Агенти на Държавна сигурност / Communist Secret Services Agents

by bivol

Bulgarian Communist Secret Services Agents. Данни от/Data from comdos.bg актуални към/last update 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
 Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за ЕМИЛ ДИМИТРОВ ИВАНОВ намери 6 резултата / The search ЕМИЛ ДИМИТРОВ ИВАНОВ found 6 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-257
от 13.11.2013 г.
община Враца

Агент "Леонтиев; Иванов" Томислав Аспарухов Томов

Дата на раждане: 24.03.1945
Място на раждане: гр. Враца
Томислав Аспарухов Томов Дата на раждане 24.03.1945 г. Място на раждане гр. Враца Вербувал го служител о. р. Димо Атанасов Бакърджиев на 22.07.1965 г., регистриран на 28.07.1965 г. Ръководил го служител о. р. Димо Атанасов Бакърджиев; о. р. Димитър Асенов Вачев; о. р. Иван Димитров Найденов; о. р. Сл. Геновски; о. р. М. Пешков; о. р. Ярмин; о. р. Пламен П. Герговски; о. р. Емил Каменов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III - I армия-I; ОУ на МВР-Враца-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Леонтиев; Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-388 (Вр); рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр. и обр. 6; протокол вх. № 1860/ 1.04.1990 г. за унищожаване лично дело IА-388 (Вр) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 30.11.1991 г. до 28.09.1995 г. и от 14.11.1995 г. 09.09.1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-784
от 29.11.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим 2016 г.

Секретен сътрудник "Емил" Лазар Димитров Порязов

Дата на раждане: 01.10.1942
Място на раждане: гр. София
Лазар Димитров Порязов Дата на раждане 01.10.1942 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Иван Иванов на 29.09.1981 г., регистриран на 16.10.1981 г. Ръководил го служител о. р. Иван Иванов; ст. лейт. Огнян Иванов Пеовски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Емил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 7771; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Член на контролен орган /Надзорен съвет/ на банка–длъжник - "Частна земеделска и инвестиционна банка" АД, гр. София ("ЧЗИБ" АД – по бюлетина) Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-772
от 22.11.2016 г.
община Ихтиман

Агент "Димитров" Емил Иванов Лазов

Дата на раждане: 07.08.1954
Място на раждане: гр. Велинград
Емил Иванов Лазов Дата на раждане 07.08.1954 г. Място на раждане гр. Велинград Вербувал го служител кап. Димитър Василев Василев на 09.08.1977 г., регистриран на 31.08.1977 г. Ръководил го служител кап. Димитър Василев Василев; о. р. Кирил Новански Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Ихтиман Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-33477; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 13.10.1991 г. до 12.11.1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Иванов " Ангел Димитров Йорданов

Дата на раждане: 21.11.1947
Място на раждане: Гр. Враца
Ангел Димитров Йорданов Дата на раждане 21.11.1947 г. Място на раждане Гр. Враца Вербувал го служител Лейт. Георги Бойчев Иванов на 15.09.1978 г. Ръководил го служител Лейт. Георги Бойчев Иванов; кап. Иван Янков Джегалски; лейт. Емил Георгиев Филипов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник, отдел –ДС; отделение VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело ІА-1589; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Перник, издигнат от ПП"ДВИЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪЗРАЖДАНЕ "ОБОРИЩЕ" Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- І-1970/ 09.11.2007 г.
Решение N° 168
от 28.10.2010
Комисия за защита от дискриминация

Агент "Емил" Кемал Еюп Адил

Дата на раждане: 06.02.1952
Място на раждане: с. Суходол, обл. Силистра
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Секретен сътрудник "Янко" Радослав Христов Деянов

Дата на раждане: 23.12.1947
Място на раждане: гр. София
Радослав Христов Деянов Дата на раждане 23.12.1947 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител вербуван на 08.12.1976 г., регистриран на 16.12.1976 г. Ръководил го служител кап. Станчо Кръстев; о. р. Стоян Бакалов; о. р. Емил Ставрев; о. р. Румен Палийски; о. р. Минко Минков; о. р. Владко Владимиров; о. р. Евгени Иванов; о. р. Румен Сотиров; о. р. Борис Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Янко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документ за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 6778; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител на секция в отдел по правните въпроси и външните отношения към Организацията на договора за забрана на опитите с ядрени оръжия /ОДЗОЯО/ от 14.09.2006 г. до 13.09.2010 г., изпратен от МВнР Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Радослав Христов Деянов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate