Агенти на Държавна сигурност / Communist Secret Services Agents

by bivol

Bulgarian Communist Secret Services Agents. Данни от/Data from comdos.bg актуални към/last update 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
 Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ намери 205 резултата / The search ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ found 205 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 28
от 18.03.2008
Висш съдебен съвет

Щатен служител "" Пламен Иванов Стоилов

Дата на раждане: 13.01.1949
Място на раждане: Гр. София
Пламен Иванов Стоилов Дата на раждане 13.01.1949 г. Място на раждане Гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ГСУ-МВР Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-434/ 17.01.1983 г. е назначен за следовател по ДС; със заповед № 90/ 28.07.1983 г. е преназначен за старши следовател; със заповед № 2132/ 01.07.1987 г. е преназначен за главен следовател отдел 01. Публична длъжност или публична дейност Член на Висшия съдебен съвет Решение № 28/ 18.03.2008 г. 2 Председател: Евтим Костадинов Костадинов ................................ Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов .....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов .................................. Членове: 1. Апостол Иванов Димитров …………………… 2. Валери Георгиев Кацунов ....…………………. 3. Георги Матеев Георгиев ...…………………. 4. Екатерина Петкова Бончева ……………………. 7. Тодор Илиев Трифонов …………………….. Решение № 28/ 18.03.2008 г. 3
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент; секретен сътрудник "Константин" Димитър Константинов Кисимов

Дата на раждане: 08.11.1937
Място на раждане: гр. София
Димитър Константинов Кисимов Дата на раждане 08.11.1937 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Георги Иванов Ничев, регистриран на 14.10.1965 г. Ръководил го служител полк. Георги Иванов Ничев; полк. Иван Тодоров Превалски; о. р. Светослав Тодоров; о. р. Петко Власковски; кап. Георги Стоянов Минков; подп. Кольо Генчев Трънков; майор Атанас Георгиев Кременлиев; лейт. Венцислав Петров Константинов; о. р. Славко Савов; майор Христо Димитров Караколев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Константин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 1890. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Завеждащ секция до 15.09.1990 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 2-409
от 08.10.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Първа частна банка

Агент "Самуил" Георги Иванов Георгиев

Дата на раждане: 01.04.1955
Място на раждане: гр. Петрич
Георги Иванов Георгиев Дата на раждане 01.04.1955 г. Място на раждане гр. Петрич Вербувал го служител о. р. Георги Кръстев на 07.12.1987 г., регистриран на 15.12.1987 г. Ръководил го служител о. р. Георги Кръстев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Самуил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 73/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-30394 и работно дело IР-16173. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Лице, посочено като едноличен търговец с фирма – длъжник – "ГЕОПЕТ М" ЕТ Обявява установената и обявена с решение № 126/ 21.04.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Агент "Илчев" Георги Иванов Стоев

Дата на раждане: 14.03.1953
Място на раждане: гр. Бургас
Георги Иванов Стоев Дата на раждане 14.03.1953 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител лейт Иван Станков Димов и кап. Ради Георгиев Банков на 11.05.1975 г., регистриран на 26.05.1975 г. Ръководил го служител лейт Иван Станков Димов; кап. Ради Георгиев Банков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Илчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документ за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководилите го щатни служители; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, оп. 1, а.е. 3806; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1733/ 10.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Публична длъжност или публична дейност Следовател в ОСлС-Бургас
Решение N° 2-257
от 13.11.2013 г.
община Враца

Агент "Шами; Средец" Лъчезар Ефремов Иванов

Дата на раждане: 07.05.1950
Място на раждане: гр. Враца
Лъчезар Ефремов Иванов Дата на раждане 07.05.1950 г. Място на раждане гр. Враца Вербувал го служител кап. Георги Братанов Георгиев на 09.02.1984 г., регистриран на 15.02.1984 г. Ръководил го служител кап. Георги Братанов Георгиев; лейт. Илия Вутов Христов; кап. Володя Първанов Тодоров; майор Стефан Иванов Желев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Шами; Средец Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-657 (Вр) и в работно дело IР-151 (Вр); рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 30.10.1991 г. до 28.09.1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Лъчезар Ефремов Иванов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 6
от 05.07.2007
Висш съдебен съвет

Щатен служител "" Свилен Симеонов Турмаков

Дата на раждане: 12.08.1947
Място на раждане: Гр. София
Свилен Симеонов Турмаков Дата на раждане 12.08.1947 г. Място на раждане Гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил СГУ-МВР-отдел следствен; ДНМ- управление следствено; Главно следствено управление-МВР; УКА- МВР; СИАОУ-МВР; МВР-служба правна; Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 3214/ 20.09.1978 г. е изпратен на четиримесечен курс във Волгоград-СССР; със заповед № 1350/ 25.03.1981 г. е преназначен от НМ за старши следовател в отдел 02- Главно следствено управление-МВР и му е присвоено звание старши лейтенант по ЗВВС по линия на ДС; със заповед № 3514/ 05.08.1983 г. е преназначен за главен следовател в Главно следствено управление-МВР; със заповед № 3172/ 22.08.1986 г. е преназначен за зам. н-к отдел 09- Главно следствено управление-МВР; със заповед № 4342/ 05.11.1986 г. е преназначен за зам. н-к отдел 04- Главно следствено управление-МВР; със заповед № 2514/ 30.07.1987 г. е преназначен за зам. н-к отдел по щата на ВУЗ-АОНСУ; със заповед № 2270/ 20.07.1989 г. е преназначен за зам. н-к отдел 04-София област- Главно следствено управление-МВР; със заповед № 464/ 05.02.1990 г. е преназначен за н-к отдел в групата за ръководство на МВР; със заповед № 3744/ 05.08.1990 г. е преназначен за н-к отдел УКА-МВР; със заповед № 4130/ 28.09.1990 г. е преназначен за н-к самостоятелно управление УК- 11 МВР; със заповед № 2668/ 07.11.1991 г. е преназначен за н-к направление (парламентарен секретар) към СИАОУ-МВР; със заповед № 1611/ 09.06.1992 г. е уволнен по собствено желание; със заповед № 412/ 20.02.1995 г. е назначен за н-к служба "Правна"-МВР. Със заповед № 1431/ 24.04.1998 г. е уволнен поради пенсиониране. Със заповед № 771/ 27.05.2004 г. е назначен за зам. директор – зам. на административния ръководител в Национална следствена служба. Публична длъжност или публична дейност член на Висшия съдебен съвет - от 16.12.2003 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов ................................ Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов .....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов .................................. Членове: 1. Апостол Иванов Димитров …………………… 2. Валери Георгиев Кацунов ....…………………. 3. Георги Матеев Георгиев ...…………………. 4. Екатерина Петкова Бончева ……………………. 5. Татяна Колева Кирякова ……………………. 6. Тодор Илиев Трифонов …………………….. 12
Решение N° 2-643
от 26.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Софийска

Агент "Иванов" Георги Стефанов Георгиев

Дата на раждане: 29.10.1952
Място на раждане: гр. София
Георги Стефанов Георгиев Дата на раждане 29.10.1952 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Борислав Петров Борисов на 30.09.1987 г., регистриран на 13.10.1987 г. Ръководил го служител о. р. Борислав Петров Борисов; о. р. Гаврил Трифонов Гаврилов; о. р. Митко Бунев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-III, управление III-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Ботевград, издигнат от Българска социалдемократическа партия За Георги Стефанов Георгиев липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-31/ 11.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-31/ 11.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-856
от 21.02.2017 г.
община Казанлък

Агент "Явор" Стоян Иванов Иванов

Дата на раждане: 30.05.1959
Място на раждане: гр. Шипка, обл. Стара Загора
Стоян Иванов Иванов Дата на раждане 30.05.1959 г. Място на раждане гр. Шипка, обл. Стара Загора Вербувал го служител ст. лейт. Георги Д. Георгиев на 24.11.1979 г., регистриран на 03.12.1979 г. Ръководил го служител ст. лейт. Георги Д. Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІІ, отдел 11, отделение 05 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Явор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество (обещание); документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 3 бр.; рег. дневник; рег. бланка; лично дело I A 3032 (СтЗ) – МФ; протокол рег. № 61/22.05.1990 г. за унищожаване на работни дела; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Шипка от 2003 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 312/ 13.02.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 312
от 13.02.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Стара Загора

Агент "Явор" Стоян Иванов Иванов

Дата на раждане: 30.05.1959
Място на раждане: гр. Шипка, обл. Стара Загора
Стоян Иванов Иванов Дата на раждане 30.05.1959 г. Място на раждане гр. Шипка, обл. Стара Загора Вербувал го служител ст. лейт. Георги Д. Георгиев на 24.11.1979 г., регистриран на 03.12.1979 г. Ръководил го служител ст. лейт. Георги Д. Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление Трето, отдел 11, отделение 05 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Явор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество (обещание); документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 3 бр.; рег. дневник; рег. бланка; лично дело I A 3032 (СтЗ) – МФ; протокол рег. № 61/22.05.1990 г. за унищожаване на работни дела; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Казанлък, издигнат от ПП "ГЕРБ" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 2-103
от 07.11.2012 г.
чл. 28 Емилиян Емилов Абаджиев и Миролюб Георгиев Столарски

Агент "Митко" Миролюб Георгиев Столарски

Дата на раждане: 01.09.1957
Място на раждане: гр. София
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-754
от 08.11.2016 г.
община Годеч

Съдържател на явочна квартира "Липа" Георги Борисов Гогов

Дата на раждане: 12.02.1935
Място на раждане: с. Голеш, обл. Софийска
Георги Борисов Гогов Дата на раждане 12.02.1935 г. Място на раждане с. Голеш, обл. Софийска Вербувал го служител лейт. Пенчо Георгиев Пенчев на 22.05.1975 г., регистриран на 06.06.1975 г. Ръководил го служител лейт. Пенчо Георгиев Пенчев; лейт. Огнян Захариев Петков; лейт. Ангел Иванов Драгнев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-ІІ ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Липа Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело ІЯ-4192; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Голеш до 1990 г. Общински народен съветник до 1990 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Георги Борисов Гогов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 156
от 09.09.2010
Министерство на вътрешните работи

Агент "Боянов" Румен Иванов Спасов

Дата на раждане: 07.03.1963
Място на раждане: гр. Перник
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 31
от 18.03.2008
Георги Манолов Хаджиков

Щатен служител "" Георги Манолов Хаджиков

Дата на раждане: 14.03.1936
Място на раждане: С. Скребатно, обл. Благоевград
Георги Манолов Хаджиков Дата на раждане 14.03.1936 г. Място на раждане С. Скребатно, обл. Благоевград Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, ВГУ; ДС, ПГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-1128/ 14.07.1960 г. е назначен за мл. разузнавач във ВГУ; със заповед № 238/ 16.03.1962 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № 3882/ 30.10.1964 г. е уволнен; със заповед № 1820/ 13.06.1967 г. е назначен за н-к група в КДС, I управление; със заповед № 268/ 12.10.1968 г. е преназначен за инспектор IV ст.; със заповед № 2992/ 31.05.1969 г. е изпратен на двумесечно обучение в разузнавателната школа при КГБ- СССР; със заповед № I-5346/ 01.10.1969 г. е уволнен. 1960-1964 г. – оперативен работник във ВГУ; 1967-1969 г. – оперативен работник в ПГУ Публична длъжност или публична дейност Заместник-министър на външноикономическите връзки Решение № 31/ 18.03.2008 г. 2 Председател: Евтим Костадинов Костадинов ................................ Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов .....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов .................................. Членове: 1. Апостол Иванов Димитров …………………… 2. Валери Георгиев Кацунов ....…………………. 3. Георги Матеев Георгиев ...…………………. 4. Екатерина Петкова Бончева ……………………. 5. Татяна Колева Кирякова ……………………. 6. Тодор Илиев Трифонов …………………….. Решение № 31/ 18.03.2008 г. 3
Решение N° 125
от 14.04.2010
Министерството на вътрешните работи

Щатен служител "" Георги Иванов Георгиев

Дата на раждане: 13.02.1957
Място на раждане: гр. Велико Търново
Георги Иванов Георгиев Дата на раждане 13.02.1957 г. Място на раждане гр. Велико Търново Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-В. Търново-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 4060/ 10.10.1984 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 62/ 19.01.1990 г. е преназначен за инспектор. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 14.02.2000 г.
Решение N° 125
от 14.04.2010
Министерството на вътрешните работи

Агент "Иванов" Георги Костадинов Тетереков

Дата на раждане: 15.03.1951
Място на раждане: с. Белополяне, обл. Хасково
Георги Костадинов Тетереков Дата на раждане 15.03.1951 г. Място на раждане с. Белополяне, обл. Хасково Вербувал го служител Вербуван на 25.07.1984 г., регистриран на 01.08.1984 г.; възстановен от майор Малин Георгиев Младенов и регистриран на 11.07.1991 г. Ръководил го служител майор Малин Георгиев Младенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично и работно дело IА-742; протокол за унищожаване на лично дело IА-29228 и работно дело IР-14924. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Командващ НСГВ от 01.10.1992 г. до 30.11.1994 Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Георги Костадинов Тетереков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-62
от 13.09.2012 г.
Национална музикална академия Проф. Панчо Владигеров

Агент "Иванов" Георги Костов Георгиев

Дата на раждане: 21.01.1941
Място на раждане: гр. София
Георги Костов Георгиев Дата на раждане 21.01.1941 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител Подп. Ефремов на 15.01.1959 г., регистриран на 27.01.1959 г. Ръководил го служител о. р. Емил Маринов Раленков; о. р. Вл. Владимиров; о. р. Стойне Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V, отдел VI, отделение 1 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванов Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1359/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело IА-36618; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Публична длъжност или публична дейност Ректор до 11.04.2008 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 230/ 16.06.2011 г. - Висша атестационна комисия Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 305
от 31.01.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Бургас

Осведомител "Карев" Георги Тодоров Георгиев

Дата на раждане: 26.08.1953
Място на раждане: с. Бата, обл. Бургас
Георги Тодоров Георгиев Дата на раждане 26.08.1953 г. Място на раждане с. Бата, обл. Бургас Вербувал го служител о. р. Цено Иванов Върбанов на 31.01.1974 г., регистриран на 11.02.1974 г. Ръководил го служител о. р. Цено Иванов Върбанов; о. р. Райчо Хр. Йорданов; о. р. Любен Николов; о. р. Александър Александров; о. р. Боне Симеонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-I, управление III-III-IV, управление III-III-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Карев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-27365. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Бургас, издигнат от КП "Земеделски съюз "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" – ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ"
Решение N° 30
от 18.03.2008
Христо Илиев Христов

Щатен служител "" Христо Илиев Христов

Дата на раждане: 11.12.1931
Място на раждане: С. Яворец, обл. Габрово
Христо Илиев Христов Дата на раждане 11.12.1931 г. Място на раждане С. Яворец, обл. Габрово Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, ВГУ; КДС, ВГУ; ДС, ПГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-896/ 06.06.1960 г. е назначен за младши разузнавач във ВГУ; със заповед № 408/ 24.06.1961 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № 183/ 28.02.1962 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № I-1096/ 15.04.1964 г. е преназначен за ст. разузнавач в КДС, ПГУ; със заповед № I-2426/ 16.07.1964 г. е изпратен на обучение за 7 месеца и 15 дни в СССР; със заповед № I- 1854/ 21.04.1965 г. е преназначен за ст. разузнавач в ДС, ПГУ; със заповед № 50/ 15.04.1966 г. е преназначен за н-к група; със заповед № 268л/ 12.10.1968 г. е преназначен за инспектор III степен; със заповед № 14/ 01.02.1969 г. е преназначен за зам. началник отделение; със заповед № 453/ 16.08.1972 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 470/ 02.09.1974 г. е преназначен за зам. н-к отдел. Назначен на 31.03.1965 г. в ПГУ съгласно доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/ 11- 21404/ 30.11.2007 г. Със заповед № С-098/ 01.04.1977 г. е назначен за н-к отдел в ПГУ; със заповед № 692/ 31.12.1979 г. е уволнен. Публична длъжност или публична дейност Министър на външноикономическите връзки 1986 г. - 1990 г. Решение № 30/ 18.03.2008 г. 2 Решение № 30/ 18.03.2008 г. 3 Председател: Евтим Костадинов Костадинов ................................ Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов .....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов .................................. Членове: 1. Апостол Иванов Димитров …………………… 2. Валери Георгиев Кацунов ....…………………. 3. Георги Матеев Георгиев ...…………………. 4. Екатерина Петкова Бончева ……………………. 5. Татяна Колева Кирякова ……………………. 6. Тодор Илиев Трифонов …………………….. Решение № 30/ 18.03.2008 г. 4
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Георгиев" Тошко Иванов Кисьов

Дата на раждане: 20.05.1939
Място на раждане: гр. Стара Загора
Тошко Иванов Кисьов Дата на раждане 20.05.1939 г. Място на раждане гр. Стара Загора Вербувал го служител Вербуван на 02.09.1958 г.; възстановен от о. р. Георги Ненов Палмов през юни 1973 г., регистриран на 15.06.1973 г. Ръководил го служител о. р. Георги Ненов Палмов; о. р. Христо Христов; о. р. Янко Добрев; о. р. Кирил Плашев; о. р. Цеко Георгиев; о. р. Бойко Писанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-Х-II; управление IV-II-III; управление IV-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георгиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-33008. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СПАСЕНИЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО" в 23-и ИР-София
Решение N° 33
от 22.04.2008
лица, регистрирани от избирателната комисия за участие в избори за кметове на кметство Локорско, общ. София на 12.04.2008 г.

Информатор " Страшимир " Асен Деянов Христов

Дата на раждане: 23.06.1934
Място на раждане: С. Гълъбовци, обл. Софийска
Асен Деянов Христов Дата на раждане 23.06.1934 г. Място на раждане С. Гълъбовци, обл. Софийска Вербувал го служител Мл. лейт. Георги Иванов Дачев на 31.05.1952 г. Ръководил го служител Мл. лейт. Георги Иванов Дачев; о. р. Цеко Т. Цеков; о. р. Петко Хр. Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР, отдел ДС, отделение III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Информатор Псевдоними Страшимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилите го щатни служители; картон обр. 4; лично дело IА-16068; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-816/ 10.04.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1958 г. Кандидат за кмет на кметство. Локорско, общ. София, издигнат от АТАКА Председател: Евтим Костадинов Костадинов ................................ Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов .....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов .................................. Членове: 1. Апостол Иванов Димитров …………………… 2. Валери Георгиев Кацунов ....…………………. 3. Георги Матеев Георгиев ...…………………. 4. Екатерина Петкова Бончева ……………………. 5. Татяна Колева Кирякова ……………………. 6. Тодор Илиев Трифонов …………………….. Решение № 33/ 22.04.2008 г. 2
Решение N° 2-28
от 04.07.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Русе

Агент "Бурния" Георги Трифонов Георгиев

Дата на раждане: 15.07.1966
Място на раждане: гр. Павликени
Георги Трифонов Георгиев Дата на раждане 15.07.1966 г. Място на раждане гр. Павликени Вербувал го служител кап. Севдалин Иванов Събев на 31.10.1985 г., регистриран на 19.11.1985 г. Ръководил го служител кап. Севдалин Иванов Събев; о. р. Стоян Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-Х-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бурния Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично и работно дело IА-1229. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Бяла, издигнат от Партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Георги Трифонов Георгиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Иванов" Георги Стефанов Георгиев

Дата на раждане: 29.10.1952
Място на раждане: гр. София
Георги Стефанов Георгиев Дата на раждане 29.10.1952 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Борислав Петров Борисов на 30.09.1987 г., регистриран на 13.10.1987 г. Ръководил го служител о. р. Борислав Петров Борисов; о. р. Гаврил Трифонов Гаврилов; о. р. Митко Бунев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-III, управление III-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на община Ботевград, издигнат от Българска социалдемократическа партия За Георги Стефанов Георгиев липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-31/ 11.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-42/ 25.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Андреев" Росен Славов Русев

Дата на раждане: 19.03.1954
Място на раждане: с. Факия, обл. Бургас
Росен Славов Русев Дата на раждане 19.03.1954 г. Място на раждане с. Факия, обл. Бургас Вербувал го служител лейт. Георги Иванов Георгиев на 22.07.1987 г., регистриран на 06.08.1987 г. Ръководил го служител лейт. Георги Иванов Георгиев; о. р. Антон Иванов; о. р. Людмил Досев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-В. Търново-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Андреев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3260 (В.Т.) и в работно дело IР-864 (В.Т.); рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на кметство Дебелец, общ. Велико Търново, издигнат от Инициативен комитет за издигане на кандидатурата на Росен Славов Русев Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Росен Славов Русев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Явор" Стоян Иванов Иванов

Дата на раждане: 30.05.1959
Място на раждане: гр. Шипка, обл. Стара Загора
Стоян Иванов Иванов Дата на раждане 30.05.1959 г. Място на раждане гр. Шипка, обл. Стара Загора Вербувал го служител ст. лейт. Георги Д. Георгиев на 24.11.1979 г., регистриран на 03.12.1979 г. Ръководил го служител ст. лейт. Георги Д. Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление Трето, отдел 11, отделение 05 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Явор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество (обещание); документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 3 бр.; рег. дневник; рег. бланка; лично дело I A 3032 (СтЗ) – МФ; протокол рег. № 61/22.05.1990 г. за унищожаване на работни дела; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Кандидат за кмет на кметство Шипка, общ. Казанлък, издигнат от ГЕРБ Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 312/ 13.02.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1062
от 26.09.2017 г.
община Стралджа

Съдържател на явочна квартира "Зора" Георги Иванов Георгиев

Дата на раждане: 07.08.1941
Място на раждане: с. Зорница, обл. Бургас
Георги Иванов Георгиев Дата на раждане 07.08.1941 г. Място на раждане с. Зорница, обл. Бургас Вербувал го служител вербуван на 21.04.1977 г., регистриран на 28.04.1977 г. Ръководил го служител о. р. Димчо Божилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Зора Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № С 10/ 27.02.1990 г. за унищожаване дело І-Я-54 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 29.10.1995 г. до 01.11.1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Агент " Иванов " Георги Костов Георгиев

Дата на раждане: 21.01.1941
Място на раждане: Гр. София
Георги Костов Георгиев Дата на раждане 21.01.1941 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Подп. Ефремов на 15.01.1959 г., регистриран на 27.01.1959 г. Ръководил го служител Емил Маринов Раленков; Вл. Владимиров; Стойне Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V, отдел VI, отделение 1 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1359/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело IА-36618; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Публична длъжност или публична дейност Министър на културата - 26.01.1995 г. - 10.06.1996 г.
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Щатен служител "" Чавдар Вельов Червенков

Дата на раждане: 31.05.1941
Място на раждане: Гр. София
Чавдар Вельов Червенков Дата на раждане 31.05.1941 г. Място на раждане Гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил РУ-ГЩ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 014/ 28.09.1971 г. е назначен за младши оперативен работник; със заповед № 0315/ 20.08.1982 г. е изпратен за слушател във ВА-ГЩ на ВС на СССР; със заповед № Р-050/ 20.09.1984 г. е преназначен за зам. н-к отдел; със заповед № Р-012/ 14.09.1987 г. е преназначен за н-к отдел. Публична длъжност или публична дейност Министър на вътрешните работи - 17.10.1994 г. - 26.01.1995 г. Доклад на Сл. "Военна информация" по чл. 16, ал. 2, т. 2 изх. № 2994/ 28.12.2007 г. Решение № 25/ 12.02.2007 г. 69 Председател: Евтим Костадинов Костадинов ................................ Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов .....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов .................................. Членове: 1. Апостол Иванов Димитров …………………… 2. Валери Георгиев Кацунов ....…………………. 3. Георги Матеев Георгиев ...…………………. 4. Екатерина Петкова Бончева ……………………. 5. Татяна Колева Кирякова ……………………. 6. Тодор Илиев Трифонов …………………….. Решение № 25/ 12.02.2007 г. 70
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Иванов" Георги Костов Георгиев

Дата на раждане: 21.01.1941
Място на раждане: гр. София
Георги Костов Георгиев Дата на раждане 21.01.1941 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител Подп. Ефремов на 15.01.1959 г., регистриран на 27.01.1959 г. Ръководил го служител о. р. Емил Маринов Раленков; о. р. Вл. Владимиров; о. р. Стойне Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V, отдел VI, отделение 1 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванов Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1359/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело IА-36618; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Президиума от 2009 г. Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Секретен сътрудник "Захаров" Костадин Любенов Палешутски

Дата на раждане: 08.05.1939
Място на раждане: с. Скребатно, обл. Благоевград
Костадин Любенов Палешутски Дата на раждане 08.05.1939 г. Място на раждане с. Скребатно, обл. Благоевград Вербувал го служител подп. Любен Иванов Георгиев на 08.02.1975 г., регистриран на 06.03.1975 г. Ръководил го служител подп. Любен Иванов Георгиев; полк. Георги Иванов Авджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХVII, ПГУ-ХIV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Захаров Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи то ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 5937. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по исторически науки от 2003 г.
Решение N° 2-31
от 11.07.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Софийска

Агент "Иванов" Георги Стефанов Георгиев

Дата на раждане: 29.10.1952
Място на раждане: гр. София
Георги Стефанов Георгиев Дата на раждане 29.10.1952 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Борислав Петров Борисов на 30.09.1987 г., регистриран на 13.10.1987 г. Ръководил го служител о. р. Борислав Петров Борисов; о. р. Гаврил Трифонов Гаврилов; о. р. Митко Бунев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-III, управление III-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Ботевград, издигнат от коалиция "ПРОМЯНА" За Георги Стефанов Георгиев липсват други данни по чл. 25, т. 3 Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 292
от 15.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Варна

Агент "Иля" Благой Иванов Благоев

Дата на раждане: 14.12.1947
Място на раждане: гр. Провадия
Благой Иванов Благоев Дата на раждане 14.12.1947 г. Място на раждане гр. Провадия Вербувал го служител ст. лейт. Георги Андреев Георгиев на 17.06.1987 г., регистриран на 18.06.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Георги Андреев Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС-РУ-Балчик Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иля Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1185 (Тх); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Аврен, издигнат от Местна коалиция "ЗА НАШЕТО БЪДЕЩЕ"
Решение N° 7
от 19.07.2007
президент и вицепрезидент на Република България

Съдържател на явка " Славейчето " Атанас Георгиев Семерджиев

Дата на раждане: 21.05.1924
Място на раждане: с. Лъджене, обл. Пазарджик
Атанас Георгиев Семерджиев Дата на раждане 21.05.1924 г. Място на раждане с. Лъджене, обл. Пазарджик Вербувал го служител О. р. Иван Петков Иванов на 22.10.1953 г. Ръководил го служител О. р. Иван Петков Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ІІІ управление-ДС, отдел І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явка Псевдоними Славейчето Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване № 1428/ 04.09.1962 г. на лично дело 1А 28259. Снемане от действащия оперативен отчет На 17.06.1958 г. поради изместване в нова квартира, оказала се неудобна за ползване. Публична длъжност или публична дейност Вицепрезидент на Република България от 01.08.1990 г. до 22.01.1992 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов ................................ Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов .....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов .................................. Членове: 2 1. Апостол Иванов Димитров …………………… 2. Валери Георгиев Кацунов ....…………………. 3. Георги Матеев Георгиев ...…………………. 4. Екатерина Петкова Бончева ……………………. 5. Татяна Колева Кирякова ……………………. 6. Тодор Илиев Трифонов …………………….. 3
Решение N° 89
от 14.10.2009
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори на 24.10.2009 г.

Агент "Немо" Джан Мехмедов Дуралов

Дата на раждане: 16.12.1961
Място на раждане: гр. Дулово
Джан Мехмедов Дуралов Дата на раждане 16.12.1961 г. Място на раждане гр. Дулово Вербувал го служител кап. Георги Йорданов Георгиев на 09.10.1980 г., регистриран на 23.10.1980 г. Ръководил го служител кап. Георги Йорданов Георгиев; ст. лейт. Стоян Иванов Стоянов; о. р. Румен Георгиев Златев; кап. Петър Тодоров Фратев; майор Иван Стоянов Щерев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ХI-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Немо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; дело IА-2385. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на общ. Дулово, издигнат от инициативен комитет
Решение N° 2-390
от 10.09.2014 г.
Национална спортна академия

Осведомител "Пирински" Георги Георгиев Атанасов

Дата на раждане: 26.07.1925
Място на раждане: гр. София
Георги Георгиев Атанасов Дата на раждане 26.07.1925 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Димитър Иванов Димитров на 06.05.1970 г., регистриран на 21.05.1970 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Иванов Димитров; о. р. Борис Ангелов; о. р. Иван Шапчев; о. р. Веселин Петков; о. р. Александър Спиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-VI-I, управление VI-II-II, управление VI-IХ-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Пирински Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-12168; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1015/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 130/ 1990 г. личното и работното (налично) дело на "Пирински". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител на катедра до 1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 330
от 20.03.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Велико Търново

Агент "Аспарухов" Георги Иванов Георгиев

Дата на раждане: 18.06.1961
Място на раждане: с. Овча могила, обл. Велико Търново
Георги Иванов Георгиев Дата на раждане 18.06.1961 г. Място на раждане с. Овча могила, обл. Велико Търново Вербувал го служител кап. Митко Петров на 10.08.1985 г., регистриран на 17.09.1985 г. Ръководил го служител кап. Митко Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Аспарухов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол вх. № 2070/ 27.04.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на аг. "Аспарухов". Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Свищов, издигнат от ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "А.СТАМБОЛИЙСКИ" Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 330
от 20.03.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Велико Търново

Щатен служител "" Георги Иванов Георгиев

Дата на раждане: 18.06.1961
Място на раждане: с. Овча могила, обл. Велико Търново
Георги Иванов Георгиев Дата на раждане 18.06.1961 г. Място на раждане с. Овча могила, обл. Велико Търново Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление III Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-2750/ 22.09.1988 г. е назначен за разузнавач. Кандидат за общ. съветник в общ. Свищов, издигнат от ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "А.СТАМБОЛИЙСКИ" Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 32
от 18.03.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Щатен служител "" Стефан Йосифов Гецов

Дата на раждане: 18.02.1956
Място на раждане: Гр. Свищов
Стефан Йосифов Гецов Дата на раждане 18.02.1956 г. Място на раждане Гр. Свищов Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Ловеч Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-3152/ 29.06.1990 г. е преназначен за ст. следовател; със заповед № 282/ 13.06.1991 г. е преназначен за главен следовател. Кандидат за общински съветник в общ. Ловеч, издигнат от ПП „БДНИ за Единство” Забележка: Документите за Никола Проданов Маджаров и за Стефан Йосифов Гецов са издирени от Комисията след обявяване решенията за регистрираните кандидати за кметове и общински съветници - местни избори – 2007 г. Решение № 32 / 18.03.2008 г. 2 Председател: Евтим Костадинов Костадинов ................................ Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов .....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов .................................. Членове: 1. Апостол Иванов Димитров …………………… 2. Валери Георгиев Кацунов ....…………………. 3. Георги Матеев Георгиев ...…………………. 4. Екатерина Петкова Бончева ……………………. 5. Татяна Колева Кирякова ……………………. 6. Тодор Илиев Трифонов …………………….. Решение № 32 / 18.03.2008 г. 3
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Аспарухов" Георги Иванов Георгиев

Дата на раждане: 18.06.1961
Място на раждане: с. Овча могила, обл. Велико Търново
Георги Иванов Георгиев Дата на раждане 18.06.1961 г. Място на раждане с. Овча могила, обл. Велико Търново Вербувал го служител кап. Митко Петров на 10.08.1985 г., регистриран на 17.09.1985 г. Ръководил го служител кап. Митко Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Аспарухов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол вх. № 2070/ 27.04.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на аг. "Аспарухов". Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за кмет на с. Овча могила, общ. Свищов, издигнат от ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "А.СТАМБОЛИЙСКИ"
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Щатен служител "" Георги Иванов Георгиев

Дата на раждане: 18.06.1961
Място на раждане: с. Овча могила, обл. Велико Търново
Георги Иванов Георгиев Дата на раждане 18.06.1961 г. Място на раждане с. Овча могила, обл. Велико Търново Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление III Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-2750/ 22.09.1988 г. е назначен за разузнавач. Кандидат за кмет на с. Овча могила, общ. Свищов, издигнат от ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "А.СТАМБОЛИЙСКИ"
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Иванов" Георги Стефанов Георгиев

Дата на раждане: 29.10.1952
Място на раждане: гр. София
Георги Стефанов Георгиев Дата на раждане 29.10.1952 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Борислав Петров Борисов на 30.09.1987 г., регистриран на 13.10.1987 г. Ръководил го служител о. р. Борислав Петров Борисов; о. р. Гаврил Трифонов Гаврилов; о. р. Митко Бунев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-III, управление III-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Врачеш, общ. Ботевград, издигнат от коалиция "ПРОМЯНА" За Георги Стефанов Георгиев липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Явор" Стоян Иванов Иванов

Дата на раждане: 30.05.1959
Място на раждане: гр. Шипка, обл. Стара Загора
Стоян Иванов Иванов Дата на раждане 30.05.1959 г. Място на раждане гр. Шипка, обл. Стара Загора Вербувал го служител ст. лейт. Георги Д. Георгиев на 24.11.1979 г., регистриран на 03.12.1979 г. Ръководил го служител ст. лейт. Георги Д. Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление Трето, отдел 11, отделение 05 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Явор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество (обещание); документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 3 бр.; рег. дневник; рег. бланка; лично дело I A 3032 (СтЗ) – МФ; протокол рег. № 61/22.05.1990 г. за унищожаване на работни дела; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Кандидат за кмет на гр. Шипка, общ. Казанлък, издигнат от ПП "ГЕРБ" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент "Калин" Васил Асенов Иванов

Дата на раждане: 10.10.1949
Място на раждане: с. Давитково, обл. Смолян
Васил Асенов Иванов Дата на раждане 10.10.1949 г. Място на раждане с. Давитково, обл. Смолян Вербувал го служител Георги Георгиев на 18.12.1984 г. Ръководил го служител Георги Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Хасково – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Калин Решение № 18/ 25.10.2007 г. 3 Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; формализирана карта за лично дело ІА-593 (Хс); протокол № КА 449 от 1990 г. за унищожаване на работно дело I Р – 617 (Хс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I- 1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Манастир, общ. Хасково, издигнат от ВМРО – Българско национално движение
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Явор " Стоян Иванов Иванов

Дата на раждане: 30.05.1959
Място на раждане: гр. Шипка, обл. Стара Загора
Стоян Иванов Иванов Дата на раждане 30.05.1959 г. Място на раждане гр. Шипка, обл. Стара Загора Вербувал го служител ст. лейт. Георги Д. Георгиев на 24.11.1979 г., регистриран на 03.12.1979 г. Ръководил го служител ст. лейт. Георги Д. Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление Трето, отдел 11, отделение 05 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Явор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество (обещание); документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело I A 3032 (СтЗ) – МФ; протокол рег. № 61/22.05.1990 г. за унищожаване на работни дела; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Кандидат за кмет на гр. Шипка, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, издигнат от коалиция Чиста Розова долина Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1
Решение N° 1
от 24.04.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Разузнавач "" Боян Стефанов Чуков

Дата на раждане: 25.07.1952
Място на раждане: с. Любичево, окръг Търговище
Боян Стефанов Чуков Дата на раждане 25.07.1952 г. Място на раждане София Структури, в които е работил Управление "Научно техническо разузнаване" при Първо главно управление на Държавна сигурност Документи, свързани с кариерното му развитие - със заповед № 601/ 21.11.1980 г. е назначен за разузнавач в ПГУ-ДС; - със заповед № 5/ 01.01.1985 г. е преназначен за старши разузнавач в ПГУ- ДС; - със заповед № 901/ 01.11.1988 г. е преназначен за инспектор в ПГУ-ДС; 5 - със заповед № 1064/ 31.12.1989 г. е преназначен за зам.-началник отделение в ПГУ-ДС; - със заповед № 326/ 01.08.1991 г., считано от 01.09.1991 г., е уволнен по разпореждане от министъра на отбраната. Лицето е кандидат от Коалиция “ПЛАТФОРМА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛИСТИ” – БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ПАРТИЯ “ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ”. Председател: Евтим Костадинов Костадинов ................................ Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов .....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов .................................. Членове: 1. Апостол Иванов Димитров …………………… 2. Валери Георгиев Кацунов ....…………………. 3. Георги Матеев Георгиев ...…………………. 4. Екатерина Петкова Бончева ……………………. 5. Татяна Колева Кирякова ……………………. 6. Тодор Илиев Трифонов …………………….. 6
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Петрова" Камен Иванов Тошев

Дата на раждане: 01.02.1951
Място на раждане: гр. Димово
Камен Иванов Тошев Дата на раждане 01.02.1951 г. Място на раждане гр. Димово Вербувал го служител кап. Георги Кирилов Георгиев на 30.06.1989 г., регистриран на 18.07.1989 г. Ръководил го служител кап. Георги Кирилов Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІ-VІІІ-ІІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петрова Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-36439 и в работно дело ІР-17670; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 2004 г. до 2016 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Камен Иванов Тошев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Осведомител; резидент "Олег" Никола Иванов Манковски

Дата на раждане: 23.01.1953
Място на раждане: гр. Добрич
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 274
от 18.10.2011
Министерство на вътрешните работи

Агент "Боянов" Румен Иванов Спасов

Дата на раждане: 07.03.1963
Място на раждане: гр. Перник
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Щатен служител "" Георги Иванов Георгиев

Дата на раждане: 06.07.1947
Място на раждане: с. Бял извор, обл. Кърджали
Георги Иванов Георгиев Дата на раждане 06.07.1947 г. Място на раждане с. Бял извор, обл. Кърджали Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Кърджали-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 4224/ 31.07.1971 г. е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № 112/ 07.09.1975 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 94/ 04.06.1979 г. е преназначен за разузнавач I степен. Публична длъжност или публична дейност Синдик, утвърден със заповед № ЛС-04-402 от 2005 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 292
от 15.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Варна

Агент "Иля" Благой Иванов Благоев

Дата на раждане: 14.12.1947
Място на раждане: гр. Провадия
Благой Иванов Благоев Дата на раждане 14.12.1947 г. Място на раждане гр. Провадия Вербувал го служител ст. лейт. Георги Андреев Георгиев на 17.06.1987 г., регистриран на 18.06.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Георги Андреев Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС-РУ-Балчик Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иля Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1185 (Тх); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Аврен, издигнат от Местна коалиция "ЗА НАШЕТО БЪДЕЩЕ"
Решение N° 2-1084
от 10.10.2017
Приватизирани предприятия-Стара Загора

Информатор; съдържател на явочна квартира "Кичуков; Явор" Стефан Иванов Стефанов

Дата на раждане: 03.06.1939
Място на раждане: с. Верен, обл. Стара Загора
Стефан Иванов Стефанов Дата на раждане 03.06.1939 г. Място на раждане с. Верен, обл. Стара Загора Вербувал го служител вербуван на 10.11.1955 г., регистриран на 01.12.1955 г. възстановен на 28.11.1968 г. и регистриран на 20.12.1968 г. Ръководил го служител о. р. Господин Момков Димитров; о. р. Георги Кирилов Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Чирпан; КДС-Стара Загора; ОУ на МВР-Сливен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор; съдържател на явочна квартира Псевдоними Кичуков; Явор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол № 1488/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично и работно дело ІА-41670; протокол рег. № СЗ 34/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване дело ІА-2645 (Ст.З.). Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Управител на фирма - предмет на договор за приватизационна продажба – "ЗАГОРСКИ СТРОИТЕЛ" ЕООД Член на Управителен орган /Общо събрание/ на фирма купувач по договор за приватизационна продажба – "ЗАГОРСКИ СТРОИТЕЛ 97" ООД         Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 1 /едно/ лице, данните за което не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона.   Приложение 1   Дата на договора Предмет на продажба - % от капитала Наименование на Приватизираното общинско дружество /предприятие/; Фирмено дело, Булстат/ЕИК Наименование на купувача; фирмено дело, Булстат/ЕИК 26.06.1998г.- 80 % БЛАГОУСТРОЙСТВО ЕООД; ф.д. №2962/1992Г. на ОС Стара Загора БЛАГОУСТРОЙСТВО-99 АД; ф.д. №1008/1998г. на ОС Стара Загора 09.06.1998г. - общинското дружество "ЗАГОРСКИ СТРОИТЕЛ" ЕООД е продадено като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на "ЗАГОРСКИ СТРОИТЕЛ 97 "ООД ЗАГОРСКИ СТРОИТЕЛ ЕООД; ф.д.№ 2993/1992г., ОС Стара Загора ЗАГОРСКИ СТРОИТЕЛ 97 ООД; ф.д.№ 315/1998г., ОС Стара Загора 29.12.1997г. - общинското предприятие е прехвърлено като съвкупност от права, задължения и фактически отношения "ТРУД" ЕООД, ф.д. №3776/1992г.,  ОС Стара Загора "ТРУД-97" ООД; ф.д. №2562/1997г., ОС Стара Загора                                                                                                                                                                                        29.03.1996г.-60%;                 27.06.1996г.-20% "САМАРА-ХС" ЕАД, ф.д.№2019/ 1995г. на ОС Стара Загора "САМАРА-95" АД, ф.д.№3011/ 1995г. на ОС Стара Загора                                                                                                                                                                                              29.03.1996г.-60%;                 27.06.1996г.-20% "СВЕЖЕСТ" ЕООД, ф.д. №3104/1992г. на ОС Стара Загора "СВЕЖЕСТ - 96" ООД, ф.д.№91/1997г. на ОС Стара Загора 13.04.2007г. -100% "АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ" ЕООД, ф.д.№1419/ 1997г.ОС Стара Загора ДЗЗД ЕВРОБУС - СТАРА ЗАГОРА 29.01.1998г.-80% "ЧИСТОТА" ЕООД, ф.д.№3524/ 1992г. на ОС Стара Загора "ЕКО-ЗАРА" ООД, ф.д.№719/1997г. на ОС Стара Загора 23.12.1997г.-80% ТРАКИЯ-ЗАГОРЕ ЕАД, ф.д.№5148/92г. ОС Стара Загора ФИНАНСОВ ЦЕНТЪР АД, ф.д.№1518/97г. ОС Стара Загора   Приложение № 2 лица, за които не е извършена проверка   1. Костадин Димов Костадинов - ч лен н а у правителен о Орган /Общо с ъбрание/ н а " Труд-97 " О ОД   2. Кольо Минчев Петров - ч лен н а у правителен о рган /Общо с ъбрание/ н а " Труд-97 " О ОД   3. Генчо Нанев Генчев - ч лен н а у правителен о рган /Общо с ъбрание/ н а " Труд-97 " О ОД     Председател: Евтим Костадинов Костадинов                        /п/ не се чете   Секретар: Мариана Иванова Даракчиева                        /п/ не се чете   Членове: 1. Борис Сребров Михайлов                         /п/ не се чете   2. Георги Вълчинов Пангаров                        /п/ не се чете   3. Екатерина Петкова Бончева                        /п/ не се чете   4. Иванка Жекова Витанова                        /п/ не се чете  

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate