Агенти на Държавна сигурност / Communist Secret Services Agents

by bivol

Bulgarian Communist Secret Services Agents. Данни от/Data from comdos.bg актуални към/last update 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
 Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за АТАНАС ИВАНОВ ИВАНОВ намери 121 резултата / The search АТАНАС ИВАНОВ ИВАНОВ found 121 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 116
от 10.03.2010
Министерството на вътрешните работи

Щатен служител "" Атанас Иванов Димов

Дата на раждане: 30.01.1943
Място на раждане: с. Владиня, обл. Ловеч
Атанас Иванов Димов Дата на раждане 30.01.1943 г. Място на раждане с. Владиня, обл. Ловеч Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Ловеч-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 4858/ 04.09.1969 г. е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № 214/ 01.07.1972 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 346/ 01.03.1975 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 466/ 01.09.1981 г. е преназначен за зам. н-к отделение. Публична длъжност или публична дейност Н-к сектор от 01.02.1989 г. до 01.07.1990 г.
Решение N° 116
от 10.03.2010
Министерството на вътрешните работи

Щатен служител "" Атанас Иванов Кадирев

Дата на раждане: 25.12.1931
Място на раждане: с. Славянин, обл. Стара Загора
Атанас Иванов Кадирев Дата на раждане 25.12.1931 г. Място на раждане с. Славянин, обл. Стара Загора Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Кърджали-ДС; ОУ на МВР-Хасково-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 2474/ 18.07.1964 г. е назначен за зам. н-к отделение; със заповед № 4462/ 15.12.1964 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 2120/ 17.07.1973 г. е изпратен на 5 месечно обучение в КГБ-СССР; със заповед № 8/ 05.01.1976 г. е преназначен за зам. н-к отдел; със заповед № 770/ 12.03.1979 г. е преназначен за първи зам. н-к по ДС на ОУ на МВР-Кърджали; със заповед № 212/ 15.01.1982 г. е преназначен за н-к на ОУ на МВР. Публична длъжност или публична дейност Зам. н-к на ЦИОУ от 01.06.1989 г. до 05.02.1990 г.
Решение N° 116
от 10.03.2010
Министерството на вътрешните работи

Щатен служител "" Атанас Иванов Кондев

Дата на раждане: 24.10.1956
Място на раждане: гр. Разлог
Атанас Иванов Кондев Дата на раждане 24.10.1956 г. Място на раждане гр. Разлог Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Благоевград-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-4274/ 06.10.1982 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 142/ 17.04.1990 г. е преназначен за инспектор. Публична длъжност или публична дейност Н-к на РПУ от 15.03.2007 г.
Решение N° 116
от 10.03.2010
Министерството на вътрешните работи

Щатен служител "" Атанас Иванов Мянков

Дата на раждане: 12.06.1942
Място на раждане: с. Дуранкулак, обл. Добрич
Атанас Иванов Мянков Дата на раждане 12.06.1942 г. Място на раждане с. Дуранкулак, обл. Добрич Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Толбухин-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 4658/ 19.08.1970 г. е назначен за разузнавач V степен; със заповед № 114/ 03.06.1972 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 68/ 29.03.1976 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 2862/ 31.07.1984 г. е преназначен за н-к на ГКПП. Публична длъжност или публична дейност Н-к ГКПП до 31.12.1992 г.
Решение N° 2-814
от 23.01.2017 г.
община Челопеч

Съдържател на явочна квартира "Мургана" Добрина Славкова Занкова

Дата на раждане: 15.10.1940
Място на раждане: с. Челопеч, обл. Софийска
Добрина Славкова Занкова Дата на раждане 15.10.1940 г. Място на раждане с. Челопеч, обл. Софийска Вербувал го служител о. р. Атанас Иванов Атанасов на 05.07.1982 г., регистриран на 09.07.1982 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Иванов Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Средногорие Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Мургана Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1521/ 23.03.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Мургана". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Секретар на община Челопеч до 01.12.1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-31/ 11.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент "Асенов" Атанас Иванов Будев

Дата на раждане: 07.03.1955
Място на раждане: гр. Шумен
Атанас Иванов Будев Дата на раждане 07.03.1955 г. Място на раждане гр. Шумен Вербувал го служител ст. лейт. Станимир Цветанов Сърбиновски на 11.12.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Станимир Цветанов Сърбиновски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ВГУ-ДС, отдел "ЧЖ" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Асенов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация; рег. бланка; картони обр. 4 – 3 бр.; рег. дневник; лично дело IА 36208. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 23.10.2006 г. до 27.12.2007 г. Обявен с решение № 8/ 19.07.2007 г. - администрацията на президента Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Нещатен служител "" Атанас Иванов Недков

Дата на раждане: 28.10.1944
Място на раждане: с. Крумово, обл. Пловдив
Атанас Иванов Недков Дата на раждане 28.10.1944 г. Място на раждане с. Крумово, обл. Пловдив Качество Нещатен служител Структури, в които е работил ДС, отдел II Документи, свързани с кариерното му развитие Привлечен със заповед № 302/ 28.07.1983 г. и се води на отчет от отдел II-ДС. Публична длъжност или публична дейност Завеждащ "Протокол" към ОНС Пловдив, І секретар до 01.05.1991 г.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент "Вихър" Атанас Игнатов Младенов

Дата на раждане: 27.10.1960
Място на раждане: гр. Айтос
Атанас Игнатов Младенов Дата на раждане 27.10.1960 г. Място на раждане гр. Айтос Вербувал го служител подп. Никола Иванов Николов на 13.11.1987 г., регистриран на 18.11.1987 г. Ръководил го служител подп. Никола Иванов Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VI-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Вихър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-37466. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор от 01.01.2005 г. до 23.08.2007 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Атанас Игнатов Младенов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" Атанас Иванов Иванов

Дата на раждане: 29.01.1949
Място на раждане: с. Сребърна, обл. Силистра
Атанас Иванов Иванов Дата на раждане 29.01.1949 г. Място на раждане с. Сребърна, обл. Силистра Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Варна Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-3152/ 29.06.1990 г. е назначен за ст. следовател. Публична длъжност или публична дейност Следовател в ОСлС-Варна
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" Атанас Иванов Попов

Дата на раждане: 11.10.1934
Място на раждане: гр. София
Атанас Иванов Попов Дата на раждане 11.10.1934 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ГСУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 4144/ 05.11.1986 г. е назначен за н-к отдел следствен; със заповед № 998/ 08.04.1988 г. е изпратен на 1 месечен курс в КГБ-Москва. Публична длъжност или публична дейност Н-к отдел в ОСлС-Пазарджик
Решение N° 2-581
от 24.11.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Благоевград

Агент "Василев" Благой Петров Дункин

Дата на раждане: 27.04.1960
Място на раждане: гр. Разлог
Благой Петров Дункин Дата на раждане 27.04.1960 г. Място на раждане гр. Разлог Вербувал го служител Ст. лейт. Атанас Иванов Кондев на 10.01.1989 г., регистриран на 01.02.1989 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Атанас Иванов Кондев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ на МВР-Разлог, отделение ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Василев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 3 бр.; лично дело IА-2975 (Бл); работно дело IР-2085 (Бл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Разлог, издигнат от ПП "АТАКА" Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 96/ 04.11.2009 г. – кандидати за частични избори на 15.11.2009 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 212/ 28.04.2011 г. – община Разлог Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 316/ 22.02.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявява установената и обявена с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-460
от 04.02.2015 г.
община Ловеч

Агент "Илия" Тодор Стоянов Маджарски

Дата на раждане: 16.09.1946
Място на раждане: гр. Ловеч
Тодор Стоянов Маджарски Дата на раждане 16.09.1946 г. Място на раждане гр. Ловеч Вербувал го служител о. р. Атанас Иванов Димов на 16.06.1975 г., регистриран на 30.06.1975 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Иванов Димов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ловеч-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Илия Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол от 28.02.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на рег. № 40393. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 60
от 11.03.2009
Комисия за регулиране на съобщенията

Щатен служител "" Атанас Лалев Иванов

Дата на раждане: 04.10.1951
Място на раждане: Гр. Габрово
Атанас Лалев Иванов Дата на раждане 04.10.1951 г. Място на раждане Гр. Габрово Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, IV отдел; ПГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 18/ 29.01.1986 г. е назначен за старши разузнавач (оперативен); със заповед № 59/ 26.02.1987 г. е преназначен за началник група. Публична длъжност или публична дейност Началник сектор от 01.05.1999 г. до 01.01.2000 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Атанас Лалев Иванов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Съдържател на явка " Славейчето " Атанас Георгиев Семерджиев

Дата на раждане: 21.05.1924
Място на раждане: с. Лъджене, обл. Пазарджик
Атанас Георгиев Семерджиев Дата на раждане 21.05.1924 г. Място на раждане с. Лъджене, обл. Пазарджик Вербувал го служител О. р. Иван Петков Иванов на 22.10.1953 г. Ръководил го служител О. р. Иван Петков Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ІІІ управление-ДС, отдел І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явка Псевдоними Славейчето Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване № 1428/ 04.09.1962 г. на лично дело 1А 28259. Снемане от действащия оперативен отчет На 17.06.1958 г. поради изместване в нова квартира, оказала се неудобна за ползване. Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание Обявен с решение № 7/ 19.07.2007 г. като вицепрезидент на Република България от 01.08.1990 г. до 22.01.1992 г.
Решение N° 247
от 27.07.2011
община Благоевград

Агент; осведомител "Попов" Пламен Йорданов Китанов

Дата на раждане: 04.09.1949
Място на раждане: с. Дъбрава, обл. Благоевград
Пламен Йорданов Китанов Дата на раждане 04.09.1949 г. Място на раждане с. Дъбрава, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Атанас Иванов Гаделев на 07.12.1968 г., регистриран на 14.12.1968 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Иванов Гаделев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; осведомител Псевдоними Попов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IО-49 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-834 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1971 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Дъбрава от 25.11.1991 г. до 16.10.1999 г.
Решение N° 212
от 28.04.2011
община Разлог

Агент "Василев" Благой Петров Дункин

Дата на раждане: 27.04.1960
Място на раждане: гр. Разлог
Благой Петров Дункин Дата на раждане 27.04.1960 г. Място на раждане гр. Разлог Вербувал го служител Ст. лейт. Атанас Иванов Кондев на 10.01.1989 г., регистриран на 01.02.1989 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Атанас Иванов Кондев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ на МВР-Разлог, отделение ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Василев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-2975 (Бл); работно дело IР-2085 (Бл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Общински съветник от 1999 г. до 2003 г. Общински съветник от 2003 г. до 2007 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Обявен с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. Обявен с решение № 96/ 04.11.2009 г. – кандидати за частични избори на 15.11.2009 г.
Решение N° 127
от 27.04.2010
Национална служба за охрана

Щатен служител "" Атанас Иванов Стойнов

Дата на раждане: 01.04.1929
Място на раждане: с. Негушево, обл. Софийска
Атанас Иванов Стойнов Дата на раждане 01.04.1929 г. Място на раждане с. Негушево, обл. Софийска Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, УБО Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 2414/ 16.07.1964 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 433/ 16.11.1964 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № 190/ 12.05.1966 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 516/ 04.10.1967 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 4156/ 29.08.1968 г. е преназначен за ст. инспектор; със заповед № 1604/ 02.04.1971 г. е преназначен за н-к отделение. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отделение до 01.04.1990 г.
Решение N° 2-101
от 07.11.2012 г.
чл. 28 Жеко Стоянов Иванов

Информатор "Македонски" Жеко Стоянов Иванов

Дата на раждане: 04.05.1939
Място на раждане: с. Люлин, обл. Ямбол
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 305
от 31.01.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Бургас

Агент "Бобев" Атанас Иванов Черкезов

Дата на раждане: 15.10.1965
Място на раждане: с. Русокастро, обл. Бургас
Атанас Иванов Черкезов Дата на раждане 15.10.1965 г. Място на раждане с. Русокастро, обл. Бургас Вербувал го служител о. р. Желю Христов Хубеков на 29.05.1985 г., регистриран на 13.06.1985 г. Ръководил го служител о. р. Желю Христов Хубеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бобев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1576 (Бс); протокол рег. № 195/ 09.04.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-3024 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Созопол, издигнат от ПП "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"" Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 2-586
от 08.12.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Велико Търново

Агент; секретен сътрудник "Иванов" Янко Иванов Янев

Дата на раждане: 06.11.1948
Място на раждане: гр. Полски Тръмбеш
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 297
от 12.01.2012
Агенция по заетостта

Агент "Николай" Иван Симеонов Димитров

Дата на раждане: 06.05.1961
Място на раждане: гр. Шабла
Иван Симеонов Димитров Дата на раждане 06.05.1961 г. Място на раждане гр. Шабла Вербувал го служител майор Атанас Иванов Мянков на 14.10.1988 г., регистриран на 21.10.1988 г. Ръководил го служител майор Атанас Иванов Мянков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Толбухин Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-89 (Тх); рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр.; протокол рег. № КА 7/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-89 (Тх). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител на филиал – ДБТ-Каварна от 29.03.1993 г. до 05.05.1997 г.
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Съдържател на явка "Славейчето" Атанас Георгиев Семерджиев

Дата на раждане: 21.05.1924
Място на раждане: с. Лъджене, обл. Пазарджик
Атанас Георгиев Семерджиев Дата на раждане 21.05.1924 г. Място на раждане с. Лъджене, обл. Пазарджик Вербувал го служител О. р. Иван Петков Иванов на 22.10.1953 г. Ръководил го служител О. р. Иван Петков Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ІІІ управление-ДС, отдел І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явка Псевдоними Славейчето Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване № 1428/ 04.09.1962 г. на лично дело 1А 28259. Снемане от действащия оперативен отчет На 17.06.1958 г. поради изместване в нова квартира, оказала се неудобна за ползване. Публична длъжност или публична дейност Н-к на Генералния щаб до 27.12.1989 г. Обявен с решения № 7/ 19.07.2007 г. и № 14/ 04.09.2007 г. Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри
Решение N° 8
от 19.07.2007
администрация на президента

Агент "Асенов" Атанас Иванов Будев

Дата на раждане: 07.03.1955
Място на раждане: Гр. Шумен
Атанас Иванов Будев Дата на раждане 07.03.1955 г. Място на раждане Гр. Шумен Вербувал го служител Ст. лейт. Станимир Цветанов Сърбиновски на 11.12.1985 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Станимир Цветанов Сърбиновски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ВГУ-ДС, отдел "ЧЖ" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Асенов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация; рег. бланка; картони обр. 1, 2 и 4; рег. дневник; лично дело 1А 36208. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Секретар по външна политика - администрация на президента Петър Стоянов – от 06.04.1998 г. до 14.02.2000 г.
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Хари" Атанас Георгиев Джелятов

Дата на раждане: 08.02.1967
Място на раждане: гр. Кюстендил
Атанас Георгиев Джелятов Дата на раждане 08.02.1967 г. Място на раждане гр. Кюстендил Вербувал го служител о. р. Иван Иванов на 25.03.1987 г., регистриран на 23.04.1987 г. Ръководил го служител о. р. Иван Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Хари Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "Български национален съюз – НД” в 10-и ИР-Кюстендил За Атанас Георгиев Джелятов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-767
от 16.11.2016 г.
община Златица

Агент "Стоян" Костадин Йорданов Ковачки

Дата на раждане: 25.11.1946
Място на раждане: с. Сапарево, обл. Кюстендил
Костадин Йорданов Ковачки Дата на раждане 25.11.1946 г. Място на раждане с. Сапарево, обл. Кюстендил Вербувал го служител кап. Атанас Иванов Атанасов на 29.06.1976 г., регистриран на 30.06.1976 г. Ръководил го служител кап. Атанас Иванов Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-35137; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 01.12.1991 г. до 12.11.1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Костадин Йорданов Ковачки към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-28
от 04.07.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Русе

Агент "Божин" Денчо Йорданов Денков

Дата на раждане: 07.01.1948
Място на раждане: с. Горно Абланово, обл. Русе
Денчо Йорданов Денков Дата на раждане 07.01.1948 г. Място на раждане с. Горно Абланово, обл. Русе Вербувал го служител о. р. Атанас Иванов Гаделев на 09.12.1966 г., регистриран на 20.12.1966 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Иванов Гаделев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Божин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Две могили, издигнат от БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ За Денчо Йорданов Денков липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Василев" Благой Петров Дункин

Дата на раждане: 27.04.1960
Място на раждане: гр. Разлог
Благой Петров Дункин Дата на раждане 27.04.1960 г. Място на раждане гр. Разлог Вербувал го служител Ст. лейт. Атанас Иванов Кондев на 10.01.1989 г., регистриран на 01.02.1989 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Атанас Иванов Кондев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ на МВР-Разлог, отделение ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Василев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 3 бр.; лично дело IА-2975 (Бл); работно дело IР-2085 (Бл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на общ. Разлог, издигнат от ПП "АТАКА" Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 96/ 04.11.2009 г. – кандидати за частични избори на 15.11.2009 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 212/ 28.04.2011 г. – община Разлог Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 316/ 22.02.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-539
от 28.07.2015 г.
чл. 28-Атанас Жеков Тилев

Нещатен служител "" Атанас Жеков Тилев

Дата на раждане: 14.10.1944
Място на раждане: гр. Стара Загора
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Съдържател на явка " Славейчето " Атанас Георгиев Семерджиев

Дата на раждане: 21.05.1924
Място на раждане: с. Лъджене, обл. Пазарджик
Атанас Георгиев Семерджиев Дата на раждане 21.05.1924 г. Място на раждане с. Лъджене, обл. Пазарджик Вербувал го служител О. р. Иван Петков Иванов на 22.10.1953 г. Ръководил го служител О. р. Иван Петков Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ІІІ управление-ДС, отдел І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явка Псевдоними Славейчето Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване № 1428/ 04.09.1962 г. на лично дело 1А 28259. Снемане от действащия оперативен отчет На 17.06.1958 г. поради изместване в нова квартира, оказала се неудобна Решение № 25/ 12.02.2007 г. 3 за ползване. Публична длъжност или публична дейност Министър на вътрешните работи - 1986 г. - 1990 г.; 08.02.1990 г. - 02.08.1990 г. Обявен с решения № 7/ 19.07.2007 г. и № 14/ 04.09.2007 г.
Решение N° 2-636
от 12.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Сливен

Агент "Пешо" Иван Динев Иванов

Дата на раждане: 12.04.1951
Място на раждане: гр. Нова Загора
Иван Динев Иванов Дата на раждане 12.04.1951 г. Място на раждане гр. Нова Загора Вербувал го служител ст. лейт. Атанас Иванов Попов на 05.06.1980 г., регистриран на 16.06.1980 г. Ръководил го служител ст. лейт. Атанас Иванов Попов; о. р. Ст. Димитров; о. р. Г. Шейтанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пешо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1323 (Сл); рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Сливен, издигнат от КОАЛИЦИЯ "СЪЮЗ ЗА СЛИВЕН" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Иван Динев Иванов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Секретен сътрудник "Шумев" Атанас Иванов Атанасов

Дата на раждане: 14.08.1943
Място на раждане: гр. Дългопол
Атанас Иванов Атанасов Дата на раждане 14.08.1943 г. Място на раждане гр. Дългопол Вербувал го служител ст. лейт. А Чакъров на 29.09.1981 г., регистриран на 01.10.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. А Чакъров; о. р. Борис Несторов; кап. Станой Владимиров Тошев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Шумев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр.; дело Ф8, а. е. 217. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по агрономия и лесовъдство от 2006 г. до 2009 г.
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Нещатен служител "" Атанас Иванов Атанасов

Дата на раждане: 14.08.1943
Място на раждане: гр. Дългопол
Атанас Иванов Атанасов Дата на раждане 14.08.1943 г. Място на раждане гр. Дългопол Качество Нещатен служител Структури, в които е работил ДС, ПГУ Документи, свързани с кариерното му развитие ОРОН с псевдоним "Шумев" Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по агрономия и лесовъдство от 2006 г. до 2009 г.
Решение N° 8
от 19.07.2007
администрация на президента

Агент " Асенов " Атанас Иванов Будев

Дата на раждане: 07.03.1955
Място на раждане: Гр. Шумен 2
Атанас Иванов Будев Дата на раждане 07.03.1955 г. Място на раждане Гр. Шумен 2 Вербувал го служител Ст. лейт. Станимир Цветанов Сърбиновски на 11.12.1985 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Станимир Цветанов Сърбиновски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ВГУ-ДС, отдел "ЧЖ" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Асенов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация; рег. бланка; картони обр. 1, 2 и 4; рег. дневник; лично дело 1А 36208. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Секретар по външна политика - администрация на президента Петър Стоянов – от 06.04.1998 г. до 14.02.2000 г.
Решение N° 316
от 22.02.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Благоевград

Агент "Василев" Благой Петров Дункин

Дата на раждане: 27.04.1960
Място на раждане: гр. Разлог
Благой Петров Дункин Дата на раждане 27.04.1960 г. Място на раждане гр. Разлог Вербувал го служител Ст. лейт. Атанас Иванов Кондев на 10.01.1989 г., регистриран на 01.02.1989 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Атанас Иванов Кондев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ на МВР-Разлог, отделение ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Василев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 3 бр.; лично дело IА-2975 (Бл); работно дело IР-2085 (Бл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат общ. съветник в общ. Разлог, издигнат от ПП "РЗС" Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Обявен с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. Обявен с решение № 96/ 04.11.2009 г. – кандидати за частични избори на 15.11.2009 г. Обявен с решение № 212/ 28.04.2011 г. – община Разлог Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 7
от 19.07.2007
президент и вицепрезидент на Република България

Съдържател на явка " Славейчето " Атанас Георгиев Семерджиев

Дата на раждане: 21.05.1924
Място на раждане: с. Лъджене, обл. Пазарджик
Атанас Георгиев Семерджиев Дата на раждане 21.05.1924 г. Място на раждане с. Лъджене, обл. Пазарджик Вербувал го служител О. р. Иван Петков Иванов на 22.10.1953 г. Ръководил го служител О. р. Иван Петков Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ІІІ управление-ДС, отдел І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явка Псевдоними Славейчето Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване № 1428/ 04.09.1962 г. на лично дело 1А 28259. Снемане от действащия оперативен отчет На 17.06.1958 г. поради изместване в нова квартира, оказала се неудобна за ползване. Публична длъжност или публична дейност Вицепрезидент на Република България от 01.08.1990 г. до 22.01.1992 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов ................................ Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов .....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов .................................. Членове: 2 1. Апостол Иванов Димитров …………………… 2. Валери Георгиев Кацунов ....…………………. 3. Георги Матеев Георгиев ...…………………. 4. Екатерина Петкова Бончева ……………………. 5. Татяна Колева Кирякова ……………………. 6. Тодор Илиев Трифонов …………………….. 3
Решение N° 158
от 09.09.2010
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

Щатен служител "" Атанас Иванов Пенев

Дата на раждане: 09.07.1956
Място на раждане: с. Черно море, обл. Бургас
Атанас Иванов Пенев Дата на раждане 09.07.1956 г. Място на раждане с. Черно море, обл. Бургас Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Бургас-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 24/ 10.02.1989 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 1532/ 15.05.1989 г. е преназначен за разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Началник на отдел „Рибарство и контрол”-Бургас от 23.07.2002 до 22.10.2002 г.
Решение N° 330
от 20.03.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Велико Търново

Агент; секретен сътрудник "Иванов" Янко Иванов Янев

Дата на раждане: 06.11.1948
Място на раждане: гр. Полски Тръмбеш
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-462
от 11.02.2015 г.
община Тетевен

Съдържател на явочна квартира "Бор" Георги Петков Кунинчански

Дата на раждане: 16.02.1936
Място на раждане: гр. Тетевен
Георги Петков Кунинчански Дата на раждане 16.02.1936 г. Място на раждане гр. Тетевен Вербувал го служител о. р. Атанас Иванов Милев на 28.04.1987 г., регистриран на 22.05.1987 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Иванов Милев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ловеч-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 3776/ 19.11.1990 г. за унищожаване делото на Я/К "Бор". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 01.10.1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-90/ 17.10.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент "Асенов" Атанас Иванов Будев

Дата на раждане: 07.03.1955
Място на раждане: гр. Шумен
Атанас Иванов Будев Дата на раждане 07.03.1955 г. Място на раждане гр. Шумен Вербувал го служител ст. лейт. Станимир Цветанов Сърбиновски на 11.12.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Станимир Цветанов Сърбиновски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ВГУ-ДС, отдел "ЧЖ" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Асенов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация; рег. бланка; картони обр. 4 – 3 бр.; рег. дневник; лично дело IА 36208. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Буенос Айрес от 10.03.2000 г. до 31.07.2006 г. Посланик, неакредитиран, временно управляващ посолството в Хараре от 28.12.2007 г. Обявен с решение № 8/ 19.07.2007 г. - администрацията на президента
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент "Вихър" Атанас Игнатов Младенов

Дата на раждане: 27.10.1960
Място на раждане: гр. Айтос
Атанас Игнатов Младенов Дата на раждане 27.10.1960 г. Място на раждане гр. Айтос Вербувал го служител подп. Никола Иванов Николов на 13.11.1987 г., регистриран на 18.11.1987 г. Ръководил го служител подп. Никола Иванов Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VI-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Вихър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-37466. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Рим от 24.08.2007 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Атанас Игнатов Младенов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 96
от 4.11.2009
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори на 15.11.2009 г.

Агент "Василев" Благой Петров Дункин

Дата на раждане: 27.04.1960
Място на раждане: Гр. Разлог
Благой Петров Дункин Дата на раждане 27.04.1960 г. Място на раждане Гр. Разлог Вербувал го служител Ст. лейт. Атанас Иванов Кондев на 10.01.1989 г., регистриран на 01.02.1989 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Атанас Иванов Кондев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ на МВР-Разлог, отделение ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Василев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-2975 (Бл); работно дело IР-2085 (Бл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на общ. Разлог, издигнат от Коал. "Патриотичен съюз за община Разлог-СДС, ДСБ, ВМРО, НДСВ, ССД , ДП" Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Обявен с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Бобев" Атанас Иванов Черкезов

Дата на раждане: 15.10.1965
Място на раждане: с. Русокастро, обл. Бургас
Атанас Иванов Черкезов Дата на раждане 15.10.1965 г. Място на раждане с. Русокастро, обл. Бургас Вербувал го служител о. р. Желю Христов Хубеков на 29.05.1985 г., регистриран на 13.06.1985 г. Ръководил го служител о. р. Желю Христов Хубеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бобев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1576 (Бс); протокол рег. № 195/ 09.04.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-3024 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за кмет на с. Атия, общ. Созопол, издигнат от ПП "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ""
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Василев" Благой Петров Дункин

Дата на раждане: 27.04.1960
Място на раждане: гр. Разлог
Благой Петров Дункин Дата на раждане 27.04.1960 г. Място на раждане гр. Разлог Вербувал го служител Ст. лейт. Атанас Иванов Кондев на 10.01.1989 г., регистриран на 01.02.1989 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Атанас Иванов Кондев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ на МВР-Разлог, отделение ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Василев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 3 бр.; лично дело IА-2975 (Бл); работно дело IР-2085 (Бл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на общ. Разлог, издигнат от ПП "РЗС" Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Обявен с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. Обявен с решение № 96/ 04.11.2009 г. – кандидати за частични избори на 15.11.2009 г. Обявен с решение № 212/ 28.04.2011 г. – община Разлог
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Захов; Наков" Ради Петров Радев

Дата на раждане: 09.12.1947
Място на раждане: с. Дражево, обл. Ямбол
Ради Петров Радев Дата на раждане 09.12.1947 г. Място на раждане с. Дражево, обл. Ямбол Вербувал го служител ст. лейт. Атанас Иванов Манушев на 26.12.1974 г., регистриран на 14.01.1975 г. Ръководил го служител ст. лейт. Атанас Иванов Манушев; о. р. Господин Манолов Манолов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IХ-VII; управление III-IХ-I, ОУ на МВР-Ямбол-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Захов; Наков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; лично дело IА-2487 (Яб). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Дражево, общ. Тунджа, издигнат от Коалиция "ВЪЗРАЖДАНЕ ЗА ТУНДЖА" (ПП "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", ПП "НОВОТО ВРЕМЕ", ПП "ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО", ПП "НДСВ") Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Ради Петров Радев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Донев " Атанас Асенов Грънчаров

Дата на раждане: 29.09.1945
Място на раждане: Тутракан, обл. Силистра
Атанас Асенов Грънчаров Дата на раждане 29.09.1945 г. Място на раждане Тутракан, обл. Силистра Вербувал го служител Димитър Миланов Иванов на 20.09.1965 г. Ръководил го служител Димитър Миланов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ, отдел І, отделение ІІІ – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Донев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване на арх. дело 3476 № 92/1990 г.; доклад на МВР по чл. 16, ал. 2, т. 1 RB202009-001-05/01-08-І- 1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1966 г. Кандидат за кмет на с. Търновци, общ. Тутракан, обл. Силистра, издигнат от БСП
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент, осведомител " Якимов " Георги Димитров Минчев

Дата на раждане: 22.10.1949
Място на раждане: Гр. Каварна, обл. Толбухин
Георги Димитров Минчев Дата на раждане 22.10.1949 г. Място на раждане Гр. Каварна, обл. Толбухин Вербувал го служител Атанас Иванов Гаделев на 5.12.1968 г. Ръководил го служител Атанас Иванов Гаделев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ, отдел ІV, отделение V-ДС /ВКР/ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент, осведомител Псевдоними Якимов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протоколи с предложение за унищожаване на лично дело ІА-731 рег. № КА-7/ 27.03.1990 г. и на работно дело ІР-77 № КА-9/ 27.03.1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1971 г. Кандидат за кмет на с . Раковски, общ. Каварна, обл. Добрич, издигнат от Решение № 18/ 25.10.2007 г. 5 НДСВ
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Оведомител " Стоянов " Колю Иванов Миланов

Дата на раждане: 16.08.1952
Място на раждане: С. Калековец, обл. Пловдив
Колю Иванов Миланов Дата на раждане 16.08.1952 г. Място на раждане С. Калековец, обл. Пловдив Вербувал го служител Атанас Бойчев на 17.11.1971 г. Ръководил го служител Атанас Бойчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Оведомител Псевдоними Стоянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; унищожени документи с акт 2210/1973 г.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Кандидат за кмет на с. Калековец, общ. Марица, обл. Пловдив, издигнат от Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1 инициативен комитет
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Агент "Божин" Денчо Йорданов Денков

Дата на раждане: 07.01.1948
Място на раждане: с. Горно Абланово, обл. Русе
Денчо Йорданов Денков Дата на раждане 07.01.1948 г. Място на раждане с. Горно Абланово, обл. Русе Вербувал го служител о. р. Атанас Иванов Гаделев на 09.12.1966 г., регистриран на 20.12.1966 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Иванов Гаделев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Божин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-директор (Помощник-директор) на Професионална гимназия по селско стопанство "К. А. Тимирязев" - Две могили За Денчо Йорданов Денков липсват други данни по чл. 25, т. 3 Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 65
от 27.05.2009
прокурори и военни следователи

Щатен служител "" Атанас Иванов Попов

Дата на раждане: 19.10.1950
Място на раждане: Гр. Сливен
Атанас Иванов Попов Дата на раждане 19.10.1950 г. Място на раждане Гр. Сливен Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Сливен-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № I-2412/ 31.07.1974 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 40/ 04.09.1978 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 43/ 03.09.1979 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 48/ 03.09.1981 г. е преназначен за зам. н-к отделение. Публична длъжност или публична дейност Военен следовател във ВОП-Сливен от 03.05.1993 г. до 11.03.2001 г. Военен прокурор във ВОП-Сливен от 12.03.2001 г. до 07.11.2004 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Кисьов" Лъчезар Борисов Борисов

Дата на раждане: 11.11.1962
Място на раждане: гр. Ямбол
Лъчезар Борисов Борисов Дата на раждане 11.11.1962 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител о. р. Атанас Иванов Манушев на 07.03.1986 г., регистриран на 18.03.1986 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Иванов Манушев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IХ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кисьов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело IА-1419; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 42 НС, издигнат от ПП "ГЛАС НАРОДЕН" в 31-и МИР-Ямбол Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Лъчезар Борисов Борисов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 288/ 24.11.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate