Агенти на Държавна сигурност / Communist Secret Services Agents

by bivol

Bulgarian Communist Secret Services Agents. Данни от/Data from comdos.bg актуални към/last update 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
 Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за ВАЛЕРИ БОРИСОВ БОРИСОВ намери 45 резултата / The search ВАЛЕРИ БОРИСОВ БОРИСОВ found 45 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 28
от 18.03.2008
Висш съдебен съвет

Щатен служител "" Пламен Иванов Стоилов

Дата на раждане: 13.01.1949
Място на раждане: Гр. София
Пламен Иванов Стоилов Дата на раждане 13.01.1949 г. Място на раждане Гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ГСУ-МВР Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-434/ 17.01.1983 г. е назначен за следовател по ДС; със заповед № 90/ 28.07.1983 г. е преназначен за старши следовател; със заповед № 2132/ 01.07.1987 г. е преназначен за главен следовател отдел 01. Публична длъжност или публична дейност Член на Висшия съдебен съвет Решение № 28/ 18.03.2008 г. 2 Председател: Евтим Костадинов Костадинов ................................ Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов .....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов .................................. Членове: 1. Апостол Иванов Димитров …………………… 2. Валери Георгиев Кацунов ....…………………. 3. Георги Матеев Георгиев ...…………………. 4. Екатерина Петкова Бончева ……………………. 7. Тодор Илиев Трифонов …………………….. Решение № 28/ 18.03.2008 г. 3
Решение N° 327
от 14.03.2012
Софийски университет Св. Климент Охридски

Агент "Андрей Николов" Валери Стоилов Стефанов

Дата на раждане: 21.07.1958
Място на раждане: гр. Дупница
Валери Стоилов Стефанов Дата на раждане 21.07.1958 г. Място на раждане гр. Дупница Вербувал го служител о. р. Васил Борисов Ценов на 21.08.1985 г., регистриран на 04.09.1985 г. Ръководил го служител о. р. Васил Борисов Ценов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-VII-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Андрей Николов Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; предложение рег. № 474/ 07.02.1990 г. за изключване от агентурния апарат на аг. "Ан. Николов" и унищожаване на личното и работното му дело; писмо вх. № 686/ 08.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 228/ 07.02.1990 г. материалите на аг. "Ан. Николов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Декан на Факултет славянски филологии от 1999 г. до 2007 г. Обявен с решение № 230/ 16.06.2011 г. - Висша атестационна комисия
Решение N° 15
от 19.09.2007
Народно събрание

Агент "Еленков" Кръстьо Илиев Петков

Дата на раждане: 18.11.1943
Място на раждане: с. Димово, окр. Видински
Кръстьо Илиев Петков Дата на раждане 18.11.1943 г. Място на раждане с. Димово, окр. Видински Вербувал го служител Полк. Никола Христов Николов на 30.12.1982 г. Ръководил го служител Подп. Димитър Димитров и полк. Стоян Киров Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Разузнавателно управление към Генералния щаб при Министерството на народната отбрана Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними "Еленков" Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 1 МНО-РУ; картон обр. 9 МНО-РУ; собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го оперативен работник; акт за изразходване на парични средства за специални нужди Снемане от действащия оперативен отчет Предложение за изоставяне на сътрудника от 06.12.1991 г., като от 1988 г. с него не са провеждани срещи. Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 39-о Народно събрание Обявен с решение №1/ 24.04.2007 г. като кандидат за член на Европейския парламент от Република България. Председател: Евтим Костадинов Костадинов ................................ Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов .....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов .................................. Членове: 1. Апостол Иванов Димитров …………………… 2. Валери Георгиев Кацунов ....…………………. 3. Георги Матеев Георгиев ...…………………. 4. Екатерина Петкова Бончева ……………………. 5. Татяна Колева Кирякова ……………………. 6. Тодор Илиев Трифонов …………………….. Решение № 15 / 19.09.2007 г. 2
Решение N° 2-361
от 25.06.2014 г.
Технически университет София

Агент "Георгиев" Колю Донев Петков

Дата на раждане: 30.10.1935
Място на раждане: гр. Ловеч
Колю Донев Петков Дата на раждане 30.10.1935 г. Място на раждане гр. Ловеч Вербувал го служител Вербуван на 22.10.1966 г., регистриран на 03.11.1966 г.; възстановен от кап. Петър Стоянов Йосифов на 14.10.1980 г., регистриран на 22.10.1980 г. Ръководил го служител кап. Петър Стоянов Йосифов; кап. Валери Борисов Арабаджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-II-II, управление II-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георгиев Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-35038; работно дело IР-8095. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Декан от 1995 г. до 1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Колю Донев Петков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 6
от 05.07.2007
Висш съдебен съвет

Щатен служител "" Свилен Симеонов Турмаков

Дата на раждане: 12.08.1947
Място на раждане: Гр. София
Свилен Симеонов Турмаков Дата на раждане 12.08.1947 г. Място на раждане Гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил СГУ-МВР-отдел следствен; ДНМ- управление следствено; Главно следствено управление-МВР; УКА- МВР; СИАОУ-МВР; МВР-служба правна; Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 3214/ 20.09.1978 г. е изпратен на четиримесечен курс във Волгоград-СССР; със заповед № 1350/ 25.03.1981 г. е преназначен от НМ за старши следовател в отдел 02- Главно следствено управление-МВР и му е присвоено звание старши лейтенант по ЗВВС по линия на ДС; със заповед № 3514/ 05.08.1983 г. е преназначен за главен следовател в Главно следствено управление-МВР; със заповед № 3172/ 22.08.1986 г. е преназначен за зам. н-к отдел 09- Главно следствено управление-МВР; със заповед № 4342/ 05.11.1986 г. е преназначен за зам. н-к отдел 04- Главно следствено управление-МВР; със заповед № 2514/ 30.07.1987 г. е преназначен за зам. н-к отдел по щата на ВУЗ-АОНСУ; със заповед № 2270/ 20.07.1989 г. е преназначен за зам. н-к отдел 04-София област- Главно следствено управление-МВР; със заповед № 464/ 05.02.1990 г. е преназначен за н-к отдел в групата за ръководство на МВР; със заповед № 3744/ 05.08.1990 г. е преназначен за н-к отдел УКА-МВР; със заповед № 4130/ 28.09.1990 г. е преназначен за н-к самостоятелно управление УК- 11 МВР; със заповед № 2668/ 07.11.1991 г. е преназначен за н-к направление (парламентарен секретар) към СИАОУ-МВР; със заповед № 1611/ 09.06.1992 г. е уволнен по собствено желание; със заповед № 412/ 20.02.1995 г. е назначен за н-к служба "Правна"-МВР. Със заповед № 1431/ 24.04.1998 г. е уволнен поради пенсиониране. Със заповед № 771/ 27.05.2004 г. е назначен за зам. директор – зам. на административния ръководител в Национална следствена служба. Публична длъжност или публична дейност член на Висшия съдебен съвет - от 16.12.2003 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов ................................ Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов .....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов .................................. Членове: 1. Апостол Иванов Димитров …………………… 2. Валери Георгиев Кацунов ....…………………. 3. Георги Матеев Георгиев ...…………………. 4. Екатерина Петкова Бончева ……………………. 5. Татяна Колева Кирякова ……………………. 6. Тодор Илиев Трифонов …………………….. 12
Решение N° 34
от 22.04.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Дончо " Тодор Ортодоксиев Калофоров

Дата на раждане: 01.01.1949
Място на раждане: Гр. Несебър
Тодор Ортодоксиев Калофоров Дата на раждане 01.01.1949 г. Място на раждане Гр. Несебър Вербувал го служител Подп. Андрей Владимиров Печев на 02.06.1976 г., регистриран на 05.06.1976 г. Ръководил го служител Подп. Андрей Владимиров Печев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС, отдел II, отделение К/Р линейно Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Дончо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4 лично дело IА-706 (Бс) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-866/ 16.04.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Несебър, издигнат от Коалиция „МЕСТНО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РАЗЦВЕТ И ЕДИНСТВО- МОРЕ” Забележка: Документите за Тодор Ортодоксиев Калофоров са получени в Комисията след обявяване решенията за регистрираните кандидати за кметове и общински съветници - местни избори – 2007 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов ................................ Секретар: Румен Йорданов Борисов .................................. Членове: 1. Апостол Иванов Димитров …………………… 2. Валери Георгиев Кацунов ....…………………. 3. Георги Матеев Георгиев ...…………………. 4. Екатерина Петкова Бончева ……………………. 5. Татяна Колева Кирякова ……………………. 6. Тодор Илиев Трифонов …………………….. Решение № 34/ 22.04.2008 г. 2
Решение N° 2-448
от 14.01.2015 г.
Приватизирани предприятия

Агент "Христов" Борислав Христов Дионисиев

Дата на раждане: 27.07.1947
Място на раждане: гр. София
Борислав Христов Дионисиев Дата на раждане 27.07.1947 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Валери Борисов Арабаджиев на 21.03.1981 г., регистриран на 16.04.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Валери Борисов Арабаджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Христов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-35040; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на дружество - купувач по договор за приватизационна продажба - “Елфарма” АД Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Борислав Христов Дионисиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Кирилов " Янко Николов Янков

Дата на раждане: 13.08.1944
Място на раждане: Клисурица, Михайловградско
Янко Николов Янков Дата на раждане 13.08.1944 г. Място на раждане Клисурица, Михайловградско Вербувал го служител Ст. лейт. Младен Апостолов Младенов на 03.01.1978 г., регистриран на 23.03.1978 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Младен Апостолов; инсп. Младенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Шесто управление-ДС, І, ІІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Кирилов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано и подписано заявление за сътрудничество; рег. бланка; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело ІА-25012; работно дело ІР- 10014 Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание Решение № 14 / 04.09.2007 г. 76 Председател: Евтим Костадинов Костадинов ................................ Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов .....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов .................................. Членове: 1. Апостол Иванов Димитров …………………… 2. Валери Георгиев Кацунов ....…………………. 3. Георги Матеев Георгиев ...…………………. 4. Екатерина Петкова Бончева ……………………. 5. Тодор Илиев Трифонов …………………….. Решение № 14 / 04.09.2007 г. 77
Решение N° 2-254
от 06.11.2013 г.
Централна кооперативна банка АД

Агент "Христов" Борислав Христов Дионисиев

Дата на раждане: 27.07.1947
Място на раждане: гр. София
Борислав Христов Дионисиев Дата на раждане 27.07.1947 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Валери Борисов Арабаджиев на 21.03.1981 г., регистриран на 16.04.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Валери Борисов Арабаджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Христов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-35040; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на Капитал банк от 16.08.1993 г. до 06.01.1998 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Борислав Христов Дионисиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 247
от 27.07.2011
община Благоевград

Агент "Петров" Йордан Динков Спасов

Дата на раждане: 24.07.1954
Място на раждане: гр. Първомай
Йордан Динков Спасов Дата на раждане 24.07.1954 г. Място на раждане гр. Първомай Вербувал го служител лейт. Георги Ив. Маджаров на 06.11.1980 г., регистриран на 24.11.1980 г. Ръководил го служител лейт. Георги Ив. Маджаров; о. р. Марин Гаджелов; о. р. Валери Борисов Стоицов; о. р. Альоша Борисов Капчин; подп. Малин Спасов Ангелов; ст. лейт. Аспарух Александров Аспарухов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС; ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получено възнаграждение; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-36279. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 30.10.1991 г. до 13.11.1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Йордан Динков Спасов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Боби" Георги Николов Белчев

Дата на раждане: 18.02.1953
Място на раждане: София
Георги Николов Белчев Дата на раждане 18.02.1953 г. Място на раждане София Вербувал го служител Пламен Асенов на 16.06.1984 г. Ръководил го служител Пламен Асенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ІV РУ-СГУ-МВР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними "Боби" Документи, въз основа на които е установена принадлежността към Регистрационна бланка; картон обр. 6; регистрационен дневник; органите по чл. 1 документ за унищожаване на личното и работното дело. Снемане от действащия оперативен отчет Председател: Евтим Костадинов Костадинов ................................ Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов .....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов .................................. Членове: 1. Апостол Иванов Димитров …………………… 2. Валери Георгиев Кацунов ....…………………. 3. Георги Матеев Георгиев ...…………………. 4. Екатерина Петкова Бончева ……………………. 5. Татяна Колева Кирякова ……………………. 6. Тодор Илиев Трифонов ……………………..
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Сашка " Гюрга Станева Ревова

Дата на раждане: 07.03.1955
Място на раждане: С. Красново, обл. Пловдив
Гюрга Станева Ревова Дата на раждане 07.03.1955 г. Място на раждане С. Красново, обл. Пловдив Вербувал я служител Подп. Атанас Атанасов на 23.09.1982 г. Решение № 20/ 19.12.2007 г. 86 Ръководил я служител Подп. Атанас Атанасов; майор П. Петков; майор Руси Методиев Тодев; ст. лейт. Иван Василев Бочуков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР-ДС-Средногорие Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашка Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите я щатни служители; рег. дневник; картон обр. 4; работно дело IР-14383; писмо вх. № 2544/ 14.08.1990 г. за унищожаване с протокол № 31/ 29.01.1990 г. на лично дело на агент "Сашка"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Копривщица, издигната от партия “Българско Движение Национален Идеал за Единство” Забележка: Обявените лица са по азбучен ред. Продължава проверката на регистрираните кандидати за общински съветници. Решение № 20/ 19.12.2007 г. 87 Председател: Евтим Костадинов Костадинов ................................ Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов .....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов .................................. Членове: 1. Апостол Иванов Димитров …………………… 2. Валери Георгиев Кацунов ....…………………. 3. Георги Матеев Георгиев ...…………………. 4. Екатерина Петкова Бончева ……………………. 5. Татяна Колева Кирякова ……………………. 6. Тодор Илиев Трифонов …………………….. Решение № 20/ 19.12.2007 г. 88
Решение N° 2-1005
от 06.07.2017 г.
Областни управи юни 2017 г.

Съдържател на явочна квартира "Плиска" Владимир Стаменов Гърбелов

Дата на раждане: 05.09.1953
Място на раждане: с. Арда, обл. Смолян
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 31
от 18.03.2008
Георги Манолов Хаджиков

Щатен служител "" Георги Манолов Хаджиков

Дата на раждане: 14.03.1936
Място на раждане: С. Скребатно, обл. Благоевград
Георги Манолов Хаджиков Дата на раждане 14.03.1936 г. Място на раждане С. Скребатно, обл. Благоевград Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, ВГУ; ДС, ПГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-1128/ 14.07.1960 г. е назначен за мл. разузнавач във ВГУ; със заповед № 238/ 16.03.1962 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № 3882/ 30.10.1964 г. е уволнен; със заповед № 1820/ 13.06.1967 г. е назначен за н-к група в КДС, I управление; със заповед № 268/ 12.10.1968 г. е преназначен за инспектор IV ст.; със заповед № 2992/ 31.05.1969 г. е изпратен на двумесечно обучение в разузнавателната школа при КГБ- СССР; със заповед № I-5346/ 01.10.1969 г. е уволнен. 1960-1964 г. – оперативен работник във ВГУ; 1967-1969 г. – оперативен работник в ПГУ Публична длъжност или публична дейност Заместник-министър на външноикономическите връзки Решение № 31/ 18.03.2008 г. 2 Председател: Евтим Костадинов Костадинов ................................ Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов .....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов .................................. Членове: 1. Апостол Иванов Димитров …………………… 2. Валери Георгиев Кацунов ....…………………. 3. Георги Матеев Георгиев ...…………………. 4. Екатерина Петкова Бончева ……………………. 5. Татяна Колева Кирякова ……………………. 6. Тодор Илиев Трифонов …………………….. Решение № 31/ 18.03.2008 г. 3
Решение N° 296
от 12.01.2012
Министерството на образованието, младежта и науката

Агент "Огнянов" Юлий Борисов Стойчев

Дата на раждане: 10.09.1955
Място на раждане: гр. Мартен
Юлий Борисов Стойчев Дата на раждане 10.09.1955 г. Място на раждане гр. Мартен Вербувал го служител лейт. Валентин Кирилов Владимиров на 31.10.1983 г., регистриран на 11.11.1983 г. Ръководил го служител лейт. Валентин Кирилов Владимиров; о. р. Т. Костов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Огнянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ за получено възнаграждение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1287 (Тщ); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6 Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на РИО-Търговище от 29.04.1992 г. до 31.12.1993 г. Комисията е установила принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 5 /пет/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от закона. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка Асен Кръстев Георгиев Началник на отдел "ТЕАТЪР"   Бойка Георгиева Василева директор 01.03.1988 - 31.07.1991 Валерия Алекс. Александрова     Виолета Иванова Иванова Началник на управление "ПРАВНО ПО КУЛТУРАТА"   Георги Йорданов Бонов началник на РИ   Екатерина Пашалиева началник на инспекторат 01.08.1991г. - 01.04.1992г. Мария Петрова Пенкова Началник на отдел "СЧЕТОВОДСТВО" 1993 Начо Найденов началник на ИО   Николай Горанов Йорданов Началник на главно управление "СЦЕНИЧНО И МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО"   Пенка Сивева началник инспекторат 1989 Самуил Стойков Стоев началник инспекторат 05.1992 - 06.1992 Стефан Иванов Лазаров Началник на отдел "МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО РАЗВИТИЕ" 1993 Стефка Великова Гергова Началник на отдел "ФИНАНСИ"   Стефка Спасова Иванова началник 10.11.1989 - 01.07.1991 Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов.....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов.................................. Членове: 1. Апостол Иванов Димитров…………………… 2. Валери Георгиев Кацунов....…………………. 3. Татяна Колева Кирякова……………………. 4. Тодор Илиев Трифонов…………………….. Решение № 296/ 12.01.2012 г.
Решение N° 4
от 21.06.2007
Конституционен съд

Агент " Любомир " Тодор Енчев Тодоров

Дата на раждане: 29.11.1947
Място на раждане: Гр. София
Тодор Енчев Тодоров Дата на раждане 29.11.1947 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Георги Панов на 15.04.1982 г. Ръководил го служител Павел Терзиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството 06 управление на ДС-МВР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент 2 Псевдоними Любомир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол № 76 от 18.06.1990 г. за унищожаване на лично дело № ІА- 26909 и работно дело № ІР-12245 Снемане от действащия оперативен отчет 12.02.1984 год. - изчерпани възможности Публична длъжност или публична дейност Съдия от Конституционния съд 14.10.1994 год. – 14.10.2003 год. Председател: Евтим Костадинов Костадинов ................................ Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов .....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов .................................. Членове: 1. Апостол Иванов Димитров …………………… 2. Валери Георгиев Кацунов ....…………………. 3. Георги Матеев Георгиев ...…………………. 4. Екатерина Петкова Бончева ……………………. 5. Татяна Колева Кирякова ……………………. 6. Тодор Илиев Трифонов …………………….. 3
Решение N° 2-586
от 08.12.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Велико Търново

Агент "Божидар" Тодор Борисов Изворски

Дата на раждане: 15.08.1951
Място на раждане: гр. Кнежа
Тодор Борисов Изворски Дата на раждане 15.08.1951 г. Място на раждане гр. Кнежа Вербувал го служител ст. лейт. Валери Томов Петков на 06.06.1986 г., регистриран на 19.06.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Валери Томов Петков; о. р. Георги Ив. Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-Х-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Божидар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1049; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Сухиндол, издигнат от ПП "ГЕРБ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Тодор Борисов Изворски към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 30
от 18.03.2008
Христо Илиев Христов

Щатен служител "" Христо Илиев Христов

Дата на раждане: 11.12.1931
Място на раждане: С. Яворец, обл. Габрово
Христо Илиев Христов Дата на раждане 11.12.1931 г. Място на раждане С. Яворец, обл. Габрово Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, ВГУ; КДС, ВГУ; ДС, ПГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-896/ 06.06.1960 г. е назначен за младши разузнавач във ВГУ; със заповед № 408/ 24.06.1961 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № 183/ 28.02.1962 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № I-1096/ 15.04.1964 г. е преназначен за ст. разузнавач в КДС, ПГУ; със заповед № I-2426/ 16.07.1964 г. е изпратен на обучение за 7 месеца и 15 дни в СССР; със заповед № I- 1854/ 21.04.1965 г. е преназначен за ст. разузнавач в ДС, ПГУ; със заповед № 50/ 15.04.1966 г. е преназначен за н-к група; със заповед № 268л/ 12.10.1968 г. е преназначен за инспектор III степен; със заповед № 14/ 01.02.1969 г. е преназначен за зам. началник отделение; със заповед № 453/ 16.08.1972 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 470/ 02.09.1974 г. е преназначен за зам. н-к отдел. Назначен на 31.03.1965 г. в ПГУ съгласно доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/ 11- 21404/ 30.11.2007 г. Със заповед № С-098/ 01.04.1977 г. е назначен за н-к отдел в ПГУ; със заповед № 692/ 31.12.1979 г. е уволнен. Публична длъжност или публична дейност Министър на външноикономическите връзки 1986 г. - 1990 г. Решение № 30/ 18.03.2008 г. 2 Решение № 30/ 18.03.2008 г. 3 Председател: Евтим Костадинов Костадинов ................................ Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов .....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов .................................. Членове: 1. Апостол Иванов Димитров …………………… 2. Валери Георгиев Кацунов ....…………………. 3. Георги Матеев Георгиев ...…………………. 4. Екатерина Петкова Бончева ……………………. 5. Татяна Колева Кирякова ……………………. 6. Тодор Илиев Трифонов …………………….. Решение № 30/ 18.03.2008 г. 4
Решение N° 297
от 12.01.2012
Агенция по заетостта

Агент; съдържател на явочна квартира "Балкански; Център" Цоко Йосифов Цоков

Дата на раждане: 21.07.1938
Място на раждане: гр. Видин
Цоко Йосифов Цоков Дата на раждане 21.07.1938 г. Място на раждане гр. Видин Вербувал го служител о. р. Цветан Горанов Цеков на 19.12.1958 г., регистриран на 07.01.1959 г.; възстановен от о. р. Николай Рачев на 12.12.1988 г., регистриран на 15.12.1988 г. Ръководил го служител о. р. Цветан Горанов Цеков; о. р. Николай Рачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-V; ОУ на МВР-Видин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; съдържател на явочна квартира Псевдоними Балкански; Център Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; - 2 бр.; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол № 1380/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело IА.-35325; протокол рег. № 1436/ 05.03.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Център". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел в ДБТ-Видин от 01.04.1996 г. до 22.07.1998 г. Комисията е установила принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 9 /девет/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от закона. Приложение 1 лице, за което не е извършена проверка ДБТ Сливен Гочо Христов Стоев   Началник Бюро по труда 01.01.1990 г. 7.07.1992 г. Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов.....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов.................................. Членове: 1. Апостол Иванов Димитров…………………… 2. Валери Георгиев Кацунов....…………………. 3. Татяна Колева Кирякова……………………. 4. Тодор Илиев Трифонов…………………….. Решение № 297/ 12.01.2012 г.
Решение N° 33
от 22.04.2008
лица, регистрирани от избирателната комисия за участие в избори за кметове на кметство Локорско, общ. София на 12.04.2008 г.

Информатор " Страшимир " Асен Деянов Христов

Дата на раждане: 23.06.1934
Място на раждане: С. Гълъбовци, обл. Софийска
Асен Деянов Христов Дата на раждане 23.06.1934 г. Място на раждане С. Гълъбовци, обл. Софийска Вербувал го служител Мл. лейт. Георги Иванов Дачев на 31.05.1952 г. Ръководил го служител Мл. лейт. Георги Иванов Дачев; о. р. Цеко Т. Цеков; о. р. Петко Хр. Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР, отдел ДС, отделение III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Информатор Псевдоними Страшимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилите го щатни служители; картон обр. 4; лично дело IА-16068; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-816/ 10.04.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1958 г. Кандидат за кмет на кметство. Локорско, общ. София, издигнат от АТАКА Председател: Евтим Костадинов Костадинов ................................ Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов .....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов .................................. Членове: 1. Апостол Иванов Димитров …………………… 2. Валери Георгиев Кацунов ....…………………. 3. Георги Матеев Георгиев ...…………………. 4. Екатерина Петкова Бончева ……………………. 5. Татяна Колева Кирякова ……………………. 6. Тодор Илиев Трифонов …………………….. Решение № 33/ 22.04.2008 г. 2
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Щатен служител "" Чавдар Вельов Червенков

Дата на раждане: 31.05.1941
Място на раждане: Гр. София
Чавдар Вельов Червенков Дата на раждане 31.05.1941 г. Място на раждане Гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил РУ-ГЩ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 014/ 28.09.1971 г. е назначен за младши оперативен работник; със заповед № 0315/ 20.08.1982 г. е изпратен за слушател във ВА-ГЩ на ВС на СССР; със заповед № Р-050/ 20.09.1984 г. е преназначен за зам. н-к отдел; със заповед № Р-012/ 14.09.1987 г. е преназначен за н-к отдел. Публична длъжност или публична дейност Министър на вътрешните работи - 17.10.1994 г. - 26.01.1995 г. Доклад на Сл. "Военна информация" по чл. 16, ал. 2, т. 2 изх. № 2994/ 28.12.2007 г. Решение № 25/ 12.02.2007 г. 69 Председател: Евтим Костадинов Костадинов ................................ Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов .....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов .................................. Членове: 1. Апостол Иванов Димитров …………………… 2. Валери Георгиев Кацунов ....…………………. 3. Георги Матеев Георгиев ...…………………. 4. Екатерина Петкова Бончева ……………………. 5. Татяна Колева Кирякова ……………………. 6. Тодор Илиев Трифонов …………………….. Решение № 25/ 12.02.2007 г. 70
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Андрей Николов" Валери Стоилов Стефанов

Дата на раждане: 21.07.1958
Място на раждане: гр. Дупница
Валери Стоилов Стефанов Дата на раждане 21.07.1958 г. Място на раждане гр. Дупница Вербувал го служител о. р. Васил Борисов Ценов на 21.08.1985 г., регистриран на 04.09.1985 г. Ръководил го служител о. р. Васил Борисов Ценов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-VII-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Андрей Николов Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; предложение рег. № 474/ 07.02.1990 г. за изключване от агентурния апарат на аг. "Ан. Николов" и унищожаване на личното и работното му дело; писмо вх. № 686/ 08.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 228/ 07.02.1990 г. материалите на аг. "Ан. Николов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по филология от 2000 г. до 2003 г. и от 2006 г. до 2009 г.
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Георгиев" Колю Донев Петков

Дата на раждане: 30.10.1935
Място на раждане: гр. Ловеч
Колю Донев Петков Дата на раждане 30.10.1935 г. Място на раждане гр. Ловеч Вербувал го служител Вербуван на 22.10.1966 г., регистриран на 03.11.1966 г.; възстановен от кап. Петър Стоянов Йосифов на 14.10.1980 г., регистриран на 22.10.1980 г. Ръководил го служител кап. Петър Стоянов Йосифов; кап. Валери Борисов Арабаджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-II-II, управление II-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георгиев Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-35038; работно дело IР-8095. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по машинни науки от 1990 г. Председател на научна комисия по машинни науки от 1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Колю Донев Петков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-485
от 01.04.2015 г.
община Якимово

Агент "Горанов" Валери Радков Младенов

Дата на раждане: 14.04.1958
Място на раждане: гр. Вълчедръм
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Сергей " Ясен Илиянов Устренски

Дата на раждане: 26.04.1950
Място на раждане: С. Устрен, обл. Хасково
Ясен Илиянов Устренски Дата на раждане 26.04.1950 г. Място на раждане С. Устрен, обл. Хасково Вербувал го служител Стефан Иванов Казаков на 07.12.1988 г. Ръководил го служител Стефан Иванов Казаков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление 06-04-02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен агент Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 1 сътрудник Псевдоними Сергей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; писмо вх. № 772/ 12.08.1990 г. за унищожаване на лично и работно дело на "Сергей"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Джебел, издигнат от БСП Забележка: Продължава проверката на регистрираните кандидати за общински съветници. Председател: Евтим Костадинов Костадинов ................................ Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов ................................ Секретар: Румен Йорданов Борисов ................................ Членове: 1. Апостол Иванов Димитров ................................ 2. Валери Георгиев Кацунов ................................ 3. Георги Матеев Георгиев ................................ 4. Татяна Колева Кирякова ................................ 5. Тодор Илиев Трифонов …………………… Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 1
Решение N° 181
от 02.02.2011
регионални печатни издания

Съдържател на явочна квартира "Кокиче" Нешко Траянов Узунов

Дата на раждане: 24.04.1960
Място на раждане: гр. Хасково
Нешко Траянов Узунов Дата на раждане 24.04.1960 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал го служител капитан Димитър Иванов Спасов на 25.02.1987 г., регистриран на 13.03.1987 г. Ръководил го служител капитан Димитър Иванов Спасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-Х-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Кокиче Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 1; лично дело IА-1088. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Собственик в "С НЮЗ.бг" ООД Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Нешко Траянов Узунов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. „Тракия вест" ООД – вестник „Тракийски агровести" – гр. Пловдив Проверени са 3 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност към органите по чл. 1. "ЧЕРНО МОРЕ ПРЕС” ЕООД – вестник "Черно море" – гр. Варна Проверени са 6 лица. Комисията не установи принадлежност към органите по чл. 1. Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов.....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов.................................. Членове: 1. Апостол Иванов Димитров…………………… 2. Валери Георгиев Кацунов....…………………. 3. Георги Матеев Георгиев...…………………. 4. Екатерина Петкова Бончева……………………. 5. Татяна Колева Кирякова……………………. 6. Тодор Илиев Трифонов…………………….. Решение № 181/ 02.02.2011 г.
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Валери" Станимир Борисов Делчев

Дата на раждане: 29.04.1942
Място на раждане: гр. Пазарджик
Станимир Борисов Делчев Дата на раждане 29.04.1942 г. Място на раждане гр. Пазарджик Вербувал го служител кап. Спиридон Иванов Пасков на 01.10.1974 г., регистриран на 31.10.1974 г. Ръководил го служител кап. Спиридон Иванов Пасков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Валери Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-37415. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Водещ на предавания на френски език в БНР Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Станимир Борисов Делчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 8
от 19.07.2007
администрация на президента

Агент " Якимов " Христо Ангелов Чолаков

Дата на раждане: 29.12.1948
Място на раждане: Гр. София
Христо Ангелов Чолаков Дата на раждане 29.12.1948 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Лейт. Боян Василев Константинов на 30.06.1983 г. Ръководил го служител Лейт. Боян Василев Константинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ВГУ-ДС, отдел 10-А Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Якимов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. бланка; рег. дневник; лично дело 1А 33716. Снемане от действащия оперативен отчет На 04.04.1990 г. поради изчерпани възможности. Публична длъжност или публична дейност Началник отдел "Протокол" - канцелария на президента Желю Желев – от 03.09.1990 г. до 22.01.1997 г. За Иван Ангелов Иванов, работил в периода 1990-1997 г. в канцелария на президента Желю Желев, не е извършена проверка, тъй като администрацията на президента не е предоставила неговия единен граждански номер. За Пиер Георгиев Табаков работил в периода 1990-1997 г. в канцелария на президента Желю Желев, не е извършена проверка в служби "Военна информация" и в служба "Сигурност-ВП и ВКР" при Министерството на отбраната, тъй като администрацията на президента не е предоставила неговия единен граждански номер. За Венцислав Асенов Димитров – съветник по икономическите въпроси на президента - администрация на президента Георги Първанов от 02.04.2007 г. до днес проверката не е завършила поради по-късно предоставяне на данните му. От Министерството на вътрешните работи и от Министерството на отбраната не са изпратени доклади по чл. 16, ал. 2, т. 2. Председател: Евтим Костадинов Костадинов ................................ 13 Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов .....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов .................................. Членове: 1. Апостол Иванов Димитров …………………… 2. Валери Георгиев Кацунов ....…………………. 3. Георги Матеев Георгиев ...…………………. 4. Екатерина Петкова Бончева ……………………. 5. Татяна Колева Кирякова ……………………. 6. Тодор Илиев Трифонов …………………….. 14
Решение N° 7
от 19.07.2007
президент и вицепрезидент на Република България

Съдържател на явка " Славейчето " Атанас Георгиев Семерджиев

Дата на раждане: 21.05.1924
Място на раждане: с. Лъджене, обл. Пазарджик
Атанас Георгиев Семерджиев Дата на раждане 21.05.1924 г. Място на раждане с. Лъджене, обл. Пазарджик Вербувал го служител О. р. Иван Петков Иванов на 22.10.1953 г. Ръководил го служител О. р. Иван Петков Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ІІІ управление-ДС, отдел І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явка Псевдоними Славейчето Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване № 1428/ 04.09.1962 г. на лично дело 1А 28259. Снемане от действащия оперативен отчет На 17.06.1958 г. поради изместване в нова квартира, оказала се неудобна за ползване. Публична длъжност или публична дейност Вицепрезидент на Република България от 01.08.1990 г. до 22.01.1992 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов ................................ Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов .....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов .................................. Членове: 2 1. Апостол Иванов Димитров …………………… 2. Валери Георгиев Кацунов ....…………………. 3. Георги Матеев Георгиев ...…………………. 4. Екатерина Петкова Бончева ……………………. 5. Татяна Колева Кирякова ……………………. 6. Тодор Илиев Трифонов …………………….. 3
Решение N° 35
от 27.05.2008
държавни агенции и държавни комисии

Агент " Йорданов " Янко Георгиев Неофитов

Дата на раждане: 04.08.1952
Място на раждане: с. Влахи, обл. Благоевград
Янко Георгиев Неофитов Решение № 35/ 27.05.2008 г. 7 Дата на раждане 04.08.1952 г. Място на раждане с. Влахи, обл. Благоевград Вербувал го служител Иван Спасов на 01.12.1977 г., регистриран на 03.01.1978 г. Ръководил го служител Иван Спасов; Станчо Армянов; Иван Бангеев; Топалов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-4 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Йорданов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-29924 и работно дело IР-15663; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-817/ 10.04.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Началник отдел от 01.01.2006 г. до днес. Решение № 35/ 27.05.2008 г. 8 Председател: Евтим Костадинов Костадинов ................................ Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов .....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов .................................. Членове: 1. Апостол Иванов Димитров …………………… 2. Валери Георгиев Кацунов ....…………………. 3. Георги Матеев Георгиев ...…………………. 4. Екатерина Петкова Бончева ……………………. 5. Татяна Колева Кирякова ……………………. 6. Тодор Илиев Трифонов …………………….. Решение № 35/ 27.05.2008 г. 9
Решение N° 13
от 03.09.2007
партия Никола Петков

Агент " Стоил " Любен Методиев Божилов

Дата на раждане: 15.09.1943
Място на раждане: С. Върбница, обл. София
Любен Методиев Божилов Дата на раждане 15.09.1943 г. Място на раждане С. Върбница, обл. София Вербувал го служител Румен Младенов на 09.06.1986 г., регистриран на 20.06.1986 г. Ръководил го служител Румен Младенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ-МВР, 03 районно, Четвърто управление-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Стоил Документи, въз основа на които е Картон обр. 6; рег. дневник; писмо установена принадлежността към органите по чл. 1 рег. № 2367/ 28.05.1990 г. с искане "по оперативни съображения да бъде унищожен регистрационния картон на агент "Стоил", рег. № 78822" Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Главен секретар и член на постоянното представителство на партия "Никола Петков" Председател: Евтим Костадинов Костадинов ................................ Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов .....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов .................................. Членове: 1. Апостол Иванов Димитров …………………… 2. Валери Георгиев Кацунов ....…………………. 3. Георги Матеев Георгиев ...…………………. 4. Екатерина Петкова Бончева ……………………. 5. Тодор Илиев Трифонов …………………….. Решение № 13 / 03.09.2007 г. 2
Решение N° 32
от 18.03.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Щатен служител "" Стефан Йосифов Гецов

Дата на раждане: 18.02.1956
Място на раждане: Гр. Свищов
Стефан Йосифов Гецов Дата на раждане 18.02.1956 г. Място на раждане Гр. Свищов Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Ловеч Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-3152/ 29.06.1990 г. е преназначен за ст. следовател; със заповед № 282/ 13.06.1991 г. е преназначен за главен следовател. Кандидат за общински съветник в общ. Ловеч, издигнат от ПП „БДНИ за Единство” Забележка: Документите за Никола Проданов Маджаров и за Стефан Йосифов Гецов са издирени от Комисията след обявяване решенията за регистрираните кандидати за кметове и общински съветници - местни избори – 2007 г. Решение № 32 / 18.03.2008 г. 2 Председател: Евтим Костадинов Костадинов ................................ Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов .....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов .................................. Членове: 1. Апостол Иванов Димитров …………………… 2. Валери Георгиев Кацунов ....…………………. 3. Георги Матеев Георгиев ...…………………. 4. Екатерина Петкова Бончева ……………………. 5. Татяна Колева Кирякова ……………………. 6. Тодор Илиев Трифонов …………………….. Решение № 32 / 18.03.2008 г. 3
Решение N° 23
от 29.01.2008
членове на Изпълнителния съвет и на Конфедералната контролна комисия на КТ Подкрепа

Съдържател на явочна квартира; Агент " Подуяне; Владимир " Олег Тодоров Чулев

Дата на раждане: 13.12.1950
Място на раждане: Гр. Лом
Олег Тодоров Чулев Дата на раждане 13.12.1950 г. Място на раждане Гр. Лом Вербувал го служител Вербуван през 1976 г.; Милан Дичев на 19.06.1989 г. Ръководил го служител Милан Дичев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС; СГУ на МВР-ДС- РУ-Искър Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира; агент Псевдоними Подуяне; Владимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-31698; протокол № 78/ 1990 г. за унищожаване на дело IЯ-2378. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Конфедерален секретар на КТ "Подкрепа" Председател: Евтим Костадинов Костадинов ................................ Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов .....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов .................................. Членове: 1. Апостол Иванов Димитров …………………… 2. Валери Георгиев Кацунов ....…………………. 3. Георги Матеев Георгиев ...…………………. 4. Татяна Колева Кирякова ……………………. 5. Тодор Илиев Трифонов …………………….. Решение № 23/ 29.01.2008 г. 2
Решение N° 9
от 25.07.2007
администрация на президента

Агент " Попов " Венцислав Асенов Димитров

Дата на раждане: 17.04.1945
Място на раждане: Гр. София
Венцислав Асенов Димитров Дата на раждане 17.04.1945 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Любомир Осенов на 11.04.1984 г. Ръководил го служител Любомир Осенов; Гриша Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ-ДС, отдел 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Попов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към Картон обр. 4; рег. дневник; писмо № 2972/ 1990 г. за унищожаване на органите по чл. 1 регистрационните картони на агент Попов – рег. № 68778 - по оперативни съображения Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Съветник по икономическите въпроси на президента - администрация на президента Георги Първанов – от 02.04.2007 г. до момента Председател: Евтим Костадинов Костадинов ................................ Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов .....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов .................................. Членове: 1. Апостол Иванов Димитров …………………… 2. Валери Георгиев Кацунов ....…………………. 3. Георги Матеев Георгиев ...…………………. 4. Екатерина Петкова Бончева ……………………. 5. Татяна Колева Кирякова ……………………. 6. Тодор Илиев Трифонов ……………………..
Решение N° 122
от 6.04.2010
Министерството на вътрешните работи

Щатен служител "" Валери Борисов Велянов

Дата на раждане: 08.06.1951
Място на раждане: гр. София
Валери Борисов Велянов Дата на раждане 08.06.1951 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление VI Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-4744/ 18.12.1986 г. е назначен за инспектор. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 11.11.1999 г.
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Сътрудник "Асенов" Валери Борисов Пчелинцев

Дата на раждане: 30.09.1937
Място на раждане: Руска федерация
Валери Борисов Пчелинцев Дата на раждане 30.09.1937 г. Място на раждане Руска федерация Вербувал го служител вербуван на 08.11.1962 г. Ръководил го служител полк. Влъчков; полк. Иван Кочовски; полк. Георги К. Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Асенов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2; дело № 825. Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г. Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Хелзинки до 27.09.1991 г.
Решение N° 29
от 18.03.2008
членове на ръководни и контролни органи на КТ Подкрепа

Съдържател на явочна квартира " Рупи " Петър Стоянов Стоянов

Дата на раждане: 06.11.1942
Място на раждане: Гр. Първомай
Петър Стоянов Стоянов Дата на раждане 06.11.1942 г. Място на раждане Гр. Първомай Вербувал го служител Пенко Василев на 24.08.1977 г., регистриран на 31.08.1977 г. Ръководил го служител Пенко Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Рупи Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № КА-88/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване на дело IЯ-449 "Рупи"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I- 4388 27.02.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Председател на Национален моряшки синдикат Решение № 29/ 18.03.2008 г. 5 Председател: Евтим Костадинов Костадинов ................................ Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов .....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов .................................. Членове: 1. Апостол Иванов Димитров …………………… 2. Валери Георгиев Кацунов ....…………………. 3. Георги Матеев Георгиев ...…………………. 4. Екатерина Петкова Бончева ……………………. 5. Татяна Колева Кирякова ……………………. 6. Тодор Илиев Трифонов …………………….. Решение № 29/ 18.03.2008 г. 6
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Орхан " Якуб Сали Сюлейман

Дата на раждане: 26.01.1952
Място на раждане: с. Струя, област Бургас
Якуб Сали Сюлейман Дата на раждане 26.01.1952 г. Място на раждане с. Струя, област Бургас Вербувал го служител Стоян Андреев Стоянов на 26.12.1972 г. Ръководил го служител Стоян Андреев Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ІІІ Управление на ДС - /ВКР/ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Решение № 18/ 25.10.2007 г. 2 Псевдоними Орхан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; уведомително писмо вх. № 3792/74 г. за унищожени с акт № 1076/76 г. документи; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1974 г. Кандидат за кмет на с. Струя, общ. Руен, обл. Бургас, издигнат от ДПС Решение № 18/ 25.10.2007 г. 2 Председател: Евтим Костадинов Костадинов ................................ Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов .....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов .................................. Членове: 1. Апостол Иванов Димитров …………………… 2. Валери Георгиев Кацунов ....…………………. 3. Георги Матеев Георгиев ...…………………. 4. Екатерина Петкова Бончева ……………………. 5. Татяна Колева Кирякова ……………………. 6. Тодор Илиев Трифонов …………………….. Решение № 18/ 25.10.2007 г. 2
Решение N° 24
от 12.02.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Николай " Хасан Ахмед Караали

Дата на раждане: 06.10.1954
Място на раждане: с. Малиново, обл. Ловеч
Хасан Ахмед Караали Дата на раждане 06.10.1954 г. Място на раждане с. Малиново, обл. Ловеч Вербувал го служител В. Гечевски на 27.06.1973 г. Ръководил го служител В. Гечевски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление Трето, отдел XI, отделение I – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; уведомително писмо вх. № 3776/1990 г. за унищожени лични и работни дела; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Малиново, общ. Ловеч, издигнат от ДПС Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. Решение № 24/ 12.02.2008 г. 2 Председател: Евтим Костадинов Костадинов ................................ Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов .....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов .................................. Членове: 1. Апостол Иванов Димитров …………………… 2. Валери Георгиев Кацунов ....…………………. 3. Георги Матеев Георгиев ...…………………. 4. Екатерина Петкова Бончева ……………………. 5. Татяна Колева Кирякова ……………………. 6. Тодор Илиев Трифонов …………………….. Решение № 24/ 12.02.2008 г. 3
Решение N° 1
от 24.04.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Разузнавач "" Боян Стефанов Чуков

Дата на раждане: 25.07.1952
Място на раждане: с. Любичево, окръг Търговище
Боян Стефанов Чуков Дата на раждане 25.07.1952 г. Място на раждане София Структури, в които е работил Управление "Научно техническо разузнаване" при Първо главно управление на Държавна сигурност Документи, свързани с кариерното му развитие - със заповед № 601/ 21.11.1980 г. е назначен за разузнавач в ПГУ-ДС; - със заповед № 5/ 01.01.1985 г. е преназначен за старши разузнавач в ПГУ- ДС; - със заповед № 901/ 01.11.1988 г. е преназначен за инспектор в ПГУ-ДС; 5 - със заповед № 1064/ 31.12.1989 г. е преназначен за зам.-началник отделение в ПГУ-ДС; - със заповед № 326/ 01.08.1991 г., считано от 01.09.1991 г., е уволнен по разпореждане от министъра на отбраната. Лицето е кандидат от Коалиция “ПЛАТФОРМА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛИСТИ” – БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ПАРТИЯ “ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ”. Председател: Евтим Костадинов Костадинов ................................ Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов .....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов .................................. Членове: 1. Апостол Иванов Димитров …………………… 2. Валери Георгиев Кацунов ....…………………. 3. Георги Матеев Георгиев ...…………………. 4. Екатерина Петкова Бончева ……………………. 5. Татяна Колева Кирякова ……………………. 6. Тодор Илиев Трифонов …………………….. 6
Решение N° 26
от 18.03.2008
Юсеин Юсуфов Юсеинов

Агент; секретен " Малчев " Юсеин Юсуфов Юсеинов

Дата на раждане: 24.10.1958
Място на раждане: С. Ряховците, обл. Габрово
Юсеин Юсуфов Юсеинов Дата на раждане 24.10.1958 г. Място на раждане С. Ряховците, обл. Габрово Вербувал го служител Цветан Гаврилов на 30.05.1978 г., регистриран на 12.06.1978 г. Ръководил го служител Цветан Гаврилов; Ленко Бочев Йочев; о. р. Михов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-2; ОУ на МВР- Плевен-ДС; ДС, ПГУ-РС-Плевен и РС-Габрово Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент; секретен сътрудник Псевдоними Малчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; рег. дневник; картон обр. 4; работно дело IР-9818; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г.; картон обр. 1; рег. дневник; писмо вх. № 650/ 09.02.1990 г. с предложение рег. № 24/ 05.02.1990 г. за заличаване от отчета на ПГУ-ДС на дело № 13603/ 80г. на СС "Малчев"; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-122/ 29.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Севлиево, издигнат от ДПС Решение № 26/ 26.02.2008 г. 2 Председател: Евтим Костадинов Костадинов ................................ Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов .....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов .................................. Членове: 1. Апостол Иванов Димитров …………………… 2. Валери Георгиев Кацунов ....…………………. 3. Георги Матеев Георгиев ...…………………. 4. Екатерина Петкова Бончева ……………………. 5. Татяна Колева Кирякова ……………………. 6. Тодор Илиев Трифонов …………………….. Решение № 26/ 26.02.2008 г. 3
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

осведомител; Агент, " Валери " Красимир Цветанов Мечкуев

Дата на раждане: 12.12.1953
Място на раждане: Гр. София
Красимир Цветанов Мечкуев Дата на раждане 12.12.1953 г. Решение № 22/ 29.01.2008 г. 25 Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Майор Димитър Борисов Иванов на 06.09.1973 г., регистриран на 17.09.1973 г. Ръководил го служител Майор Димитър Борисов Иванов; Васил Джангозов; кап. Цветков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС, отдел II, отделение III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент, Псевдоними Валери Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланки – 2 бр.; рег. дневник – 2 бр.; картон обр. 4; лично дело IА-23800; работно дело IР-7173; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. София, издигнат от НЗП "Никола Петков"
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Димитров " Янчо Атанасов Шопов

Дата на раждане: 17.09.1939
Място на раждане: Гр. Симеоновград
Янчо Атанасов Шопов Дата на раждане 17.09.1939 г. Място на раждане Гр. Симеоновград Вербувал го служител Грозю Бабамов на 25.06.1975 г., регистриран на 30.06.1975 г. Ръководил го служител Грозю Бабамов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Симеоновград, издигнат от предизборна коалиция ”Тракия и Социална солидарност на пенсионерите и Решение № 22/ 29.01.2008 г. 192 социално слабите За Янчо Атанасов Шопов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Забележка: Обявените лица са по азбучен ред. Лицата, регистрирали се като кандидати за кметове и общински съветници и обявени с решение № 18/ 25.10.2007 г., не фигурират в настоящото решение. Решение № 22/ 29.01.2008 г. 193 Председател: Евтим Костадинов Костадинов ................................ Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов .....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов .................................. Членове: 1. Апостол Иванов Димитров …………………… 2. Валери Георгиев Кацунов ....…………………. 3. Георги Матеев Георгиев ...…………………. 4. Татяна Колева Кирякова ……………………. 5. Тодор Илиев Трифонов …………………….. Решение № 22/ 29.01.2008 г. 194
Решение N° 17
от 21.10.2007
председател, заместник- председатели, секретар и членове на Централната избирателна комисия за местни избори, назначена с Указ на президента на Република България № 233 01.08.2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Център " Цветозария Георгиева Йосифова- Кътева

Дата на раждане: 12.02.1953
Място на раждане:
Цветозария Георгиева Йосифова- Кътева Дата на раждане 12.02.1953 г. Място на раждане Вербувал я служител О. р. Димитър Димитров на 12.08.1982 г. Ръководил я служител О. р. Димитър Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Шесто управление-ДС, 02, 01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Център Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6, рег. дневник; писмо рег. № 506/ 1990 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на ЦИКМИ Председател: Евтим Костадинов Костадинов ................................ Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов .....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов .................................. Членове: Решение № 17/ 21.10.2007 г. 2 1. Апостол Иванов Димитров …………………… 2. Валери Георгиев Кацунов ....…………………. 3. Георги Матеев Георгиев ...…………………. 4. Екатерина Петкова Бончева ……………………. 5. Татяна Колева Кирякова ……………………. 6. Тодор Илиев Трифонов …………………….. Решение № 17/ 21.10.2007 г. 3
Решение N° 1
от 24.04.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент " Николай, Стефан " Георги Евдокиев Марков

Дата на раждане: 20.03.1950
Място на раждане: Гр. София
Георги Евдокиев Марков Дата на раждане 20.03.1950 год. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Иван Василев на 06.12.1972 г. Ръководил го служител Иван Василев, о. р. Жечев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството МВР-Софийско градско управление, отдел ІІ-Държавна сигурност; управление VІ-ДС, отдел ІІ, отделение ІІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Николай, Стефан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; лично дело № ІА-23070; документи от ръководилия го щатен служител – предложение за вербовка, рапорт от вербовка, регистрационна бланка за картотекиране като сътрудник; протокол за унищожаване № 76 от 18.06.1990 г. на работно дело № ІР- 7746. В дело № 8093, открито на 06.09.1972 г. и приложено в архив под № ІІІ раз. 32465, се намира сведение от агент "Николай" относно обект на ДОП "Скакалеца", прието на 07.12.1972 г. от ст. лейт. Иван Василев в СГУ- МВР, отдел 02, отделение 03, линия "Подготовка и бягство от НРБ". Снемане от действащия оперативен отчет На 17.04.1976 год. от VІ-ДС - изчерпани възможности Публична длъжност или публична дейност Съдия от Конституционния съд 11.10.1994 год. – 14.10.2003 год. Председател: Евтим Костадинов Костадинов ................................ Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов .....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов .................................. Членове: 1. Апостол Иванов Димитров …………………… 2. Валери Георгиев Кацунов ....…………………. 3. Георги Матеев Георгиев ...…………………. 4. Екатерина Петкова Бончева ……………………. 5. Татяна Колева Кирякова ……………………. 6. Тодор Илиев Трифонов ……………………..

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate