Агенти на Държавна сигурност / Communist Secret Services Agents

by bivol

Bulgarian Communist Secret Services Agents. Данни от/Data from comdos.bg актуални към/last update 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
 Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за ВЛАДИМИР ПЕТРОВ ПЕТРОВ намери 55 резултата / The search ВЛАДИМИР ПЕТРОВ ПЕТРОВ found 55 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 50
от 08.10.2008
Съвет за електронни медии, Българската телеграфна агенция

Секретен сътрудник "Бранимир; Велин" Венелин Иванов Митов

Дата на раждане: 02.12.1942
Място на раждане: с. Воднянци, обл. Видин
Венелин Иванов Митов Дата на раждане 02.12.1942 г. Място на раждане с. Воднянци, обл. Видин Вербувал го служител о. р. М. Атанасов на 15.10.1979 г. Ръководил го служител о. р. М. Атанасов; Св. Стоянов; Ч. Минчев; Владимир Ив. Владимиров; майор Васил Петров Коларов; Митко Атанасов; Светлозар Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Бранимир; Велин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; картони обр. 1 и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 5912; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1530/ 08.08.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Главен редактор сп. "Паралели" от 03.11.1983 г. до 01.07.1991 г.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент; секретен сътрудник "Петров; Калин" Владимир Георгиев Павлов

Дата на раждане: 01.04.1950
Място на раждане: гр. София
Владимир Георгиев Павлов Дата на раждане 01.04.1950 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител кап. С. Софрониев на 23.09.1981 г., регистриран на 09.10.1981 г.; регистриран в ПГУ на 12.11.1981 г. Ръководил го служител кап. С. Софрониев; кап. Стоян Панов Стоянов; о. р. К. Ангелов; о. р. Димитър Димитров; кап. Георги Кузов Деничин Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-I-I, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Петров; Калин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-29036; работно дело IР-14684; лично и работно дело Ф1, а.е. 7017-5 тома. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к управление до 09.11.1991 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Владимир Георгиев Павлов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник "Атанасов" Димитър Илиев Лазаров

Дата на раждане: 13.11.1933
Място на раждане: гр. София
Димитър Илиев Лазаров Дата на раждане 13.11.1933 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител майор Лазар Хр. Лалов на 08.04.1964 г., регистриран на 10.02.1966 г.; възстановен през 1978 г. Ръководил го служител майор Лазар Христов Лалов; о. р. Любен Тасков; о. р. Димитър Гичев; о. р. Симеон Дойчинов; о. р. Димчо Вавов; о. р. Ив. Георгиев; о. р. Тр. Петров; майор Колю Асенов Михалев; о. р. Ангел Димитров; о. р. Продан Димов Калъчев; ст. лейт. Митко Атанасов; лейт. Светлозар Димитров Стоянов; о. р. Ч. Минчев; подп. Владимир Иванов Владимиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Атанасов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 1940 – 4 тома. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к управление от 21.02.1992 г. до 17.03.1995 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник "Осенов" Иво Любенов Петров

Дата на раждане: 09.03.1948
Място на раждане: гр. Бяла Слатина
Иво Любенов Петров Дата на раждане 09.03.1948 г. Място на раждане гр. Бяла Слатина Вербувал го служител о. р. М. Минков на 28.03.1986 г., регистриран на 29.12.1986 г. Ръководил го служител о. р. М. Минков; о. р. Димитър Недев; о. р. Огнян Езекиев; о. р. Владимир Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Осенов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 7387 – 2 тома; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/ 12-2093/ 28.10.2010 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 01.01.2000 г. до 31.12.2000 г. Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB102101-001-04/ 12-2093/ 28.10.2010 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник "Антонов; Радоев; Късметски" Людмил Петков Спасов

Дата на раждане: 21.07.1948
Място на раждане: гр. Русе
Людмил Петков Спасов Дата на раждане 21.07.1948 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител регистриран на 08.02.1967 г.; възстановен от полк. Димчо Георгиев и майор Тома Томов и регистриран на 03.03.1982 г. Ръководил го служител лейт. Иван Николов Чолов; ст. лейт. Христо Димитров Караколев; ст. лейт. Петко Костов; о. р. Иван Живев; о. р. Владимир Марков; о. р. Кирил Кузманов Филипов; о. р. Христо Сариев; о. р. Гьончо Гьоков; о. р. Венелин Петров; майор Сашо Г. Ковачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IХ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Антонов; Радоев; Късметски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е.3570 – 2 тома; дело Ф1, а.е. 5949; предложение рег. № 7741/ 15.08.1990 г. за снемане от отчет и унищожаване оперативното дело на СС "Късметски". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 27.09.2005 г. до 09.07.2007 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник "Васил" Цветан Петров Димитров

Дата на раждане: 09.03.1948
Място на раждане: гр. Червен бряг
Цветан Петров Димитров Дата на раждане 09.03.1948 г. Място на раждане гр. Червен бряг Вербувал го служител Регистриран на 12.01.1977 г. Ръководил го служител о. р. Владимир Иванов Владимиров; о. р. Ангел Димитров; подп. П. Колъчев; ст. лейт. М. Атанасов; о. р. В. Коларов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Васил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 4178. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к отдел от 20.09.2000 г. до 20.11.2005 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" Владимир Николов Петров

Дата на раждане: 30.05.1956
Място на раждане: гр. Варна
Владимир Николов Петров Дата на раждане 30.05.1956 г. Място на раждане гр. Варна Качество Щатен служител Структури, в които е работил ГСУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 4454/ 06.10.1983 г. е назначен за следовател в отдел 01; със заповед № 182/ 25.04.1988 г. е преназначен за ст. следовател. Публична длъжност или публична дейност Следовател в НСлС
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" Владимир Петров Райковски

Дата на раждане: 13.01.1950
Място на раждане: гр. София
Владимир Петров Райковски Дата на раждане 13.01.1950 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, I отдел; ГСУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-1100/ 28.03.1979 г. е назначен за следовател III ст.; със заповед № 414/ 06.09.1985 г. е преназначен за ст. следовател; със заповед № 2544/ 05.09.1988 г. е преназначен за гл. следовател. Публична длъжност или публична дейност Следовател в НСлС
Решение N° 2-784
от 29.11.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим 2016 г.

Агент "Тошо" Христо Александров Александров

Дата на раждане: 02.07.1964
Място на раждане: гр. Пловдив
Христо Александров Александров Дата на раждане 02.07.1964 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Владимир Борисов Бончев на 15.06.1987 г., регистриран на 18.06.1987 г. Ръководил го служител о. р. Владимир Борисов Бончев; кап. Иван Петров Карагяуров; о. р. Георги Тодоров Попов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС-VI по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тошо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-660 (Пд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 95/ 01.06.1990 г. за отделяне за унищожаване материалите на "Тошо". Снемане от действащия оперативен отчет Представител на СД „Александър“ - член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма – длъжник – "ПЛОВДИВСКИ НОВИНИ" ООД, гр. Пловдив Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Христо Александров Александров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-341/ 15.04.2014 г. – длъжници към Българска народна банка Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-358/ 18.06.2014 г. – длъжници към Държавна спестовна каса Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-705/ 16.09.2016 г. – длъжници към АГРОБИЗНЕСБАНК Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 41
от 25.06.2008
съдии

Агент "Петров" Владимир Георгиев Георгиев

Дата на раждане: 21.07.1940
Място на раждане: Гр. Варна
Владимир Георгиев Георгиев Дата на раждане 21.07.1940 г. Място на раждане Гр. Варна Вербувал го служител Капитан Любомир Петров Димитров на 15.06.1979 г., регистриран на 20.07.1979 г. Ръководил го служител Капитан Любомир Петров Димитров; ст. лейт. Стоян Хр. Добрев; ст. лейт. Свилен Р. Сидеров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС, отдел икономически, отделение икономическо, отделение 05-04, отделение 01-4 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-975 (Вн); работно дело IР-489; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1367/ 02.06.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Съдия в окръжен съд-Варна/ ранг съдия във ВКС/ВАС
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Чавдар " Радван Малеков Кадьов

Дата на раждане: 22.12.1959
Място на раждане: Гр. Велинград
Радван Малеков Кадьов Дата на раждане 22.12.1959 г. Място на раждане Гр. Велинград Вербувал го служител Георги Василев Монев на 13.01.1983 г.; Живко Атанасов Неделчев на 27.05.1987 г., регистриран на 01.07.1987 г. Ръководил го служител Георги Василев Монев; Владимир Бечев; лейт. Валери Петров Китев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Второ главно управление-ДС, 04, 01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Чавдар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; рег. дневник; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилите го щатни служители; лично дело ІА-36209 Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание Доклад от МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2
Решение N° 71
от 22.07.2009
Българска народна банка

Агент "Франц" Владимир Викторов Петров

Дата на раждане: 21.03.1949
Място на раждане: гр. Варна
Владимир Викторов Петров Дата на раждане 21.03.1949 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител подп. Константин Стоянов Костадинов на 29.06.1982 г., регистриран на 07.07.1982 г. Ръководил го служител подп. Константин Стоянов Костадинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Франц Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-706 (Вн) МФ. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на клон Варна от 28.01.1991 г. до 01.01.2000 г. Н-к на Регионална касова служба- Варна от 01.01.2000 г.
Решение N° 2-337
от 09.04.2014 г.
Пловдивски университет Паисий Хилендарски

Секретен сътрудник "Юриста" Васил Желязков Мръчков

Дата на раждане: 24.06.1934
Място на раждане: с. Бръшлян, обл. Бургас
Васил Желязков Мръчков Дата на раждане 24.06.1934 г. Място на раждане с. Бръшлян, обл. Бургас Вербувал го служител Майор Димчо Петров Вавов на 29.04.1973 г., регистриран на 14.05.1973 г. Ръководил го служител Майор Димчо Петров Вавов; подп. Никола Йончев; о. р. Владимир Владимиров; о. р. Продан Калъчев; о. р. Митко Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Юриста Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; лично и работно дело Ф1, а.е. 4044; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1645/ 01.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 2007 г. до 2008 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1065
от 26.09.2017 г.
Държавни дружества Министерство на финансите

Секретен сътрудник "Меркс" Иван Стойков Даракчиев

Дата на раждане: 15.07.1948
Място на раждане: гр. Бургас
Иван Стойков Даракчиев Дата на раждане 15.07.1948 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител регистриран на 08.04.1982 г. Ръководил го служител Кап. Васил Йорданов Василев; майор Емил Винчев Горанов; кап. Стоян Велинов; о. р. Пламен Петров; ст. лейт. Владимир Райчев; о. р. Краснодар Беломорски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-УНТР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Меркс Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получено възнаграждение, разходен документ, отчетен от щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 6161; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет и изпълнителен директор на "Български нанотехнологичен център" ЕАД от 07.07.2009 г. до 12.08.2010 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент "Петров" Бисер Лозков Лозев

Дата на раждане: 21.07.1954
Място на раждане: Гр. София
Бисер Лозков Лозев Дата на раждане 21.07.1954 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Лейт. Владимир Борисов Кузманов на 06.12.1985 г. Ръководил го служител Лейт. Владимир Борисов Кузманов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ-ДС, РУ-Студентски град Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петров Решение № 20/ 19.12.2007 г. 29 Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-29750; работно дело IР-15484; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за общински съветник в общ. София, издигнат от „Алианс за София” (ДСБ и СДС)
Решение N° 2-28
от 04.07.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Русе

Сътрудник "Ников" Никола Петров Михайлов

Дата на раждане: 27.11.1947
Място на раждане: гр. Русе
Никола Петров Михайлов Дата на раждане 27.11.1947 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител подп. Жельо Василев на 17.10.1984 г. Ръководил го служител подп. Жельо Василев; кап. Владимир Марков; майор Тодор Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Ников Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 19089; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Русе, издигнат от БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ Обявен с решение № 338/ 28.03.2012 г. - Русенски университет "Ангел Кънчев"
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Владимир" Милчо Лалов Въков

Дата на раждане: 06.07.1950
Място на раждане: гр. Брегово, обл. Видин
Милчо Лалов Въков Дата на раждане 06.07.1950 г. Място на раждане гр. Брегово, обл. Видин Вербувал го служител ст. лейт. Георги Петров Ницов на 23.04.1986 г., регистриран на 30.04.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Георги Петров Ницов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Видин – ДС-02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Владимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; картони - обр. 4 – 3 бр.; рег. дневник; лично дело IА-401 (Вд); работно дело IР-81 (Вд); доклад на МВР № RB202009-001-05/01-08-I-1879 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на община Брегово, издигнат от БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ Доклад на МВР № RB202009-001-05/01-08-I-1879 от 22.10.2007 г. по чл. 16, ал. 2, т. 2. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-238/ 25.09.2013 г. – община Брегово Обявява установената и обявена с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Агент; секретен " Христов; Милков " Георги Иванов Танев

Дата на раждане: 17.11.1935
Място на раждане: Гр. Стара Загора
Георги Иванов Танев Дата на раждане 17.11.1935 г. Място на раждане Гр. Стара Загора Вербувал го служител Кап. Георги Тодоров Петров на 23.12.1980 г., регистриран на 25.12.1980 г.; ст. лейт. Владимир Иванов Галчев на 20.04.1985 г.; регистриран на 14.05.1985 г. Ръководил го служител Кап. Георги Тодоров Петров; ст. лейт. Владимир Иванов Галчев; подп. Александър Асенов Христов; Пламен Петров; ст. лейт. Пламен Борисов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 05, отделение оперативно; ДС, ПГУ, УНТР-03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент; секретен сътрудник Псевдоними Христов; Милков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; картон обр. 1, 3 и 4; лично дело IА- 33370; дело Ф1, а. е. 6483; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/ 11- Решение № 25/ 12.02.2007 г. 16 21404/ 30.11.2007 г.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-министър на земеделието и хранителната промишленост Министър на земеделието - 30.12.1992 г. - 17.10.1994 г.
Решение N° 2-916
от 11.04.2017 г.
община Опака

Агент "Владимир" Мюселим Феимов Гавазов

Дата на раждане: 01.09.1953
Място на раждане: с. Крепча ,обл. Търговище
Мюселим Феимов Гавазов Дата на раждане 01.09.1953 г. Място на раждане с. Крепча ,обл. Търговище Вербувал го служител Майор Павел Илиев Първанов на 16.07.1982 г., регистриран на 27.07.1982 г. Ръководил го служител Майор Павел Илиев Първанов; о. р. Ц. Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Владимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи за получени възнаграждения; заповед за парична награда; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; лично дело IА-1391 (Тщ); протокол С № 205/ 11.04.1990 г. за унищожаване работното дело на агент "Владимир"; писмо вх. № 2057/ 26.04.1990 г. с искане "с цел да се запазят от разконспириране в настъпилата нова обществено-политическа обстановка следните особено важни за нас агенти ... "Владимир" ... да бъдат извадени и унищожени от общосправочната и статистическата картотеки заложените за тях картони обр. 4 и обр. 6"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. ноември 1995 г. до м. септември 1999 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-331
от 24.03.2014 г.
Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий

Секретен сътрудник "Петров" Владимир Пенчев Попов

Дата на раждане: 21.04.1940
Място на раждане: с. Тетово, обл. Русе
Владимир Пенчев Попов Дата на раждане 21.04.1940 г. Място на раждане с. Тетово, обл. Русе Вербувал го служител регистриран на 23.04.1971 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; предложение рег. № 513/ 20.02.1990 г. за унищожаване на дело "Петров" Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ректор от 1991 г. до 1995 г. Ръководител катедра от 1997 г. до 2005 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Юлиан" Бранимир Харалампиев Петров

Дата на раждане: 18.03.1953
Място на раждане: с. Девене, обл. Враца
Бранимир Харалампиев Петров Дата на раждане 18.03.1953 г. Място на раждане с. Девене, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Владимир Божков на 17.01.1989 г., регистриран на 07.02.1989 г. Ръководил го служител о. р. Владимир Божков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС-VI-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Юлиан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № 2625/ 21.06.1990 г. за унищожаване с протокол № 30/ 12.04.1990 г. делата на аг. "Юлиан". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор в "НИКИКА" ООД
Решение N° 2-680
от 07.07.2016 г.
община Русе

Сътрудник "Ников" Никола Петров Михайлов

Дата на раждане: 27.11.1947
Място на раждане: гр. Русе
Никола Петров Михайлов Дата на раждане 27.11.1947 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител подп. Жельо Василев на 17.10.1984 г. Ръководил го служител подп. Жельо Василев; кап. Владимир Марков; майор Тодор Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Ников Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 19089; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 2003 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-28/ 04.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-629/ 29.03.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявява установената и обявена с решение № 146/ 29.06.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-872
от 09.03.2017 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 44 Народно събрание

Агент "Тонев" Владимир Андреев Тодоров

Дата на раждане: 07.05.1955
Място на раждане: гр. София
Владимир Андреев Тодоров Дата на раждане 07.05.1955 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител кап. Васко Русинов Петров на 28.01.1987 г., регистриран на 05.02.1987 г. Ръководил го служител кап. Васко Русинов Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС-Козлодуй по линия на управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тонев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-242 (Вр); рег. дневник; картони – обр. 4 – 6 бр. и обр. 6; протокол рег. № 54/ 09.04.1990 г. за решение за унищожаване на лично дело IА-77 (Вр). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за народен представител в 23 МИР - София, издигнат от КП "ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-826/ 09.02.2017 г. – Столична община Обявява установената и обявена с решение № 2-734/ 18.10.2016 г. – община Смолян - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 267
от 20.09.2011
Министерството на културата

Агент "Павлов" Владимир Петров Вълков

Дата на раждане: 06.06.1960
Място на раждане: гр. Грамада
Владимир Петров Вълков Дата на раждане 06.06.1960 г. Място на раждане гр. Грамада Вербувал го служител ст. лейт. Владимир Георгиев Живков на 24.09.1986 г., регистриран на 29.09.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Владимир Георгиев Живков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Павлов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-373 (Вд). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел "ФСД" от 18.11.2006 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Владимир Петров Вълков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-756
от 08.11.2016 г.
община Долна баня

Агент "Ганчев" Звезделин Петров Янев

Дата на раждане: 04.08.1935
Място на раждане: гр. Долна баня
Звезделин Петров Янев Дата на раждане 04.08.1935 г. Място на раждане гр. Долна баня Вербувал го служител лейт. Владимир Костов Стойнев на 13.06.1978 г., регистриран на 19.06.1978 г. Ръководил го служител лейт. Владимир Костов Стойнев; о. р. Олег Манев; о. р. Иван Лазаров; о. р. Георги Додов; о. р. Петко Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Ихтиман Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ганчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-34376; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на община Долна баня от м. 10.1991 г. до м. 10.1995 г. Общински съветник от 09.05.2001 г. до м. 11.2003 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Звезделин Петров Янев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-345
от 13.05.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Кредитна банка

Агент "Свилен" Иван Кузманов Попов

Дата на раждане: 23.04.1959
Място на раждане: гр. Козлодуй
Иван Кузманов Попов Дата на раждане 23.04.1959 г. Място на раждане гр. Козлодуй Вербувал го служител майор Иван Петров Каменов на 31.10.1979 г., регистриран на 13.11.1979 г. Ръководил го служител майор Иван Петров Каменов; о. р. Тодор Антов; о. р. Владимир Ненчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ХI-II; ОУ на МВР-Враца-ДС-Козлодуй Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Свилен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-558 (Вр) и в работно дело IР-10466; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г., че "следва да бъде унищожено" работно дело IР-1005 (Вр). Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник – "ЗИПС" ООД, с. Алеково, общ. Свищов Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-130
от 23.01.2013 г.
община Бургас

Агент "Юлиан" Бранимир Харалампиев Петров

Дата на раждане: 18.03.1953
Място на раждане: с. Девене, обл. Враца
Бранимир Харалампиев Петров Дата на раждане 18.03.1953 г. Място на раждане с. Девене, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Владимир Божков на 17.01.1989 г., регистриран на 07.02.1989 г. Ръководил го служител о. р. Владимир Божков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС-VI-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Юлиан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № 2625/ 21.06.1990 г. за унищожаване с протокол № 30/ 12.04.1990 г. делата на аг. "Юлиан". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 2003 г. до 2007 г. Обявява установената и обявена с решение 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-341
от 15.04.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Българска народна банка

Агент "Тошо" Христо Александров Александров

Дата на раждане: 02.07.1964
Място на раждане: гр. Пловдив
Христо Александров Александров Дата на раждане 02.07.1964 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Владимир Борисов Бончев на 15.06.1987 г., регистриран на 18.06.1987 г. Ръководил го служител о. р. Владимир Борисов Бончев; кап. Иван Петров Карагяуров; о. р. Георги Тодоров Попов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС-VI по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тошо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-660 (Пд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 95/ 01.06.1990 г. за отделяне за унищожаване материалите на "Тошо". Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на банка-длъжник – "Агробизнесбанк" АД - от 12.10.1992 г. до 27.06.1995 г. Член на контролен орган /Надзорен съвет/ на банка-длъжник - "Агробизнесбанк" АД - от 27.06.1995 г. до 19.01.1996 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Христо Александров Александров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-274/ 04.12.2013 г. – "Българска земеделска и промишлена банка" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 330
от 20.03.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Велико Търново

Секретен сътрудник "Петров" Владимир Пенчев Попов

Дата на раждане: 21.04.1940
Място на раждане: с. Тетово, обл. Русе
Владимир Пенчев Попов Дата на раждане 21.04.1940 г. Място на раждане с. Тетово, обл. Русе Вербувал го служител регистриран на 23.04.1971 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; предложение рег. № 513/ 20.02.1990 г. за унищожаване на дело "Петров" Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ съветник в общ. Велико Търново, издигнат от ПП "БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА"
Решение N° 288
от 24.11.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – София град

Агент "Тонев" Владимир Андреев Тодоров

Дата на раждане: 07.05.1955
Място на раждане: гр. София
Владимир Андреев Тодоров Дата на раждане 07.05.1955 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител кап. Васко Русинов Петров на 28.01.1987 г., регистриран на 05.02.1987 г. Ръководил го служител кап. Васко Русинов Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС-Козлодуй по линия на управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тонев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-242 (Вр); рег. дневник; картони – обр. 4 – 6 бр. и обр. 6; протокол рег. № 54/ 09.04.1990 г. за решение за унищожаване на лично дело IА-77 (Вр). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в гр. София, издигнат от ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
Решение N° 122
от 6.04.2010
Министерството на вътрешните работи

Щатен служител "" Владимир Петров Райковски

Дата на раждане: 13.01.1950
Място на раждане: гр. София
Владимир Петров Райковски Дата на раждане 13.01.1950 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, I отдел; ГСУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-1100/ 28.03.1979 г. е назначен за следовател III ст.; със заповед № 414/ 06.09.1985 г. е преназначен за ст. следовател; със заповед № 2544/ 05.09.1988 г. е преназначен за гл. следовател. Публична длъжност или публична дейност Н-к на служба от 08.03.1999 г. Обявен с решение № 95/ 28.10.2009 г. – следователи и дознатели
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Секретен сътрудник "Осенов" Иво Любенов Петров

Дата на раждане: 09.03.1948
Място на раждане: гр. Бяла Слатина
Иво Любенов Петров Дата на раждане 09.03.1948 г. Място на раждане гр. Бяла Слатина Вербувал го служител о. р. М. Минков на 28.03.1986 г., регистриран на 29.12.1986 г. Ръководил го служител о. р. М. Минков; о. р. Димитър Недев; о. р. Огнян Езекиев; о. р. Владимир Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Осенов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 7387 – 2 тома; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/ 12-2093/ 28.10.2010 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Постоянен представител, посланик във Виена от 11.03.1993 г. до 19.09.1998 г. Постоянен представител, посланик във Виена от 01.10.2002 г. до 19.05.2005 г. Извънреден и пълномощен посланик в Берлин от 22.02.2009 г. Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB102101-001-04/ 12-2093/ 28.10.2010 г.
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Секретен сътрудник "Васил" Цветан Петров Димитров

Дата на раждане: 09.03.1948
Място на раждане: гр. Червен бряг
Цветан Петров Димитров Дата на раждане 09.03.1948 г. Място на раждане гр. Червен бряг Вербувал го служител Регистриран на 12.01.1977 г. Ръководил го служител о. р. Владимир Иванов Владимиров; о. р. Ангел Димитров; подп. П. Колъчев; ст. лейт. М. Атанасов; о. р. В. Коларов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Васил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 4178. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Лагос от 04.07.1993 г. до 25.03.2000 г. Извънреден и пълномощен посланик в Луанда от 21.11.2005 г. до 30.11.2010 г.
Решение N° 61
от 15.04.2009
държавни агенции

Съдържател на явочна квартира "Лале" Стефан Петров Лилков

Дата на раждане: 09.05.1956
Място на раждане: Гр. Ямбол
Стефан Петров Лилков Дата на раждане 09.05.1956 г. Място на раждане Гр. Ямбол Вербувал го служител О. р. Владимир Георгиев на 20.11.1986 г., регистриран на 24.11.1986 г. Ръководил го служител О. р. Владимир Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Лале Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо изх. № 3168/ 04.09.1990 г. за изключване на съдържател на явочна квартира "Лале". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Главен счетоводител от 1999 г. до 2000 г.
Решение N° 2-591
от 06.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Видин

Агент "Владимир" Милчо Лалов Въков

Дата на раждане: 06.07.1950
Място на раждане: гр. Брегово, обл. Видин
Милчо Лалов Въков Дата на раждане 06.07.1950 г. Място на раждане гр. Брегово, обл. Видин Вербувал го служител ст. лейт. Георги Петров Ницов на 23.04.1986 г., регистриран на 30.04.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Георги Петров Ницов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Видин – ДС-02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Владимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; картони - обр. 4 – 3 бр.; рег. дневник; лично дело IА-401 (Вд); работно дело IР-81 (Вд); доклад на МВР № RB202009-001-05/01-08-I-1879 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Брегово, издигнат от БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ Доклад на МВР № RB202009-001-05/01-08-I-1879 от 22.10.2007 г. по чл. 16, ал. 2, т. 2. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-238/ 25.09.2013 г. – община Брегово Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Владимир" Милчо Лалов Въков

Дата на раждане: 06.07.1950
Място на раждане: гр. Брегово, обл. Видин
Милчо Лалов Въков Дата на раждане 06.07.1950 г. Място на раждане гр. Брегово, обл. Видин Вербувал го служител ст. лейт. Георги Петров Ницов на 23.04.1986 г., регистриран на 30.04.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Георги Петров Ницов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Видин – ДС-02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Владимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; картони - обр. 4 – 3 бр.; рег. дневник; лично дело IА-401 (Вд); работно дело IР-81 (Вд); доклад на МВР № RB202009-001-05/01-08-I-1879 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на общ. Брегово, обл. Видин, издигнат от ПП "БСП" Доклад на МВР № RB202009-001-05/01-08-I-1879 от 22.10.2007 г. по чл. 16, ал. 2, т. 2. Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 217
от 12.05.2011
община Сатовча

Агент "Иван" Владимир Илиянов Масарлиев

Дата на раждане: 13.09.1937
Място на раждане: с. Слащен, обл. Благоевград
Владимир Илиянов Масарлиев Дата на раждане 13.09.1937 г. Място на раждане с. Слащен, обл. Благоевград Вербувал го служител кап. Георги Петров Арков на 19.12.1959 г., регистриран на 28.12.1959 г. Ръководил го служител кап. Георги Петров Арков; о. р. Сотир Сораджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-VI-IV; ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр.; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-276 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-566 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1999 г. до 2003 г.
Решение N° 53
от 13.11.2008
държавни агенции

Секретен сътрудник; Агент "Вичев; Вили" Владимир Петров Венков

Дата на раждане: 06.03.1951
Място на раждане: Гр. София
Владимир Петров Венков Дата на раждане 06.03.1951 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Капитан Ангел Емилов Ангелов на 04.09.1978 г., регистриран на 06.09.1978 г.; ст. лейт. Милчо Валентинов Марков на 27.08.1987 г., регистриран на 02.09.1987 г. Ръководил го служител Капитан Ангел Емилов Ангелов; о. р. Антон Петков Антонов; ст. лейт. Милчо Валентинов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ; управление IV-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник; агент Псевдоними Вичев; Вили Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка-2 бр.; рег. дневник; картони обр. 1, обр. 3, обр. 4 – 2 бр.; лично дело Ф1, а.е. 3934; лично дело IА-34470; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1400/ 22.07.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Началник управление от 01.11.1994 г. до 01.08.1996 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Владимир Петров Венков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Джирикаров " Иван Митов Петров

Дата на раждане: 20.01.1949
Място на раждане: гр. Михайловград
Иван Митов Петров Дата на раждане 20.01.1949 г. Място на раждане гр. Михайловград Вербувал го служител Йордан Кръстев на 29.01.1966 г., регистриран на 21.02.1966 г. Ръководил го служител Йордан Кръстев; Минчо Колев; Владимир Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-ДС – Михайловград Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Джирикаров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; с протокол за унищожаване на лично дело ІА-732 рег. № 73/ 23.04.1990 г. и на работно дело ІР-437 № 74/ 23.04.1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ Решение № 18/ 25.10.2007 г. 9 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Кандидат за кмет на район Лозенец, общ. София, издигнат от Зелена партия
Решение N° 2-209
от 17.07.2013 г.
община Свищов

Агент "Свилен" Иван Кузманов Попов

Дата на раждане: 23.04.1959
Място на раждане: гр. Козлодуй
Иван Кузманов Попов Дата на раждане 23.04.1959 г. Място на раждане гр. Козлодуй Вербувал го служител майор Иван Петров Каменов на 31.10.1979 г., регистриран на 13.11.1979 г. Ръководил го служител майор Иван Петров Каменов; о. р. Тодор Антов; о. р. Владимир Ненчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ХI-II; ОУ на МВР-Враца-ДС-Козлодуй Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Свилен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-558 (Вр) и в работно дело IР-10466; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г., че "следва да бъде унищожено" работно дело IР-1005 (Вр). Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Владимир " Мюселим Феимов Гавазов

Дата на раждане: 01.09.1953
Място на раждане: С. Крепча ,обл. Търговище
Мюселим Феимов Гавазов Дата на раждане 01.09.1953 г. Място на раждане С. Крепча ,обл. Търговище Вербувал го служител Майор Павел Илиев Първанов на 16.07.1982 г., регистриран на 27.07.1982 г. Ръководил го служител Майор Павел Илиев Първанов; Ц. Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище, отдел ДС, отделение КРО по ТЛ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Владимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи за получени възнаграждения; заповед за парична награда; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-1391 (Тщ); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Опака, издигнат от Коалиция”Напредък” Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Сътрудник "Ников" Никола Петров Михайлов

Дата на раждане: 27.11.1947
Място на раждане: гр. Русе
Никола Петров Михайлов Дата на раждане 27.11.1947 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител подп. Жельо Василев на 17.10.1984 г. Ръководил го служител подп. Жельо Василев; кап. Владимир Марков; майор Тодор Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Ников Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 19089; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в община Русе, издигнат от ПП "Българска Социалистическа Партия" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-28/ 04.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 149/ 13.07.2010 г. - областните управители и заместник областните управители. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 338
от 28.03.2012
Русенски университет Ангел Кънчев

Сътрудник "Ников" Никола Петров Михайлов

Дата на раждане: 27.11.1947
Място на раждане: гр. Русе
Никола Петров Михайлов Дата на раждане 27.11.1947 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител подп. Жельо Василев на 17.10.1984 г. Ръководил го служител подп. Жельо Василев; кап. Владимир Марков; майор Тодор Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Ников Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 19089; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Декан до 15.01.2008 г.
Решение N° 65
от 27.05.2009
прокурори и военни следователи

Секретен сътрудник "Юриста" Васил Желязков Мръчков

Дата на раждане: 24.06.1934
Място на раждане: с. Бръшлян, обл. Бургас
Васил Желязков Мръчков Дата на раждане 24.06.1934 г. Място на раждане с. Бръшлян, обл. Бургас Вербувал го служител Майор Димчо Петров Вавов на 29.04.1973 г. Ръководил го служител Майор Димчо Петров Вавов; подп. Никола Йончев; о. р. Владимир Владимиров; о. р. Продан Калъчев; о. р. Митко Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Юриста Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; лично и работно дело Ф1, а.е. 4044; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1645/ 01.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Главен прокурор от 01.09.1987 г. до 14.12.1989 г.
Решение N° 2-238
от 25.09.2013 г.
община Брегово

Агент "Владимир" Милчо Лалов Въков

Дата на раждане: 06.07.1950
Място на раждане: гр. Брегово, обл. Видин
Милчо Лалов Въков Дата на раждане 06.07.1950 г. Място на раждане гр. Брегово, обл. Видин Вербувал го служител ст. лейт. Георги Петров Ницов на 23.04.1986 г., регистриран на 30.04.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Георги Петров Ницов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Видин – ДС-02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Владимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; картони - обр. 4 – 3 бр.; рег. дневник; лично дело IА-401 (Вд); работно дело IР-81 (Вд); доклад на МВР № RB202009-001-05/01-08-I-1879 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-кмет на община Брегово от 1991 г. до1999 г.; Кмет на община Брегово от 1999 г. Доклад на МВР № RB202009-001-05/01-08-I-1879 от 22.10.2007 г. по чл. 16, ал. 2, т. 2. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Тошо" Христо Александров Александров

Дата на раждане: 02.07.1964
Място на раждане: гр. Пловдив
Христо Александров Александров Дата на раждане 02.07.1964 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Владимир Борисов Бончев на 15.06.1987 г., регистриран на 18.06.1987 г. Ръководил го служител о. р. Владимир Борисов Бончев; кап. Иван Петров Карагяуров; о. р. Георги Тодоров Попов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС-VI по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тошо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-660 (Пд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 95/ 01.06.1990 г. за отделяне за унищожаване материалите на "Тошо". Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на банка-длъжник „АГРОБИЗНЕСБАНК” АД, гр. Пловдив; Член на контролен орган /Надзорен съвет/ на банка-длъжник „АГРОБИЗНЕСБАНК” АД, гр. Пловдив Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Христо Александров Александров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-341/ 15.04.2014 г. – длъжници към Българска народна банка Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 173
от 01.12.2010
Държавна агенция Национална сигурност

Щатен служител "" Владимир Величков Петров

Дата на раждане: 05.06.1959
Място на раждане: гр. София
Владимир Величков Петров Дата на раждане 05.06.1959 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, отдел IV Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 52/ 06.01.1989 г. е назначен за разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Главен експерт
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Тонев" Владимир Андреев Тодоров

Дата на раждане: 07.05.1955
Място на раждане: гр. София
Владимир Андреев Тодоров Дата на раждане 07.05.1955 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител кап. Васко Русинов Петров на 28.01.1987 г., регистриран на 05.02.1987 г. Ръководил го служител кап. Васко Русинов Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС-Козлодуй по линия на управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тонев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-242 (Вр); рег. дневник; картони – обр. 4 – 6 бр. и обр. 6; протокол рег. № 54/ 09.04.1990 г. за решение за унищожаване на лично дело IА-77 (Вр). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за народен представител в 42 НС, издигнат от ПП "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" в 23-и МИР-София Обявява установената и обявена с решение № 330/ 20.03.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Секретен сътрудник "Петров" Владимир Пенчев Попов

Дата на раждане: 21.04.1940
Място на раждане: с. Тетово, обл. Русе
Владимир Пенчев Попов Дата на раждане 21.04.1940 г. Място на раждане с. Тетово, обл. Русе Вербувал го служител регистриран на 23.04.1971 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; предложение рег. № 513/ 20.02.1990 г. за унищожаване на дело "Петров" Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 42 НС, издигнат от ПП "СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ" в 4-и МИР-Велико Търново Обявява установената и обявена с решение 65/ 27.05.2009 г. - прокурори - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Тонев" Владимир Андреев Тодоров

Дата на раждане: 07.05.1955
Място на раждане: гр. София
Владимир Андреев Тодоров Дата на раждане 07.05.1955 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител кап. Васко Русинов Петров на 28.01.1987 г., регистриран на 05.02.1987 г. Ръководил го служител кап. Васко Русинов Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС-Козлодуй по линия на управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тонев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-242 (Вр); рег. дневник; картони – обр. 4 – 6 бр. и обр. 6; протокол рег. № 54/ 09.04.1990 г. за решение за унищожаване на лично дело IА-77 (Вр). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание Обявява установената и обявена с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate