Агенти на Държавна сигурност

by bivol

Bulgarian Communist Secret Services Agents. Данни от/Data from comdos.bg актуални към/last update 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
 Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ намери 16 резултата / The search ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ found 16 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-107
от 21.11.2012 г.
Министерството на околната среда и водите

Агент; секретен сътрудник "Винер" Иван Асенов Филипов

Дата на раждане: 04.04.1951
Място на раждане: гр. София
Иван Асенов Филипов Дата на раждане 04.04.1951 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Тодоров и о. р. Георги Вълчев на 18.05.1973 г.; възстановен от о. р. Станой Владимиров Тошев на 06.03.1989 г. Ръководил го служител о. р. Георги Вълчев; ст. лейт. Аристотел Демостенов Димов; ст. лейт. Георги Вълчев Палазов; о. р. Александър А. Христов; лейт. Димитър Георгиев Тарашманов; лейт. Александър Василев Терзиев; подп. Станой Владимиров Тошев; полк. Ангел Йосифов Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ, отдел VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Винер Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; картони - обр. 1 – 2 бр. и 3; дело Ф 1, а.е. 3042 - 2 тома и 1 том възстановено дело; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/ 11-21404/ 30.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Главен секретар от м. декември 1991 г. до м. февруари 1993 г. Н-к на отдел от м. февруари 1993 г. до м. февруари 1997 г. Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 НРС рег. № RB102101-001-04/ 11-21405/ 30.11.2007 г. Обявява установената и обявена с решение 105/ 09.12.2009 г. – печатни издания - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 50
от 08.10.2008
Съвет за електронни медии, Българската телеграфна агенция

Сътрудник; секретен сътрудник; Агент "Огнян; Дунаев" Красимир Методиев Друмев

Дата на раждане: 17.06.1942
Място на раждане: Гр. София
Красимир Методиев Друмев Дата на раждане 17.06.1942 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Ст. лейт. Борис Тодоров Ангелов на 08.09.1970 г. към VI управление, регистриран на 12.10.1970 г.; на 27.10.1976 г. към ПГУ; възстановен към VI управление от майор Цветко Маринов Цветков на 23.10.1980 г.; възстановен към ПГУ на 22.12.1987 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Борис Тодоров Ангелов; майор Гено Петров Генов; Ив. Бакърджиев; Димитър Недев; Емил Ставрев; майор Цветко Маринов Цветков; Цветан Бузовски; кап. Георги Кузов; кап. Любомир Георгиев Николов; Петко Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление шесто, отдел първи, отделение второ; ПГУ; управление 06, отдел 01, отделение 01; управление 06-01-05 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Сътрудник; секретен сътрудник; агент Псевдоними Огнян; Дунаев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка – 3 бр; рег. дневник – 2 бр.; картони обр. 1, обр. 3, обр. 4 – 2 бр., обр. 6; лични и работни дела Ф1, а.е. 4122 – 6 тома; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1530/ 08.08.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1991 г. Публична длъжност или публична дейност Главен редактор на сп. "Паралели" от 01.07.1991 г. до 05.04.1994 г. Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 - рег. № RB102101-001-04/12-1530/ 08.08.2008 г.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент; секретен сътрудник "Петров; Калин" Владимир Георгиев Павлов

Дата на раждане: 01.04.1950
Място на раждане: гр. София
Владимир Георгиев Павлов Дата на раждане 01.04.1950 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител кап. С. Софрониев на 23.09.1981 г., регистриран на 09.10.1981 г.; регистриран в ПГУ на 12.11.1981 г. Ръководил го служител кап. С. Софрониев; кап. Стоян Панов Стоянов; о. р. К. Ангелов; о. р. Димитър Димитров; кап. Георги Кузов Деничин Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-I-I, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Петров; Калин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-29036; работно дело IР-14684; лично и работно дело Ф1, а.е. 7017-5 тома. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к управление до 09.11.1991 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Владимир Георгиев Павлов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-23
от 20.06.2012 г.
Университет Проф. д-р Асен Златаров

Агент "Антон" Димитър Петров Георгиев

Дата на раждане: 11.08.1949
Място на раждане: гр. Бургас
Димитър Петров Георгиев Дата на раждане 11.08.1949 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител о. р. Васил Ангелов на 08.02.1978 г., регистриран на 02.03.1978 г. Ръководил го служител о. р. Васил Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Антон Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № С 193/ 09.04.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2985 (Бс); протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1526 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител на катедра
Решение N° 64
от 21.05.2009
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент; секретен сътрудник "Чавдар" Христо Минков Мермерски

Дата на раждане: 24.07.1934
Място на раждане: гр. София
Христо Минков Мермерски Дата на раждане 24.07.1934 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Димитър Цветков Баров на 25. 07.1973 г., регистриран на 24.08.1973 г. Ръководил го служител ст. лейт. Димитър Цветков Баров; о. р. Серафим Софрониев; о. р. Здравко Ал. Свещарски; о. р. Петко Дачев Власковски; о. р. Костадин Атанасов; о. р. Ангел Ангелов; о. р. Николай Цанов; Борис Несторов; о. р. Борислав Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Чавдар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; лично дело Ф1, а.е. 4705-3 тома; доклад на НРС рег № RB102101-001-04/12-1026/ 18.05.2009 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Кандидат за народен представител в Европейския парламент, издигнат от ПП "Съюз на патриотичните сили "ЗАЩИТА""
Решение N° 71
от 22.07.2009
Българска народна банка

Секретен сътрудник "Огнян" Пламен Богданов Думков

Дата на раждане: 10.04.1942
Място на раждане: гр. София
Пламен Богданов Думков Дата на раждане 10.04.1942 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Ангел Емилов Ангелов на 02.07.1974 г., регистриран на 08.07.1974 г. Ръководил го служител ст. лейт. Ангел Емилов Ангелов; лейт. Димитър Георгиев Азлалиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Огнян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 3468; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1394/ 13.07.2009 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г. Публична длъжност или публична дейност Директор от 21.04.1998 г. до 14.11.2001 г.
Решение N° 2-92
от 23.10.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Ямбол

Агент "Пенев" Йордан Атанасов Радев

Дата на раждане: 29.12.1959
Място на раждане: гр. Елхово
Йордан Атанасов Радев Дата на раждане 29.12.1959 г. Място на раждане гр. Елхово Вербувал го служител лейт. Петър Георгиев Ангелов и майор Димитър Атанасов на 12.12.1986 г., регистриран на 20.12.1986 г. Ръководил го служител лейт. Петър Георгиев Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-РУ-Елхово-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пенев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр.; лично дело IА-2504 (Яб). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Елхово, издигнат от ПП "ГЕРБ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Йордан Атанасов Радев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Агент; секретен " Винер " Иван Асенов Филипов

Дата на раждане: 04.04.1951
Място на раждане: Гр. София
Иван Асенов Филипов Дата на раждане 04.04.1951 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Тодоров и Георги Вълчев на 18.05.1973 г.; възстановен от Станой Владимиров Тошев на 06.03.1989 г. Ръководил го служител Георги Вълчев; ст. лейт. Аристотел Демостенов Димов; ст. лейт. Георги Вълчев Палазов; Александър А. Христов; лейт. Димитър Георгиев Тарашманов; лейт. Александър Василев Терзиев; подп. Станой Владимиров Тошев; полк. Ангел Йосифов Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ, отдел VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент; секретен сътрудник Псевдоними Винер Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; картон обр. 1 и 3; дело Ф 1, а.е. 3042 - 2 тома и 1 том възстановено дело; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/ 11-21404/ 30.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-министър на търговията и туризма Заместник-министър на околната среда Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 НРС рег. № RB102101-001-04/ 11-21405/ 30.11.2007 г.
Решение N° 47
от 16.09.2008
държавни агенции

Резидент "Чавдар" Димитър Николов Терзиев

Дата на раждане: 01.01.1950
Място на раждане: с. Княжево, обл. Хасково
Димитър Николов Терзиев Дата на раждане 01.01.1950 г. Място на раждане с. Княжево, обл. Хасково Вербувал го служител Ст. лейт. Петър Георгиев Ангелов на 30.05.1988 г., регистриран на 06.06.1988 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Петър Георгиев Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-ДС-Елхово Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Чавдар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-2206 (Ямбол); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2038/ 03.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Държавно лесничейство гр. Елхово от 03.1988 г. 01.01.1994 г.
Решение N° 2-392
от 10.09.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Хеброс

Агент; секретен сътрудник "Чавдар" Христо Минков Мермерски

Дата на раждане: 24.07.1934
Място на раждане: с. Ботево, обл. Враца
Христо Минков Мермерски Дата на раждане 24.07.1934 г. Място на раждане с. Ботево, обл. Враца Вербувал го служител ст. лейт. Димитър Цветков Баров на 25. 07.1973 г., регистриран на 24.08.1973 г. Ръководил го служител ст. лейт. Димитър Цветков Баров; о. р. Серафим Софрониев; о. р. Здравко Ал. Свещарски; о. р. Петко Дачев Власковски; о. р. Костадин Атанасов; о. р. Ангел Ангелов; о. р. Николай Цанов; Борис Несторов; о. р. Борислав Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Чавдар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; лично дело Ф1, а.е. 4705-3 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; доклад на НРС рег № RB102101-001-04/12-1026/ 18.05.2009 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "РОДОПА В.ТЪРНОВО" АД Обявява установената и обявена с решение № 153/ 27.07.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-390
от 10.09.2014 г.
Национална спортна академия

Осведомител "Пирински" Георги Георгиев Атанасов

Дата на раждане: 26.07.1925
Място на раждане: гр. София
Георги Георгиев Атанасов Дата на раждане 26.07.1925 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Димитър Иванов Димитров на 06.05.1970 г., регистриран на 21.05.1970 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Иванов Димитров; о. р. Борис Ангелов; о. р. Иван Шапчев; о. р. Веселин Петков; о. р. Александър Спиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-VI-I, управление VI-II-II, управление VI-IХ-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Пирински Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-12168; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1015/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 130/ 1990 г. личното и работното (налично) дело на "Пирински". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител на катедра до 1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-351
от 27.05.2014 г.
Българска академия на науките

Секретен сътрудник "Горанов" Георги Димитров Кючуков

Дата на раждане: 25.02.1940
Място на раждане: гр. Варна
Георги Димитров Кючуков Дата на раждане 25.02.1940 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител лейт. Ангел Емилов Ангелов на 25.10.1973 г., регистриран на 05.11.1973 г. Ръководил го служител лейт. Ангел Емилов Ангелов; лейт. Димитър Георгиев Азлалиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Горанов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 3249; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Научен секретар на ИИХ до 01.1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 231
от 23.06.2011
община Гоце Делчев

Агент "Искра; Петров" Димитър Ангелов Киров

Дата на раждане: 07.06.1941
Място на раждане: с. Петрово, обл. Благоевград
Димитър Ангелов Киров Дата на раждане 07.06.1941 г. Място на раждане с. Петрово, обл. Благоевград Вербувал го служител ст. лейт. Н. Георгиев; на 18.04.1959 г., регистриран на 25.01.1964 г.; възстановен от Цветко Василев Цветков и регистриран на 24.02.1967 г. Ръководил го служител ст. лейт. Н. Георгиев; ст. лейт. Иван Георгиев Спасов; о. р. Ангел Маринов Стефанов; кап. Георги Иванов Гочев; майор Цветко Василев Цветков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I-III; СГУ на МВР-ДС-II-II; ДС, управление VI-VIII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Искра; Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 3 бр.; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 4 бр.; лично дело IА-20939; работно дело IР-4207 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от ноември 1991 г. до октомври 1995 г.
Решение N° 2-378
от 29.07.2014 г.
Минно-геоложки университет

Агент; секретен сътрудник "Вимпел; Винкел; Техника" Върбан Петров Аризанов

Дата на раждане: 30.01.1936
Място на раждане: гр. Пещера
Върбан Петров Аризанов Дата на раждане 30.01.1936 г. Място на раждане гр. Пещера Вербувал го служител о. р. Георги Димитров Мишев на 18.02.1964 г., регистриран на 25.02.1964 г.; регистриран в ПГУ на 20.05.1972 г. Ръководил го служител о. р. Георги Димитров Мишев; подп. Димитър Стойчев Илиев; кап. Милчо Гачев; о. р. Георги Георгиев; о. р. Димитър Василев; о. р. Ангел Емилов Ангелов; лейт. Димитър Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС; ДС, управление II-VI, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Вимпел; Винкел; Техника Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-24246, в работно дело IР-9070, в лично и в работно дело Ф1, а.е. 3307; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра „СДНГ“ от 1990 г. до 1995 г. Зам. декан от 1992 г. до 2000 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Пенев" Йордан Атанасов Радев

Дата на раждане: 29.12.1959
Място на раждане: гр. Елхово
Йордан Атанасов Радев Дата на раждане 29.12.1959 г. Място на раждане гр. Елхово Вербувал го служител лейт. Петър Георгиев Ангелов и майор Димитър Атанасов на 12.12.1986 г., регистриран на 20.12.1986 г. Ръководил го служител лейт. Петър Георгиев Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-РУ-Елхово-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пенев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр.; лично дело IА-2504 (Яб). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Бояново, общ. Елхово, издигнат от ПП "ГЕРБ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Йордан Атанасов Радев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-717
от 27.09.2016 г.
Застрахователна компания ТУР ИНС АД

Агент; секретен сътрудник "Винер" Иван Асенов Филипов

Дата на раждане: 04.04.1951
Място на раждане: гр. София
Иван Асенов Филипов Дата на раждане 04.04.1951 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Тодоров и о. р. Георги Вълчев на 18.05.1973 г.; възстановен от о. р. Станой Владимиров Тошев на 06.03.1989 г. Ръководил го служител о. р. Георги Вълчев; ст. лейт. Аристотел Демостенов Димов; ст. лейт. Георги Вълчев Палазов; о. р. Александър А. Христов; лейт. Димитър Георгиев Тарашманов; лейт. Александър Василев Терзиев; подп. Станой Владимиров Тошев; полк. Ангел Йосифов Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ, отдел VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Винер Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; картони - обр. 1 – 2 бр. и 3; дело Ф 1, а.е. 3042 - 2 тома и 1 том възстановено дело; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/ 11-21404/ 30.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган (Съвет на директорите) от 03.07.1997 г. до 31.08.1998 г. Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 НРС рег. № RB102101-001-04/ 11-21405/ 30.11.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-107/ 21.11.2012 г. – Министерството на околната среда и водите Обявява установената и обявена с решение № 2-528/ 29.06.2015 г. – едноличните търговци, които организират хазартни игри; членовете на управителни, контролни и надзорни органи и прокуристите на юридически лица, организиращи хазартни игри - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate