Агенти на Държавна сигурност

by bivol

Bulgarian Communist Secret Services Agents. Данни от/Data from comdos.bg актуални към/last update 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
 Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за АТАНАС ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ намери 53 резултата / The search АТАНАС ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ found 53 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-578
от 17.11.2015 г.
община Разград

Щатен служител "" Атанас Георгиев Атанасов

Дата на раждане: 29.10.1949
Място на раждане: гр. Ловеч
Атанас Георгиев Атанасов Дата на раждане 29.10.1949 г. Място на раждане гр. Ловеч Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, УГВ-IV ГО Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 3470/ 15.09.1980 г. е назначен за ст. пом. н-к на оперативно отделение. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент; секретен сътрудник "Константин" Димитър Константинов Кисимов

Дата на раждане: 08.11.1937
Място на раждане: гр. София
Димитър Константинов Кисимов Дата на раждане 08.11.1937 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Георги Иванов Ничев, регистриран на 14.10.1965 г. Ръководил го служител полк. Георги Иванов Ничев; полк. Иван Тодоров Превалски; о. р. Светослав Тодоров; о. р. Петко Власковски; кап. Георги Стоянов Минков; подп. Кольо Генчев Трънков; майор Атанас Георгиев Кременлиев; лейт. Венцислав Петров Константинов; о. р. Славко Савов; майор Христо Димитров Караколев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Константин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 1890. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Завеждащ секция до 15.09.1990 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Доброволен сътрудник; секретен сътрудник "Атанас" Сашо Асенов Спасов

Дата на раждане: 22.01.1936
Място на раждане: с. Воднянци, обл. Видин
Сашо Асенов Спасов Дата на раждане 22.01.1936 г. Място на раждане с. Воднянци, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Димитър Стойчев Илиев на 12.05.1967 г., регистриран на 16.05.1967 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Стойчев Илиев; о. р. Герхард Райчев; кап. Иван Делибалюв; о. р. Величко Илчев Иванов; майор Александър Борисов Иванов; о. р. Ангел Георгиев Димитров; о. р. Георги Малчев; подп. Димитър Кендименов; о. р. Кирил Тодоров; о. р. Иван Коцев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доброволен сътрудник; секретен сътрудник Псевдоними Атанас Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документ за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 6874 – 3 тома. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к управление до 20.12.1990 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Сашо Асенов Спасов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Агент "Боев" Атанас Василев Панчев

Дата на раждане: 08.06.1961
Място на раждане: гр. София
Атанас Василев Панчев Дата на раждане 08.06.1961 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Васил Тодоров Георгиев на 02.11.1980 г., регистриран на 17.11.1980 г. Ръководил го служител о. р. Васил Тодоров Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-26301 и работно дело IР-11521. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Дознател в СД "Полиция"
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" Атанас Георгиев Димитров

Дата на раждане: 17.12.1946
Място на раждане: с. Чайка, обл. Варна
Атанас Георгиев Димитров Дата на раждане 17.12.1946 г. Място на раждане с. Чайка, обл. Варна Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Кюстендил Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-4310/ 1984 г. е изпратен на двумесечно обучение в СССР; със заповед № К-690/ 21.02.1986 г. е назначен за старши следовател по ДС. Публична длъжност или публична дейност Следовател в ОСлС-Кюстендил Обявен с решение № 65/ 27.05.2009 г. - прокурори
Решение N° 2-581
от 24.11.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Благоевград

Агент "Василев" Атанас Илиев Божанин

Дата на раждане: 21.06.1962
Място на раждане: с. Кърналово, обл. Благоевград
Атанас Илиев Божанин Дата на раждане 21.06.1962 г. Място на раждане с. Кърналово, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Васил Тодоров Георгиев на 12.11.1980 г., регистриран на 24.11.1980 г. Ръководил го служител о. р. Васил Тодоров Георгиев; о. р. Костадинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Василев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-1834 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1446 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Кандидат за общински съветник в община Петрич, издигнат от РОДЕН КРАЙ Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-784
от 29.11.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим 2016 г.

Агент "Боян" Йордан Динков Йорданов

Дата на раждане: 30.11.1947
Място на раждане: с. Поляново, обл. Хасково
Йордан Динков Йорданов Дата на раждане 30.11.1947 г. Място на раждане с. Поляново, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Атанас Георгиев Николов на 10.12.1975 г., регистриран на 18.12.1975 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Георгиев Николов; о. р. Ст. Лозев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС-Харманли по линия на ВГУ и управление ІV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № КА-498/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело ІР-141 (Хс); протокол рег. № КА-552/ 27.05.1990 г. за унищожаване лично дело ІА-128 (Хс) Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Управител на фирма – длъжник "МАДЖАРОВО" ЕООД, гр. Маджарово ("МАДЖАРОВО" ООД – по бюлетина); Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "МАДЖАРОВО" ЕАД, гр. Маджарово ("МАДЖАРОВО" ООД – по бюлетина) Обявява установената и обявена с решение № 2-168/ 17.04.2013 г. – длъжници към банка "БАЛКАНБАНК" - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Осведомител; сътрудник "Патриот" Петър Георгиев Угрински

Дата на раждане: 18.02.1950
Място на раждане: гр. Пазарджик
Петър Георгиев Угрински Дата на раждане 18.02.1950 г. Място на раждане гр. Пазарджик Вербувал го служител о. р. Атанас Г. Атанасов на 07.05.1970 г., регистриран на 12.05.1970 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Г. Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-VI-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; сътрудник Псевдоними Патриот Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-21805 и в работно дело IР-5366; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Съвет на директорите на „Втора многопрофилна болница за активно лечение – София“ ЕАД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-671
от 21.06.2016 г.
община Ценово

Агент "Богдан" Димитър Георгиев Тодоров

Дата на раждане: 04.12.1949
Място на раждане: с. Караманово, обл. Русе
Димитър Георгиев Тодоров Дата на раждане 04.12.1949 г. Място на раждане с. Караманово, обл. Русе Вербувал го служител о. р. Атанас Ив. Гаделев на 23.11.1967 г., регистриран на 04.12.1967 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Ив. Гаделев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление III, отдел IV, отделение V – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Богдан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 4 бр.; рег. дневник; протокол вх. №. С 14/ 29.03.1990 г. за унищожаване на дело ІО-4 (Рс) и протокол № С 12/ 29.03.1990 г. за унищожаване работно дело ІР-4 (Рс) доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Караманово от 06.11.2003 г. до 12.11.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-28/ 04.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-629/ 29.03.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-307
от 12.02.2014 г.
разследващите полицаи

Агент "Боев" Атанас Василев Панчев

Дата на раждане: 08.06.1961
Място на раждане: гр. София
Атанас Василев Панчев Дата на раждане 08.06.1961 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Васил Тодоров Георгиев на 02.11.1980 г., регистриран на 17.11.1980 г. Ръководил го служител о. р. Васил Тодоров Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-26301 и работно дело IР-11521. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Разследващ полицай в ГД от 21.12.2009 г. до 18.11.2010 г. Старши разследващ полицай в ГД от 18.11.2010 г. Обявява установената и обявена с решение № 95/ 28.10.2009 г. – следователи и дознатели - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Съдържател на явка " Славейчето " Атанас Георгиев Семерджиев

Дата на раждане: 21.05.1924
Място на раждане: с. Лъджене, обл. Пазарджик
Атанас Георгиев Семерджиев Дата на раждане 21.05.1924 г. Място на раждане с. Лъджене, обл. Пазарджик Вербувал го служител О. р. Иван Петков Иванов на 22.10.1953 г. Ръководил го служител О. р. Иван Петков Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ІІІ управление-ДС, отдел І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явка Псевдоними Славейчето Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване № 1428/ 04.09.1962 г. на лично дело 1А 28259. Снемане от действащия оперативен отчет На 17.06.1958 г. поради изместване в нова квартира, оказала се неудобна за ползване. Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание Обявен с решение № 7/ 19.07.2007 г. като вицепрезидент на Република България от 01.08.1990 г. до 22.01.1992 г.
Решение N° 2-355
от 04.06.2014 г.
Приватизация обособени части София

Секретен сътрудник; Агент; секретен сътрудник "Драганов; Борил" Христо Христов Друмев

Дата на раждане: 07.08.1932
Място на раждане: гр. София
Христо Христов Друмев Дата на раждане 07.08.1932 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Стоян Василев Плачков на 15.04.1959 г., регистриран на 29.04.1959 г.; подп. Бъчваров на 02.03.1965 г.; полк. Мичо Георгиев Генковски, регистриран на 13.09.1966 г. Ръководил го служител о. р. Стоян Василев Плачков; полк. Мичо Георгиев Генковски; о. р. Димитър Куцев; о. р. Иван Превалски; о. р. Иван Чолов; о. р. Любен Точев; о. р. Петко Ст. Стефанов; о. р. Герхарт Райчев; о. р. Иван Алексиев; о. р. Божидар Антонов; Михаил Миланов; о. р. Теню Стоянов Караславов; о. р. Андрей Кирилов; кап. майор Никола Николов; о. р. Милуш Манолов; лейт. Минко Минков; о. р. Огнян Езекиев; о. р. Методи Николов; о. р. Димитър Недев; о. р. Петър Тиков; о. р. Атанас Кременлиев; о. р. Методи Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС, отдел II, отделение IV; РУ-ГЩ; ДС, ПГУ, отдел IV, отдел ХIII, отдел III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник; агент; секретен сътрудник Псевдоними Драганов; Борил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество - 2 бр.; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник-4 бр.; картон обр. 4; лично дело IА-14855; работно дело IР-2722; картони - обр. 1-2 бр., обр. 2, обр. 9; картон обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр 4 – 2 бр.; лично дело № 5392; лично и работно дело Ф1, а. е. 6296-5 тома и приложение; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г.; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/ 11-21404/ 30.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Член на контролен орган /Надзорен съвет/ на "Българска холдингова компания" АД - купувач по договор за приватизационна продажба на Ресторант "ФЕЯ“, бул. Цариградско шосе 61, обособена част от "БКС-СРЕДЕЦ" ЕООД Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 НРС рег. № RB102101-001-04/ 11-21405/ 30.11.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-81/ 26.09.2012 г. – Българска търговско-промишлена палата Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-161/ 03.04.2013 г. – Българска бридж федерация Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-197/ 19.06.2013 г. – "Юробанк България" АД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-81
от 26.09.2012 г.
Българска търговско-промишлена палата

Секретен сътрудник; Агент; секретен сътрудник "Драганов; Борил" Христо Христов Друмев

Дата на раждане: 07.08.1932
Място на раждане: Гр. София
Христо Христов Друмев Дата на раждане 07.08.1932 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Стоян Василев Плачков на 15.04.1959 г., регистриран на 29.04.1959 г.; подп. Бъчваров на 02.03.1965 г.; полк. Мичо Георгиев Генковски, регистриран на 13.09.1966 г. Ръководил го служител Стоян Василев Плачков; полк. Мичо Георгиев Генковски; Димитър Куцев; Иван Превалски; Иван Чолов; Любен Точев; Петко Ст. Стефанов; Герхарт Райчев; Иван Алексиев; Божидар Антонов; Михаил Миланов; Теню Стоянов Караславов; Андрей Кирилов; кап. майор Никола Николов; Милуш Манолов; лейт. Минко Минков; Огнян Езекиев; Методи Николов; Димитър Недев; Петър Тиков; Атанас Кременлиев; Методи Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС, отдел II, отделение IV; РУ-ГЩ; ДС, ПГУ, отдел IV, отдел ХIII, отдел III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник; агент; секретен сътрудник Псевдоними Драганов; Борил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество - 2 бр.; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник-4 бр.; картон обр. 4; лично дело IА-14855; работно дело IР-2722; картони - обр. 1-2 бр., обр. 2, обр. 9; картон обр. 1, обр. 3 и обр 4 – 2 бр.; лично дело № 5392; лично и работно дело Ф1, а. е. 6296-5 тома и приложение; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г.; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/ 11-21404/ 30.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет до 17.06.2009 г. Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 НРС рег. № RB102101-001-04/ 11-21405/ 30.11.2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-419
от 29.10.2014 г.
община Ардино

Агент; секретен сътрудник "Илиев" Шевкет Шериф Али

Дата на раждане: 09.10.1934
Място на раждане: с. Ябълковец, обл. Кърджали
Шевкет Шериф Али Дата на раждане 09.10.1934 г. Място на раждане с. Ябълковец, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Дамян Димитров Петлешков на 13.06.1958 г., регистриран на 10.07.1958 г.; пререгистриран на 12.03.1964 г. Ръководил го служител о. р. Дамян Димитров Петлешков; о. р. Емил Георгиев; о. р. Марчо Гогов Желев; о. р. Атанас Кадирев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-IV; ОУ на МВР-Кърджали-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Илиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1041 (Кж); писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на СС "Илиев". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 02.10.1990 г.; Общински съветник от 01.11.1991 г. до 29.10.1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-953
от 16.05.2017 г.
община Маджарово

Агент "Боян" Йордан Динков Йорданов

Дата на раждане: 30.11.1947
Място на раждане: с. Поляново, обл. Хасково
Йордан Динков Йорданов Дата на раждане 30.11.1947 г. Място на раждане с. Поляново, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Атанас Георгиев Николов на 10.12.1975 г., регистриран на 18.12.1975 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Георгиев Николов; о. р. Ст. Лозев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС-Харманли по линия на ВГУ и управление ІV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № КА-498/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело ІР-141 (Хс); протокол рег. № КА-552/ 27.05.1990 г. за унищожаване лично дело ІА-128 (Хс) Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г.; Общински съветник от 1991 г. до 1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-259/ 20.11.2013 г. – училища по Закона за народната просвета - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

осведомител " Боян " Атанас Василев Вълков

Дата на раждане: 26.09.1946
Място на раждане: Гр. София
Атанас Василев Вълков Дата на раждане 26.09.1946 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Димитър Георгиев Димитров на 22.03.1973 г. Ръководил го служител Димитър Георгиев Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Боян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; рег. дневник; картон обр. 4; работно дело IР-7036; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Кандидат за общински съветник в общ. София, издигнат от ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Валери " Атанас Георгиев Михалев

Дата на раждане: 31.05.1962
Място на раждане: С. Студена, обл. Хасково
Атанас Георгиев Михалев Дата на раждане 31.05.1962 г. Място на раждане С. Студена, обл. Хасково Вербувал го служител Васил Георгиев Христов на 29.10.1981 г. Ръководил го служител Васил Георгиев Христов Решение № 20/ 19.12.2007 г. 21 Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление III-IV-4 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Валери Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № КА 552/ 27.05.1990 г. за унищожаване на лично дело IА- 1500; протокол рег. № КА 498/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР- 684; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Кандидат за общински съветник в общ. Бургас, издигнат от ”Съюз на свободните демократи”
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Сашка " Гюрга Станева Ревова

Дата на раждане: 07.03.1955
Място на раждане: С. Красново, обл. Пловдив
Гюрга Станева Ревова Дата на раждане 07.03.1955 г. Място на раждане С. Красново, обл. Пловдив Вербувал я служител Подп. Атанас Атанасов на 23.09.1982 г. Решение № 20/ 19.12.2007 г. 86 Ръководил я служител Подп. Атанас Атанасов; майор П. Петков; майор Руси Методиев Тодев; ст. лейт. Иван Василев Бочуков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР-ДС-Средногорие Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашка Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите я щатни служители; рег. дневник; картон обр. 4; работно дело IР-14383; писмо вх. № 2544/ 14.08.1990 г. за унищожаване с протокол № 31/ 29.01.1990 г. на лично дело на агент "Сашка"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Копривщица, издигната от партия “Българско Движение Национален Идеал за Единство” Забележка: Обявените лица са по азбучен ред. Продължава проверката на регистрираните кандидати за общински съветници. Решение № 20/ 19.12.2007 г. 87 Председател: Евтим Костадинов Костадинов ................................ Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов .....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов .................................. Членове: 1. Апостол Иванов Димитров …………………… 2. Валери Георгиев Кацунов ....…………………. 3. Георги Матеев Георгиев ...…………………. 4. Екатерина Петкова Бончева ……………………. 5. Татяна Колева Кирякова ……………………. 6. Тодор Илиев Трифонов …………………….. Решение № 20/ 19.12.2007 г. 88
Решение N° 296
от 12.01.2012
Министерството на образованието, младежта и науката

Съдържател на явочна квартира "Липа" Пламен Георгиев Николов

Дата на раждане: 16.03.1946
Място на раждане: гр. Шумен
Пламен Георгиев Николов Дата на раждане 16.03.1946 г. Място на раждане гр. Шумен Вербувал го служител о. р. Атанас Василев на 06.09.1977 г., регистриран на 15.09.1977 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-II-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Липа Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Началник ГУ Фонд "Структурна и технологична политика" от 15.03.1995 г. до 16.04.1997 г. За Пламен Георгиев Николов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Обявен с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители
Решение N° 2-849
от 14.02.2017 г.
Районни избирателни комисии за избори за 44 Народно събрание

Съдържател на явочна квартира "Рай" Стоян Георгиев Кирев

Дата на раждане: 19.05.1961
Място на раждане: гр. Крумовград
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 297
от 12.01.2012
Агенция по заетостта

Агент "Атанас" Махмуд Салим Али

Дата на раждане: 22.02.1966
Място на раждане: гр. Момчилград
Махмуд Салим Али Дата на раждане 22.02.1966 г. Място на раждане гр. Момчилград Вербувал го служител лейт. Валери Александров Маринов на 04.05.1984 г., регистриран на 07.06.1984 г. Ръководил го служител лейт. Валери Александров Маринов; ст. лейт. Алексей Георгиев Славеев; ст. лейт. Павел Тодоров Мартев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали; ДС, управление IV-IV-V; ОУ на МВР-Русе-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Атанас Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3781 (Рс), в работно дело IР-1089 (Рс) и в работно дело IР-14202; рег. дневник; картони – обр. 4 – 11 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1466 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к Бюро по труда – Момчилград от 17.10.1994 г. до 10.04.2001 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Махмуд Салим Али към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Съдържател на явка "Славейчето" Атанас Георгиев Семерджиев

Дата на раждане: 21.05.1924
Място на раждане: с. Лъджене, обл. Пазарджик
Атанас Георгиев Семерджиев Дата на раждане 21.05.1924 г. Място на раждане с. Лъджене, обл. Пазарджик Вербувал го служител О. р. Иван Петков Иванов на 22.10.1953 г. Ръководил го служител О. р. Иван Петков Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ІІІ управление-ДС, отдел І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явка Псевдоними Славейчето Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване № 1428/ 04.09.1962 г. на лично дело 1А 28259. Снемане от действащия оперативен отчет На 17.06.1958 г. поради изместване в нова квартира, оказала се неудобна за ползване. Публична длъжност или публична дейност Н-к на Генералния щаб до 27.12.1989 г. Обявен с решения № 7/ 19.07.2007 г. и № 14/ 04.09.2007 г. Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент "Стефанов" Илия Иванов Попов

Дата на раждане: 27.11.1936
Място на раждане: гр. Ловеч
Илия Иванов Попов Дата на раждане 27.11.1936 г. Място на раждане гр. Ловеч Вербувал го служител о. р. Атанас Т. Георгиев на 31.03.1976 г., регистриран на 12.04.1976 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Т. Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-Х-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стефанов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА.-30421 и работно дело IР-16196. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Началник щаб от 15.08.1990 г. до 30.09.1994 г. Зам.началник на Генералния щаб от 30.09.1994 г. до 01.09.1996 г.
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Хари" Атанас Георгиев Джелятов

Дата на раждане: 08.02.1967
Място на раждане: гр. Кюстендил
Атанас Георгиев Джелятов Дата на раждане 08.02.1967 г. Място на раждане гр. Кюстендил Вербувал го служител о. р. Иван Иванов на 25.03.1987 г., регистриран на 23.04.1987 г. Ръководил го служител о. р. Иван Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Хари Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "Български национален съюз – НД” в 10-и ИР-Кюстендил За Атанас Георгиев Джелятов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Осведомител "Колев" Димитър Костадинов Калдиев

Дата на раждане: 05.02.1950
Място на раждане: гр. Пловдив
Димитър Костадинов Калдиев Дата на раждане 05.02.1950 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Любен Хр. Николов на 29.03.1974 г., регистриран на 10.04.1974 г. Ръководил го служител о. р. Любен Хр. Николов; о. р. Страхил Пранджев; о. р. Светлозар Палийски; о. р. Митко Данов; о. р. Атанас Георгиев Гочев; ст. лейт. Тенев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-I; управление III-III-V; управление III-сект. ВКР-10 САК Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Колев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4 Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител, издигнат от "Българската лява коалиция" в 17-и ИР-Пловдив-област За Димитър Костадинов Калдиев липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Съдържател на явочна квартира "Липа" Пламен Георгиев Николов

Дата на раждане: 16.03.1946
Място на раждане: гр. Шумен
Пламен Георгиев Николов Дата на раждане 16.03.1946 г. Място на раждане гр. Шумен Вербувал го служител о. р. Атанас Василев на 06.09.1977 г., регистриран на 15.09.1977 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-II-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Липа Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител, издигнат от "БЪЛГАРСКАТА ЛЯВА КОАЛИЦИЯ" в 3-и ИР-Варна и в 24-и ИР-София За Пламен Георгиев Николов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-310
от 19.02.2014 г.
община Добрич

Агент "Вано" Атанас Стоянов Сърбов

Дата на раждане: 25.02.1946
Място на раждане: с. Сираково, обл. Добрич
Атанас Стоянов Сърбов Дата на раждане 25.02.1946 г. Място на раждане с. Сираково, обл. Добрич Вербувал го служител лейт. Георги Катев Георгиев на 31.05.1983 г., регистриран на 13.06.1983 г. Ръководил го служител лейт. Георги Катев Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Вано Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; лично дело IА-224 (Тх). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 2003 г. до 2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-28
от 04.07.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Русе

Агент "Богдан" Димитър Георгиев Тодоров

Дата на раждане: 04.12.1949
Място на раждане: с. Караманово, обл. Русе
Димитър Георгиев Тодоров Дата на раждане 04.12.1949 г. Място на раждане с. Караманово, обл. Русе Вербувал го служител о. р. Атанас Ив. Гаделев на 23.11.1967 г., регистриран на 04.12.1967 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Ив. Гаделев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление III, отдел IV, отделение V – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Богдан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 4 бр.; рег. дневник; протокол вх. №. С 14/ 29.03.1990 г. за унищожаване на дело ІО-4 (Рс) и протокол № С 12/ 29.03.1990 г. за унищожаване работно дело ІР-4 (Рс) доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Ценово, издигнат от ПП "ГЕРБ" Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 2-561
от 05.10.2015 г.
община Раковски

Съдържател на явочна квартира "Тракия" Атанас Георгиев Дойчев

Дата на раждане: 26.04.1929
Място на раждане: с. Бачково, обл. Пловдив
Атанас Георгиев Дойчев Дата на раждане 26.04.1929 г. Място на раждане с. Бачково, обл. Пловдив Вербувал го служител о. р. Славчо П. Славов на 21.12.1981 г., регистриран на 18.01.1982 г. Ръководил го служител о. р. Славчо П. Славов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Тракия Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2947/ 27.07.1990 г. за унищожаване с протокол № 41/ 21.05.1990 г. делото на Я/К "Тракия". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 30.09.1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Гатев" Атанас Георгиев Тильоков

Дата на раждане: 11.04.1952
Място на раждане: с. Марикостиново, обл. Благоевград
Атанас Георгиев Тильоков Дата на раждане 11.04.1952 г. Място на раждане с. Марикостиново, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Йордан Петров на 10.10.1977 г., регистриран на 19.10.1977 г. Ръководил го служител о. р. Йордан Петров; о. р. Александров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО – 3 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гатев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2423 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-2038 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на кметство Марино поле, общ. Петрич, издигнат от МК "ЗЕМЕДЕЛЦИ ЗА ПЕТРИЧ" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Богдан" Димитър Георгиев Тодоров

Дата на раждане: 04.12.1949
Място на раждане: с. Караманово, обл. Русе
Димитър Георгиев Тодоров Дата на раждане 04.12.1949 г. Място на раждане с. Караманово, обл. Русе Вербувал го служител о. р. Атанас Ив. Гаделев на 23.11.1967 г., регистриран на 04.12.1967 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Ив. Гаделев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление III, отдел IV, отделение V – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Богдан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 4 бр.; рег. дневник; протокол вх. №. С 14/ 29.03.1990 г. за унищожаване на дело ІО-4 (Рс) и протокол № С 12/ 29.03.1990 г. за унищожаване работно дело ІР-4 (Рс) доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Кандидат за кмет на кметство Караманово, общ. Ценово, издигнат от партия "НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-28/ 04.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Съдържател на явка " Славейчето " Атанас Георгиев Семерджиев

Дата на раждане: 21.05.1924
Място на раждане: с. Лъджене, обл. Пазарджик
Атанас Георгиев Семерджиев Дата на раждане 21.05.1924 г. Място на раждане с. Лъджене, обл. Пазарджик Вербувал го служител О. р. Иван Петков Иванов на 22.10.1953 г. Ръководил го служител О. р. Иван Петков Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ІІІ управление-ДС, отдел І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явка Псевдоними Славейчето Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване № 1428/ 04.09.1962 г. на лично дело 1А 28259. Снемане от действащия оперативен отчет На 17.06.1958 г. поради изместване в нова квартира, оказала се неудобна Решение № 25/ 12.02.2007 г. 3 за ползване. Публична длъжност или публична дейност Министър на вътрешните работи - 1986 г. - 1990 г.; 08.02.1990 г. - 02.08.1990 г. Обявен с решения № 7/ 19.07.2007 г. и № 14/ 04.09.2007 г.
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

секретен " Драганов; Борил " Христо Христов Друмев

Дата на раждане: 07.08.1932
Място на раждане: Гр. София
Христо Христов Друмев Дата на раждане 07.08.1932 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Стоян Василев Плачков на 15.04.1959 г., регистриран на 29.04.1959 г.; подп. Бъчваров на 02.03.1965 г.; полк. Мичо Георгиев Генковски, регистриран на 13.09.1966 г. Ръководил го служител Стоян Василев Плачков; полк. Мичо Георгиев Генковски; Димитър Куцев; Иван Превалски; Иван Чолов; Любен Точев; Петко Ст. Стефанов; Герхарт Райчев; Иван Алексиев; Божидар Антонов; Михаил Миланов; Теню Стоянов Караславов; Андрей Кирилов; кап. майор Никола Николов; Милуш Манолов; лейт. Минко Минков; Огнян Езекиев; Методи Николов; Димитър Недев; Петър Тиков; Атанас Кременлиев; Методи Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС, отдел II, отделение IV; РУ-ГЩ; ДС, ПГУ, отдел IV, отдел ХIII, отдел III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник; агент; секретен сътрудник Псевдоними Драганов; Борил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество-2 бр.; собственоръчно написани агентурни Решение № 25/ 12.02.2007 г. 68 сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник-4 бр.; картон обр. 4; лично дело IА-14855; работно дело IР-2722; картон обр. 1- 2 бр., обр. 2, обр. 9; картон обр. 1 и 3; лично дело № 5392; лично и работно дело Ф1, а. е. 6296-5 тома и приложение; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г.; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/ 11-21404/ 30.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-министър на културата Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 НРС рег. № RB102101-001-04/ 11-21405/ 30.11.2007 г.
Решение N° 2-417
от 22.10.2014 г.
община Момчилград

Съдържател на явочна квартира "Бор" Атанас Георгиев Костадинов

Дата на раждане: 12.02.1934
Място на раждане: с. Въгларово, обл. Хасково
Атанас Георгиев Костадинов Дата на раждане 12.02.1934 г. Място на раждане с. Въгларово, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Атанас Хубенов Пенев на 07.04.1971 г., регистриран на 20.04.1971 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Хубенов Пенев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № КА 11/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване материалите на "Бор". Снемане от действащия оперативен отчет 1977 г. Публична длъжност или публична дейност Председател на ИК на ОбНС от 01.01.1990 г. до 01.11.1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Хулио" Атанас Георгиев Ценов

Дата на раждане: 14.09.1954
Място на раждане: Гр. София
Атанас Георгиев Ценов Дата на раждане 14.09.1954 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Ст. лейт. Гриша Стоянов на 29.07.1989 г., регистриран на 04.08.1989 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Гриша Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-02-01 по линия на ВГУ-02-03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Хулио Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо с искане "да бъдат унищожени регистрационните картони на аг. "Хулио". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Водещ на новини и коментари международна политика и редактор в БНР Обявен с решение № 56/ 18.12.2008 г. - БНР
Решение N° 7
от 19.07.2007
президент и вицепрезидент на Република България

Съдържател на явка " Славейчето " Атанас Георгиев Семерджиев

Дата на раждане: 21.05.1924
Място на раждане: с. Лъджене, обл. Пазарджик
Атанас Георгиев Семерджиев Дата на раждане 21.05.1924 г. Място на раждане с. Лъджене, обл. Пазарджик Вербувал го служител О. р. Иван Петков Иванов на 22.10.1953 г. Ръководил го служител О. р. Иван Петков Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ІІІ управление-ДС, отдел І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явка Псевдоними Славейчето Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване № 1428/ 04.09.1962 г. на лично дело 1А 28259. Снемане от действащия оперативен отчет На 17.06.1958 г. поради изместване в нова квартира, оказала се неудобна за ползване. Публична длъжност или публична дейност Вицепрезидент на Република България от 01.08.1990 г. до 22.01.1992 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов ................................ Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов .....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов .................................. Членове: 2 1. Апостол Иванов Димитров …………………… 2. Валери Георгиев Кацунов ....…………………. 3. Георги Матеев Георгиев ...…………………. 4. Екатерина Петкова Бончева ……………………. 5. Татяна Колева Кирякова ……………………. 6. Тодор Илиев Трифонов …………………….. 3
Решение N° 241
от 12.07.2011
община Петрич

Съдържател на явочна квартира "Теменуга" Атанас Георгиев Божанин

Дата на раждане: 19.01.1949
Място на раждане: гр. Петрич
Атанас Георгиев Божанин Дата на раждане 19.01.1949 г. Място на раждане гр. Петрич Вербувал го служител о. р. К. Андреев на 23.09.1981 г., регистриран на 17.10.1981 г. Ръководил го служител о. р. К. Андреев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Петрич Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Теменуга Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2809/ 09.07.1990 г. за унищожаване на Я/К "Теменуга". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Зам. кмет на общината от м. ноември 1995 г. до м. ноември 2000 г.
Решение N° 241
от 12.07.2011
община Петрич

Агент "Гатев" Атанас Георгиев Тильоков

Дата на раждане: 11.04.1952
Място на раждане: с. Марикостиново, обл. Благоевград
Атанас Георгиев Тильоков Дата на раждане 11.04.1952 г. Място на раждане с. Марикостиново, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Йордан Петров на 10.10.1977 г., регистриран на 19.10.1977 г. Ръководил го служител о. р. Йордан Петров; о. р. Александров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО – 3 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гатев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2423 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-2038 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Марино поле от м. ноември 1989 г. до м. ноември 1995 г.
Решение N° 2-430
от 26.11.2014 г.
община Кърджали

Агент; съдържател на явочна квартира "Персенк" Щерю Атанасов Георгиев

Дата на раждане: 20.02.1939
Място на раждане: с. Петелово, обл. Кърджали
Щерю Атанасов Георгиев Дата на раждане 20.02.1939 г. Място на раждане с. Петелово, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Атанас Тонков на 22.03.1982 г., регистриран на 22.04.1982 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Тонков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; съдържател на явочна квартира Псевдоними Персенк Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на "Персенк" Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент; секретен сътрудник "Константин" Димитър Константинов Кисимов

Дата на раждане: 08.11.1937
Място на раждане: гр. София
Димитър Константинов Кисимов Дата на раждане 08.11.1937 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Георги Иванов Ничев, регистриран на 14.10.1965 г. Ръководил го служител полк. Георги Иванов Ничев; полк. Иван Тодоров Превалски; о. р. Светослав Тодоров; о. р. Петко Власковски; кап. Георги Стоянов Минков; подп. Кольо Генчев Трънков; майор Атанас Георгиев Кременлиев; лейт. Венцислав Петров Константинов; о. р. Славко Савов; майор Христо Димитров Караколев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Константин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 1890. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Осло от 15.09.1990 г. до 17.07.1993 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Богдан" Димитър Георгиев Тодоров

Дата на раждане: 04.12.1949
Място на раждане: с. Караманово, обл. Русе
Димитър Георгиев Тодоров Дата на раждане 04.12.1949 г. Място на раждане с. Караманово, обл. Русе Вербувал го служител о. р. Атанас Ив. Гаделев на 23.11.1967 г., регистриран на 04.12.1967 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Ив. Гаделев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление III, отдел IV, отделение V – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Богдан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 4 бр.; рег. дневник; протоколи за унищожаване на дело ІО-4 вх. №. 14/ 29.03.1990г. и на работно дело ІР-4 № 12/ 29.03.1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Кандидат за кмет на с. Караманово, общ. Ценово, издигнат от ПП "ГЕРБ"
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

информатор " Петров " Тотю Стефанов Рачевски

Дата на раждане: 27.07.1933
Място на раждане: С. Мусина, общ. Павликени
Тотю Стефанов Рачевски Дата на раждане 27.07.1933 г. Място на раждане С. Мусина, общ. Павликени Вербувал го служител Лейт. Атанас Тодоров Георгиев на 13.01.1955 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството V управление-ДС, ІІІ отдел Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор Псевдоними Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4, протокол с предложение за унищожаване на лично и работно дело І-И-17308 № 1087/ 03.07.1962 г. Снемане от действащия оперативен отчет 23.11.1955 г. Кандидат за кмет на с. Мусина, общ. Павликени, обл. Велико Търново, издигнат от Български земеделски народен съюз За Тотю Стефанов Рачевски липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Осведомител "Сержо" Любомир Цонев Байчев

Дата на раждане: 05.06.1954
Място на раждане: гр. Приморско
Любомир Цонев Байчев Дата на раждане 05.06.1954 г. Място на раждане гр. Приморско Вербувал го служител ст. лейт. Георги Желязков Георгиев на 03.12.1971 г., регистриран на 07.12.1971 г. Ръководил го служител ст. лейт. Георги Желязков Георгиев; о. р. Ангел П. Стефанов; о. р. Атанас Хр. Василев; подп. Антон Цонев Стойчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС, отделение VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Сержо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество ("обещание"); документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр.; лично дело ІА-826 (Дч) МФ; протокол рег. № КА 9/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело ІР-153; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-директор (Помощник-директор) на Хуманитарна гимназия "Св. Св. Кирил и Методий" - Добрич Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Информатор "Георгиев" Атанас Великов Атанасов

Дата на раждане: 29.08.1934
Място на раждане: с. Обнова, обл. Плевен
Атанас Великов Атанасов Дата на раждане 29.08.1934 г. Място на раждане с. Обнова, обл. Плевен Вербувал го служител о. р. Михаил Милков Шивачев на 03.12.1956 г., регистриран на 28.12.1956 г. Ръководил го служител о. р. Михаил Милков Шивачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-IХ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор Псевдоними Георгиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1085/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично и работно дело IА-27158. Снемане от действащия оперативен отчет 1958 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 13.11.1995 г. до 28.10.1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Равик " Найден Колев Атанасов

Дата на раждане: 05.10.1942
Място на раждане: С. Триград, обл. Смолян
Найден Колев Атанасов Дата на раждане 05.10.1942 г. Място на раждане С. Триград, обл. Смолян Вербувал го служител Полк. Атанас Георгиев Даракчиев на 24.08.1977 г., регистриран на 02.09.1977 г. Ръководил го служител Полк. Атанас Георгиев Даракчиев; Н. Мизюлев; Ст. Келешев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление Гранични войски, отдел разузнавателен, отделение 4 гр. отряд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Равик Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-1760 (См); работно дело IР-2762; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Девин, издигнат от ПП ”БЗНС”
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Пирин " Огнян Николов Петров

Дата на раждане: 07.03.1960
Място на раждане: Гр. Мадан
Огнян Николов Петров Дата на раждане 07.03.1960 г. Място на раждане Гр. Мадан Вербувал го служител Полк. Атанас Георгиев Гочев на 01.06.1983 г., регистриран на 10.06.1983 г. Ръководил го служител Полк. Атанас Георгиев Гочев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление трето, отдел трети, отделение сектор ВКР 10 САК Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пирин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-505; доклад на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС-7998/ 05.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Пловдив, издигнат от ПП Решение № 22/ 29.01.2008 г. 87 "Движение експерти за региона”
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Богдан" Димитър Георгиев Тодоров

Дата на раждане: 04.12.1949
Място на раждане: с. Караманово, обл. Русе
Димитър Георгиев Тодоров Дата на раждане 04.12.1949 г. Място на раждане с. Караманово, обл. Русе Вербувал го служител о. р. Атанас Ив. Гаделев на 23.11.1967 г., регистриран на 04.12.1967 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Ив. Гаделев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление III, отдел IV, отделение V – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Богдан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 4 бр.; рег. дневник; протокол вх. №. С 14/ 29.03.1990 г. за унищожаване на дело ІО-4 (Рс) и протокол № С 12/ 29.03.1990 г. за унищожаване работно дело ІР-4 (Рс) доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Кандидат за общински съветник в община Ценово, издигнат от партия "НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-28/ 04.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 65
от 27.05.2009
прокурори и военни следователи

Щатен служител "" Атанас Георгиев Димитров

Дата на раждане: 17.12.1946
Място на раждане: с. Чайка, обл. Варна
Атанас Георгиев Димитров Дата на раждане 17.12.1946 г. Място на раждане с. Чайка, обл. Варна Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Кюстендил Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-4310/ 1984 г. е изпратен на двумесечно обучение в СССР; със заповед № К-690/ 21.02.1986 г. е назначен за старши следовател по ДС. Публична длъжност или публична дейност Прокурор в РП-Кюстендил от 23.01.2006 г. до 30.06.2007 г.
Решение N° 249
от 09.08.2011
Агенция Пътна инфраструктура

Агент "Вано" Атанас Стоянов Сърбов

Дата на раждане: 25.02.1946
Място на раждане: с. Сираково, обл. Добрич
Атанас Стоянов Сърбов Дата на раждане 25.02.1946 г. Място на раждане с. Сираково, обл. Добрич Вербувал го служител лейт. Георги Катев Георгиев на 31.05.1983 г., регистриран на 13.06.1983 г. Ръководил го служител лейт. Георги Катев Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Вано Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; лично дело IА-224 (Тх). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. директор от 10.11.1989 г. до 31.12.1995 г. Директор от 31.12.1995 г. до 15.11.2004 г.
Решение N° 56
от 18.12.2008
Българско национално радио

Агент "Хулио" Атанас Георгиев Ценов

Дата на раждане: 14.09.1954
Място на раждане: Гр. София
Атанас Георгиев Ценов Дата на раждане 14.09.1954 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Ст. лейт. Гриша Стоянов на 29.07.1989 г., регистриран на 04.08.1989 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Гриша Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-02-01 по линия на ВГУ-02-03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Хулио Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо с искане "да бъдат унищожени регистрационните картони на аг. "Хулио". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. главен редактор от 01.06.1985 г. до 15.01.1993 г. Продуцент от 15.01.1993 г. до 18.12.1995 г. Програмен директор от 18.12.1995 г. до 26.02.1997 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate