Агенти на Държавна сигурност

by bivol

Bulgarian Communist Secret Services Agents. Данни от/Data from comdos.bg актуални към/last update 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
 Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ намери 19 резултата / The search АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ found 19 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-628
от 22.03.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Централна кооперативна банка

Секретен сътрудник "Ната" Рашко Илиев Радев

Дата на раждане: 16.12.1929
Място на раждане: с. Горни Дъбник, обл. Плевен
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент; осведомител "Боян" Петър Иванов Господинов

Дата на раждане: 20.10.1950
Място на раждане: гр. Белене
Петър Иванов Господинов Дата на раждане 20.10.1950 г. Място на раждане гр. Белене Вербувал го служител о. р. Ангел Георгиев Ангелов на 05.02.1969 г., регистриран на 05.02.1969 г. Ръководил го служител о. р. Ангел Георгиев Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УБО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; осведомител Псевдоними Боян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 96/ 1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IО-240. Снемане от действащия оперативен отчет 1971 г. Публична длъжност или публична дейност Управител на „Многопрофилна болница за активно лечение – Белене“ ЕООД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Христо " Димитър Иванов Стоянов

Дата на раждане: 25.06.1956
Място на раждане: Гр. Велинград Решение № 21 / 08.01. 2008 г. 13
Димитър Иванов Стоянов Дата на раждане 25.06.1956 г. Място на раждане Гр. Велинград Решение № 21 / 08.01. 2008 г. 13 Вербувал го служител Ангел Ангелов на 06.12.1985 г. Ръководил го служител Ангел Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Христо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Пазарджик, издигнат от КОАЛИЦИЯ НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ „ПАЗАРДЖИК” За Димитър Иванов Стоянов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-845
от 14.02.2017 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Експрес

Секретен сътрудник "Ната" Рашко Илиев Радев

Дата на раждане: 16.12.1929
Място на раждане: с. Горни Дъбник, обл. Плевен
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Александър " Ангел Иванов Казалиев

Дата на раждане: 04.01.1954
Място на раждане: С. Коларово, обл. Благоевград
Ангел Иванов Казалиев Дата на раждане 04.01.1954 г. Място на раждане С. Коларово, обл. Благоевград Вербувал го служител Здравко Петров на 27.09.1976 г. Ръководил го служител Здравко Петров; Ангел Д. Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-УГВ-РО-3 ГР.О. Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Александър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2691; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Петрич, издигнат от "Български земеделски народен съюз"
Решение N° 333
от 20.03.2012
Съюз на Евангелските Баптистки църкви в България

Агент "Петров" Теодор Иванов Ангелов

Дата на раждане: 28.05.1939
Място на раждане: гр. Лом
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент "Тошко" Христо Иванов Тихинов

Дата на раждане: 29.07.1956
Място на раждане: гр. Сухиндол
Христо Иванов Тихинов Дата на раждане 29.07.1956 г. Място на раждане гр. Сухиндол Вербувал го служител о. р. Георги Георгиев на 31.07.1976 г., регистриран на 31.07.1976 г.; възстановен от о. р. Ангел Г. Ангелов на 31.10.1979 г. Ръководил го служител о. р. Георги Георгиев; о. р. Ангел Г. Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-II, управление V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тошко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; работно дело IР-9726; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-30266. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на дирекция "КИС" от 01.07.2009 г.
Решение N° 2-203
от 03.07.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Стопанска банка

Секретен сътрудник "Азарян" Александър Киркор Хазаросян

Дата на раждане: 28.01.1932
Място на раждане: гр. Пловдив
Александър Киркор Хазаросян Дата на раждане 28.01.1932 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител регистриран на 06.02.1976 г. Ръководил го служител майор Иван Тодоров Захариев; о. р. Васил Коларов; полк. Илия Иванов Илиев; о. р. Николай Николов; о. р. Дочо Цончев; о. р. Илия Трайков Въргов; майор Борис Василев Гюров; о. р. Ангел Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Азарян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 6708; рег. дневник; картони – обр. 1 – 3 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Управителен съвет/ на фирма – длъжник „ХИМИМПОРТ” АД, гр. София Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Александър Киркор Хазаросян към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-193/ 11.06.2013 г. – "Корпоративна търговска банка" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-356
от 10.06.2014 г.
Софийски университет Св. Климент Охридски

Сътрудник "Павел" Иван Вълчев Кънчев

Дата на раждане: 25.08.1935
Място на раждане: Аржентина
Иван Вълчев Кънчев Дата на раждане 25.08.1935 г. Място на раждане Аржентина Вербувал го служител кап. Иван Пенев Козовски и подп. Танчо Груев Фингаров на 05.09.1958 г. Ръководил го служител кап. Иван Пенев Козовски; о. р. Аврам Иванов Аврамов; кап. Ангел Духтев; ст. лейт. Валентин Павлов; полк. Атанас Ангелов Събев; кап. Стефан Кирилов Кузманов; полк. Желю Димитров Праматаров; полк. Илия Гешев; подп. Иван Андреев; полк. Нейко Братоев; подп. Назъров; полк. Иван Цаков Нинов; кап. Стоянчо Ботев Ботев; кап. Камен Кунчев Павлов; подп. Дачо Ненов Дачев; подп. Румен Димитров Цанев; майор Цветко Иванов Стаменов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУМНО-VI-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Павел Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; документи от ръководили го щатни служители; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 4.; дела № 132, 132А, 132Б, 132В, 132 Г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 1995 г. до 1996 г. Обявява установената и обявена с решение № 230/ 16.06.2011 г. – Висша атестационна комисия - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Сътрудник "Павел" Иван Вълчев Кънчев

Дата на раждане: 25.08.1935
Място на раждане: Аржентина
Иван Вълчев Кънчев Дата на раждане 25.08.1935 г. Място на раждане Аржентина Вербувал го служител кап. Иван Пенев Козовски и подп. Танчо Груев Фингаров на 05.09.1958 г. Ръководил го служител кап. Иван Пенев Козовски; о. р. Аврам Иванов Аврамов; кап. Ангел Духтев; ст. лейт. Валентин Павлов; полк. Атанас Ангелов Събев; кап. Стефан Кирилов Кузманов; полк. Желю Димитров Праматаров; полк. Илия Гешев; подп. Иван Андреев; полк. Нейко Братоев; подп. Назъров; полк. Иван Цаков Нинов; кап. Стоянчо Ботев Ботев; кап. Камен Кунчев Павлов; подп. Дачо Ненов Дачев; подп. Румен Димитров Цанев; майор Цветко Иванов Стаменов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУМНО-VI-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Павел Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; документи от ръководили го щатни служители; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 4.; дела № 132, 132А, 132Б, 132В, 132 Г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по филология от 2003 г. до 2006 г. Зам. председател на научна комисия по филология от 2006 г. до 2009 г.
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент; секретен сътрудник "Манчев; Марчев" Марин Ненчев Ненчев

Дата на раждане: 19.01.1946
Място на раждане: гр. Ботевград
Марин Ненчев Ненчев Дата на раждане 19.01.1946 г. Място на раждане гр. Ботевград Вербувал го служител ст. лейт. Асен Левчев Асенов на 09.10.1974 г., регистриран на 14.10.1974 г., ст. лейт. Пламен Георгиев Костов на 20.03.1980 г., регистриран в ПГУ на 08.04.1980 г. Ръководил го служител ст. лейт. Асен Левчев Асенов; о. р. Йордан Гайдаров; подп. Ангел Ангелов; о. р. Иван Кабаков; ст. лейт. Пламен Георгиев Костов; о. р. Йони Чамов; о. р. Румен Т. Митев; о. р. Любомир Иванов; о. р. Н. Николов; о. р. Петър Георгиев; о. р. Краснодар Беломорски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-III, управление II-Х-I, управление II-Х-II, управление IV-I-II, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Манчев; Марчев Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1, обр. 4 и обр. 6; лично дело IА-34071; дело Ф1, а.е. 5547. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по физика и астрономия от 2000 г. до 2006 г.
Решение N° 2-521
от 18.06.2015 г.
община Белене

Агент; осведомител "Боян" Петър Иванов Господинов

Дата на раждане: 20.10.1950
Място на раждане: гр. Белене
Петър Иванов Господинов Дата на раждане 20.10.1950 г. Място на раждане гр. Белене Вербувал го служител о. р. Ангел Георгиев Ангелов на 05.02.1969 г., регистриран на 05.02.1969 г. Ръководил го служител о. р. Ангел Георгиев Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УБО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; осведомител Псевдоними Боян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 96/ 1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IО-240. Снемане от действащия оперативен отчет 1971 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Общински съветник от 1991 г. до 1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-377
от 23.07.2014 г.
Химикотехнологичен и металургичен университет

Секретен сътрудник "Страхил" Аврам Георгиев Аврамов

Дата на раждане: 01.08.1935
Място на раждане: гр. Елена
Аврам Георгиев Аврамов Дата на раждане 01.08.1935 г. Място на раждане гр. Елена Вербувал го служител подп. Величко Илчев Иванов на 28.12.1971 г., регистриран на 29.12.1971 г. Ръководил го служител подп. Величко Илчев Иванов; о. р. Гошо Г. Гочев; кап. Асен Соколов; о. р. Ангел Йосифов Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Страхил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 3989; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра до 16.04.1993 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-351
от 27.05.2014 г.
Българска академия на науките

Щатен служител "" Ангел Иванов Ангелов

Дата на раждане: 03.04.1936
Място на раждане: с. Златар, обл. Шумен
Ангел Иванов Ангелов Дата на раждане 03.04.1936 г. Място на раждане с. Златар, обл. Шумен Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Шумен-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 4696/ 31.12.1964 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 17/ 27.04.1967 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 35/ 12.10.1968 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 53/ 03.09.1969 г. е преназначен за зам. н-к на отделение. Публична длъжност или публична дейност Заместник-директор на ИТКР Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 231
от 23.06.2011
община Гоце Делчев

Агент "Искра; Петров" Димитър Ангелов Киров

Дата на раждане: 07.06.1941
Място на раждане: с. Петрово, обл. Благоевград
Димитър Ангелов Киров Дата на раждане 07.06.1941 г. Място на раждане с. Петрово, обл. Благоевград Вербувал го служител ст. лейт. Н. Георгиев; на 18.04.1959 г., регистриран на 25.01.1964 г.; възстановен от Цветко Василев Цветков и регистриран на 24.02.1967 г. Ръководил го служител ст. лейт. Н. Георгиев; ст. лейт. Иван Георгиев Спасов; о. р. Ангел Маринов Стефанов; кап. Георги Иванов Гочев; майор Цветко Василев Цветков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I-III; СГУ на МВР-ДС-II-II; ДС, управление VI-VIII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Искра; Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 3 бр.; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 4 бр.; лично дело IА-20939; работно дело IР-4207 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от ноември 1991 г. до октомври 1995 г.
Решение N° 2-70
от 18.09.2012 г.
Технически университет София

Агент; секретен сътрудник "Манчев; Марчев" Марин Ненчев Ненчев

Дата на раждане: 19.01.1946
Място на раждане: гр. Ботевград
Марин Ненчев Ненчев Дата на раждане 19.01.1946 г. Място на раждане гр. Ботевград Вербувал го служител ст. лейт. Асен Левчев Асенов на 09.10.1974 г., регистриран на 14.10.1974 г., ст. лейт. Пламен Георгиев Костов на 20.03.1980 г., регистриран в ПГУ на 08.04.1980 г. Ръководил го служител ст. лейт. Асен Левчев Асенов; о. р. Йордан Гайдаров; подп. Ангел Ангелов; о. р. Иван Кабаков; ст. лейт. Пламен Георгиев Костов; о. р. Йони Чамов; о. р. Румен Т. Митев; о. р. Любомир Иванов; о. р. Н. Николов; о. р. Петър Георгиев; о. р. Краснодар Беломорски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-III, управление II-Х-I, управление II-Х-II, управление IV-I-II, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Манчев; Марчев Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1, обр. 4 и обр. 6; лично дело IА-34071; дело Ф1, а.е. 5547. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра във филиал-Пловдив до 18.01.2011 г. Обявява установената с решение № 230/ 16.06.2011 г. – Висша атестационна комисия - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент, осведомител " Киров " Ненко Петров Христов

Дата на раждане: 22.10.1942
Място на раждане: с. Деветаки, Ловешко
Ненко Петров Христов Дата на раждане 22.10.1942 г. Място на раждане с. Деветаки, Ловешко Вербувал го служител Неделчо Влаев Иванов на 10.03.1964 г., регистриран на 01.04.1964 г. Ръководил го служител Неделчо Влаев Иванов, Ангел Георгиев Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Трето управление – ДС /ВКР/ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент, осведомител Псевдоними Киров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 картон обр. 4; рег. дневник; лично дело І А – 29967, унищожено с протокол № 88/1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за кмет на с. Деветаки, общ. Ловеч, издигнат от Коалиция „Всички за Ловеч”
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Стоянов" Ангел Георгиев Ангелов

Дата на раждане: 22.06.1942
Място на раждане: с. Иванча, обл. Велико Търново
Ангел Георгиев Ангелов Дата на раждане 22.06.1942 г. Място на раждане с. Иванча, обл. Велико Търново Вербувал го служител лейт. Иван Иванов Иванов на 16.12.1975 г., регистриран на 27.12.1975 г. Ръководил го служител лейт. Иван Иванов Иванов; о. р. Боян Любенов; о. р. Георги Георгиев; о. р. Хр. Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-В. Търново-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3286 (В.Т.); рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-директор на ВМЦ-Велико Търново от 10.09.1990 г. до 01.09.1991 г. Заместник-директор на РВМС-Велико Търново до 01.07.1997 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Ангел Георгиев Ангелов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 56
от 18.12.2008
Българско национално радио

Осведомител "Ванчо" Христо Милев Христов

Дата на раждане: 30.01.1940
Място на раждане: Гр. Шумен
Христо Милев Христов Дата на раждане 30.01.1940 г. Място на раждане Гр. Шумен Вербувал го служител О. р. Ангел Иванов Ангелов на 15.04.1970 г., регистриран на 22.04.1970 г. Ръководил го служител О. р. Ангел Иванов Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Ванчо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № С КА 43/ 28.03.1990 г. за унищожаване на лично дело IО-47; протокол рег. № С КА 44/ 28.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-477. Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Публична длъжност или публична дейност Завеждащ радио студио в РРС-Шумен от 01.03.1973 г. до 01.09.1985 г. Отговорен инженер в РРС-Шумен от 01.09.1985 г. до 15.01.1993 г. Главен инженер в РРС-Шумен от 15.01.1993 г. до 18.03.2004 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate