Агенти на Държавна сигурност / Communist Secret Services Agents

by bivol

Bulgarian Communist Secret Services Agents. Данни от/Data from comdos.bg актуални към/last update 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
 Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за Камен Георгиев Георгиев намери 12 резултата / The search Камен Георгиев Георгиев found 12 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-581
от 24.11.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Благоевград

Агент "Георгиев" Камен Славчев Хаджиев

Дата на раждане: 10.11.1961
Място на раждане: с. Бръщен, обл. Смолян
Камен Славчев Хаджиев Дата на раждане 10.11.1961 г. Място на раждане с. Бръщен, обл. Смолян Вербувал го служител о. р. Александър Арабаджиев на 14.06.1980 г., регистриран на 22.07.1980 г. Ръководил го служител о. р. Александър Арабаджиев; о. р. Славчо Славов; о. р. Д. Ролев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03-11-01; управление VI-IV; управление VI-IV-II; ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георгиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картони обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; работно дело IР-11001; протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1970; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2351; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общински съветник в община Сатовча, издигнат от "БДЦ" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 217/ 12.05.2011 г. – община Сатовча Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 185
от 15.02.2011
Агенция Митници

Съдържател на явочна квартира "Артист" Иван Георгиев Станев

Дата на раждане: 09.06.1950
Място на раждане: с. Камен, обл. В. Търново
Иван Георгиев Станев Дата на раждане 09.06.1950 г. Място на раждане с. Камен, обл. В. Търново Вербувал го служител о. р. Иван Василев Иванов на 16.03.1983 г., регистриран на 23.03.1983 г. Ръководил го служител о. р. Иван Василев Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-ХI-VII, управление IV-IV-VIII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Артист Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2205/ 10.05.1990 г. за изключване на "Артист". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител на сектор в ЦМУ от 20.07.1998 г. до 06.08.2000 г. Н-к на сектор в ЦМУ от 07.08.2000 г. до 12.03.2001 г. Обявен с решение № 180/ 26.01.2011 г. - МО
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Съдържател на явочна квартира "Артист" Иван Георгиев Станев

Дата на раждане: 09.06.1950
Място на раждане: с. Камен, обл. В. Търново
Иван Георгиев Станев Дата на раждане 09.06.1950 г. Място на раждане с. Камен, обл. В. Търново Вербувал го служител о. р. Иван Василев Иванов на 16.03.1983 г., регистриран на 23.03.1983 г. Ръководил го служител о. р. Иван Василев Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-ХI-VII, управление IV-IV-VIII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Артист Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2205/ 10.05.1990 г. за изключване на "Артист". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на дирекция до 06.08.2003 г.
Решение N° 2-916
от 11.04.2017 г.
община Опака

Агент "Камен" Ахмед Салим Кьосе

Дата на раждане: 25.08.1955
Място на раждане: с. Крепча, обл. Търговище
Ахмед Салим Кьосе Дата на раждане 25.08.1955 г. Място на раждане с. Крепча, обл. Търговище Вербувал го служител Подп. Георги Димитров Георгиев на 13.03.1985 г., регистриран на 20.03.1985 г. Ръководил го служител Подп. Георги Димитров Георгиев; о. р. Светослав Пиргозлиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС; ОУ на МВР-В. Търново-ДС по линия на управление ІV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Камен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; протокол рег. № КА 8/ 13.03.1990 г. за унищожаване работно дело ІР-878 (Тщ); лично дело ІА-3210 (В. Т.); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. ноември 2003 г. до м. октомври 2007 г. Обявява установената и обявена с решение № 114/ 05.03.2010 г. – частични избори на 13.03.2010 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-521
от 18.06.2015 г.
община Белене

Осведомител "Камен" Михаил Иванов Михайлов

Дата на раждане: 12.02.1950
Място на раждане: гр. Белене
Михаил Иванов Михайлов Дата на раждане 12.02.1950 г. Място на раждане гр. Белене Вербувал го служител о. р. Васил Георгиев на 23.12.1969 г., регистриран на 31.12.1969 г. Ръководил го служител о. р. Васил Георгиев; о. р. Иерусалим Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Камен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. За Михаил Иванов Михайлов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Обявява установената и обявена с решение № 2-282/ 08.01.2014 г. – лечебните заведения - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-311
от 19.02.2014 г.
община Добричка

Агент "Дора" Аптула Ахмед Аптула

Дата на раждане: 24.02.1950
Място на раждане: с. Камен, обл. Добрич
Аптула Ахмед Аптула Дата на раждане 24.02.1950 г. Място на раждане с. Камен, обл. Добрич Вербувал го служител ст. лейт. Георги Катев Георгиев на 08.07.1987 г., регистриран на 15.07.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Георги Катев Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Дора Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1221 (Тх) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 7/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-1221 (Тх) (налично); протокол рег. № КА 9/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-575 (Тх). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 29.10.1991 г. до 15.11.1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 217
от 12.05.2011
община Сатовча

Агент "Георгиев" Камен Славчев Хаджиев

Дата на раждане: 10.11.1961
Място на раждане: с. Бръщен, обл. Смолян
Камен Славчев Хаджиев Дата на раждане 10.11.1961 г. Място на раждане с. Бръщен, обл. Смолян Вербувал го служител о. р. Александър Арабаджиев на 14.06.1980 г., регистриран на 22.07.1980 г. Ръководил го служител о. р. Александър Арабаджиев; о. р. Славчо Славов; о. р. Д. Ролев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03-11-01; управление VI-IV; управление VI-IV-II; ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георгиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картони обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; работно дело IР-11001; протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1970; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2351; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Общински съветник от 1999 г. до 2003 г. Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори 2007 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Камен " Ахмед Салим Кьосе

Дата на раждане: 25.08.1955
Място на раждане: С. Крепча, обл. Търговище
Ахмед Салим Кьосе Дата на раждане 25.08.1955 г. Място на раждане С. Крепча, обл. Търговище Вербувал го служител Подп. Георги Димитров Георгиев на 13.03.1985 г., регистриран на 20.03.1985 г. Ръководил го служител Подп. Георги Димитров Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Камен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело ІА-3210 (В. Т- во); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Крепча, общ. Опака, обл. Търговище, издигнат от „Зелена България”
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Петрова" Камен Иванов Тошев

Дата на раждане: 01.02.1951
Място на раждане: гр. Димово
Камен Иванов Тошев Дата на раждане 01.02.1951 г. Място на раждане гр. Димово Вербувал го служител кап. Георги Кирилов Георгиев на 30.06.1989 г., регистриран на 18.07.1989 г. Ръководил го служител кап. Георги Кирилов Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІ-VІІІ-ІІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петрова Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-36439 и в работно дело ІР-17670; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 2004 г. до 2016 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Камен Иванов Тошев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Георгиев " Камен Славчев Хаджиев

Дата на раждане: 10.11.1961
Място на раждане: Гр. Бургас
Камен Славчев Хаджиев Дата на раждане 10.11.1961 г. Място на раждане Гр. Бургас Вербувал го служител Александър Арабаджиев на 14.06.1980 г., регистриран на 22.07.1980 г. Ръководил го служител Александър Арабаджиев; Славчо Славов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03-11-01; управление VI-IV; управление VI- IV-II; ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георгиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картон обр. 4; работно дело IР- 11001; протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР- 1970; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2351; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общински съветник в общ. Сатовча, издигнат от НОВОТО ВРЕМЕ Решение № 22/ 29.01.2008 г. 9
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

осведомител " Камен " Къню Димитров Дичевски

Дата на раждане: 28.02.1950
Място на раждане: Гр. Троян
Къню Димитров Дичевски Дата на раждане 28.02.1950 г. Място на раждане Гр. Троян Вербувал го служител Николай Костов Бенчев на 14.12.1970 г., регистриран на 28.12.1970 г. Ръководил го служител Николай Костов Бенчев; Георги Динев; Дим. Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I-3 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Камен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Кандидат за общински съветник в общ. Троян, издигнат от Политически движение Социалдемократи За Къню Димитров Дичевски липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Артист" Иван Георгиев Станев

Дата на раждане: 09.06.1950
Място на раждане: с. Камен, обл. В. Търново
Иван Георгиев Станев Дата на раждане 09.06.1950 г. Място на раждане с. Камен, обл. В. Търново Вербувал го служител о. р. Иван Василев Иванов на 16.03.1983 г., регистриран на 23.03.1983 г. Ръководил го служител о. р. Иван Василев Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-ХI-VII, управление IV-IV-VIII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Артист Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2205/ 10.05.1990 г. за изключване на "Артист". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 02.08.1996 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 185/ 15.02.2011 г. - Агенция "Митници" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate