Агенти на Държавна сигурност / Communist Secret Services Agents

by bivol

Bulgarian Communist Secret Services Agents. Данни от/Data from comdos.bg актуални към/last update 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
 Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ намери 7 резултата / The search КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ found 7 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-26
от 27.06.2012 г.
Шуменски университет Епископ Константин Преславски

Резидент "Йонев" Станимир Стоянов Станев

Дата на раждане: 15.06.1948
Място на раждане: гр. Севлиево
Станимир Стоянов Станев Дата на раждане 15.06.1948 г. Място на раждане гр. Севлиево Вербувал го служител кап. Бончо Стефанов Бонев на 13.11.1978 г., регистриран на 14.12.1978 г. Ръководил го служител кап. Бончо Стефанов Бонев; о. р. Ленко Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Йонев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело IА-1078; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. декан до 29.05.2008 г. Ръководител на катедра Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Станимир Стоянов Станев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-81
от 26.09.2012 г.
Българска търговско-промишлена палата

Секретен сътрудник; Агент "Войнов" Константин Стефанов Главанаков

Дата на раждане: 03.06.1936
Място на раждане: гр. София
Константин Стефанов Главанаков Дата на раждане 03.06.1936 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител полк. Кривлев на 03.08.1968 г.; майор Радослав Станев на 31.10.1975 г., регистриран на 04.11.1975 г. Ръководил го служител полк. Кривлев; полк. Ганчев; майор Радослав Станев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ; ДС, ВГУ-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник; агент Псевдоними Войнов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Подписани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; картон обр. 1-2 бр., обр. 2, обр. 9; лично и работно дело № 627; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-25141 МФ; работно дело IР-10175-2 тома; доклад на Сл. "Военна информация" изх. № 2994/ 28.12.2007 г.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г.; 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Агент " Войнов " Константин Стефанов Главанаков

Дата на раждане: 03.06.1936
Място на раждане: Гр. София
Константин Стефанов Главанаков Дата на раждане 03.06.1936 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Полк. Кривлев на 03.08.1968 г.; майор Радослав Станев на 31.10.1975 г., регистриран на 04.11.1975 г. Ръководил го служител Полк. Кривлев; полк. Ганчев; майор Радослав Станев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ; ДС, ВГУ-I-I Качеството, в което е осъществявано Секретен сътрудник; агент Решение № 25/ 12.02.2007 г. 34 сътрудничеството-секретен сътрудник Псевдоними Войнов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Подписани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; картон обр. 1-2 бр., обр. 2, обр. 9; лично и работно дело № 627; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-25141 МФ; работно дело IР-10175-2 тома; доклад на Сл. "Военна информация" изх. № 2994/ 28.12.2007 г.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г.; 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-министър на външноикономическите връзки Заместник-министър на външните работи
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Агент; осведомител " Андрей " Константин Тодоров Русинов

Дата на раждане: 06.04.1937
Място на раждане: Гр. Пазарджик
Константин Тодоров Русинов Дата на раждане 06.04.1937 г. Място на раждане Гр. Пазарджик Вербувал го служител Иван Стефанов Христов на 25.02.1967 г., регистриран на 01.03.1967 г.; ст. лейт. Антон Стоянов Костадинов, регистриран на 04.09.1969 г.; Иван Христов на 28.05.1974 г., регистриран на 04.06.1974 г. Ръководил го служител Иван Стефанов Христов; ст. лейт. Антон Стоянов Костадинов; ст. лейт. Андрей Кирилов; ст. лейт. Костадин Танков; Иван Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II, отдел VI, отделение II; ДС, ПГУ, отдел VII; ДС, управление II-Х-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент; осведомител Псевдоними Андрей Документи, въз основа на които е Собственоръчно написани агентурни Решение № 25/ 12.02.2007 г. 35 установена принадлежността към органите по чл. 1 сведения; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; картон обр. 1 и 3; рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 57/ 1986 г. с решение за унищожаване на лично дело IА- 25537 и работно дело IР-10690; доклад на НРС рег. № RB102101- 001-04/ 11-21404/ 30.11.2007 г.; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-министър на външноикономическите връзки
Решение N° 2-392
от 10.09.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Хеброс

Секретен сътрудник; Агент "Войнов" Константин Стефанов Главанаков

Дата на раждане: 03.06.1936
Място на раждане: гр. София
Константин Стефанов Главанаков Дата на раждане 03.06.1936 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител полк. Кривлев на 03.08.1968 г.; майор Радослав Станев на 31.10.1975 г., регистриран на 04.11.1975 г. Ръководил го служител полк. Кривлев; полк. Ганчев; майор Радослав Станев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ; ДС, ВГУ-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник; агент Псевдоними Войнов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Подписани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; картон обр. 1-2 бр., обр. 2, обр. 9; лично и работно дело № 627; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-25141 МФ; работно дело IР-10175-2 тома; доклад на Сл. "Военна информация" изх. № 2994/ 28.12.2007 г.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г.; 1980 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "МЛЕЧНА ПРОМИШЛЕНОСТ" АД Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 2-81/ 26.09.2012 г. - Българска търговско-промишлена палата Обявява установената и обявена с решение № 2-185/ 29.05.2013 г. – длъжници към банка "МИНЕРАЛБАНК"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Секретен сътрудник; Агент "Войнов" Константин Стефанов Главанаков

Дата на раждане: 03.06.1936
Място на раждане: гр. София
Константин Стефанов Главанаков Дата на раждане 03.06.1936 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител полк. Кривлев на 03.08.1968 г.; майор Радослав Станев на 31.10.1975 г., регистриран на 04.11.1975 г. Ръководил го служител полк. Кривлев; полк. Ганчев; майор Радослав Станев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ; ДС, ВГУ-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник; агент Псевдоними Войнов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Подписани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; картон обр. 1-2 бр., обр. 2, обр. 9; лично и работно дело № 627; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-25141 МФ; работно дело IР-10175-2 тома; доклад на Сл. "Военна информация" изх. № 2994/ 28.12.2007 г.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г.; 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Токио от 12.04.1991 г. до 01.01.1995 г. Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри
Решение N° 2-725
от 11.10.2016 г.
община Златоград

Агент; резидент "Чавдар" Константин Стефанов Перьов

Дата на раждане: 15.07.1942
Място на раждане: гр. Велико Търново
Константин Стефанов Перьов Дата на раждане 15.07.1942 г. Място на раждане гр. Велико Търново Вербувал го служител вербуван на 24.12.1975 г., регистриран на 30.12.1975 г. Ръководил го служител мл. лейт. Атанас Ангелов Гавраков; лейт. Тодор Манолов Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; резидент Псевдоними Чавдар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в лично дело IА-36311; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Константин Стефанов Перьов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate