11.1980 г., регистриран на 19.11.1980 г. Ръководил го служител майор Любомир Василев Мицаров; о. р. Лъчезар Стоянов; о. р. Стоян Гайдарски; о. р. Никола Мечкаров; о. р. Иван Георг. Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-ІІІ-І; ДС, управление ІІІ-Х-V, управление ІІ-Х-ІІІ, управление ІV-І-ІІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-33144; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-председател на ВрИК – район Младост от 1990 г. до 1991 г. Обявява установената и обявена с решение № 104/ 02.12.2009 г. – Националната здравноосигурителна каса - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate