Агенти на Държавна сигурност

by bivol

Bulgarian Communist Secret Services Agents. Данни от/Data from comdos.bg актуални към/last update 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
 Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ПЕТРОВ намери 7 резултата / The search ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ПЕТРОВ found 7 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-931
от 25.04.2017 г.
община Търговище

Агент "Филип" Хасан Хюсеинов Ибрямов

Дата на раждане: 22.02.1951
Място на раждане: с. Трапище, обл. Разград
Хасан Хюсеинов Ибрямов Дата на раждане 22.02.1951 г. Място на раждане с. Трапище, обл. Разград Вербувал го служител лейт. Тодор Дечев Петров на 03.06.1980 г., регистриран на 09.06.1980 г. Ръководил го служител лейт. Тодор Дечев Петров; ст. лейт. Димитър Енчев Иванов; ст. лейт. Стоян Иванов Богоев; ст. лейт. Веселин Стойков Великов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Филип Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи за получено възнаграждение, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1336 (Тщ) и в работно дело IР-1 (Тщ); рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 08.10.1998 г. до 02.11.1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Хасан Хюсеинов Ибрямов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-310
от 19.02.2014 г.
община Добрич

Агент "Мартин" Веселин Петров Сидеров

Дата на раждане: 16.10.1955
Място на раждане: гр. Тервел
Веселин Петров Сидеров Дата на раждане 16.10.1955 г. Място на раждане гр. Тервел Вербувал го служител лейт. Валентин Иванов Желев на 01.03.1984 г., регистриран на 22.03.1984 г. Ръководил го служител лейт. Валентин Иванов Желев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Толбухин – ДС, отделение 02 по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мартин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество (обещание); документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело I А – 105 (Тх) – МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 14.11.2003 г. до 2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Мартин " Веселин Петров Сидеров

Дата на раждане: 16.10.1955
Място на раждане: гр. Тервел, обл. Толбухин
Веселин Петров Сидеров Дата на раждане 16.10.1955 г. Място на раждане гр. Тервел, обл. Толбухин Вербувал го служител лейт. Валентин Иванов Желев на 01.03.1984 г., регистриран на 22.03.1984 г. Ръководил го служител лейт. Валентин Иванов Желев Решение № 18/ 25.10.2007 г. 4 Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Толбухин – ДС, отделение 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Мартин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество (обещание); документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело I А – 105 (Тх) – МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на общ. Добрич, издигнат от "Българска социалдемократическа партия"
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Агент "Иван" Николай Христов Николов

Дата на раждане: 28.02.1952
Място на раждане: гр. Севлиево
Николай Христов Николов Дата на раждане 28.02.1952 г. Място на раждане гр. Севлиево Вербувал го служител подп. Веселин Иванов Петров на 14.06.1983 г., регистриран на 20.06.1983 г. Ръководил го служител подп. Веселин Иванов Петров; о. р. Т. Гълъбов; о. р. Сл. Мандичев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Габрово-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1012 (Гб) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1403/ 16.03.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 33/ 08.03.1990 г. делата на аг. "Иван". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-директор (Помощник-директор) на Второ основно училище "Стефан Пешев" - Севлиево Обявява установената и обявена с решение № 2-42/ 25.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Агент "Филип" Хасан Хюсеинов Ибрямов

Дата на раждане: 22.02.1951
Място на раждане: с. Трапище, обл. Разград
Хасан Хюсеинов Ибрямов Дата на раждане 22.02.1951 г. Място на раждане с. Трапище, обл. Разград Вербувал го служител лейт. Тодор Дечев Петров на 03.06.1980 г., регистриран на 09.06.1980 г. Ръководил го служител лейт. Тодор Дечев Петров; ст. лейт. Димитър Енчев Иванов; ст. лейт. Стоян Иванов Богоев; ст. лейт. Веселин Стойков Великов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Филип Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи за получено възнаграждение, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1336 (Тщ) и в работно дело IР-1 (Тщ); рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Основно училище "Христо Ботев" - Вардун Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Хасан Хюсеинов Ибрямов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 52
от 17.10.2008
Комисия за защита на конкуренцията

Осведомител, Агент "Иванов" Дончо Кънев Каракачанов

Дата на раждане: 11.02.1937
Място на раждане: с. Стоевци, обл. Габрово
Дончо Кънев Каракачанов Дата на раждане 11.02.1937 г. Място на раждане с. Стоевци, обл. Габрово Вербувал го служител Подп. Стоян Петров Стоянов на 28.04.1972 г., регистриран на 13.05.1972 г. Ръководил го служител Подп. Стоян Петров Стоянов; о. р. Крум Стойков; о. р. Веселин Колев Вутов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС, отделение VІ-V-I; ДС, управление VI-V; управление VI-V-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Осведомител, агент Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; картони - обр. 4- 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; лично дело ІА-3193(Рс) МФ. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Член на КЗК през 1998 г. Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Сашо" Тахир Ахмедов Велиев

Дата на раждане: 10.02.1958
Място на раждане: с. Горско Сливово, обл. Ловеч
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate