Агенти на Държавна сигурност / Communist Secret Services Agents

by bivol

Bulgarian Communist Secret Services Agents. Данни от/Data from comdos.bg актуални към/last update 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
 Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за Кирил Георгиев Георгиев намери 66 резултата / The search Кирил Георгиев Георгиев found 66 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 327
от 14.03.2012
Софийски университет Св. Климент Охридски

Осведомител "Сенека; Димов" Милко Димитров Петров

Дата на раждане: 11.08.1952
Място на раждане: гр. Варна
Милко Димитров Петров Дата на раждане 11.08.1952 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител о. р. Кирил Георгиев Цветков на 23.03.1973 г., регистриран на 29.03.1973 г. Ръководил го служител о. р. Кирил Георгиев Цветков; о. р. Димитър Димитров; о. р. Светлин Апостолов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-VI-I, управление VI-II-I, управление VI-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Сенека; Димов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в работно дело IР-12647; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2994/ 02.08.1990 г. с искане "спешно да бъде заличен от картотеката на агентурния апарат" "Димов/ Сенека". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител на катедра "Комуникации и връзки с обществеността" във Факултет по журналистика и масова комуникация от 2007 г.
Решение N° 184
от 09.02.2011
Агенция за социално подпомагане

Агент "Страхил" Крум Василев Георгиев

Дата на раждане: 08.11.1950
Място на раждане: гр. Твърдица
Крум Василев Георгиев Дата на раждане 08.11.1950 г. Място на раждане гр. Твърдица Вербувал го служител о. р. Кирил Киров на 05.11.1979 г., регистриран на 13.11.1979 г. Ръководил го служител о. р. Кирил Киров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС по линия на ВГУ; ОУ на МВР-Смолян-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Страхил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № 22/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-1561 (Пз) и работни дела IР-479 (Пз) и IР-668 (Пз). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител на регионална дирекция за социално подпомагане-Пазарджик от 23.04.2002 г. до 21.10.2002 г.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник "Велин" Светломир Велев Баев

Дата на раждане: 19.03.1947
Място на раждане: гр. Бургас
Светломир Велев Баев Дата на раждане 19.03.1947 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител о. р. Кирил Тодоров Георгиев на 17.08.1983 г., регистриран на 26.08.1983 г. Ръководил го служител о. р. Кирил Тодоров Георгиев; о. р. Стоян Бакалов; кап. Георги Кузов Деничин Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХI, III, I-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Велин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 7033 – 3 тома; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/ 12-2093/ 28.10.2010 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к управление от 11.02.1991 г. до 30.11.1991 г. Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB102101-001-04/ 12-2093/ 28.10.2010 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 298
от 17.01.2012
Българска православна църква

Агент "Кирилиевич" Йоаникий Георгиев Неделчев

Дата на раждане: 02.03.1939
Място на раждане: с. Пет могили, обл. Сливен
Йоаникий Георгиев Неделчев Дата на раждане 02.03.1939 г. Място на раждане с. Пет могили, обл. Сливен Вербувал го служител о. р. Н. Ганев на 17.02.1977 г., регистриран на 25.02.1977 г.; регистриран в управление VI от о. р. Кирил Котов на 18.08.1986 г. Ръководил го служител о. р. Н. Ганев; о. р. Кирил Котов; о. р. Сашко Илиев Цветанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС по линия на управление VI; ДС, управление VI-III-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кирилиевич Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6 – 2 бр.; писмо вх. № 1018/ 27.02.1990 г. за унищожаване на личното и работното дело на "Кирилиевич"; писмо рег. № С 76/ 16.05.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-731 (Сл). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Сливенски митрополит Йоаникий
Решение N° 2-643
от 26.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Софийска

Агент; съдържател на явочна квартира "Драганов; Еделвайс" Кирил Иванов Александров

Дата на раждане: 20.05.1951
Място на раждане: гр. Драгоман
Кирил Иванов Александров Дата на раждане 20.05.1951 г. Място на раждане гр. Драгоман Вербувал го служител о. р. Момчил Кацарски на 08.09.1975 г., регистриран на 17.09.1975 г.; възстановен от о. р. Румен Георгиев Йотов на 16.03.1982 г. и регистриран на 23.03.1982 г. Ръководил го служител о. р. Момчил Кацарски; о. р. Румен Георгиев Йотов; о. р. Никола Кьолиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; съдържател на явочна квартира Псевдоними Драганов; Еделвайс Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-28686 и работно дело IР-9676. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за общински съветник в община Драгоман, издигнат от МК "Нова Алтернатива за Драгоман" Обявява установената и обявена с решение № 136/ 02.06.2010 г. - МВР. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 271
от 05.10.2011
администрация на Народното събрание

Секретен сътрудник "Велин" Светломир Велев Баев

Дата на раждане: 19.03.1947
Място на раждане: гр. Бургас
Светломир Велев Баев Дата на раждане 19.03.1947 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител о. р. Кирил Тодоров Георгиев на 17.08.1983 г., регистриран на 26.08.1983 г. Ръководил го служител о. р. Кирил Тодоров Георгиев; о. р. Стоян Бакалов; кап. Георги Кузов Деничин Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХI, III, I-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Велин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 7033 – 3 тома; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/ 12-2093/ 28.10.2010 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Главен експертен сътрудник в Комисия по външна политика, отбрана и сигурност от 04.03.2004 г. до 24.08.2005 г. Главен експертен сътрудник в Комисия по отбрана от 01.09.2005 г. до 25.08.2009 г. Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB102101-001-04/ 12-2093/ 28.10.2010 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България Обявен с решение № 199/ 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент "Бойко" Людмил Георгиев Бояджиев

Дата на раждане: 02.05.1950
Място на раждане: гр. София
Людмил Георгиев Бояджиев Дата на раждане 02.05.1950 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Кирил Ангелов на 16.03.1984 г., регистриран на 19.04.1984 г. Ръководил го служител о. р. Кирил Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бойко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2087/ 1990 г., че "е извършено заличаването на данните за агенти на бившето ВГУ-ДС и моля да извършите съответните промени за" "Бойко". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Многопрофилна болница за активно лечение – Национална кардиологична болница“ ЕАД; Член на Съвета на директорите на „Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания „Света Екатерина“” ЕАД – гр. София Обявява установената и обявена с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-307
от 12.02.2014 г.
разследващите полицаи

Резидент "Ангел" Кирил Денчев Денчев

Дата на раждане: 08.09.1967
Място на раждане: гр. Елхово
Кирил Денчев Денчев Дата на раждане 08.09.1967 г. Място на раждане гр. Елхово Вербувал го служител ст. лейт. Георги Михайлов Георгиев и полк. Желязков на 10.04.1991 г. Ръководил го служител ст. лейт. Георги Михайлов Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-ВМВР-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Ангел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело IА-865; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Младши разследващ полицай в ОД-МВР от 02.08.2010 г. до 30.12.2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 95/ 28.10.2009 г. – следователи и дознатели - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-845
от 14.02.2017 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Експрес

Агент "Димитров; Данев" Кирил Георгиев Починков

Дата на раждане: 23.07.1945
Място на раждане: гр. Кюстендил
Кирил Георгиев Починков Дата на раждане 23.07.1945 г. Място на раждане гр. Кюстендил Вербувал го служител регистриран на 26.01.1965 г.; възстановен от кап. Йордан Кирилов Велинов на 10.11.1978 г., регистриран на 17.11.1978 г. Ръководил го служител кап. Йордан Кирилов Велинов; о. р. Ч. Павлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кюстендил-ДС по линия на управление ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитров; Данев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-1304 (Кн) МФ; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 4013/ 14.12.1990 г. за унищожаване с протокол № КА-47/ 12.12.1990 г. работното дело на аг. "Данев"; протокол № 92/ 1990 г. за унищожаване лично дело ІА-3265. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Управител на фирма – длъжник "МЕКОМ-К" ЕООД, гр. Кюстендил Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "МЕКОМ-К" ЕАД, гр. Кюстендил ("МЕКОМ-К" ЕООД – по бюлетина) Обявява установената и обявена с решение № 2-243/ 09.10.2013 г. – длъжници към "Обединена българска банка"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

; Агент " Кирил; Петров " Боян Борисов Киров

Дата на раждане: 03.06.1951
Място на раждане: Гр. София
Боян Борисов Киров Дата на раждане 03.06.1951 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Лейт. Дочо Христов Цончев на 14.08.1973 г.; о. р. Петър Добрев Буров на 21.10.1982 г. Ръководил го служител Лейт. Дочо Христов Цончев; ст. лейт. В. Коларов; о. р. Георги Георгиев; о. р. Петър Добрев Буров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление, отдел VІІ; Второ главно управление-ДС, отдел 10, отделение 01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник; агент Псевдоними Кирил; Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Написани агентурни сведения от секретния сътрудник; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилите го щатни служители; картони обр. 1 и 3; дело Ф.1, а. е. 3232; картон обр. 4; рег. дневник; рег. Решение № 14 / 04.09.2007 г. 7 бланка; лично дело ІА-34446; Снемане от действащия оперативен отчет На 23.10.1975 г.; 1992 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 37-о Народно събрание Доклад от МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2
Решение N° 2-254
от 06.11.2013 г.
Централна кооперативна банка АД

Информатор; резидент "Райнис" Веселин Георгиев Петрушков

Дата на раждане: 15.07.1929
Място на раждане: гр. Оряхово
Веселин Георгиев Петрушков Дата на раждане 15.07.1929 г. Място на раждане гр. Оряхово Вербувал го служител о. р. Д. Герасков на 29.08.1952 г, регистриран на 10.08.1956 г. Ръководил го служител о. р. Д. Герасков; о. р. Кирил Ат. Трифонов; о. р. Ради Радев; о. р. Пармаков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV; СУ на МВР-ДС-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор; резидент Псевдоними Райнис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 877/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично дело IИ-6191. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на Кредитна банка от 06.04.1993 г. до 21.01.1994 г. Обявява установената и обявена с решение № 72/ 03.08.2009 г. – електронни медии - радиа и телевизии - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 213
от 28.04.2011
Министерството на физическото възпитание и спорта

Агент; секретен сътрудник "Кирил" Пламен Стефанов Тодоров

Дата на раждане: 04.11.1948
Място на раждане: гр. Пловдив
Пламен Стефанов Тодоров Дата на раждане 04.11.1948 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител ст. лейт. Иван Георгиев Лазаров на 01.12.1978 г., регистриран на 08.12.1978 г.; регистриран в ПГУ на 02.09.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Георгиев Лазаров; лейт. Пламен Малинов Гълъбов; Цв. Маринов; Ст. Дечев; подп. Марин Маринов; полк. Михаил Панталеев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-ХI-I; ДС, управление 04-04-01; ДС, ПГУ, отдел 04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Кирил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка-2 бр.; рег. дневник – 2 бр.; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-29965; работно дело IР- 15695; картони обр. 1- 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 6465; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1301/ 26.05.2008 г.; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-840/ 08.05.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 11.03.2002 г. до 10.09.2002 г. Обявен с решение № 37/ 10.06.2008 г. - Държавна агенция за младежта и спорта
Решение N° 2-343
от 09.05.2014 г.
Избори за Европейски парламент 2014 г.

Секретен сътрудник; Агент "Кирил; Петров" Боян Борисов Киров

Дата на раждане: 03.06.1951
Място на раждане: гр. София
Боян Борисов Киров Дата на раждане 03.06.1951 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител Лейт. Дочо Христов Цончев на 14.08.1973 г.; о. р. Петър Добрев Буров на 21.10.1982 г., регистриран на 01.11.1982 г. Ръководил го служител Лейт. Дочо Христов Цончев; ст. лейт. В. Коларов; о. р. Георги Георгиев; о. р. Петър Добрев Буров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление, отдел VІІ; Второ главно управление-ДС, отдел 10, отделение 01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник; агент Псевдоними Кирил; Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Написани агентурни сведения от секретния сътрудник; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилите го щатни служители; картони - обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф.1, а. е. 3232; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело ІА-34446. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за ЕП, издигнат от ПП "Българската левица" Доклад от МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2 Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 288/ 24.11.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание Обявява установената и обявена с решение № 69/ 29.06.2009 г. – лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-343
от 09.05.2014 г.
Избори за Европейски парламент 2014 г.

Агент "Иван" Николай Георгиев Томов

Дата на раждане: 23.01.1950
Място на раждане: гр. Троян
Николай Георгиев Томов Дата на раждане 23.01.1950 г. Място на раждане гр. Троян Вербувал го служител кап. Кирил Андреев Кирилов на 28.01.1982 г., регистриран на 02.02.1982 г. Ръководил го служител кап. Кирил Андреев Кирилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-"ЧЖ" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-37174; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2286/ 18.05.1990 г. с искане "да бъдат заличени от картотеките данните за" "Иван". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за ЕП, издигнат от КП "АБВ" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 8
от 19.07.2007
администрация на президента

Агент "Стефан" Кирил Иванов Василев

Дата на раждане: 21.11.1950
Място на раждане: с. Шатрово, обл. Кюстендил
Кирил Иванов Василев Дата на раждане 21.11.1950 г. Място на раждане с. Шатрово, обл. Кюстендил Вербувал го служител Подп. Янко Данаилов Дамянов на 04.11.1975 г. Ръководил го служител Подп. Янко Данаилов Дамянов; о. р. Георги Гоцев; Кр. Вълкарев; Георги Георгиев Гавраилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03-ДС, отдел 02. Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Стефан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. бланка; документи от ръководилия го щатен служител. Снемане от действащия оперативен отчет 31.05.1991 г. Публична длъжност или публична дейност Секретар по въпросите на националната отбрана – администрация на президента Петър Стоянов – от 31.01.1997 г. до 07.07.2000 г.
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Секретен сътрудник; Агент "Кирил; Петров" Боян Борисов Киров

Дата на раждане: 03.06.1951
Място на раждане: Гр. София
Боян Борисов Киров Дата на раждане 03.06.1951 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Лейт. Дочо Христов Цончев на 14.08.1973 г.; о. р. Петър Добрев Буров на 21.10.1982 г., регистриран на 01.11.1982 г. Ръководил го служител Лейт. Дочо Христов Цончев; ст. лейт. В. Коларов; о. р. Георги Георгиев; о. р. Петър Добрев Буров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление, отдел VІІ; Второ главно управление-ДС, отдел 10, отделение 01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник; агент Псевдоними Кирил; Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Написани агентурни сведения от секретния сътрудник; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилите го щатни служители; картони обр. 1 и 3; дело Ф.1, а. е. 3232; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело ІА-34446. Снемане от действащия оперативен отчет На 23.10.1975 г.; 1992 г. Кандидат за народен представител, издигнат от "Българската лява коалиция" в 31-и ИР-Ямбол Доклад от МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2 Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Сашо" Кирил Иванов Кирилов

Дата на раждане: 18.04.1961
Място на раждане: гр. Видин
Кирил Иванов Кирилов Дата на раждане 18.04.1961 г. Място на раждане гр. Видин Вербувал го служител майор Васил Тодоров Георгиев на 30.10.1979 г., регистриран на 13.11.1979 г. Ръководил го служител майор Васил Тодоров Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 13/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-317 (Вд). Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "Ред, законност и справедливост" в 5-и ИР-Видин
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Георгиев" Тошко Иванов Кисьов

Дата на раждане: 20.05.1939
Място на раждане: гр. Стара Загора
Тошко Иванов Кисьов Дата на раждане 20.05.1939 г. Място на раждане гр. Стара Загора Вербувал го служител Вербуван на 02.09.1958 г.; възстановен от о. р. Георги Ненов Палмов през юни 1973 г., регистриран на 15.06.1973 г. Ръководил го служител о. р. Георги Ненов Палмов; о. р. Христо Христов; о. р. Янко Добрев; о. р. Кирил Плашев; о. р. Цеко Георгиев; о. р. Бойко Писанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-Х-II; управление IV-II-III; управление IV-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георгиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-33008. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СПАСЕНИЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО" в 23-и ИР-София
Решение N° 37
от 10.06.2008
държавни агенции и държавни комисии

Агент; секретен сътрудник "Кирил" Пламен Стефанов Тодоров

Дата на раждане: 04.11.1948
Място на раждане: Гр. Пловдив
Пламен Стефанов Тодоров Дата на раждане 04.11.1948 г. Място на раждане Гр. Пловдив Вербувал го служител Ст. лейт. Иван Георгиев Лазаров на 01.12.1978 г., регистриран на 08.12.1978 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Иван Георгиев Лазаров; лейт. Пламен Малинов Гълъбов; Цв. Маринов; Ст. Дечев; подп. Марин Маринов; полк. Михаил Панталеев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-ХI-I; ДС, управление 04-04-01; ДС, ПГУ, отдел 04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент; секретен сътрудник Псевдоними Кирил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка-2 бр.; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-29965; работно дело IР- 15695; картони обр. 1 и обр. 3; дело Ф1, а.е. 6465; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1301/ 26.05.2008 г.; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-840/ 08.05.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Началник сектор от 11.03.2002 г. до 10.09.2002 г.
Решение N° 117
от 17.03.2010
Министерството на вътрешните работи

Агент "Байкалски" Божидар Стойчев Гелушев

Дата на раждане: 18.12.1948
Място на раждане: гр. Варна
Божидар Стойчев Гелушев Дата на раждане 18.12.1948 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител о. р. Кирил Йорданов Грамов на 08.04.1975 г., регистриран на 18.04.1975 г. Ръководил го служител о. р. Кирил Йорданов Грамов; о. р. Христо Георгиев Костов; о. р. Иван Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-IХ, управление III-IV-VIII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Байкалски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-24733 и работно дело IР-9654. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на РГС от 01.03.1997 г.
Решение N° 2-395
от 17.09.2014 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание

Секретен сътрудник; Агент "Кирил; Петров" Боян Борисов Киров

Дата на раждане: 03.06.1951
Място на раждане: гр. София
Боян Борисов Киров Дата на раждане 03.06.1951 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител Лейт. Дочо Христов Цончев на 14.08.1973 г.; о. р. Петър Добрев Буров на 21.10.1982 г., регистриран на 01.11.1982 г. Ръководил го служител Лейт. Дочо Христов Цончев; ст. лейт. В. Коларов; о. р. Георги Георгиев; о. р. Петър Добрев Буров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление, отдел VІІ; Второ главно управление-ДС, отдел 10, отделение 01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник; агент Псевдоними Кирил; Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Написани агентурни сведения от секретния сътрудник; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилите го щатни служители; картони - обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф.1, а. е. 3232; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело ІА-34446. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от КП "ЛЕВИЦАТА и ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" в 27-и МИР-Стара Загора и в 31-и МИР-Ямбол Доклад от МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2 Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 288/ 24.11.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-343/ 09.05.2014 г. - лица, регистрирани от ЦИК като кандидати за членове на Европейския парламент Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-518
от 09.06.2015 г.
община Трън

Съдържател на явочна квартира "Синчец" Кирил Георгиев Сотиров

Дата на раждане: 23.03.1934
Място на раждане: с. Студен извор, обл. Перник
Кирил Георгиев Сотиров Дата на раждане 23.03.1934 г. Място на раждане с. Студен извор, обл. Перник Вербувал го служител о. р. Александър Томов на 07.12.1982 г., регистриран на 14.12.1982 г. Ръководил го служител о. р. Александър Томов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник-ДС-Трън по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Синчец Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № 14/ 30.01.1990 г. за унищожаване секретните материали на Я/К "Синчец". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на ИК на ОбНС Трън до м. ноември 1990 г. Общински народен съветник до м. ноември 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Секретен " Артур " Митьо Петров Виделов

Дата на раждане: 16.11.1944
Място на раждане: Гр. София
Митьо Петров Виделов Дата на раждане 16.11.1944 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Ст. лейт. Минко Георгиев Сладкаров на 27.05.1967 г., регистриран на 19.06.1967 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Минко Георгиев Сладкаров; майор Ангел К. Червеняшки; Кольо Вълев Конов; Цветанка Дамянова; Кирил Тодоров; ст. лейт. Иван Михайлов Карамучев; полк. Слави Ризов; подп. Кирил Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ, отдел I, отдел V, отдел ХI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Артур Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; Решение № 25/ 12.02.2007 г. 43 картон обр. 1 и 3; лично и работно дело Ф1, а. е. 10-2127-3 тома; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/ 11- 21404/ 30.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1974 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-министър на териториалното развитие и строителството
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Секретен сътрудник "Лолин" Кирил Георгиев Фърцов

Дата на раждане: 15.10.1943
Място на раждане: гр. Пазарджик
Кирил Георгиев Фърцов Дата на раждане 15.10.1943 г. Място на раждане гр. Пазарджик Вербувал го служител Регистриран в ПГУ на 22.10.1985 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Лолин Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; предложение рег. № 2622/ 22.04.1990 г. за унищожаване на делото на СС "Лолин" № 16871. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по агрономо-лесовъдни науки от 1995 г. до 1998 г.
Решение N° 2-560
от 05.10.2015 г.
община Първомай

Агент "Кирил" Иван Георгиев Петков

Дата на раждане: 06.12.1956
Място на раждане: с. Искра, обл. Пловдив
Иван Георгиев Петков Дата на раждане 06.12.1956 г. Място на раждане с. Искра, обл. Пловдив Вербувал го служител ст. лейт. Румен Костурков на 26.05.1989 г., регистриран на 20.06.1989 г. Ръководил го служител ст. лейт. Румен Костурков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС-Първомай по линия на управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кирил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2510/ 12.06.1990 г. за унищожаване с протокол от 15.02.1990 г. делата на агент "Кирил". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 14.11.1995 г. до 12.11.2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-57
от 21.08.2012 г.
Химикотехнологичен и металургичен университет София

Секретен сътрудник "Азеолов" Кирил Георгиев Станулов

Дата на раждане: 04.05.1941
Място на раждане: Сърбия
Кирил Георгиев Станулов Дата на раждане 04.05.1941 г. Място на раждане Сърбия Вербувал го служител кап. Борис Гюров на 19.03.1980 г., регистриран на 21.03.1980 г. Ръководил го служител кап. Борис Гюров; о. р. Чавдар Георгиев; о. р. Дочо Цончев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Азеолов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5307; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Ректор до 04.07.2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-331
от 24.03.2014 г.
Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий

Осведомител "Сенека; Димов" Милко Димитров Петров

Дата на раждане: 11.08.1952
Място на раждане: гр. Варна
Милко Димитров Петров Дата на раждане 11.08.1952 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител о. р. Кирил Георгиев Цветков на 23.03.1973 г., регистриран на 29.03.1973 г. Ръководил го служител о. р. Кирил Георгиев Цветков; о. р. Димитър Димитров; о. р. Светлин Апостолов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-VI-I, управление VI-II-I, управление VI-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Сенека; Димов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в работно дело IР-12647; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2994/ 02.08.1990 г. с искане "спешно да бъде заличен от картотеката на агентурния апарат" "Димов/ Сенека". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 8
от 19.07.2007
администрация на президента

Агент " Стефан " Кирил Иванов Василев

Дата на раждане: 21.11.1950
Място на раждане: с. Шатрово, обл. Кюстендил
Кирил Иванов Василев Дата на раждане 21.11.1950 г. Място на раждане с. Шатрово, обл. Кюстендил Вербувал го служител Подп. Янко Данаилов Дамянов на 04.11.1975 г. Ръководил го служител Подп. Янко Данаилов Дамянов; о. р. Георги Гоцев; Кр. Вълкарев; Георги Георгиев Гавраилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03-ДС, отдел 02. Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Стефан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. бланка; документи от ръководилия го щатен служител. Снемане от действащия оперативен отчет 31.05.1991 г. Публична длъжност или публична дейност Секретар по въпросите на националната отбрана – администрация на президента Петър Стоянов – от 31.01.1997 г. до 07.07.2000 г.
Решение N° 2-392
от 10.09.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Хеброс

Агент "Иван" Кирил Славчев Кирев

Дата на раждане: 09.07.1949
Място на раждане: с. Новаково, обл. Пловдив
Кирил Славчев Кирев Дата на раждане 09.07.1949 г. Място на раждане с. Новаково, обл. Пловдив Вербувал го служител о. р. Румен Георгиев на 14.06.1984 г., регистриран на 20.06.1984 г. Ръководил го служител о. р. Румен Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2587/ 19.06.1990 г. за унищожаване с протокол № 36/ 16.04.1990 г. делата на агент "Иван". Снемане от действащия оперативен отчет Лице, посочено като длъжник – съдружник във фирма – длъжник – "МИРАЖ МАРКОВА И СИЕ" СД Обявява установената с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 276
от 02.11.2011
Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Секретен сътрудник "Артур" Митьо Петров Виделов

Дата на раждане: 16.11.1944
Място на раждане: гр. София
Митьо Петров Виделов Дата на раждане 16.11.1944 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител Ст. лейт. Минко Георгиев Сладкаров на 27.05.1967 г., регистриран на 19.06.1967 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Минко Георгиев Сладкаров; майор Ангел К. Червеняшки; Кольо Вълев Конов; Цветанка Дамянова; Кирил Тодоров; ст. лейт. Иван Михайлов Карамучев; полк. Слави Ризов; подп. Кирил Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ, отдел I, отдел V, отдел ХI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Артур Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; картон обр. 1 и 3; лично и работно дело Ф1, а. е. 10-2127-3 тома; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/ 11-21404/ 30.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1974 г. Публична длъжност или публична дейност Директор "Комплексни анализи, експертизи и проекти" от 07.05.2003 г. до 02.01.2008 г. Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри
Решение N° 136
от 2.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Агент "Огнян" Кирил Георгиев Кордов

Дата на раждане: 18.10.1943
Място на раждане: гр. Пловдив
Кирил Георгиев Кордов Дата на раждане 18.10.1943 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Софроний Тодоров Софрониев на 30.11.1967 г., регистриран на 19.12.1967 г. Ръководил го служител о. р. Софроний Тодоров Софрониев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството КДС-Пловдив Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Огнян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; лично дело IА-3749 (Пд). Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.12.1995 г.
Решение N° 136
от 2.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Кирил Георгиев Туев

Дата на раждане: 09.11.1938
Място на раждане: с. Червен брег, обл. Кюстендил
Кирил Георгиев Туев Дата на раждане 09.11.1938 г. Място на раждане с. Червен брег, обл. Кюстендил Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление II Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 4864/ 03.12.1965 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 101/ 19.06.1967 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № 136/ 17.10.1968 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № 508/ 24.01.1970 г. е преназначен за разузнавач IV степен; със заповед № 118/ 05.08.1970 г. е преназначен за инспектор IV степен. Публична длъжност или публична дейност Заместник ректор от 01.11.1996 г.
Решение N° 136
от 2.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Осведомител "Георгиев" Кирил Обретенов Иванов

Дата на раждане: 04.06.1953
Място на раждане: гр. София
Кирил Обретенов Иванов Дата на раждане 04.06.1953 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Ангел Петров Стефанов на 25.09.1972 г., регистриран на 10.10.1972 г. Ръководил го служител о. р. Ангел Петров Стефанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Георгиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 03.01.2007 г. Н-к на отдел от 22.06.2009 г. За Кирил Обретенов Иванов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-345
от 13.05.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Кредитна банка

Агент "Георгиев" Константин Кръстев Недялков

Дата на раждане: 05.01.1948
Място на раждане: с. Кунино, обл. Враца
Константин Кръстев Недялков Дата на раждане 05.01.1948 г. Място на раждане с. Кунино, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Кирил Димитров Труканов на 16.12.1971 г., регистриран на 27.12.1971 г.; възстановен и регистриран на 22.09.1976 г.; възстановен на 25.02.1988 г., регистриран на 29.03.1988 г. Ръководил го служител о. р. Кирил Димитров Труканов; о. р. Георги Асиов; о. р. Паланковски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, отдел ВКР-София-IV; ОУ на МВР-Кюстендил-Бобов дол-ДС; СУ на МВР-VIII РУ-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георгиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-35240 и в работно дело IР-14982; рег. дневник – 3 бр.; картони – обр. 4 - 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-796. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "МИНИ БОБОВ ДОЛ" АД, гр. Бобов дол Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Константин Кръстев Недялков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 288
от 24.11.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – София град

Секретен сътрудник; Агент "Кирил; Петров" Боян Борисов Киров

Дата на раждане: 03.06.1951
Място на раждане: гр. София
Боян Борисов Киров Дата на раждане 03.06.1951 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител Лейт. Дочо Христов Цончев на 14.08.1973 г.; о. р. Петър Добрев Буров на 21.10.1982 г., регистриран на 01.11.1982 г. Ръководил го служител Лейт. Дочо Христов Цончев; ст. лейт. В. Коларов; о. р. Георги Георгиев; о. р. Петър Добрев Буров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление, отдел VІІ; Второ главно управление-ДС, отдел 10, отделение 01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник; агент Псевдоними Кирил; Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Написани агентурни сведения от секретния сътрудник; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилите го щатни служители; картони - обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф.1, а. е. 3232; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело ІА-34446. Снемане от действащия оперативен отчет На 23.10.1975 г.; 1992 г. Кандидат за общ. съветник в гр. София, издигнат от Българската левица Доклад от МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2 Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители Обявен с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители
Решение N° 2-377
от 23.07.2014 г.
Химикотехнологичен и металургичен университет

Секретен сътрудник "Драгомир" Петко Александров Девенски

Дата на раждане: 11.10.1938
Място на раждане: с. Баница, обл. Враца
Петко Александров Девенски Дата на раждане 11.10.1938 г. Място на раждане с. Баница, обл. Враца Вербувал го служител кап. Кирил Стефанов Милев; на 28.07.1979 г., регистриран на 20.11.1979 г. Ръководил го служител лейт. Румен Тенев Митев; кап. Кирил Стефанов Милев; о. р. Чавдар Капитанов; о. р. Георги Георгиев; о. р. Рачко Генов; о. р. Николай Цанов; о. р. Борис Несторов; о. р. Борислав Ж. Георгиев; о. р. Борислав Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Драгомир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 2542 и в дело Ф1, а.е. 4740; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. декан до 19.02.1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 230/ 16.06.2011 г. – Висша атестационна комисия - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Секретен сътрудник "Велин" Светломир Велев Баев

Дата на раждане: 19.03.1947
Място на раждане: гр. Бургас
Светломир Велев Баев Дата на раждане 19.03.1947 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител о. р. Кирил Тодоров Георгиев на 17.08.1983 г., регистриран на 26.08.1983 г. Ръководил го служител о. р. Кирил Тодоров Георгиев; о. р. Стоян Бакалов; кап. Георги Кузов Деничин Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХI, III, I-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Велин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 7033 – 3 тома; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/ 12-2093/ 28.10.2010 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Тел Авив от 10.09.1992 г. до 18.12.1999 г Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB102101-001-04/ 12-2093/ 28.10.2010 г.
Решение N° 2-197
от 19.06.2013 г.
Юробанк България АД

Секретен сътрудник; Агент "Гюзелев (Н. Гюзелев); Н. Георгиев" Кирил Стоянов Николов

Дата на раждане: 21.08.1937
Място на раждане: гр. Казанлък
Кирил Стоянов Николов Дата на раждане 21.08.1937 г. Място на раждане гр. Казанлък Вербувал го служител регистриран в ПГУ на 22.02.1978 г.; о. р. Борис Димитров на 19.03.1986 г., регистриран на 26.03.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Ангел Григоров; полк. Димо Петров Караангелов; о. р. Петър Димов; кап. Димитър Цветков Баров; о. р. Дочо Цончев; о. р. Борис Димитров; о. р. Ал. Пръвчев; о. р. Чавдар Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII, ВГУ-Х-I, управление IV-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник; агент Псевдоними Гюзелев (Н. Гюзелев); Н. Георгиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 4259 – 6 тома; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2089/ 02.05.1990 г. за заличаване данните за "Н. Георгиев". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите „БСИ Минералбанк“ АД от 01.06.1992 г. Обявява установената и обявена с решение № 332/ 20.03.2012 г. – Религиозната общност на евреите в България - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-507
от 19.05.2015 г.
община Ракитово

Агент "Страхил" Крум Василев Георгиев

Дата на раждане: 08.11.1950
Място на раждане: гр. Твърдица
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-576
от 11.11.2015 г.
Приватизирани предприятия Шумен

Агент "Андрей" Кирил Станков Динев

Дата на раждане: 12.11.1963
Място на раждане: гр. Шумен
Кирил Станков Динев Дата на раждане 12.11.1963 г. Място на раждане гр. Шумен Вербувал го служител лейт. Валентин Георгиев Великов на 15.08.1984 г., регистриран на 20.08.1984 г. Ръководил го служител лейт. Валентин Георгиев Великов; о. р. Димитър Геров; о. р. Деян Върбанов; о. р. Мирослав Билалов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС; ДС, управление III-Х-II, управление III-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Андрей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1038; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № С КА 44/ 28.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-877 (Шн). Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма предмет на договор за приватизационна продажба – "Хранителни стоки – Шумен" ЕАД /АД/ Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Кирил Станков Динев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-420
от 29.10.2014 г.
Академия на МВР

Щатен служител "" Кирил Георгиев Туев

Дата на раждане: 09.11.1938
Място на раждане: с. Червен брег, обл. Кюстендил
Кирил Георгиев Туев Дата на раждане 09.11.1938 г. Място на раждане с. Червен брег, обл. Кюстендил Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление II Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 4864/ 03.12.1965 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 101/ 19.06.1967 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № 136/ 17.10.1968 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № 508/ 24.01.1970 г. е преназначен за разузнавач IV степен; със заповед № 118/ 05.08.1970 г. е преназначен за инспектор IV степен. Публична длъжност или публична дейност Началник на катедра (ръководител катедра) във факултет ДС до 01.10.1991 г. Декан на НУЦ по НС от 01.10.1991 г. до 15.05.1992 г. Зам. ректор от 06.11.1996 г. до 10.11.1998 г. Обявява установената с решение № 242/ 12.07.2011 г. – чл. 27 - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-420
от 29.10.2014 г.
Академия на МВР

Секретен сътрудник "Драгомир" Петко Александров Девенски

Дата на раждане: 11.10.1938
Място на раждане: с. Баница, обл. Враца
Петко Александров Девенски Дата на раждане 11.10.1938 г. Място на раждане с. Баница, обл. Враца Вербувал го служител кап. Кирил Стефанов Милев; на 28.07.1979 г., регистриран на 20.11.1979 г. Ръководил го служител лейт. Румен Тенев Митев; кап. Кирил Стефанов Милев; о. р. Чавдар Капитанов; о. р. Георги Георгиев; о. р. Рачко Генов; о. р. Николай Цанов; о. р. Борис Несторов; о. р. Борислав Ж. Георгиев; о. р. Борислав Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Драгомир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 2542 и в дело Ф1, а.е. 4740; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител на катедра, във факултет ПАБ от 01.08.2001 г. до 15.01.2007 г. Обявява установената и обявена с решение № 146/ 29.06.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Осведомител "Сержо" Любомир Цонев Байчев

Дата на раждане: 05.06.1954
Място на раждане: гр. Приморско
Любомир Цонев Байчев Дата на раждане 05.06.1954 г. Място на раждане гр. Приморско Вербувал го служител ст. лейт. Георги Желязков Георгиев на 03.12.1971 г., регистриран на 07.12.1971 г. Ръководил го служител ст. лейт. Георги Желязков Георгиев; о. р. Ангел П. Стефанов; о. р. Атанас Хр. Василев; подп. Антон Цонев Стойчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС, отделение VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Сержо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество ("обещание"); документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр.; лично дело ІА-826 (Дч) МФ; протокол рег. № КА 9/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело ІР-153; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-директор (Помощник-директор) на Хуманитарна гимназия "Св. Св. Кирил и Методий" - Добрич Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Кирил" Иван Борисов Гитев

Дата на раждане: 10.12.1941
Място на раждане: гр. София
Иван Борисов Гитев Дата на раждане 10.12.1941 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител кап. Дичо Георгиев Станчев на 20.06.1983 г., регистриран на 20.06.1983 г. Ръководил го служител кап. Дичо Георгиев Станчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кирил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1568 (См) МФ; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 33/ 14.05.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1218 (См). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Директор Хигиенно епидемиологична инспекция - Смолян Обявява установената с решение № 129/ 14.05.2010 г. - МВР - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Боби " Кирил Борисов Христов

Дата на раждане: 01.03.1954
Място на раждане: Гр. Петрич
Кирил Борисов Христов Дата на раждане 01.03.1954 г. Място на раждане Гр. Петрич Вербувал го служител Ст. лейт. Цветан Георгиев Разсолков на 12.06.1988 г., регистриран на 20.06.1988 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Цветан Георгиев Разсолков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС, отделение 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боби Документи, въз основа на които е установена принадлежността към Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; Решение № 22/ 29.01.2008 г. 11 органите по чл. 1 картон обр. 4; лично дело IА-36330; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Петрич, издигнат от НДСВ Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Секретен сътрудник "Азеолов" Кирил Георгиев Станулов

Дата на раждане: 04.05.1941
Място на раждане: Сърбия
Кирил Георгиев Станулов Дата на раждане 04.05.1941 г. Място на раждане Сърбия Вербувал го служител кап. Борис Гюров на 19.03.1980 г., регистриран на 21.03.1980 г. Ръководил го служител кап. Борис Гюров; о. р. Чавдар Георгиев; о. р. Дочо Цончев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Азеолов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5307; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет до 06.03.2008 г.
Решение N° 2-238
от 25.09.2013 г.
община Брегово

Съдържател на явочна квартира "Топола" Кирил Георгиев Пасков

Дата на раждане: 18.06.1947
Място на раждане: с. Делейна, обл. Видин
Кирил Георгиев Пасков Дата на раждане 18.06.1947 г. Място на раждане с. Делейна, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Сталин Зарков на 13.08.1976 г., регистриран на 21.09.1976 г. Ръководил го служител о. р. Сталин Зарков; о. р. Георги Петканов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-V ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Топола Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № КА-11/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване материалите на "Топола". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Делейна от 1990 г. до 1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Георгиев" Константин Кръстев Недялков

Дата на раждане: 05.01.1948
Място на раждане: с. Кунино, обл. Враца
Константин Кръстев Недялков Дата на раждане 05.01.1948 г. Място на раждане с. Кунино, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Кирил Димитров Труканов на 16.12.1971 г., регистриран на 27.12.1971 г.; възстановен и регистриран на 22.09.1976 г.; възстановен на 25.02.1988 г., регистриран на 29.03.1988 г. Ръководил го служител о. р. Кирил Димитров Труканов; о. р. Георги Асиов; о. р. Паланковски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, отдел ВКР-София-IV; ОУ на МВР-Кюстендил-Бобов дол-ДС; СУ на МВР-VIII РУ-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георгиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-35240 и в работно дело IР-14982; рег. дневник – 3 бр.; картони – обр. 4 - 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-796. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 01.09.1997 г. до 05.10.1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Константин Кръстев Недялков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Секретен сътрудник; Агент "Кирил; Петров" Боян Борисов Киров

Дата на раждане: 03.06.1951
Място на раждане: гр. София
Боян Борисов Киров Дата на раждане 03.06.1951 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител Лейт. Дочо Христов Цончев на 14.08.1973 г.; о. р. Петър Добрев Буров на 21.10.1982 г., регистриран на 01.11.1982 г. Ръководил го служител Лейт. Дочо Христов Цончев; ст. лейт. В. Коларов; о. р. Георги Георгиев; о. р. Петър Добрев Буров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление, отдел VІІ; Второ главно управление-ДС, отдел 10, отделение 01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник; агент Псевдоними Кирил; Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Написани агентурни сведения от секретния сътрудник; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилите го щатни служители; картони - обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф.1, а. е. 3232; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело ІА-34446. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 42 НС, издигнат от ПП "БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА" в 27-и МИР-Стара Загора Доклад от МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2 Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 288/ 24.11.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Секретен сътрудник "Артур" Митьо Петров Виделов

Дата на раждане: 16.11.1944
Място на раждане: гр. София
Митьо Петров Виделов Дата на раждане 16.11.1944 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител Ст. лейт. Минко Георгиев Сладкаров на 27.05.1967 г., регистриран на 19.06.1967 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Минко Георгиев Сладкаров; майор Ангел К. Червеняшки; Кольо Вълев Конов; Цветанка Дамянова; Кирил Тодоров; ст. лейт. Иван Михайлов Карамучев; полк. Слави Ризов; подп. Кирил Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ, отдел I, отдел V, отдел ХI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Артур Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; картони - обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а. е. а. е. 2127-3 тома; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/ 11-21404/ 30.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1974 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 31.12.1990 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 276/ 02.11.2011 г. – Министерството на регионалното развитие и благоустройството Обявява установената и обявена с решение № 25/ 12.02.2008 г. – министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate