Агенти на Държавна сигурност / Communist Secret Services Agents

by bivol

Bulgarian Communist Secret Services Agents. Данни от/Data from comdos.bg актуални към/last update 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
 Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ НИКОЛОВ намери 6 резултата / The search АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ НИКОЛОВ found 6 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-979
от 20.06.2017 г.
община Димитровград

Съдържател на явочна квартира "Фар" Делчо Ангелов Ангелов

Дата на раждане: 05.04.1949
Място на раждане: с. Крум, обл. Хасково
Делчо Ангелов Ангелов Дата на раждане 05.04.1949 г. Място на раждане с. Крум, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Александър Стамболиев на 17.10.1981 г., регистриран на 27.10.1981 г. Ръководил го служител о. р. Александър Стамболиев; о. р. Огн. Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Фар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № КА 548/ 27.05.1990 г. с предложение за унищожаване дело ІЯ-209 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Крум от 1999 г. до 2003 г. Обявява установената и обявена с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Цено " Георги Стефанов Николов

Дата на раждане: 24.09.1942
Място на раждане: С. Добруша, обл. Враца
Георги Стефанов Николов Дата на раждане 24.09.1942 г. Място на раждане С. Добруша, обл. Враца Вербувал го служител Александър Кр. Ангелов на 29.07.1964 г. Ръководил го служител Александър Кр. Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Цено Документи, въз основа на които е установена принадлежността към Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № 73/ 23.04.1990 г. за Решение № 20/ 19.12.2007 г. 80 органите по чл. 1 унищожаване на лично дело IА-543; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1965 г. Кандидат за общински съветник в общ. Криводол, издигнат от НДСВ
Решение N° 2-203
от 03.07.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Стопанска банка

Секретен сътрудник "Азарян" Александър Киркор Хазаросян

Дата на раждане: 28.01.1932
Място на раждане: гр. Пловдив
Александър Киркор Хазаросян Дата на раждане 28.01.1932 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител регистриран на 06.02.1976 г. Ръководил го служител майор Иван Тодоров Захариев; о. р. Васил Коларов; полк. Илия Иванов Илиев; о. р. Николай Николов; о. р. Дочо Цончев; о. р. Илия Трайков Въргов; майор Борис Василев Гюров; о. р. Ангел Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Азарян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 6708; рег. дневник; картони – обр. 1 – 3 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Управителен съвет/ на фирма – длъжник „ХИМИМПОРТ” АД, гр. София Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Александър Киркор Хазаросян към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-193/ 11.06.2013 г. – "Корпоративна търговска банка" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-623
от 10.03.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Плевен

Резидент "Томов" Милко Николов Ангелов

Дата на раждане: 03.07.1950
Място на раждане: с. Божурица, обл. Плевен
Милко Николов Ангелов Дата на раждане 03.07.1950 г. Място на раждане с. Божурица, обл. Плевен Вербувал го служител о. р. Иван Стоянов Иванов на 26.01.1979 г., регистриран на 21.02.1979 г. Ръководил го служител о. р. Иван Стоянов Иванов; о. р. Г. Тодоров; о. р. Вълов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-Х-III, управление III-Х-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Томов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-29846 и работно дело IР-15590. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за общински съветник в община Плевен, издигнат от ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-134
от 29.01.2013 г.
община Средец

Съдържател на явочна квартира "Здравец" Киро Николов Каръков

Дата на раждане: 10.12.1932
Място на раждане: с. Долно Ябълково, обл. Бургас
Киро Николов Каръков Дата на раждане 10.12.1932 г. Място на раждане с. Долно Ябълково, обл. Бургас Вербувал го служител кап. Ангел Димитров Ангелов на 07.09.1981 г., регистриран на 21.09.1981 г. Ръководил го служител кап. Ангел Дим. Ангелов; ст. лейт. Петко Борисов Ваков; подп. Александър Каменов Александров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО-6 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Здравец Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело IЯ-4357; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на с. Долно Ябълково от декември 1991г. до ноември 1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Киро Николов Каръков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-377
от 23.07.2014 г.
Химикотехнологичен и металургичен университет

Секретен сътрудник "Селен" Милчо Ангелов Натов

Дата на раждане: 26.03.1932
Място на раждане: гр. Пазарджик
Милчо Ангелов Натов Дата на раждане 26.03.1932 г. Място на раждане гр. Пазарджик Вербувал го служител регистриран на 23.03.1963 г. Ръководил го служител ст. лейт. Александър Борисов Иванов; о. р. Панайот Светославов Радков; о. р. Райчо Асенов Йосифов; о. р. Иван Райков Делибалтов; о. р. Милчо Ангелов Натов; о. р. Георги Атанасов; о. р. Илия Иванов Илиев; о. р. Божидар Константинов Антонов; о. р. Николай Николов; о. р. Дочо Цончев; о. р. Илия Въргов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII, ПГУ-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Селен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 6267; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 24.11.1995 г. до 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate