Агенти на Държавна сигурност

by bivol

Bulgarian Communist Secret Services Agents. Данни от/Data from comdos.bg актуални към/last update 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
 Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за АЛЕКСАНДЪР ПЕТКОВ ПЕТКОВ намери 32 резултата / The search АЛЕКСАНДЪР ПЕТКОВ ПЕТКОВ found 32 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-604
от 09.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Монтана

Щатен служител "" Александър Петков Миланов

Дата на раждане: 14.12.1957
Място на раждане: с. Стара махала, обл. Монтана
Александър Петков Миланов Дата на раждане 14.12.1957 г. Място на раждане с. Стара махала, обл. Монтана Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС – ВГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К – 1278/ 28.03.1984 г. е назначен за разузнавач в РУ – МВР – Лом; със заповед № 166/ 03.09.1987 г. е преназначен за старши разузнавач Кандидат за общински съветник в община Лом, издигнат от МК "Единство" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-483/ 01.04.2015 г. – община Лом Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник; Агент "Гордън (Гордон)" Григорий Димитров Спасов

Дата на раждане: 11.11.1944
Място на раждане: гр. Варна
Григорий Димитров Спасов Дата на раждане 11.11.1944 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител о. р. Иван Петков Недков на 23.04.1975 г., регистриран в ПГУ на 13.05.1975 г.; майор Димчо Славев Костадинов, регистриран на 22.05.1980 г. Ръководил го служител о. р. Иван Петков Недков; о. р. Георги Кръстев Чолаков; о. р. Пеньо Благоев Пенев; о. р. Христо Желев Дренчев; о. р. Георги Ничев; о. р. Димчо Вавов; о. р. Александър Цветков; майор Димчо Славев Костадинов; о. р. Съботинов; о. р. В. Борисов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ПГУ, II-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник; агент Псевдоними Гордън (Гордон) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документ за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 4 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-30199; лично и работно дело Ф1, а.е. 4076. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 17.10.2003 г. до 22.06.2005 г.
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Съдържател на явочна квартира "Баркас" Желязко Петков Джангозов

Дата на раждане: 23.07.1939
Място на раждане: с. Искра, обл. Пловдив
Желязко Петков Джангозов Дата на раждане 23.07.1939 г. Място на раждане с. Искра, обл. Пловдив Вербувал го служител о. р. Александър Савов на 04.08.1972 г., регистриран на 18.09.1972 г. Ръководил го служител о. р. Александър Савов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Баркас Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № КА 11/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване делото на "Баркас". Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Управител (Главен лекар) на „Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Атанас Дафовски“” АД – гр. Кърджали Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-791
от 06.12.2016 г.
Българско национално радио 2016 г.

Агент "Филип" Валентин Атанасов Измирлиев

Дата на раждане: 21.02.1947
Място на раждане: гр. Казанлък
Валентин Атанасов Измирлиев Дата на раждане 21.02.1947 г. Място на раждане гр. Казанлък Вербувал го служител о. р. Георги Георгиев на 10.10.1975 г., регистриран на 24.10.1975 г. Ръководил го служител о. р. Георги Георгиев; о. р. Цв. Кузовски; о. р. З. Петков; о. р. Александър Савов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VІ-І-І, управление VІ-ІХ-І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Филип Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на "Филип"; писмо вх. № 2865/ 16.03.1990 г. с искане "да бъдат заличени от всички картотеки на МВР данните за" агент "Филип". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Редактор (член на редакционен съвет) до 31.03.1996 г. Коментатор от 01.04.1996 г. до 31.08.1997 г. Редактор (член на редакционен съвет) от 01.09.1997 г. до 25.05.1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 56/ 18.12.2008 г. – БНР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-791
от 06.12.2016 г.
Българско национално радио 2016 г.

Агент "Братовчеда" Сергей Владимиров Джоканов

Дата на раждане: 10.09.1952
Място на раждане: гр. Лом
Сергей Владимиров Джоканов Дата на раждане 10.09.1952 г. Място на раждане гр. Лом Вербувал го служител о. р. Захари Петков на 09.11.1982 г., регистриран на 02.12.1982 г.; възстановен от о. р. Александър Савов на 09.11.1987 г. и регистриран на 18.11.1987 г. Ръководил го служител о. р. Захари Петков; о. р. Александър Савов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VІ-І-І, управление VІ-І-VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Братовчеда Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело ІР-14736; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6 – 2 бр.; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на агент "Братовчеда". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Редактор (член на редакционен съвет) до 10.03.1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 56/ 18.12.2008 г. – БНР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-254
от 06.11.2013 г.
Централна кооперативна банка АД

Агент "Василев" Радко Страхилов Радовски

Дата на раждане: 09.10.1958
Място на раждане: с. Марикостиново, обл. Благоевград
Радко Страхилов Радовски Дата на раждане 09.10.1958 г. Място на раждане с. Марикостиново, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Александър Пенев Пръвчев на 13.03.1987 г., регистриран на 03.04.1987 г. Ръководил го служител о. р. Александър Пенев Пръвчев; о. р. Чавдар Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Василев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-34487 и в работно дело IР-18043; рег. дневник; картони – обр. 4 - 3 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на Кредитна банка от 28.04.1995 г. до 22.12.1997 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Радко Страхилов Радовски към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Гриша " Георги Николов Сяров

Дата на раждане: 15.09.1946
Място на раждане: Гр. Стара Загора
Георги Николов Сяров Дата на раждане 15.09.1946 г. Място на раждане Гр. Стара Загора Вербувал го служител Вербуван на 20.11.1969 г.; Веселин Петков на 09.03.1982 г. Ръководил го служител Веселин Петков; Александър Спиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-VI-VI-III; ДС-06, IХ, 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гриша Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник-2 бр.; картон обр. 4; писмо вх. № 1015/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 130/ 02.1990 г. и с протокол № 171/ 02.1990 г. на личното дело на "Гриша"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Стара Загора, издигнат от ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ТРАКИЯ”
Решение N° 2-617
от 01.03.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Юнион

Агент "Демир; Соколов; Хектор" Виктор Орлинов Денизов

Дата на раждане: 18.02.1947
Място на раждане: гр. Крумовград
Виктор Орлинов Денизов Дата на раждане 18.02.1947 г. Място на раждане гр. Крумовград Вербувал го служител кап. Митко Маринов Петков на 03.04.1976 г., регистриран на 10.04.1976 г. Ръководил го служител кап. Митко Маринов Петков; кап. Красимир Недев; кап. Александър Митев Пеев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Демир; Соколов; Хектор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; лично дело IА-35003; работно дело IР-17210 – 3 тома. Снемане от действащия оперативен отчет Лице, посочено като едноличен търговец с фирма – длъжник – "МЕРБИ" ЕТ, гр. София Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Виктор Орлинов Денизов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Демир; Соколов; Хектор" Виктор Орлинов Денизов

Дата на раждане: 18.02.1947
Място на раждане: гр. Крумовград
Виктор Орлинов Денизов Дата на раждане 18.02.1947 г. Място на раждане гр. Крумовград Вербувал го служител кап. Митко Маринов Петков на 03.04.1976 г., регистриран на 10.04.1976 г. Ръководил го служител кап. Митко Маринов Петков; кап. Красимир Недев; кап. Александър Митев Пеев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Демир; Соколов; Хектор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; лично дело IА-35003; работно дело IР-17210 – 3 тома. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "ЛИДЕР" в 9-и ИР-Кърджали Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Виктор Орлинов Денизов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Щатен служител "" Александър Петков Миланов

Дата на раждане: 14.12.1957
Място на раждане: с. Стара махала, обл. Монтана
Александър Петков Миланов Дата на раждане 14.12.1957 г. Място на раждане с. Стара махала, обл. Монтана Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС – ВГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К – 1278/ 28.03.1984 г. е назначен за разузнавач в РУ – МВР – Лом; със заповед № 166/ 03.09.1987 г. е преназначен за старши разузнавач Кандидат за кмет на кметство Сталийска махала, общ. Лом, издигнат от МК "Единство" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-483/ 01.04.2015 г. – община Лом Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-528
от 29.06.2015 г.
организатори на хазартни игри

Секретен сътрудник "Димчев; Велев" Пламен Петков Петков

Дата на раждане: 20.04.1959
Място на раждане: гр. Бургас
Пламен Петков Петков Дата на раждане 20.04.1959 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител о. р. Николай Димчев на 11.01.1985 г., регистриран в ПГУ на 21.01.1985 г. Ръководил го служител о. р. Николай Димчев; о. р. Александър Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС по линия на ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Димчев; Велев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 7685; рег. дневник; картони – обр. 1 и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Управител на ТРИАДА-2006 ЕООД, гр. Бургас; Управител и член на управителен орган (Общото събрание) на ФОКС-1 ООД, гр. Бургас Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Съдържател на явочна квартира " Рила " Калчо Николаев Хинов

Дата на раждане: 21.06.1940
Място на раждане: Гр. София
Калчо Николаев Хинов Дата на раждане 21.06.1940 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Дамянов на 25.03.1976 г., регистриран на 26.03.1976 г. Ръководил го служител Дамянов; Александър Г.; В. Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II; управление IХ-2 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Рила Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1013/ 27.02.1990 г. за унищожаване материалите на "Рила"; доклад на МВР рег. № Решение № 25/ 12.02.2007 г. 32 RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-министър на транспорта
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

резидент " Петков " Боян Митев Шишков

Дата на раждане: 25.11.1951
Място на раждане: С. Припек, обл. Кърджали
Боян Митев Шишков Дата на раждане 25.11.1951 г. Място на раждане С. Припек, обл. Кърджали Вербувал го служител Александър Пеев на 19.11.1985 г. Ръководил го служител Александър Пеев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-Бургас Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Петков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Джебел, издигнат от БСП За Боян Митев Шишков липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-408
от 08.10.2014 г.
Бургаски свободен университет

Агент "Стоянов" Александър Вахрам Кизирян

Дата на раждане: 05.08.1944
Място на раждане: гр. Бургас
Александър Вахрам Кизирян Дата на раждане 05.08.1944 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител о. р. Йордан Петков Йорданов на 21.02.1974 г., регистриран на 01.03.1974 г. Ръководил го служител о. р. Йордан Петков Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-723 (Бс); протокол рег. № С 193/ 09.04.1990 г. за унищожаване лично дело IА-2278 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. ректор АСД от 01.01.1991 г. до 25.02.1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 230/ 16.06.2011 г. – Висша атестационна комисия - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Сергей" Игнат Димитров Иванов

Дата на раждане: 02.01.1940
Място на раждане: гр. Хасково
Игнат Димитров Иванов Дата на раждане 02.01.1940 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал го служител о. р. Никола Маринов Каменов на 15.12.1966 г., регистриран на 24.01.1967 г. Ръководил го служител о. р. Никола Маринов Каменов; о. р. Михаил Панталеев; о. р. Господин Маджаров; о. р. Бузовски; о. р. З. Петков; о. р. Александър Савов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VIII-I; управление VI-I-I; управление VI-IХ-I; управление VI-I-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сергей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо рег. № 148/ 22.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Сергей"; писмо вх. № 2865/ 1990 г. с искане да бъде заличен от всички картотеки аг. "Сергей". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Водещ на предаване в БНР
Решение N° 259
от 14.09.2011
община Сандански

Агент "Петков" Емануил Георгиев Деведжиев

Дата на раждане: 01.06.1947
Място на раждане: гр. Петрич
Емануил Георгиев Деведжиев Дата на раждане 01.06.1947 г. Място на раждане гр. Петрич Вербувал го служител о. р. Александър Арабаджиев на 14.03.1975 г., регистриран на 15.04.1975 г. Ръководил го служител о. р. Александър Арабаджиев; о. р. Стоян Цинцаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ХI-I; ДС-Петрич Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2758 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Мелник от 10.11.2003 г. до 14.11.2007 г.
Решение N° 2-390
от 10.09.2014 г.
Национална спортна академия

Осведомител "Пирински" Георги Георгиев Атанасов

Дата на раждане: 26.07.1925
Място на раждане: гр. София
Георги Георгиев Атанасов Дата на раждане 26.07.1925 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Димитър Иванов Димитров на 06.05.1970 г., регистриран на 21.05.1970 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Иванов Димитров; о. р. Борис Ангелов; о. р. Иван Шапчев; о. р. Веселин Петков; о. р. Александър Спиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-VI-I, управление VI-II-II, управление VI-IХ-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Пирински Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-12168; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1015/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 130/ 1990 г. личното и работното (налично) дело на "Пирински". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител на катедра до 1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-430
от 26.11.2014 г.
община Кърджали

Съдържател на явочна квартира "Баркас" Желязко Петков Джангозов

Дата на раждане: 23.07.1939
Място на раждане: с. Искра, обл. Пловдив
Желязко Петков Джангозов Дата на раждане 23.07.1939 г. Място на раждане с. Искра, обл. Пловдив Вербувал го служител о. р. Александър Савов на 04.08.1972 г., регистриран на 18.09.1972 г. Ръководил го служител о. р. Александър Савов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Баркас Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № КА 11/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване делото на "Баркас". Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 330
от 20.03.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Велико Търново

Агент "Сашо" Пламен Лимонов Пенев

Дата на раждане: 13.08.1958
Място на раждане: гр. Павликени
Пламен Лимонов Пенев Дата на раждане 13.08.1958 г. Място на раждане гр. Павликени Вербувал го служител майор Атанас Петков Атанасов на 06.06.1988 г., регистриран на 16.06.1988 г. Ръководил го служител майор Атанас Петков Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Велико Търново-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-37486 и в работно дело IР-18127; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Павликени, издигнат от ПП "Земеделски съюз "Александър Стамболийски"" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Пламен Лимонов Пенев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-55
от 15.08.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Кърджали

Резидент "Петков" Боян Митев Шишков

Дата на раждане: 25.11.1951
Място на раждане: с. Припек, обл. Кърджали
Боян Митев Шишков Дата на раждане 25.11.1951 г. Място на раждане с. Припек, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Александър Пеев на 19.11.1985 г., регистриран на 05.12.1985 г. Ръководил го служител о. р. Александър Пеев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-Бургас Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Петков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване с протокол № 190/ 30.01.1990 г. делата на рез. "Петков"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Джебел, издигнат от ПП "БСП" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-206
от 10.07.2013 г.
СИБАНК ЕАД

Агент "Василев" Радко Страхилов Радовски

Дата на раждане: 09.10.1958
Място на раждане: с. Марикостиново, обл. Благоевград
Радко Страхилов Радовски Дата на раждане 09.10.1958 г. Място на раждане с. Марикостиново, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Александър Пенев Пръвчев на 13.03.1987 г., регистриран на 03.04.1987 г. Ръководил го служител о. р. Александър Пенев Пръвчев; о. р. Чавдар Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Василев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-34487 и в работно дело IР-18043; рег. дневник; картони – обр. 4 - 3 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Стопанска банка АД от 01.08.1991 г. до 29.12.1993 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Радко Страхилов Радовски към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 72/ 03.08.2009 г. – електронни медии-радиа и телевизии - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-87
от 10.10.2012 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Съдържател на явочна квартира "Рила" Калчо Николаев Хинов

Дата на раждане: 21.06.1940
Място на раждане: гр. София
Калчо Николаев Хинов Дата на раждане 21.06.1940 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Дамянов на 25.03.1976 г., регистриран на 26.03.1976 г. Ръководил го служител о. р. Дамянов; о. р. Александър Г.; о. р. В. Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Рила Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1013/ 27.02.1990 г. за унищожаване материалите на "Рила"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Главен секретар Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-70
от 18.09.2012 г.
Технически университет София

Разузнавач "Боян" Никола Георгиев Калоянов

Дата на раждане: 11.05.1953
Място на раждане: гр. Созопол
Никола Георгиев Калоянов Дата на раждане 11.05.1953 г. Място на раждане гр. Созопол Вербувал го служител подп. Курдов на 05.09.1974 г. Ръководил го служител подп. Курдов; полк. Колибаров; кап. Илиев; ст. лейт. Куклев; полк. Влаховски; полк. Грозев; ст. лейт. Танчо Стоянов Неделчев; полк. Иван Нинов; кап. Евтим Сапаревски; полк. Петко Стоилов Петков; подп. Дачо Дачев; майор Александър Д. Тошев; кап. Пламен Стоянов Матеев; майор Александър Тошев; кап. Пламен Дернев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник разузнавач Псевдоними Боян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 9179 и в дело № 9179-А; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2 Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. ректор до м. април 2011 г. Ръководител катедра от м. декември 2011 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на Служба "Военна информация" рег. № 3937/ 15.08.2012 г. Обявява установената с решение № 296/ 12.01.2012 г. – Министерството на образованието, младежта и науката - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Щатен служител "" Александър Петков Миланов

Дата на раждане: 14.12.1957
Място на раждане: с. Стара махала, обл. Монтана
Александър Петков Миланов Дата на раждане 14.12.1957 г. Място на раждане с. Стара махала, обл. Монтана Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС – ВГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К – 1278/ 28.03.1984 г. е назначен за разузнавач в РУ – МВР – Лом; със заповед № 166/ 03.09.1987 г. е преназначен за старши разузнавач Кандидат за кмет на с. Сталийска махала, общ. Лом, обл. Монтана, издигнат от инициативен комитет Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Резидент "Петков" Боян Митев Шишков

Дата на раждане: 25.11.1951
Място на раждане: с. Припек, обл. Кърджали
Боян Митев Шишков Дата на раждане 25.11.1951 г. Място на раждане с. Припек, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Александър Пеев на 19.11.1985 г., регистриран на 05.12.1985 г. Ръководил го служител о. р. Александър Пеев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-Бургас Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Петков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване с протокол № 190/ 30.01.1990 г. делата на рез. "Петков"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Припек, общ. Джебел, издигнат от ПП "БСП" Обявен с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-576
от 11.11.2015 г.
Приватизирани предприятия Шумен

Агент "Кирил" Иван Николов Костов

Дата на раждане: 12.01.1932
Място на раждане: гр. Самоков
Иван Николов Костов Дата на раждане 12.01.1932 г. Място на раждане гр. Самоков Вербувал го служител о. р. Веселин Петков на 29.05.1976 г., регистриран на 08.06.1976 г. Ръководил го служител о. р. Веселин Петков; о. р. Александър Спиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-II, управление VI-IХ-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кирил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1015/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 130/ 02.1990 г. личното и работното дело на агент "Кирил". Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма предмет на договор за приватизационна продажба – "Хранителни стоки – Шумен" ЕАД Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма - купувач по договор за приватизационна продажба – "Юнион Инвест" АД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Щатен служител "" Александър Петков Миланов

Дата на раждане: 14.12.1957
Място на раждане: с. Стара махала, окръг Михайловград
Александър Петков Миланов Дата на раждане 14.12.1957 г. Място на раждане с. Стара махала, окръг Михайловград Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС – ВГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К – 1278/ 28.03.1984 г. е назначен за разузнавач в РУ – МВР – Лом; със заповед № 166/ 03.09.1987 г. е преназначен за старши разузнавач Кандидат за кмет на с. Сталийска махала, общ. Лом, обл. Монтана, издигнат от инициативен комитет
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Резидент "Петков" Боян Митев Шишков

Дата на раждане: 25.11.1951
Място на раждане: с. Припек, обл. Кърджали
Боян Митев Шишков Дата на раждане 25.11.1951 г. Място на раждане с. Припек, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Александър Пеев на 19.11.1985 г., регистриран на 05.12.1985 г. Ръководил го служител о. р. Александър Пеев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-Бургас Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Петков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване с протокол № 190/ 30.01.1990 г. делата на рез. "Петков"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Основно училище "Паисий Хилендарски" - Припек Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 2-55/ 15.08.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 117/ 17.03.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Агент "Надя" Валя Цветанова Велкова

Дата на раждане: 20.06.1954
Място на раждане: с. Чомаковци, обл. Плевен
Валя Цветанова Велкова Дата на раждане 20.06.1954 г. Място на раждане с. Чомаковци, обл. Плевен Вербувал я служител лейт. Пламен Петков Герговски на 10.12.1976 г., възстановена от о. р. Александър Александров на 20.10.1983 г. и регистрирана на 24.10.1983 г. Ръководил я служител лейт. Пламен Петков Герговски; о. р. Александър Александров; о. р. Ан. Спасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Надя Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение, документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-288 (Вр) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол вх. № 1853/ 11.04.1990 г. за унищожаване лично и работно дело на аг. "Надя". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Основно училище "Васил Левски" - Еница Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Резидент "Петков" Боян Митев Шишков

Дата на раждане: 25.11.1951
Място на раждане: с. Припек, обл. Кърджали
Боян Митев Шишков Дата на раждане 25.11.1951 г. Място на раждане с. Припек, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Александър Пеев на 19.11.1985 г., регистриран на 05.12.1985 г. Ръководил го служител о. р. Александър Пеев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС; ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Петков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване с протокол № 190/ 30.01.1990 г. делата на рез. "Петков"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Секретар на община Джебел до м. октомври 1990 г.; Член на ВрИК от 1990 г. до 1991 г.; Общински съветник от м. ноември 1991 г. до м. октомври 1999 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 2-55/ 15.08.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 2-259/ 20.11.2013 г. – училища по Закона за народната просвета Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Асен" Александър Георгиев Божков

Дата на раждане: 29.06.1933
Място на раждане: гр. София
Александър Георгиев Божков Дата на раждане 29.06.1933 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Веселин Петков на 14.07.1984 г., регистриран на 01.10.1984 г. Ръководил го служител о. р. Веселин Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VІ-ІХ-ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Асен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1015/ 27.02.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на "Асен". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 1991 г. до 2004 г. Изпълнителен директор от 1991 г. до 1995 г. Член на Контролния съвет от 2008 г. до 2013 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-709/ 20.09.2016 г. – длъжници към "Банка за земеделски кредит"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Щатен служител "" Александър Петков Миланов

Дата на раждане: 14.12.1957
Място на раждане: с. Стара махала, обл. Монтана
Александър Петков Миланов Дата на раждане 14.12.1957 г. Място на раждане с. Стара махала, обл. Монтана Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС – ВГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К – 1278/ 28.03.1984 г. е назначен за разузнавач в РУ – МВР – Лом; със заповед № 166/ 03.09.1987 г. е преназначен за старши разузнавач Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Сталийска махала от м. ноември 2003 г. до м. октомври 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate