Агенти на Държавна сигурност / Communist Secret Services Agents

by bivol

Bulgarian Communist Secret Services Agents. Данни от/Data from comdos.bg актуални към/last update 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
 Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за ДИМИТЪР АНГЕЛОВ НИКОЛОВ намери 4 резултата / The search ДИМИТЪР АНГЕЛОВ НИКОЛОВ found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 50
от 08.10.2008
Съвет за електронни медии, Българската телеграфна агенция

Сътрудник; секретен сътрудник; Агент "Огнян; Дунаев" Красимир Методиев Друмев

Дата на раждане: 17.06.1942
Място на раждане: Гр. София
Красимир Методиев Друмев Дата на раждане 17.06.1942 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Ст. лейт. Борис Тодоров Ангелов на 08.09.1970 г. към VI управление, регистриран на 12.10.1970 г.; на 27.10.1976 г. към ПГУ; възстановен към VI управление от майор Цветко Маринов Цветков на 23.10.1980 г.; възстановен към ПГУ на 22.12.1987 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Борис Тодоров Ангелов; майор Гено Петров Генов; Ив. Бакърджиев; Димитър Недев; Емил Ставрев; майор Цветко Маринов Цветков; Цветан Бузовски; кап. Георги Кузов; кап. Любомир Георгиев Николов; Петко Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление шесто, отдел първи, отделение второ; ПГУ; управление 06, отдел 01, отделение 01; управление 06-01-05 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Сътрудник; секретен сътрудник; агент Псевдоними Огнян; Дунаев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка – 3 бр; рег. дневник – 2 бр.; картони обр. 1, обр. 3, обр. 4 – 2 бр., обр. 6; лични и работни дела Ф1, а.е. 4122 – 6 тома; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1530/ 08.08.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1991 г. Публична длъжност или публична дейност Главен редактор на сп. "Паралели" от 01.07.1991 г. до 05.04.1994 г. Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 - рег. № RB102101-001-04/12-1530/ 08.08.2008 г.
Решение N° 2-528
от 29.06.2015 г.
организатори на хазартни игри

Секретен сътрудник; Агент "Банов; Миладин" Богдан Витков Богданов

Дата на раждане: 07.07.1956
Място на раждане: гр. Перник
Богдан Витков Богданов Дата на раждане 07.07.1956 г. Място на раждане гр. Перник Вербувал го служител регистриран в ПГУ на 23.12.1977 г.; възстановен от ст. лейт. Иван Трайков Стоянов на 16.09.1987 г. и регистриран на 02.10.1987 г. Ръководил го служител кап.. Димитър Николов Радков; о. р. Димитър Пончов Радев; о. р. Стефан Ангелов Дечев; ст. лейт. Иван Трайков Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХVII; ДС, управление II-VIII-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник; агент Псевдоними Банов; Миладин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в дело Ф1, а.е. 4412 и в лично дело IА-36436; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган (Общо събрание) и управител на БИВА ГРУП ООД, гр. София. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Богдан Витков Богданов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-417
от 22.10.2014 г.
община Момчилград

Осведомител; Агент "Мурадов; Марков" Нури Якуб Тахир

Дата на раждане: 29.08.1938
Място на раждане: с. Сярци, обл. Кърджали
Нури Якуб Тахир Дата на раждане 29.08.1938 г. Място на раждане с. Сярци, обл. Кърджали Вербувал го служител подп. Стайко Петров Ангелов на 30.11.1965 г., регистриран на 07.12.1965 г. Ръководил го служител подп. Стайко Петров Ангелов; подп. Митко Р. Масалджиев; лейт. Реджеб Шакиров Алиев; лейт. Никола Стоянов Узунов; кап. Георги Н. Гергелчев; лейт. Димитър Иванов Караиванов; майор Сашо Николов; о. р. Иван Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС-Момчилград Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент Псевдоними Мурадов; Марков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2130 (Кж); рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1870 (Кж) Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 09.10.1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 47
от 16.09.2008
държавни агенции

Резидент "Чавдар" Димитър Николов Терзиев

Дата на раждане: 01.01.1950
Място на раждане: с. Княжево, обл. Хасково
Димитър Николов Терзиев Дата на раждане 01.01.1950 г. Място на раждане с. Княжево, обл. Хасково Вербувал го служител Ст. лейт. Петър Георгиев Ангелов на 30.05.1988 г., регистриран на 06.06.1988 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Петър Георгиев Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-ДС-Елхово Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Чавдар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-2206 (Ямбол); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2038/ 03.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Държавно лесничейство гр. Елхово от 03.1988 г. 01.01.1994 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate