Агенти на Държавна сигурност / Communist Secret Services Agents

by bivol

Bulgarian Communist Secret Services Agents. Данни от/Data from comdos.bg актуални към/last update 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
 Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ намери 39 резултата / The search ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ found 39 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 144
от 22.06.2010
Служба Военна полиция

Агент "Захов" Димитър Николов Бузяков

Дата на раждане: 06.06.1957
Място на раждане: гр. София
Димитър Николов Бузяков Дата на раждане 06.06.1957 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител полк. Неделчо Добрев Димитров на 08.02.1982 г., регистриран на 18.03.1982 г. Ръководил го служител полк. Неделчо Добрев Димитров; о. р. Васил Христов; о. р. Емил Янчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Захов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-2007. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на служба "Инфраструктура" от 01.04.2008 г.
Решение N° 2-931
от 25.04.2017 г.
община Търговище

Съдържател на явочна квартира "Шипка" Димитър Николов Димитров

Дата на раждане: 20.01.1936
Място на раждане: с. Ковачевец, обл. Търговище
Димитър Николов Димитров Дата на раждане 20.01.1936 г. Място на раждане с. Ковачевец, обл. Търговище Вербувал го служител ст. лейт. Павел Илиев Първанов на 03.09.1968 г., регистриран на 12.09.1968 г. Ръководил го служител ст. лейт. Павел Илиев Първанов; о. р. Стефан Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-Сливен-5 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Шипка Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 6; дело IА-1301. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 29.10.1990 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-540/ 04.08.2015 г. – синдиците, включени в списъка по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 15
от 19.09.2007
Народно събрание

Агент "Еленков" Кръстьо Илиев Петков

Дата на раждане: 18.11.1943
Място на раждане: с. Димово, окр. Видински
Кръстьо Илиев Петков Дата на раждане 18.11.1943 г. Място на раждане с. Димово, окр. Видински Вербувал го служител Полк. Никола Христов Николов на 30.12.1982 г. Ръководил го служител Подп. Димитър Димитров и полк. Стоян Киров Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Разузнавателно управление към Генералния щаб при Министерството на народната отбрана Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними "Еленков" Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 1 МНО-РУ; картон обр. 9 МНО-РУ; собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го оперативен работник; акт за изразходване на парични средства за специални нужди Снемане от действащия оперативен отчет Предложение за изоставяне на сътрудника от 06.12.1991 г., като от 1988 г. с него не са провеждани срещи. Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 39-о Народно събрание Обявен с решение №1/ 24.04.2007 г. като кандидат за член на Европейския парламент от Република България. Председател: Евтим Костадинов Костадинов ................................ Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов .....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов .................................. Членове: 1. Апостол Иванов Димитров …………………… 2. Валери Георгиев Кацунов ....…………………. 3. Георги Матеев Георгиев ...…………………. 4. Екатерина Петкова Бончева ……………………. 5. Татяна Колева Кирякова ……………………. 6. Тодор Илиев Трифонов …………………….. Решение № 15 / 19.09.2007 г. 2
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник "Калев; Деянов" Илия Иванов Кондов

Дата на раждане: 01.07.1939
Място на раждане: с. Люляково, обл. Бургас
Илия Иванов Кондов Дата на раждане 01.07.1939 г. Място на раждане с. Люляково, обл. Бургас Вербувал го служител регистриран на 11.11.1975 г. Ръководил го служител о. р. Иван Дудушки; полк. Димитър Доксев Димитров; майор Андрей Кирилов; кап. Милуш Манолов; майор Никола М. Николов; майор Филип Филипов; майор Стефан Челиев; о. р. А. Григоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Калев; Деянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 5815. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. н-к управление от 01.07.1996 г. до 01.10.1997 г.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник "Орлин" Константин Димитров Алдев

Дата на раждане: 26.09.1946
Място на раждане: гр. София
Константин Димитров Алдев Дата на раждане 26.09.1946 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител полк. Владимир Вл. Мицов на 13.08.1976 г., регистриран на 01.12.1976 г. Ръководил го служител полк. Владимир Вл. Мицов; о. р. Любен Георгиев; о. р. Димитър Николов Радков; полк. Димитър Панчев Радев; о. р. Стефан Дечев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХVII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Орлин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 5574 – 2 тома. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.10.2002 г. до 23.01.2008 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 2-407
от 08.10.2014 г.
Нов български университет

Агент; секретен сътрудник "Винаров; Виктор" Юлиан Николов Константинов

Дата на раждане: 28.07.1946
Място на раждане: гр. Добрич
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-791
от 06.12.2016 г.
Българско национално радио 2016 г.

Осведомител; Агент "Асен" Вили Финков Финков

Дата на раждане: 15.05.1947
Място на раждане: с. Три могили, обл. Пловдив
Вили Финков Финков Дата на раждане 15.05.1947 г. Място на раждане с. Три могили, обл. Пловдив Вербувал го служител подп. Юсуф И. Терзиев на 30.07.1973 г., регистриран на 08.08.1973 г. Ръководил го служител подп. Юсуф И. Терзиев; о. р. Петър Зоров; о. р. Димитър Георгиев Димитров; о. р. Огнян Несторов; о. р. Огнян Иванов Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VІ-ІІІ-І, управление ІV-ІV-ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент Псевдоними Асен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-34247 и в работно дело ІР-11152 – 2 тома; рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Редактор (член на редакционен съвет) до 10.11.1993 г. Обявява установената и обявена с решение № 72/ 03.08.2009 г. – радиа и телевизии - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 54
от 26.11.2008
Българска национална телевизия

Агент "Филип" Николай Людвиг Цончев

Дата на раждане: 26.07.1936
Място на раждане: Гр. Варна
Николай Людвиг Цончев Дата на раждане 26.07.1936 г. Място на раждане Гр. Варна Вербувал го служител Майор Иван Николов Албански на 06.06.1960 г., регистриран на 05.06.1962 г. Ръководил го служител Майор Иван Николов Албански; о. р. Димитър Жулев; о. р. Андрей Андреев; о. р. Христо Козарски; о. р. Петър Венков; о. р. Стоян Савов; о. р. Радко Дунчев Власковски; о. р. Иван Боев Димитров; о. р. Костадин Костадинов; о. р. Георги Василев Георгиев; о. р. Алберт Йовчев; о. р. Петър Димитров Дерибеев; о. р. Панайот Радков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Филип Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; картони обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 2595 – 3 тома; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1555/ 25.08.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Публична длъжност или публична дейност Директор от 20.10.1987 г. до 02.10.1994 г.
Решение N° 2-1041
от 12.09.2017 г.
Държавни дружества Министерство на енергетиката

Агент "Николай" Димитър Спасов Николов

Дата на раждане: 09.09.1946
Място на раждане: гр. София
Димитър Спасов Николов Дата на раждане 09.09.1946 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Иван Донев Димитров на 27.08.1987 г., регистриран на 07.09.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Донев Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV-II-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-33680; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на Мини "Марица-изток" ЕАД, гр. Раднево от 11.09.1997 г. до 26.04.2000 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-345/ 13.05.2014 г. – длъжници към Кредитна банка Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-662/ 07.06.2016 г. – "Миньорско застрахователно дружество" АД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-740
от 25.10.2016 г.
община Чепеларе

Агент "Ивайло" Невен Раденов Аговски

Дата на раждане: 29.01.1957
Място на раждане: гр. Чепеларе
Невен Раденов Аговски Дата на раждане 29.01.1957 г. Място на раждане гр. Чепеларе Вербувал го служител лейт. Тодор Николов Божанов на 20.04.1977 г., регистриран на 10.05.1977 г. Ръководил го служител лейт. Тодор Николов Божанов; ст. лейт Димитър Стоянов Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ХI-III; ОУ на МВР-Смолян-ДС; ДС, управление VI-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ивайло Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1271 (См) и в работно дело IР-9199; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; опис рег. № 136/ 20.08.1999 г. за унищожаване работно дело IР-896 (См). Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-кмет на община Чепеларе от м. декември 2003 г. до м. ноември 2007 г. Обявява установената и обявена с решение 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 134
от 26.05.2010
Национална агенция за приходите

Съдържател на явочна квартира "Шипка" Димитър Николов Димитров

Дата на раждане: 20.01.1936
Място на раждане: с. Ковачевец, обл. Търговище
Димитър Николов Димитров Дата на раждане 20.01.1936 г. Място на раждане с. Ковачевец, обл. Търговище Вербувал го служител ст. лейт. Павел Илиев Първанов на 03.09.1968 г., регистриран на 12.09.1968 г. Ръководил го служител ст. лейт. Павел Илиев Първанов; о. р. Стефан Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-Сливен-5 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Шипка Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; дело IА-1301. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на управление в ТДУ Търговище от 01.06.1991 г. до 16.10.1997 г.
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент "Захов" Димитър Николов Бузяков

Дата на раждане: 06.06.1957
Място на раждане: гр. София
Димитър Николов Бузяков Дата на раждане 06.06.1957 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител полк. Неделчо Добрев Димитров на 08.02.1982 г., регистриран на 18.03.1982 г. Ръководил го служител полк. Неделчо Добрев Димитров; о. р. Васил Христов; о. р. Емил Янчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Захов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-2007. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 25.11.1993 г. до 27.08.1998 г. Обявен с решение № 144/ 22.06.2010 г. - Служба "Военна полиция"
Решение N° 2-310
от 19.02.2014 г.
община Добрич

Съдържател на явочна квартира "Резиденция" Божидар Николов Шопов

Дата на раждане: 20.11.1946
Място на раждане: гр. Добрич
Божидар Николов Шопов Дата на раждане 20.11.1946 г. Място на раждане гр. Добрич Вербувал го служител о. р. Димитър Тодоров Димитров на 29.05.1987 г., регистриран на 18.06.1987 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Тодоров Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Резиденция Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2163/ 1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 487/ 24.04.1990 г. личното дело на Я/К "Резиденция". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-662
от 07.06.2016 г.
Миньорско застрахователно дружество АД

Агент "Николай" Димитър Спасов Николов

Дата на раждане: 09.09.1946
Място на раждане: гр. София
Димитър Спасов Николов Дата на раждане 09.09.1946 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Иван Донев Димитров на 27.08.1987 г., регистриран на 07.09.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Донев Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV-II-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-33680; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган (Съвет на директорите) от 09.10.1997 г. до 16.09.1998 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-345/ 13.05.2014 г. – длъжници към Кредитна банка Обявява установената и обявена с решение № 149/ 13.07.2010 г. – областните управители и заместник областните управители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-356
от 10.06.2014 г.
Софийски университет Св. Климент Охридски

Агент "Николов" Богдан Иванов Богданов

Дата на раждане: 02.11.1940
Място на раждане: гр. София
Богдан Иванов Богданов Дата на раждане 02.11.1940 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Димитър Димитров на 19.07.1978 г., регистриран на 27.09.1978 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-I, управление VI-IХ-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николов Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 73/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-29737 и работно дело IР-15469. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра до 1991 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 230/ 16.06.2011 г. – Висша атестационна комисия Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Николов" Богдан Иванов Богданов

Дата на раждане: 02.11.1940
Място на раждане: гр. София
Богдан Иванов Богданов Дата на раждане 02.11.1940 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Димитър Димитров на 19.07.1978 г., регистриран на 27.09.1978 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-I, управление VI-IХ-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николов Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 73/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-29737 и работно дело IР-15469. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. председател на научна комисия по филологически науки и изкуствознание от 1990 г. до 1991 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Еленков" Кръстьо Илиев Петков

Дата на раждане: 18.11.1943
Място на раждане: с. Димово, окр. Видински
Кръстьо Илиев Петков Дата на раждане 18.11.1943 г. Място на раждане с. Димово, окр. Видински Вербувал го служител полк. Никола Христов Николов на 30.12.1982 г. Ръководил го служител подп. Димитър Димитров и полк. Стоян Киров Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Разузнавателно управление към Генералния щаб при Министерството на народната отбрана Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Еленков Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 1 МНО-РУ; картон обр. 9 МНО-РУ; собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го оперативен работник; акт за изразходване на парични средства за специални нужди Снемане от действащия оперативен отчет Предложение за изоставяне на сътрудника от 06.12.1991 г., като от 1988 г. с него не са провеждани срещи. Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по философски, социологически и политически науки от 1990 г. Обявен с решение №1/ 24.04.2007 г. - лица, регистрирани в ЦИКЕП за кандидати за членове на Европейския парламент от Република България – 2007 г.
Решение N° 2-199
от 26.06.2013 г.
община Павликени

Съдържател на явочна квартира "Спортист" Никола Димитров Николов

Дата на раждане: 01.08.1940
Място на раждане: с. Бъзовец, обл. Монтана
Никола Димитров Николов Дата на раждане 01.08.1940 г. Място на раждане с. Бъзовец, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Димитър В. Димитров на 05.03.1986 г., регистриран на 14.03.1986 г. Ръководил го служител о. р. Димитър В. Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ, отдел 10, отделение 02 – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Спортист Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 6; рег. бланка; лично дело № 945; доклад на Служба „Сигурност – ВП и ВКР” рег. № СС-7528/19.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Дъскот от 1999 г. до 2003 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-917
от 11.04.2017 г.
община Попово

Резидент "Боби" Димитър Димов Димитров

Дата на раждане: 16.11.1945
Място на раждане: с. Светлен, обл. Търговище
Димитър Димов Димитров Дата на раждане 16.11.1945 г. Място на раждане с. Светлен, обл. Търговище Вербувал го служител майор Руси Николов Русев на 19.03.1986 г., регистриран на 31.03.1986 г. Ръководил го служител майор Руси Николов Русев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Боби Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-1170 (Тщ) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол С № 163/ 01.03.1990 г. за унищожаване личното дело (налично) на агент "Боби". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до м. октомври 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-137
от 13.02.2013 г.
община Несебър

Агент "Василев" Димитър Николов Топалов

Дата на раждане: 30.07.1949
Място на раждане: гр. Несебър
Димитър Николов Топалов Дата на раждане 30.07.1949 г. Място на раждане гр. Несебър Вербувал го служител о. р. Иван Пенев на 20.08.1976 г., регистриран на 06.09.1976 г. Ръководил го служител о. р. Иван Пенев; о. р. Димитров; о. р. Хр. Райков; о. р. К. Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Василев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № С 193/ 09.04.1990 г. за унищожаване лично дело IА-2964 (Бс); протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1497 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 15.10.1991 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-31
от 11.07.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Софийска

Агент "Величков" Димитър Никифоров Димитров

Дата на раждане: 08.10.1966
Място на раждане: гр. София
Димитър Никифоров Димитров Дата на раждане 08.10.1966 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител майор Никола Трифонов Кьолиев на 23.11.1984 г., регистриран на 10.12.1984 г.; регистриран повторно на 30.08.1988 г. Ръководил го служител майор Никола Трифонов Кьолиев; ст. лейт. Валентин Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-I; УГВ-2 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Величков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в лично дело IА-37953, в работно дело IР-15137 и в работно дело IР-18440; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Драгоман, издигнат от МК "С любов за Драгоман" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Димитър Никифоров Димитров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-345
от 13.05.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Кредитна банка

Агент "Николай" Димитър Спасов Николов

Дата на раждане: 09.09.1946
Място на раждане: гр. София
Димитър Спасов Николов Дата на раждане 09.09.1946 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Иван Донев Димитров на 27.08.1987 г., регистриран на 07.09.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Донев Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV-II-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-33680; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "МИНИ БОБОВ ДОЛ" АД, гр. Бобов дол Обявява установената и обявена с решение № 2-200/ 26.06.2013 г. – "Сосиете Женерал Експресбанк" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 122
от 6.04.2010
Министерството на вътрешните работи

Агент "Велин" Васко Ненков Петров

Дата на раждане: 31.08.1947
Място на раждане: гр. Трън
Васко Ненков Петров Дата на раждане 31.08.1947 г. Място на раждане гр. Трън Вербувал го служител о. р. Борислав Ат. Филипов на 10.05.1979 г., регистриран на 05.06.1979 г. Ръководил го служител о. р. Борислав Ат. Филипов; о. р. Димитър Димитров; о. р. Ангел Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Велин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-29186. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. директор от 01.09.2006 г.
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент "Николов" Богдан Иванов Богданов

Дата на раждане: 02.11.1940
Място на раждане: гр. София
Богдан Иванов Богданов Дата на раждане 02.11.1940 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Димитър Димитров на 19.07.1978 г., регистриран на 27.09.1978 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-I, управление VI-IХ-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 73/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-29737 и работно дело IР-15469. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Атина от 29.04.1991 г. до 14.07.1993 г.
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Информатор; Агент "Илка; Добриянов" Борис Александров Джибров

Дата на раждане: 19.08.1933
Място на раждане: гр. Брегово
Борис Александров Джибров Дата на раждане 19.08.1933 г. Място на раждане гр. Брегово Вербувал го служител Вербуван на 25.02.1952 г.; регистриран в ПГУ на 10.03.1965 г.; възстановен на 01.02.1978 г., регистриран на 17.02.1978 г. Ръководил го служител майор Илия Цв. Кованджиев; о. р. Димитър Костадинов Куцев; мл. лейт. Иван Николов Чолов; майор Светослав Величков Тодоров; о. р. Велчо Иванов Велчев; о. р. Любен Евтимов Точев; о. р. Методи Давидков Димитров; кап. Румен Димитров Тошков; о. р. Димитър Димитров; о. р. Мичо Георгиев Геновски; о. р. Мирчо Рангелов; о. р. Георги Виткин; о. р. Цветан Бързашки; о. р. Христо Герганов; о. р. Атанас Лозанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, VII отдел, ПГУ, управление II-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор; агент Псевдоними Илка; Добриянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 3 бр., обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично и работно дело Ф1, а.е. 3562 – 3 тома; протокол № 1066/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично дело IИ-12641; писмо вх. № 2087/ 02.05.1990 г. за заличаване данните за аг. "Добриянов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност ранг "посланик" до 19.02.1990 г.
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Секретен сътрудник "Орлин" Константин Димитров Алдев

Дата на раждане: 26.09.1946
Място на раждане: гр. София
Константин Димитров Алдев Дата на раждане 26.09.1946 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител полк. Владимир Вл. Мицов на 13.08.1976 г., регистриран на 01.12.1976 г. Ръководил го служител полк. Владимир Вл. Мицов; о. р. Любен Георгиев; о. р. Димитър Николов Радков; полк. Димитър Панчев Радев; о. р. Стефан Дечев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХVII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Орлин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 5574 – 2 тома. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Генерален консул в Санкт Петербург от 29.10.1993 г. до 18.07.1997 г.
Решение N° 2-197
от 19.06.2013 г.
Юробанк България АД

Секретен сътрудник; Агент "Гюзелев (Н. Гюзелев); Н. Георгиев" Кирил Стоянов Николов

Дата на раждане: 21.08.1937
Място на раждане: гр. Казанлък
Кирил Стоянов Николов Дата на раждане 21.08.1937 г. Място на раждане гр. Казанлък Вербувал го служител регистриран в ПГУ на 22.02.1978 г.; о. р. Борис Димитров на 19.03.1986 г., регистриран на 26.03.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Ангел Григоров; полк. Димо Петров Караангелов; о. р. Петър Димов; кап. Димитър Цветков Баров; о. р. Дочо Цончев; о. р. Борис Димитров; о. р. Ал. Пръвчев; о. р. Чавдар Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII, ВГУ-Х-I, управление IV-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник; агент Псевдоними Гюзелев (Н. Гюзелев); Н. Георгиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 4259 – 6 тома; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2089/ 02.05.1990 г. за заличаване данните за "Н. Георгиев". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите „БСИ Минералбанк“ АД от 01.06.1992 г. Обявява установената и обявена с решение № 332/ 20.03.2012 г. – Религиозната общност на евреите в България - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Съдържател на явочна квартира "Спортист" Никола Димитров Николов

Дата на раждане: 01.08.1940
Място на раждане: с. Бъзовец, обл. Монтана
Никола Димитров Николов Дата на раждане 01.08.1940 г. Място на раждане с. Бъзовец, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Димитър В. Димитров на 05.03.1986 г., регистриран на 14.03.1986 г. Ръководил го служител о. р. Димитър В. Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ, отдел 10, отделение 02 – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Спортист Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 6; рег. бланка; лично дело № 945; доклад на Служба „Сигурност – ВП и ВКР” рег. № СС-7528/19.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Дъскот, общ. Павликени, обл. Велико Търново, издигнат от ПП "Земеделски Народен Съюз" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Съдържател на явочна квартира " Спортист " Никола Димитров Николов

Дата на раждане: 01.08.1940
Място на раждане: Павликени, обл. В.Търново
Никола Димитров Николов Дата на раждане 01.08.1940 г. Място на раждане Павликени, обл. В.Търново Вербувал го служител Димитър В. Димитров на 05.03.1986 г., регистриран на 14.03.1986 г. Ръководил го служител Димитър В. Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ, отдел 10, отделение 02 – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Спортист Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1 картон обр. 6; рег. бланка; лично дело № 945; доклад на Служба „Сигурност – ВП и ВКР” рег. № СС- 7528/19.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Дъскот, общ. Павликени, обл. Велико Търново, издигнат от БСП
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Сътрудник " Горанов " Николай Димитров Караколев

Дата на раждане: 30.04.1946
Място на раждане: Пазарджик
Николай Димитров Караколев Дата на раждане 30.04.1946 г. Място на раждане Пазарджик Вербувал го служител Вербуван от Жеко Калоянов Божков на 15.02.1965 г., регистриран на 08.04.1971 г. Ръководили го служители Жеко Калоянов Божков, Стоян Стоянов, Петко Стоилов, Димитър Геров, Костадин Николов, Николай Кръстев Структури, в които е осъществявано Трето управление на ДС /ВКР/ Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1 сътрудничеството Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Горанов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 картон обр. 4; рег. дневник; лично дело І А – 26995 и работно дело І Р – 12339, унищожени с протокол № 74/1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Кандидат за кмет на с. Ивайло, общ. Пазарджик, издигнат от ГЕРБ
Решение N° 1
от 24.04.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Еленков" Кръстьо Илиев Петков

Дата на раждане: 18.11.1943
Място на раждане: с. Димово, окр. Видински
Кръстьо Илиев Петков Дата на раждане 18.11.1943 г. Място на раждане с. Димово, окр. Видински Вербувал го служител Полк. Никола Христов Николов на 30.12.1982 г. Ръководил го служител Подп. Димитър Димитров и полк. Стоян Киров Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Разузнавателно управление към Генералния щаб при Министерството на народната отбрана Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними "Еленков" Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 1 МНО-РУ; картон обр. 9 МНО-РУ; собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го оперативен работник; акт за изразходване на парични средства за специални нужди Снемане от действащия оперативен отчет Предложение за изоставяне на сътрудника от 06.12.1991 г., като от 1988 г. с него не са провеждани срещи. Лицето е кандидат от Политическа партия “ГРАЖДАНСКИ СЪЮЗ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ”.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент; резидент "Димитър (Димитров); Журин" Георги Генов Бацинов

Дата на раждане: 11.02.1944
Място на раждане: с. Калипетрово, обл. Силистра
Георги Генов Бацинов Дата на раждане 11.02.1944 г. Място на раждане с. Калипетрово, обл. Силистра Вербувал го служител ст. лейт. Христо Иванов Иванов на 06.04.1979 г., регистриран на 17.04.1979 г. Ръководил го служител ст. лейт. Христо Иванов Иванов; о. р. Гойчо Николов Даскалов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; резидент Псевдоними Димитър (Димитров); Журин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-530 (Сс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № 18/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване лично дело на "Димитров" с рег. № 53441; протокол от 1990 г. за отделяне за унищожаване работно дело IР-448 (Сс). Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Лице, посочено като едноличен търговец с фирма длъжник – ЕТ "ГЕОРГИ БАЦИНОВ", с. Калипетрово, общ. Силистра Обявява установената и обявена с решение № 2-233/ 18.09.2013 г. – община Видин - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Агент "Ивайло" Невен Раденов Аговски

Дата на раждане: 29.01.1957
Място на раждане: гр. Чепеларе
Невен Раденов Аговски Дата на раждане 29.01.1957 г. Място на раждане гр. Чепеларе Вербувал го служител лейт. Тодор Николов Божанов на 20.04.1977 г., регистриран на 10.05.1977 г. Ръководил го служител лейт. Тодор Николов Божанов; ст. лейт Димитър Стоянов Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ХI-III; ОУ на МВР-Смолян-ДС; ДС, управление VI-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ивайло Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1271 (См) и в работно дело IР-9199; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; опис рег. № 136/ 20.08.1999 г. за унищожаване работно дело IР-896 (См). Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Професионална гимназия по туризъм - Чепеларе Обявява установената и обявена с решение № 2-220/ 31.07.2013 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Шипка" Димитър Николов Димитров

Дата на раждане: 20.01.1936
Място на раждане: с. Ковачевец, обл. Търговище
Димитър Николов Димитров Дата на раждане 20.01.1936 г. Място на раждане с. Ковачевец, обл. Търговище Вербувал го служител ст. лейт. Павел Илиев Първанов на 03.09.1968 г., регистриран на 12.09.1968 г. Ръководил го служител ст. лейт. Павел Илиев Първанов; о. р. Стефан Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-Сливен-5 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Шипка Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 6; дело IА-1301. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Синдик, утвърден със заповед № ЛС-03-1190 от 1998 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Величков" Петър Димов Николов

Дата на раждане: 10.04.1942
Място на раждане: с. Пчела, обл. Ямбол
Петър Димов Николов Дата на раждане 10.04.1942 г. Място на раждане с. Пчела, обл. Ямбол Вербувал го служител лейт. Димитър Тонев Димитров на 11.05.1976 г., регистриран на 18.05.1976 г. Ръководил го служител лейт. Димитър Тонев Димитров; о. р. Ат. Киров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Величков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1984 (Яб); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 14/ 28.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1107 (Яб). Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Началник отдел ДДДО при РВМС-Ямбол до 01.10.1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Василев" Димитър Николов Топалов

Дата на раждане: 30.07.1949
Място на раждане: гр. Несебър
Димитър Николов Топалов Дата на раждане 30.07.1949 г. Място на раждане гр. Несебър Вербувал го служител о. р. Иван Пенев на 20.08.1976 г., регистриран на 06.09.1976 г. Ръководил го служител о. р. Иван Пенев; о. р. Димитров; о. р. Хр. Райков; о. р. К. Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Василев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № С 193/ 09.04.1990 г. за унищожаване лично дело IА-2964 (Бс); протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1497 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за общински съветник в община Несебър, издигнат от местна коалиция "БСП-ПК ТРАКИЯ" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Николай" Димитър Спасов Николов

Дата на раждане: 09.09.1946
Място на раждане: гр. София
Димитър Спасов Николов Дата на раждане 09.09.1946 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Иван Донев Димитров на 27.08.1987 г., регистриран на 07.09.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Донев Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV-II-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-33680; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел, н-к на управление от 05.07.1993 г. до 01.04.1998 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Еленков" Кръстьо Илиев Петков

Дата на раждане: 18.11.1943
Място на раждане: с. Димово, окр. Видински
Кръстьо Илиев Петков Дата на раждане 18.11.1943 г. Място на раждане с. Димово, окр. Видински Вербувал го служител полк. Никола Христов Николов на 30.12.1982 г. Ръководил го служител подп. Димитър Димитров и полк. Стоян Киров Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Разузнавателно управление към Генералния щаб при Министерството на народната отбрана Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Еленков Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 1 – 2 бр. ,обр. 2 и обр. 9; собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го оперативен работник; акт за изразходване на парични средства за специални нужди Снемане от действащия оперативен отчет Предложение за изоставяне на сътрудника от 06.12.1991 г., като от 1988 г. с него не са провеждани срещи. Кандидат за народен представител в 42 НС, издигнат от "ГОРДА България" във 2-и МИР-Бургас и в 16-и МИР-Пловдив Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 15/ 19.09.2007 г. – народни представители Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 230/ 16.06.2011 г. – ВАК Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент; секретен сътрудник "Зехирев (Зихирев)" Захари Николов Захариев

Дата на раждане: 04.10.1933
Място на раждане: гр. София
Захари Николов Захариев Дата на раждане 04.10.1933 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител подп. Димитър Н. Вандов на 08.02.1973 г.; регистриран на 12.04.1973 г. Ръководил го служител подп. Димитър Н. Вандов; ст. лейт. Иван Божиков; лейт. Евгени Милков Ковачев; о. р. Владимир Иванов Владимиров; о. р. Ангел Димитров; о. р. П. Калъчев; о. р. М. Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Зехирев (Зихирев) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 4060 – 3 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на отдела за политика и планиране на образованието в сектор "Образование" в Секретариата на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура /ЮНЕСКО/ до 1991 г., изпратен от МВнР Обявява установената и обявена с решение № 199/ 16.03.2011 г. – Министерството на външните работи - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate