Агенти на Държавна сигурност

by bivol

Bulgarian Communist Secret Services Agents. Данни от/Data from comdos.bg актуални към/last update 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
 Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ намери 2 резултата / The search КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 54
от 26.11.2008
Българска национална телевизия

Агент "Филип" Николай Людвиг Цончев

Дата на раждане: 26.07.1936
Място на раждане: Гр. Варна
Николай Людвиг Цончев Дата на раждане 26.07.1936 г. Място на раждане Гр. Варна Вербувал го служител Майор Иван Николов Албански на 06.06.1960 г., регистриран на 05.06.1962 г. Ръководил го служител Майор Иван Николов Албански; о. р. Димитър Жулев; о. р. Андрей Андреев; о. р. Христо Козарски; о. р. Петър Венков; о. р. Стоян Савов; о. р. Радко Дунчев Власковски; о. р. Иван Боев Димитров; о. р. Костадин Костадинов; о. р. Георги Василев Георгиев; о. р. Алберт Йовчев; о. р. Петър Димитров Дерибеев; о. р. Панайот Радков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Филип Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; картони обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 2595 – 3 тома; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1555/ 25.08.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Публична длъжност или публична дейност Директор от 20.10.1987 г. до 02.10.1994 г.
Решение N° 2-1084
от 10.10.2017
Приватизирани предприятия-Стара Загора

Информатор; съдържател на явочна квартира "Кичуков; Явор" Стефан Иванов Стефанов

Дата на раждане: 03.06.1939
Място на раждане: с. Верен, обл. Стара Загора
Стефан Иванов Стефанов Дата на раждане 03.06.1939 г. Място на раждане с. Верен, обл. Стара Загора Вербувал го служител вербуван на 10.11.1955 г., регистриран на 01.12.1955 г. възстановен на 28.11.1968 г. и регистриран на 20.12.1968 г. Ръководил го служител о. р. Господин Момков Димитров; о. р. Георги Кирилов Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Чирпан; КДС-Стара Загора; ОУ на МВР-Сливен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор; съдържател на явочна квартира Псевдоними Кичуков; Явор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол № 1488/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично и работно дело ІА-41670; протокол рег. № СЗ 34/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване дело ІА-2645 (Ст.З.). Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Управител на фирма - предмет на договор за приватизационна продажба – "ЗАГОРСКИ СТРОИТЕЛ" ЕООД Член на Управителен орган /Общо събрание/ на фирма купувач по договор за приватизационна продажба – "ЗАГОРСКИ СТРОИТЕЛ 97" ООД         Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 1 /едно/ лице, данните за което не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона.   Приложение 1   Дата на договора Предмет на продажба - % от капитала Наименование на Приватизираното общинско дружество /предприятие/; Фирмено дело, Булстат/ЕИК Наименование на купувача; фирмено дело, Булстат/ЕИК 26.06.1998г.- 80 % БЛАГОУСТРОЙСТВО ЕООД; ф.д. №2962/1992Г. на ОС Стара Загора БЛАГОУСТРОЙСТВО-99 АД; ф.д. №1008/1998г. на ОС Стара Загора 09.06.1998г. - общинското дружество "ЗАГОРСКИ СТРОИТЕЛ" ЕООД е продадено като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на "ЗАГОРСКИ СТРОИТЕЛ 97 "ООД ЗАГОРСКИ СТРОИТЕЛ ЕООД; ф.д.№ 2993/1992г., ОС Стара Загора ЗАГОРСКИ СТРОИТЕЛ 97 ООД; ф.д.№ 315/1998г., ОС Стара Загора 29.12.1997г. - общинското предприятие е прехвърлено като съвкупност от права, задължения и фактически отношения "ТРУД" ЕООД, ф.д. №3776/1992г.,  ОС Стара Загора "ТРУД-97" ООД; ф.д. №2562/1997г., ОС Стара Загора                                                                                                                                                                                        29.03.1996г.-60%;                 27.06.1996г.-20% "САМАРА-ХС" ЕАД, ф.д.№2019/ 1995г. на ОС Стара Загора "САМАРА-95" АД, ф.д.№3011/ 1995г. на ОС Стара Загора                                                                                                                                                                                              29.03.1996г.-60%;                 27.06.1996г.-20% "СВЕЖЕСТ" ЕООД, ф.д. №3104/1992г. на ОС Стара Загора "СВЕЖЕСТ - 96" ООД, ф.д.№91/1997г. на ОС Стара Загора 13.04.2007г. -100% "АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ" ЕООД, ф.д.№1419/ 1997г.ОС Стара Загора ДЗЗД ЕВРОБУС - СТАРА ЗАГОРА 29.01.1998г.-80% "ЧИСТОТА" ЕООД, ф.д.№3524/ 1992г. на ОС Стара Загора "ЕКО-ЗАРА" ООД, ф.д.№719/1997г. на ОС Стара Загора 23.12.1997г.-80% ТРАКИЯ-ЗАГОРЕ ЕАД, ф.д.№5148/92г. ОС Стара Загора ФИНАНСОВ ЦЕНТЪР АД, ф.д.№1518/97г. ОС Стара Загора   Приложение № 2 лица, за които не е извършена проверка   1. Костадин Димов Костадинов - ч лен н а у правителен о Орган /Общо с ъбрание/ н а " Труд-97 " О ОД   2. Кольо Минчев Петров - ч лен н а у правителен о рган /Общо с ъбрание/ н а " Труд-97 " О ОД   3. Генчо Нанев Генчев - ч лен н а у правителен о рган /Общо с ъбрание/ н а " Труд-97 " О ОД     Председател: Евтим Костадинов Костадинов                        /п/ не се чете   Секретар: Мариана Иванова Даракчиева                        /п/ не се чете   Членове: 1. Борис Сребров Михайлов                         /п/ не се чете   2. Георги Вълчинов Пангаров                        /п/ не се чете   3. Екатерина Петкова Бончева                        /п/ не се чете   4. Иванка Жекова Витанова                        /п/ не се чете  

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate