Агенти на Държавна сигурност / Communist Secret Services Agents

by bivol

Bulgarian Communist Secret Services Agents. Данни от/Data from comdos.bg актуални към/last update 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
 Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ намери 7 резултата / The search ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ found 7 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-88
от 10.10.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Кюстендил

Агент "Пиер" Петър Николов Петров

Дата на раждане: 20.03.1957
Място на раждане: гр. Дупница
Петър Николов Петров Дата на раждане 20.03.1957 г. Място на раждане гр. Дупница Вербувал го служител ст. лейт. Димитър Йорданов Стоянов на 28.04.1988 г., регистриран на 27.05.1988 г. Ръководил го служител ст. лейт. Димитър Йорданов Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Бобов дол по линия на ВГУ и на управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пиер Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1449 (Кн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Дупница, издигнат от ПП "Лидер" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Петър Николов Петров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-716
от 27.09.2016 г.
БНТ

Щатен служител; нещатен служител "" Иван Стефанов Гарелов

Дата на раждане: 06.02.1943
Място на раждане: с. Смилец, обл. Пазарджик
Иван Стефанов Гарелов Дата на раждане 06.02.1943 г. Място на раждане с. Смилец, обл. Пазарджик Качество Щатен служител; нещатен служител Структури, в които е работил КДС, ПГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 4044/ 19.12.1967 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 268/ 12.10.1968 г. е преназначен за разузнавач VI степен; със заповед № 3492/ 15.07.1968 г. е изпратен на едногодишен курс в СССР; със заповед № 2742/ 12.05.1969 г. е уволнен. Със заповед № 24/ 13.07.1970 г. е привлечен като нещатен оперативен работник. Псевдоним "Талев". Оперативни работници: о. р. Михаил Динков; о. р. Кирил Дим. Петров; о. р. Симеон Ляпчев; о. р. Венцислав Агайн; о. р. Милко Петров; о. р. майор Любен Йорданов Предов; полк. Димитър Роев; полк. Ангел Димитров. Документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители. Публична длъжност или публична дейност Политически коментатор Зам. главен редактор от 18.02.1997 г. до 01.06.1999 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1554/ 25.08.2008 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 54
от 26.11.2008
Българска национална телевизия

Щатен служител; нещатен служител "" Иван Стефанов Гарелов

Дата на раждане: 06.02.1943
Място на раждане: с. Смилец, обл. Пазарджик
Иван Стефанов Гарелов Дата на раждане 06.02.1943 г. Място на раждане с. Смилец, обл. Пазарджик Качество Щатен служител; нещатен служител Структури, в които е работил КДС, ПГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 4044/ 19.12.1967 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 268/ 12.10.1968 г. е преназначен за разузнавач VI степен; със заповед № 3492/ 15.07.1968 г. е изпратен на едногодишен курс в СССР; със заповед № 2742/ 12.05.1969 г. е уволнен. Със заповед № 24/ 13.07.1970 г. е привлечен като нещатен оперативен работник. Псевдоним "Талев". Оперативни работници: о. р. Михаил Динков; о. р. Кирил Дим. Петров; о. р. Симеон Ляпчев; о. р. Венцислав Агайн; о. р. Милко Петров; о. р. майор Любен Йорданов Предов; полк. Димитър Роев; полк. Ангел Димитров. Документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители. Публична длъжност или публична дейност Главен редактор от 01.04.1990 г. до 10.04.1992 г. Ръководител на направление "Новини" от 01.06.1999 г. до 11.09.2000 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1554/ 25.08.2008 г.
Решение N° 2-588
от 17.12.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Варна

Агент; резидент "Стойков" Димитър Николов Павлов

Дата на раждане: 07.09.1937
Място на раждане: с.Кичево, обл. Варна
Димитър Николов Павлов Дата на раждане 07.09.1937 г. Място на раждане с.Кичево, обл. Варна Вербувал го служител Майор Георги Христов Петров на 01.08.1963 г., регистриран на 16.08.1963 г. Ръководил го служител Майор Георги Христов Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, отдел ВКР, ВМФ I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; резидент Псевдоними Стойков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник-2 бр.; картони - обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-14930; работно дело IР-2763; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1965 г. Кандидат за общински съветник в община Варна, издигнат от МК "Кирил Йорданов - Кметът на Варна" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 180/ 26.01.2011 г. – Министерството на отбраната Обявява установената и обявена с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Резидент; Агент "Гатев" Цветан Иванов Цветков

Дата на раждане: 04.03.1953
Място на раждане: гр. Шабла
Цветан Иванов Цветков Дата на раждане 04.03.1953 г. Място на раждане гр. Шабла Вербувал го служител подп. Григор Драгнев Маринов на 24.09.1974 г., регистриран на 04.10.1974 г. Ръководил го служител подп. Григор Драгнев Маринов; о. р. Димитър Димитров; о. р. Кръстю Йорданов Петров; о. р. Любчо Велков; ст. лейт. Илия Костадинов Бебелеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-VII, управление II-IV-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент; агент Псевдоними Гатев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично и работно дело IА-862. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на служба от 20.08.1990 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Цветан Иванов Цветков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-526
от 23.06.2015 г.
Приватизирани предприятия Разград

Агент; секретен сътрудник "Разсолков (Расолков); Добромир" Акиф Ахмедов Мехмедов

Дата на раждане: 15.12.1934
Място на раждане: с. Езерче, обл. Разград
Акиф Ахмедов Мехмедов Дата на раждане 15.12.1934 г. Място на раждане с. Езерче, обл. Разград Вербувал го служител регистриран на 27.12.1959 г.; възстановен от о. р. Димитър Ст. Иванов на 22.06.1966 г. и регистриран на 28.06.1966 г. Ръководил го служител о. р. Георги Любенов; о. р. Димитър Иванов; кап. Симеон Петров Малинов; кап. Павел Иванов Павлов; о. р. Димитър Ст. Иванов; о. р. Христо Йорданов Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството КДС-Русе; ДС, ПГУ-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Разсолков (Расолков); Добромир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка; съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 3072 и в дело Ф1, а.е. 2003; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 4 бр. и обр. 3 – 3 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма - предмет на договор за приватизационна продажба – "Строител" ЕАД /АД/ Обявява установената и обявена с решение № 271/ 05.10.2011 г. – администрацията на Народното събрание - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 122
от 6.04.2010
Министерството на вътрешните работи

Резидент "Иванов" Васил Йорданов Кацарски

Дата на раждане: 05.12.1958
Място на раждане: гр. Сапарева баня
Васил Йорданов Кацарски Дата на раждане 05.12.1958 г. Място на раждане гр. Сапарева баня Вербувал го служител ст. лейт. Димитър Трайков Стоичков на 26.12.1985 г., регистриран на 16.01.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Димитър Трайков Стоичков; о. р. Драган Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-V-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-337 Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. директор на ГД от 01.09.2006 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate